Sponsoractie zonnepanelen

Zonnepanelen op ons dak = win – win – win!

Stroomrekening naar €0  / meer geld voor onderwijs / reductie van CO2 uitstoot

Het wordt nog beter als u ons helpt om de terugverdientijd te verkorten door een gift te storten aan het Fonds tot Steun Vrije School Den Haag. Iedere euro die u stort wordt dan door het fonds verdubbeld* en bovendien is uw gift fiscaal aftrekbaar**. Iedere euro die u stort wordt dus voor 200% afgetrokken van onze investering!

Wilt u ons steunen?
Maak dan uw gift over op rekening nummer NL73 RABO 0103695621 t.n.v. Stichting Fonds tot Steun o.v.v. “Zonnepanelen Basisschool”.

U ontvangt een bedankbrief voor uw gift waarin wij uw storting bevestigen
Namens alle kinderen die nu en in de toekomst naar onze school komen, bedankt!

Voor meer achtergrondinformatie klik hier.

* Tot een maximum van €20.000 verdubbelt het Fonds iedere ingelegde euro.

** Voor de fiscale aftrekbaarheid gelden bepaalde eisen. Let vooral op de minimum en maximum bedragen die u kunt aftrekken. De voorwaarden die gelden voor particulieren kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Als ondernemer is een gift aftrekbaar van de winst
Giften aan ANBI’s en steunstichtingen SBBI (sociaal belang behartigende instelling) mogen van de winst afgetrokken worden. Per jaar bedraagt de aftrek maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Je moet de giften wel schriftelijk kunnen bewijzen.