Vacatures

Wij publiceren hier al onze vacatures. Mocht u toch een open sollicitatie willen sturen dan kunt u uw motivatiebrief met cv sturen naar t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Hieronder vindt u onze vacatures:

 • Vaste klassenleerkracht klas 1 (groep 3) (0,85 fte)
 • Vaste inval leerkracht op oproepbasis
 • Vrijwillige klassenassistent kleuterafdeling (vanaf 1-1-2019)

 

Voor al deze vacature(s) geldt:

Inlichtingen: dhr. N. Schieman: 06-29504741

Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: Mw. T. Jobse, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.

Achtergrond van de school

De
Vrije
School
Den
Haag (VSDH)
is
de
oudste
vrijeschool
in
Nederland
(gesticht
in
1923)
en kent
een
lange en
rijke
traditie.
De
school
valt onder de
Stichting
Vrijescholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.

Het primair onderwijs van de VSDH is
gevestigd
aan
de
Abbenbroekweg in Scheveningen.

Er zijn
zes
kleuterklassen
en
een
dubbele
stroom
klassen
van
klas
1 tot
en
met
6 (groep 3 t/m 8). In
het
gebouw
zijn
ook
een
peuterspeelzaal
(bestaande
uit
drie peuterklassen)
en
de buitenschoolse
opvang
gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren.
Samen vormen wij
een
integraal
kindcentrum.

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We
bieden
daartoe een
kwalitatief
hoogwaardig
curriculum
met
een
groot aanbod in
de
creatieve
en
kunstzinnige
vakken.
Het
onderwijs
biedt
een
goede
basis
voor
de doorstroom naar
het
voortgezet
onderwijs,
zowel
naar
vrijescholen
als
naar
andere
scholen.
De school
combineert
het
pedagogisch
gedachtengoed
van
Rudolf
Steiner
met
de
eisen
die maatschappelijke
ontwikkeling
en
overheid
stellen. De individuele
ontwikkeling
van
medewerkers
en de
onderlinge verbondenheid binnen
het
team
is
daarbij
van
groot
belang.
Het
team
bestaat
uit ervaren en jongere leraren
met
veel
kwaliteiten en
een
hoge
ambitie.

 

Vacature: Vaste klassenleerkracht voor klas 1 (groep 3 ) (0,85 fte) (m/v)

Belangrijkste taken:

 • Verzorgen van periode onderwijs, oefenuren en kunstzinnige vakken
 • Verzorgen van de communicatie met de ouders uit de klasgroep
 • Samen met de IB-er de eventuele extra ondersteuning van de leerlingen opnemen
 • Participeren in het teamoverleg, scholing en de pedagogische vergadering

Je hebt:

 • Een diploma pabo (bij voorkeur Helicon of Vrije School Pabo)
 • Ervaring met het vrijeschoolonderwijs

Je bent:

 • Gericht op de sterke kanten van het kind;
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;
 • Als het over (Vrijeschool) didactiek en pedagogie gaat mee met de tijd;
 • Administratief handig (ook met de pc en het LVS);
 • Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht;
 • Communicatief sterk;

 Omvangenreikwijdtevandefunctie:

De school biedt
een maximale aanstellingsomvang
van
0,85
fte te presteren in vijf dagen. Kleinere omvang in een duo-schap is bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden:

 • De
functie
is
conform de CAO‐PO.
 • Dienstverband voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Er is begeleiding voorzien, maar we zoeken een ervaren leerkracht.

Procedure:

Ingangsdatum aanstelling: 1 augustus 2019

Sluitingsdatum vacature: woensdag 3 juli 2019

Sollicitatiegesprekken: week van 8 juli 2019

 

Vacature: Vaste inval (kleuter-)leerkracht op oproepbasis (m/v)

Functie en taken van de vaste invalleerkracht:

 • Verzorgen van het onderwijs in de kleuterklas of
 • Verzorgen van periode onderwijs, oefenuren en kunstzinnige vakken;
 • Samen met de klassenleerkrachten de zorg voor de leerlingen opnemen;

Je hebt:

 • Een diploma pabo (bij voorkeur Helicon of Vrije School Pabo);
 • Ervaring met het vrijeschoolonderwijs.

Je bent:

 • Gericht op de sterke kanten van het kind;
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf;
 • Het is een pré als je de vrijeschool didactiek en pedagogie beheerst;
 • Flexibel inzetbaar .

Omvang
en
reikwijdte
van
de
functie:

We werken graag met ZZP-ers. Andere contractvormen zijn ook bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden:

 • De
functie
is
conform
de CAO‐PO (LA schaal);
 • We kunnen begeleiding voorzien, maar zoeken een ervaren leerkracht.

Procedure


Graag interesse kenbaar maken middels een korte motivatiebrief met cv. In de motivatie brief moet zeker zijn aangegeven waarom je op een vrije school wilt werken. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs is een sterke pré.

 

Vacature: Vrijwillige klassenassistent kleuterafdeling (m/v) (vanaf 01-01-2020)

Bent u in de ochtenden beschikbaar en heeft u (professionele) ervaring in het begeleiden van jonge kinderen? Wellicht heeft u belangstelling voor de vrijwillige positie van klassenassistent bij een kleuterjuf op De Vrije School Den Haag. Wij verwelkomen graag mensen die zich dienstbaar opstellen t.o.v. de kleuterleerkracht, affiniteit hebben met antroposofische pedagogiek en een integere houding aannemen. De Vrije School Den Haag heeft een ervaren team kleuterjuffen die werken in 6 kleuterklassen met elk ongeveer 27 kinderen. Heeft u tijd en belangstelling en bent u bereid een Verklaring Omtrent Gedrag af te geven? Neemt u dan contact op voor nadere oriëntatie / afspraak. Dagdelen: 08.20 – 12.45 uur.

Benodigde vaardigheden: Aanpakken/doen, Creatief, Samenwerken, Verzorgen Minimaal opleidingsniveau: MAVO, VMBO, LBO, Basisonderwijs. Interesse? Mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl.