Vacatures

Vacatures

Wij publiceren hier al onze vacatures. Mocht u toch een open sollicitatie willen sturen dan kunt u uw motivatiebrief met cv sturen naar t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Hieronder vindt u 3 vacatures:

 • Remedial Teacher met IB-taken
 • Vaste inval leerkracht (0,6 fte)
 • Vrijwillige klassenassistent kleuterafdeling

Vacature: Remedial Teacher met IB-taken

Voor deze vacature geldt:

Inlichtingen: dhr. N. Schieman: 06-29504741

Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: Mw. T. Jobse, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtig Remedial Teacher (m/v) die ons meehelpt om ieder kind zichzelf gezond te laten ontwikkelen en die in de middenbouw (klassen 1 t/m 3) een aantal IB-taken uitvoert.

Achtergrond

De
Vrije
School
Den
Haag (VSDH)
is
de
oudste
vrijeschool
in
Nederland
(gesticht
in
1923)
en kent
een
lange en
rijke
traditie.
De
school
valt onder de
Stichting
Vrijescholen Zuid-West Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.

De bestuurder/algemeen
directeur
vormt
het
bevoegd
gezag
van
de
stichting.

Het primair onderwijs van de VSDH is
gevestigd
aan
de
Abbenbroekweg in Scheveningen.

Er zijn
zes
kleuterklassen
en
een
dubbele
stroom
klassen
van
klas
1 tot
en
met
6 (groep 3 t/m 8). In
het
gebouw
zijn
ook
een
peuterspeelzaal
(bestaande
uit
drie peuterklassen)
en
de buitenschoolse
opvang
gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren.
Samen vormen wij
een
integraal
kindcentrum. De
school
heeft
leerlingen
uit
de
hele
stad.
Ouders
en
leerlingen
kiezen
bewust
voor
de
school en
zijn bereid
daarvoor
te
reizen.

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrijdenkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen participeren in de maatschappij. We
bieden
daartoe een
kwalitatief
hoogwaardig
curriculum
met
een
groot aanbod in
de
creatieve
en
kunstzinnige
vakken.
Het
onderwijs
biedt
een
goede
basis
voor
de doorstroom naar
het
voortgezet
onderwijs,
zowel
naar
vrijescholen
als
naar
andere
scholen.
De school
combineert
het
pedagogisch
gedachtengoed
van
Rudolf
Steiner
met
de
eisen
die maatschappelijke
ontwikkeling
en
overheid
stellen. De individuele
ontwikkeling
van
medewerkers
en de
onderlinge verbondenheid binnen
het
team
is
daarbij
van
groot
belang.
Het
team
bestaat
uit ervaren en jongere leraren
met
veel
kwaliteiten en
een
hoge
ambitie.

Er is nu één remedial teacher werkzaam binnen de school die nauw samenwerkt met  twee intern begeleiders. De
huidige
remedial teacher zal met ingang van
1
augustus
2017
de
school
verlaten.

Functie en taken van de Remedial Teacher met IB- taken:

 • Observatie van leerkracht en leerlinggedrag in de klas. Primair hierbij is het ondersteunen van de leerkrachten bij het invulling geven aan de individuele begeleiding van het kind in de klas en het daarbij zoeken van de juiste remediërende materialen;
 • Didactisch/diagnostisch onderzoek uitvoeren;
 • Leerkrachten kaders geven voor nieuwe benaderingen op didactisch gebied;
 • Leerkrachten ondersteunen bij het opstellen van een OPP;
 • De orthoteek beheren;
 • Incidenteel met individuele leerlingen en met groepjes leerlingen werken. Werkzaamheden vinden zowel in als buiten de klas plaats;
 • Dyslexie- of dyscalculietraject via ONL regelen;
 • Deelname aan het zorgteam;
 • Organiseren, analyseren en opvolgen van de niet-methode toetsen op school;
 • Incidenteel toetsen afnemen bij individuele kinderen;
 • Aanvragen IA of TLV-arrangementen bij het samenwerkingsverband.

Je hebt:

 • Een opleiding Master SEN-RT of vergelijkbaar;
 • Minimaal drie jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring binnen- of aantoonbare affiniteit met het Vrijeschool onderwijs;
 • Een duidelijke opvatting over goed onderwijs, goede leerlingenzorg en goede begeleiding op de lange termijn en kan deze op overtuigende wijze voorstellen.

Je bent:

 • Gericht op de sterke kanten van het kind en de leerkracht;
 • Als het over didactiek gaat door de wol geverfd;
 • Administratief handig (ook met de pc en het LVS);
 • Altijd goed georganiseerd en werkt kwaliteitsgericht;
 • Communicatief een kei;
 • Analytisch & empatisch scherp;
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;
 • Een echte netwerker die graag nieuwe mensen ontmoet;
 • Bekend met wet- en regelgeving op het gebied van primair onderwijs.

Omvang
en
reikwijdte van
de
functie

De school biedt
een maximale aanstellingsomvang
van
0,6 fte te presteren in drie dagen.

Arbeidsvoorwaarden

De
functie
is
conform
de CAO‐PO.

Procedure


Graag ontvangen wij uw reactie vóór vrijdag 5 mei.

Aanstelling per 1 augustus 2017. Een
assessment
kan
deel
uitmaken
van
de
selectieprocedure.

Meer
informatie
over
de
school
vind je op
po.devrijeschooldenhaag.nl.

 

Vacature: Vaste inval leerkracht (0,6 fte) (m/v)

Voor deze vacature geldt:

Inlichtingen: dhr. N. Schieman: 06-29504741

Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: Mw. T. Jobse, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.

Wij zijn op zoek naar een ervaren leerkracht
(m/v) die naast de klassenleerkrachten op vaste basis mee verschillende klassen draagt.

Achtergrond van de school

De
Vrije
School
Den
Haag (VSDH)
is
de
oudste
vrijeschool
in
Nederland
(gesticht
in
1923)
en kent
een
lange en
rijke
traditie.
De
school
valt onder de
Stichting
Vrijescholen Zuid-West Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.

Het primair onderwijs van de VSDH is
gevestigd
aan
de
Abbenbroekweg in Scheveningen.

Er zijn
zes
kleuterklassen
en
een
dubbele
stroom
klassen
van
klas
1 tot
en
met
6 (groep 3 t/m 8). In
het
gebouw
zijn
ook
een
peuterspeelzaal
(bestaande
uit
drie peuterklassen)
en
de buitenschoolse
opvang
gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren.
Samen vormen wij
een
integraal
kindcentrum.

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We
bieden
daartoe een
kwalitatief
hoogwaardig
curriculum
met
een
groot aanbod in
de
creatieve
en
kunstzinnige
vakken.
Het
onderwijs
biedt
een
goede
basis
voor
de doorstroom naar
het
voortgezet
onderwijs,
zowel
naar
vrijescholen
als
naar
andere
scholen.
De school
combineert
het
pedagogisch
gedachtengoed
van
Rudolf
Steiner
met
de
eisen
die maatschappelijke
ontwikkeling
en
overheid
stellen. De individuele
ontwikkeling
van
medewerkers
en de
onderlinge verbondenheid binnen
het
team
is
daarbij
van
groot
belang.
Het
team
bestaat
uit ervaren en jongere leraren
met
veel
kwaliteiten en
een
hoge
ambitie.

Functie en taken van de vaste invalleerkracht:

 • Verzorgen van periode onderwijs, oefenuren en kunstzinnige vakken;
 • Samen met de klassenleerkrachten de zorg voor de leerlingen opnemen;
 • Participeren in het teamoverleg en de pedagogische vergadering;
 • Vaste lesdagen in klas 3  & 6 (= groep 5 & 8 PO);
 • Flexibel inzetbaar voor occasionele vervang werkzaamheden.

Je hebt:

 • Een diploma pabo (bij voorkeur Helicon of Vrije School Pabo);
 • Ervaring met het vrijeschoolonderwijs (noodzakelijk voor deze vacature).

Je bent:

 • Gericht op de sterke kanten van het kind;
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;
 • Als het over (vrijeschool) didactiek en pedagogie gaat door de wol geverfd;
 • Administratief handig (ook met de pc en het LVS);
 • Altijd goed georganiseerd en werkt kwaliteitsgericht;
 • Communicatief een kei.

Omvang
en
reikwijdte
van
de
functie

De school biedt
een maximale aanstellingsomvang
van
0,6
fte te presteren in drie tot vier dagen.

Arbeidsvoorwaarden

 • De
functie
is
conform
de CAO‐PO (LA schaal);
 • Dienstverband voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Er is begeleiding voorzien, maar we zoeken een ervaren leerkracht.

Procedure


Ingangsdatum aanstelling: 14 augustus 2017

Sluitingsdatum vacature: woensdag 10 mei 2017

Sollicitatiegesprekken: week van 15 mei

 

Vacature: Vrijwillige klassenassistent kleuterafdeling (m/v)

Bent u in de ochtenden beschikbaar en heeft u (professionele) ervaring in het begeleiden van jonge kinderen? Wellicht heeft u belangstelling voor de vrijwillige positie van klassenassistent bij een kleuterjuf op De Vrije School Den Haag. Wij verwelkomen graag mensen die zich dienstbaar opstellen t.o.v. de kleuterleerkracht, affiniteit hebben met antroposofische pedagogiek en een integere houding aannemen. De Vrije School Den Haag heeft een ervaren team kleuterjuffen die werken in 6 kleuterklassen met elk ongeveer 27 kinderen. Heeft u tijd en belangstelling en bent u bereid een Verklaring Omtrent Gedrag af te geven? Neemt u dan contact op voor nadere oriëntatie / afspraak. Dagdelen: 08.20 – 12.45 uur.

Benodigde vaardigheden: Aanpakken/doen, Creatief, Samenwerken, Verzorgen Minimaal opleidingsniveau: MAVO, VMBO, LBO, Basisonderwijs. Interesse? Mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl.