Veiligheid

Onderstaand vindt u het Veiligheidsplan. Op basis van de Arbowet is De Vrijeschool Den Haag (VSDH) verplicht een veiligheidsbeleid te voeren. Ook in andere wet- en regelgeving zijn de verantwoordelijkheden van de school neergelegd. Het Veiligheidsplan wordt regelmatig geactualiseerd. 

De bijlages van het Veiligheidsplan kunt u desgewenst opvragen bij het secretariaat via secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl