Schoolvakanties

Schoolvakanties schooljaar 2016/2017

 • Prinsjesdag: dinsdag 20 september 2016 (alle kinderen zijn vrij na 10.30 uur)
 • Herfstvakantie: maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016
 • Kerstvakantie: maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 06 januari 2017
 • Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 03 maart 2017
 • Goede Vrijdag: vrijdag 14 april 2017
 • Tweede Paasdag: 17 april 2017
 • Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2017
 • Hemelvaart: donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017
 • Tweede Pinksterdag: maandag 05 juni 2017
 • Zomervakantie: maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

Schoolvakanties schooljaar 2017/2018

 • Prinsjesdag: dinsdag 19 september 2017 (alle kinderen zijn vrij na 10.30 uur)
 • Herfstvakantie: maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017
 • Kerstvakantie: maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 05 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie: maandag 26 februari t/m vrijdag 02 maart 2018
 • Goede Vrijdag: vrijdag 30 maart 2018
 • Tweede Paasdag: 02 april 2018
 • Koningsdag: 27 april 2018
 • Meivakantie: maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2017
 • Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei 2018
 • Zomervakantie: maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Deze vakanties worden niet door De Vrije School Den Haag bepaald. De gemeente maakt afspraken met de Haagse en Regionale schoolbesturen over de schoolvakanties. Scholen dienen deze data over te nemen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de mei- en pinkstervakantie. De vakantieregeling is ook te vinden op www.denhaag.nl.
Let op: de vakantieregeling van de gemeente Den Haag kan afwijken van de regionale vakantiedagen en die van het ministerie van onderwijs.

Verlofaanvraag

Ouders van leerplichtige kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Extra vrij nemen, langer met vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan mag niet. Dit staat in de leerplichtwet. Soms kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Via het verlofaanvraag formulier kunt u uw aanvraag indienen. Een verlofaanvraag moet minimaal 6 weken voor aanvang van het aangevraagde verlof worden ingediend.

Beroep ouders
Extra verlof kan worden aangevraagd als de leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders niet 2 aaneengesloten weken binnen de reguliere schoolvakanties met hen op vakantie kan. Dit moet met bewijsstukken kunnen worden aangetoond. Het verlof mag niet langer zijn dan 10 schooldagen per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kan in dat schooljaar geen verlof meer worden aangevraagd.

Let op: verlofaanvragen op grond van beroepsactiviteiten worden zelden toegekend omdat de bewijslast erg complex is, zorg dus dat u ruim op tijd de aanvraag indient.

Religieuze redenen
Voor bepaalde feesten of verplichtingen op grond van godsdienst of levensovertuiging kan verlof worden aangevraagd. Bij dit verlof is een mededeling voldoende van de ouder(s)/verzorger(s), minimaal 2 dagen voorafgaand aan de vrije dag. Per verplichting wordt 1 dag vrijgegeven.

Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Als het om minder dan 10 schooldagen gaat, beslist de directeur van de school over het verlof. Als er voor meer dan 10 schooldagen verlof wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. Elke school heeft een eigen leerplichtambtenaar. Als u niet weet wie dit is, neem dan contact op met de afdeling Leerplicht via (070) 353 54 54.

Bezwaar
Mocht uw verlof aanvraag niet worden gehonoreerd, dan kunt u bezwaar maken bij het bestuur van onze school. Zie hiervoor onze klachtenregeling.

Folder
In de folder ‘Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof’ kunt u nakijken of u in aanmerking komt.

Folder luxeverzuim en verlof (Gemeente Den Haag)