Volverklaring klassen

Reglement “Volverklaring” klassen

Een klas is vol bij 28 leerlingen (26 bij de kleuters). Dan is er alleen nog instroom mogelijk van ‘zittenblijvers’ en verhuiskinderen van een andere vrije school.

  • Bij 30 leerlingen (28 bij de kleuters) is er ook geen plaats meer voor ‘zittenblijvers’ en verhuiskinderen van een andere vrije school.
  • De schoolleider kan besluiten een klas met minder dan 28 leerlingen ‘vol’ te verklaren wanneer de draagkracht van deze klas/leerkracht bereikt is (schoolleider maakt deze afweging steeds in afstemming met betrokken leerkracht en IB-er)
  • Zij instroom is slechts mogelijk tot aanvang vijfde klas, met uitzondering van verhuiskinderen van een andere vrije school.