Volwassenen programma’s

Oudercursussen

Wij verzorgen verschillende oudercursussen.

Vrijeschool pedagogiek

In een korte cursus van drie avonden kunt u nader kennis maken met het vrijeschoolonderwijs dat is gebaseerd op inzichten vanuit de antroposofie. Hierbij komen onder meer de fasen van zeven jaar aan de orde die een grote rol spelen in de ontwikkeling van de mens. Daarnaast wordt er kennisgemaakt met het drieledige mensbeeld dat leidraad is in de pedagogie; het “denken, voelen, willen” alsook het vierledige mensbeeld (fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik). Iedere avond is er een kunstzinnige verwerking van het inhoudelijke verhaal.

Opvoeden in deze tijd

Een luister- en doe-cursus van vijf avonden die u inzichten en handvatten geeft om thuis mee verder te gaan.
Deze opvoedcursus richt zich ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar. Wij laten u kennis maken met een aantal gezichtspunten die ten grondslag liggen aan de manier waarop in de vrije school met kinderen gewerkt wordt en gaan in op actuele opvoedingsvragen van de ouders. Op het programma staan o.a.: de zeven-jaars perioden, de ontwikkeling in de kleutertijd, de relatie tussen de motorische ontwikkeling en leren, de temperamenten, straffen en belonen, de ik-ontwikkeling rond het negende levensjaar, de innerlijke houding van de opvoeder.

Op dit moment is er nog geen nieuwe cursus gepland.