Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisatie van vrijeschoolbesturen. In 2017 telt Nederland 75 vrijescholen in het primair onderwijs en 22 vrijescholen in voortgezet onderwijs. Er zijn in Nederland ruim 25.000 leerlingen die op de vrijeschool zitten. De laatste vijf jaar groeide het aantal leerlingen op de vrijeschool landelijk met 25%.

 

Taken van de Vereniging van vrijescholen:

–          Ondersteunen bij bestuurlijke en managementvraagstukken;

–          Behartigen van de belangen van vrijescholen op landelijk niveau;

–          Werken aan de ontwikkeling en de borging van de kwaliteit van vrijeschoolonderwijs

–          Stimuleren van nationale- en internationale samenwerking in de vrijeschoolbeweging

 

Meer weten?

Bezoek de website www.vrijescholen.nl en www.kiezenvoordevrijeschool.nl