Vacatures

Wij publiceren hier al onze vacatures. Mocht u toch een open sollicitatie willen sturen dan kunt u uw motivatiebrief met cv sturen naar t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Hieronder vindt u onze vacatures:

  • Tijdelijke inval leerkracht vanaf 28 oktober tot tenminste 1 janauari 2020 klas 2 of 4 (= groep 4 / 6 PO) (0,8fte)

 

Voor al deze vacature(s) geldt:

Inlichtingen: dhr. N. Schieman: 06-29504741

Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: Mw. T. Jobse, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid.

Achtergrond van de school

De Vrije School Den Haag (VSDH) is de oudste vrijeschool in Nederland (gesticht in 1923) en kent een lange en rijke traditie. De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.

Het primair onderwijs van de VSDH is gevestigd aan de Abbenbroekweg in Scheveningen.

Er zijn zes kleuterklassen en een dubbele stroom klassen van klas 1 tot en met 6 (groep 3 t/m 8). In het gebouw zijn ook een peuterspeelzaal (bestaande uit drie peuterklassen) en de buitenschoolse opvang gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren. Samen vormen wij een integraal kindcentrum.

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We bieden daartoe een kwalitatief hoogwaardig curriculum met een groot aanbod in de creatieve en kunstzinnige vakken. Het onderwijs biedt een goede basis voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, zowel naar vrijescholen als naar andere scholen. De school combineert het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner met de eisen die maatschappelijke ontwikkeling en overheid stellen. De individuele ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge verbondenheid binnen het team is daarbij van groot belang. Het team bestaat uit ervaren en jongere leraren met veel kwaliteiten en een hoge ambitie.

 

Vacature: Tijdelijke inval leerkracht vanaf 28 oktober tot tenminste 1 januari 2020.

Primair Onderwijs (schooljaar 2019-2020) 

In verband met de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van twee vaste klasleerkrachten zijn we met spoed op zoek naar twee leerkrachten die per direct beschikbaar zijn. De duur en exacte invulling van de opdracht kunnen nog wijzigen.

Functie en taken:

  • Verzorgen van periode onderwijs, oefenuren en kunstzinnige vakken
  • Samen met de IB-er waar nodig extra ondersteuning aan leerlingen verzorgen
  • Vijf vaste lesdagen in klas 2 of 4 (= groep 4 / 6 PO).

Je hebt:

  • Een diploma pabo
  • bij voorkeur ervaring met het vrijeschoolonderwijs

Omvang en reikwijdte van de functie:

Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor drie weken met een omvang van maximaal 0,8fte (32 uur per week) te presteren in vijf dagen. Omvang en werkdagen kunnen in onderling overleg worden vastgesteld.

Arbeidsvoorwaarden:

  • De functie is conform de CAO‐PO
  • Er is begeleiding voorzien

Procedure:

Stuur een mail met je cv t.a.v. Mw. T.Jobse naar t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

 

Meer informatie over de school vind je op http://po.devrijeschooldenhaag.nl