Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisatie van vrijeschoolbesturen. Eind 2017 telde Nederland in totaal 106 locaties voor vrijeschoolonderwijs. Er zijn in Nederland bijna 28.000 leerlingen die op een vrijeschool zitten. De laatste vijf jaar groeide het aantal leerlingen op de vrijeschool landelijk met bijna 25%.

 

Taken van de Vereniging van vrijescholen:

–          Ondersteunen bij bestuurlijke en managementvraagstukken;

–          Behartigen van de belangen van vrijescholen op landelijk niveau;

–          Werken aan de ontwikkeling en de borging van de kwaliteit van vrijeschoolonderwijs

–          Stimuleren van nationale- en internationale samenwerking in de vrijeschoolbeweging

 

Meer weten?

Bezoek de website www.vrijescholen.nl en www.kiezenvoordevrijeschool.nl