Vacatures

Wij publiceren hier al onze vacatures. Mocht u toch een open sollicitatie willen sturen dan kunt u uw motivatiebrief met cv sturen naar t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Hieronder vindt u onze vacatures:

 • Kleedster toneelkleding voorgezet onderwijs schooljaar 2017/2018
 • Ondersteuner handwerklessen in de functie van klassen assistent (7 uur per week)
 • Vrijwillige klassenassistent kleuterafdeling

Voor deze vacature geldt:

Inlichtingen: Mw. A. Weck: 070-3244300 en brieven met cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan:

Mw. A. Weck, Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag of per email: a.weck@vsdenhaag.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Kleedster toneelkleding voortgezet onderwijs schooljaar 2017/2018

 • Wij zijn op zoek naar een kleedster voor alle toneelstukken die plaats hebben gedurende het jaar van klas 8 (2e klas V.O.) t/m klas 11 (5e klas V.O.).
 • Wat wij vragen:
  • Gevoel voor kledingstijlen
  • Ervaring in het verstellen en ontwerpen van kleding
  • Goede organisatorische vaardigheden waardoor er planmatig gewerkt kan worden.
  • Flexibele inzet omdat de voorstellingen dikwijls in de avond en in het weekend plaats zullen vinden.
  • Collegiaal: in staat om prettig samen te werken met leerlingen, leraren en de collega kleedster.
 • Wat wij bieden:
  • Inschaling in onderwijsondersteunende schaal 4.
  • 0,6 fte (drie dagen flexibel in te passen)
  • Vakantieregeling volgens cao-vo.
 • Aanvang: 22 augustus 2017
 • Sluitingsdatum: vrijdag 23 juni 2017.

Voor deze vacatures geldt:

Inlichtingen: dhr. N. Schieman: 06-29504741

Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: Mw. T. Jobse, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.

Wij zijn op zoek naar een ervaren leerkracht
(m/v) die naast de klassenleerkrachten op vaste basis mee verschillende klassen draagt.

Achtergrond van de school

De
Vrije
School
Den
Haag (VSDH)
is
de
oudste
vrijeschool
in
Nederland
(gesticht
in
1923)
en kent
een
lange en
rijke
traditie.
De
school
valt onder de
Stichting
Vrijescholen Zuid-West Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.

Het primair onderwijs van de VSDH is
gevestigd
aan
de
Abbenbroekweg in Scheveningen.

Er zijn
zes
kleuterklassen
en
een
dubbele
stroom
klassen
van
klas
1 tot
en
met
6 (groep 3 t/m 8). In
het
gebouw
zijn
ook
een
peuterspeelzaal
(bestaande
uit
drie peuterklassen)
en
de buitenschoolse
opvang
gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren.
Samen vormen wij
een
integraal
kindcentrum.

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We
bieden
daartoe een
kwalitatief
hoogwaardig
curriculum
met
een
groot aanbod in
de
creatieve
en
kunstzinnige
vakken.
Het
onderwijs
biedt
een
goede
basis
voor
de doorstroom naar
het
voortgezet
onderwijs,
zowel
naar
vrijescholen
als
naar
andere
scholen.
De school
combineert
het
pedagogisch
gedachtengoed
van
Rudolf
Steiner
met
de
eisen
die maatschappelijke
ontwikkeling
en
overheid
stellen. De individuele
ontwikkeling
van
medewerkers
en de
onderlinge verbondenheid binnen
het
team
is
daarbij
van
groot
belang.
Het
team
bestaat
uit ervaren en jongere leraren
met
veel
kwaliteiten en
een
hoge
ambitie.

 

Vacature: Vaste inval leerkracht op oproepbasis (0,2 fte) (m/v)

Functie en taken van de vaste invalleerkracht:

 • Verzorgen van periode onderwijs, oefenuren en kunstzinnige vakken;
 • Samen met de klassenleerkrachten de zorg voor de leerlingen opnemen;
 • Participeren in het teamoverleg en de pedagogische vergadering;
 • Flexibel inzetbaar voor occasionele vervang werkzaamheden.

Je hebt:

 • Een diploma pabo (bij voorkeur Helicon of Vrije School Pabo);
 • Ervaring met het vrijeschoolonderwijs.

Je bent:

 • Gericht op de sterke kanten van het kind;
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;
 • Als het over (vrijeschool) didactiek en pedagogie gaat door de wol geverfd;
 • Administratief handig (ook met de pc en het LVS (ParnasSys));
 • Altijd goed georganiseerd en werkt kwaliteitsgericht;
 • Communicatief een kei.

Omvang
en
reikwijdte
van
de
functie:

De school biedt
een minimale aanstellingsomvang
van
0,2
fte flexibel te presteren.

Arbeidsvoorwaarden:

 • De
functie
is
conform
de CAO‐PO (LA schaal);
 • Dienstverband voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Er is begeleiding voorzien, maar we zoeken een ervaren leerkracht.

Procedure


We ontvangen graag u sollicitatie.

 

Vacature: Vrijwillige klassenassistent kleuterafdeling (m/v)

Bent u in de ochtenden beschikbaar en heeft u (professionele) ervaring in het begeleiden van jonge kinderen? Wellicht heeft u belangstelling voor de vrijwillige positie van klassenassistent bij een kleuterjuf op De Vrije School Den Haag. Wij verwelkomen graag mensen die zich dienstbaar opstellen t.o.v. de kleuterleerkracht, affiniteit hebben met antroposofische pedagogiek en een integere houding aannemen. De Vrije School Den Haag heeft een ervaren team kleuterjuffen die werken in 6 kleuterklassen met elk ongeveer 27 kinderen. Heeft u tijd en belangstelling en bent u bereid een Verklaring Omtrent Gedrag af te geven? Neemt u dan contact op voor nadere oriëntatie / afspraak. Dagdelen: 08.20 – 12.45 uur.

Benodigde vaardigheden: Aanpakken/doen, Creatief, Samenwerken, Verzorgen Minimaal opleidingsniveau: MAVO, VMBO, LBO, Basisonderwijs. Interesse? Mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl.