Vacatures

DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG

Primair Onderwijs (schooljaar 2022-2023)
3 Vacatures: een directeur, een zij-instromer en een leerkracht

Voor vacatures geldt:
Inlichtingen: dhr. Marjolein Triest: m.triest@devrijeschooldenhaag.nl
Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan:
Secretariaat, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl

DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG

Vacature: Directeur De Vrije School Den Haag PO

Ben jij een directeur PO die hart heeft voor het vrijeschool-onderwijs en die zich verbonden voelt met de doelgroep en Den Haag? En die ambities heeft zich bestuurlijk te ontwikkelen? Dan is deze baan voor jou!

De Vrije School Den Haag (onderdeel van Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland) zoekt per 1 augustus (of zoveel eerder als mogelijk) voor de basisschool aan de Abbenbroekweg een ervaren directeur met bestuurlijke taken die leiding geeft aan een team van (echt!) bevlogen professionals. Die samen met het team en in samenspraak met de ouders bouwt aan een sterk vrijeschool-curriculum om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst.
Je bent (samen met de adjunct en de intern begeleiders) verantwoordelijk voor het leidinggeven aan het team van ongeveer 40 mensen: leerkrachten van de klassen 1 t/m 6, de kleuters, de vrijeschoolvakken en het ondersteunend personeel. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de school (met op dat gebied een aantal bestuurlijke taken) en de onderwijskundige ontwikkeling van de vrijeschool naar goed vrijeschoolonderwijs anno nu. Je bent daarnaast een teamspeler die graag zijn/haar (strategische) bijdrage levert aan het periodiek werkoverleg met de bestuurder en de andere directeuren van de Vrije Scholen in de Stichting.
Je hebt een heldere visie op het vrijeschoolonderwijs, je hebt oog voor de gemeenschap van leerkrachten en ouders die samen de vrijeschoolgedachte dragen, je hebt bestuurlijke ambitie en de bent organisatorisch sterk. Je hebt een academisch denk- en werkniveau en hebt aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het PO.
De Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland biedt je een uitdagende, interessante baan met ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een werkplek op de oudste Vrije School van Nederland op een mooie plek in Den Haag met betrokken collega´s. De Vrije School PO stelt hoge eisen, is ontwikkelingsgericht en biedt een fijn team om in te werken!
Deze functie is gewaardeerd in schaal D14. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zondermeer goed te noemen.
 

Vacature: Zij-instromer Vrije School Den Haag

Het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling tot respectvolle, zelfstandige en vrijdenkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren.

Op de Vrije School Den Haag zijn wij op zoek naar een zij-instromer die mogelijke ingezet kan worden in alle klassen van onze school. Heb je een HBO-/WO diploma en heb je al een aantal jaren werkervaring en zoek je een baan in het Vrije Schoolonderwijs, in een jong team waar ook begeleiding en ervaring beschikbaar is. Stuur dan je sollicitatie in.

Functie en taken:
Samen werken met de klassenleerkrachten;

 • Werken met groepjes leerlingen;
 • Incidenteel vervangen van de klassenleerkrachten

Procedure
Ingangsdatum aanstelling: per direct

Achtergrond van de school
De
 Vrije
 School
 Den 
Haag (VSDH) is 
de 
eerste
 vrijeschool 
in 
Nederland 
(gesticht
in
1923)
 en kent 
een 
lange en 
rijke
 traditie. 
De
 school 
valt onder de
 Stichting 
Vrijescholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.

Het primair onderwijs van de VSDH is
 gevestigd
 aan 
de 
Abbenbroekweg in Scheveningen. Het gebouw staat in een prachtige omgeving op loopafstand van strand en duinen.

Er zijn 
vier 
kleuterklassen 
en
 een
 dubbele 
stroom 
klassen. In
 het 
gebouw 
zijn
 ook 
een 
peuterspeelzaal
(bestaande 
uit 
drie peuterklassen) 
en 
de buitenschoolse
 opvang 
gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren.
 Samen vormen wij
 een 
integraal kind centrum.

Het is ons doel om leerlingen uit te dagen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen. Mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen bijdragen aan de maatschappij. We
bieden
daartoe een
kwalitatief
hoogwaardig
curriculum
met
een
groot aanbod in
de
creatieve
en
kunstzinnige
vakken.


Het 
onderwijs
 biedt 
een
 goede 
basis 
voor
 de doorstroom naar 
het 
voortgezet
 onderwijs,
 zowel 
naar
vrijescholen 
als
 naar 
andere
 scholen.
 De school 
laat zich inspireren door het
 pedagogisch
 gedachtengoed
van 
Rudolf 
Steiner en combineert dat
 met
 de maatschappelijke realiteit en de 
eisen
 die moderne onderwijsontwikkeling en de overheid
 stellen. De individuele
 ontwikkeling 
van medewerkers
 en de
onderlinge verbondenheid binnen 
het
 team 
is 
daarbij
 van 
groot 
belang. Het 
team 
bestaat 
uit deels ervaren leerkrachten met veel kwaliteiten en een grote groep startende leerkrachten.  

Meer 
informatie
 over
 de
 school
 vind je op 
www.devrijeschooldenhaag.nl.

Vacature: leerkracht De Vrije School Den Haag

Het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling tot respectvolle, zelfstandige en vrijdenkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren aan de maatschappij.

Wij zijn op zoek naar een ervaren Vrije Schoolleerkracht.

Functie en taken:
Verzorgen van periode onderwijs, oefenuren en kunstzinnige vakken;

 • Samen met de intern begeleider de zorg voor de leerlingen opnemen;
 • Participeren in het teamoverleg en de pedagogische vergadering.

We bieden:
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;

 • Goed ondersteuning en begeleiding op maat;
 • Een leuk jong team gecombineerd met collega’s met veel ervaring:
 • Op een school in een prachtige omgeving.

Jij bent:
Bekwaam leerkracht PO

 • Bekend met het vrijeschoolonderwijs en je wilt je daarmee verbinden
 • Bereid mee te groeien in de ontwikkelingen van de school
 • Blij met samenwerken
 • Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht.

Omvang
 en reikwijdtevan defunctie
De school biedt 
een maximale aanstellingsomvang
 van
 1
 fte te presteren in vijf dagen, kleinere omvang is bespreekbaar

Arbeidsvoorwaarden
-De 
functie 
is 
conform
 de CAO‐PO;
-Dienstverband voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
-Er is begeleiding in ons team, en we zoeken een ervaren leerkracht.

Procedure
Ingangsdatum aanstelling: per 1/5/2023

Achtergrond van de school
De 
Vrije 
School
 Den 
Haag (VSDH) is 
de 
eerste 
vrijeschool 
in 
Nederland 
(gesticht
in
1923)
 en kent 
een 
lange en 
rijke 
traditie. 
De
 school 
valt onder de 
Stichting 
Vrijescholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.

Het primair onderwijs van de VSDH is
 gevestigd
 aan 
de 
Abbenbroekweg in Scheveningen.


Er zijn 
4 
kleuterklassen
 en 
een 
dubbele
 stroom 
klassen. In 
het 
gebouw
 zijn 
ook 
een
 peuterspeelzaal
(bestaande 
uit
 drie peuterklassen) 
en 
de buitenschoolse 
opvang
 gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren.
Samen vormen wij
 een 
integraal 
kindcentrum.

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen bijdragen in de maatschappij. We
bieden
daartoe een 
kwalitatief 
hoogwaardig 
curriculum 
met 
een 
groot aanbod in
 de
 creatieve 
en 
kunstzinnige
 vakken.


Het 
onderwijs 
biedt 
een 
goede
 basis 
voor 
de door stroom naar 
het 
voortgezet
onderwijs, 
zowel 
naar
vrijescholen 
als 
naar 
andere
 scholen.
 De school 
combineert 
het 
pedagogisch 
gedachtengoed
 van 
Rudolf
Steiner
 met 
de 
eisen 
die maatschappelijke 
ontwikkeling
 en 
overheid
 stellen. De individuele
 ontwikkeling
van
 medewerkers
 en de
 onderlinge verbondenheid binnen
 het 
team
 is 
daarbij 
van 
groot 
belang.
 Het 
team
bestaat 
uit ervaren en jongere leraren 
met 
veel 
kwaliteiten en 
een 
hoge 
ambitie.

Meer 
informatie
 over
 de
 school 
vind je op
 www.devrijeschooldenhaag.nl