Periodeplan

Leerplan periodevakken van de Vrije School Den Haag

Dit leerplan periodevakken (verder periodeplan genoemd) is in 2006 tot stand gekomen en in 2009, 2011 en 2013 gedeeltelijk herzien. Het periodeplan is direct verbonden met “Ik zie rond in de wereld”, waarin het leerplan van de vrijescholen wordt uitgesplitst in kerndoelen. Dit periodeplan is bedoeld als leidraad waarlangs de periodes van de klassen 1 tot en met 6 worden vormgegeven, zodat een verantwoording van het halen van deze kerndoelen mogelijk wordt. Het periodeplan en het boek “Ik zie rond in de wereld” zijn nadrukkelijk bedoeld als ‘zakelijke’ neerslag van de leerstof en niet als inhoudelijke lesvoorbereiding van de leerkracht. Het totale leerplan van de Vrije School is gericht op een algemene ontwikkeling over een breed scala aan vakken. Deze vakken in samenhang ondersteunen de ontwikkeling van het kind. Leerstof is daarbij altijd middel en ontwikkeling het doel. De leerkrachten zullen de leerstofonderdelen uit het periodeplan zelf om moeten werken, zodat de stof een antwoord kan geven op de specifieke (ontwikkelings-)vragen van een bepaalde klas of een bepaalde groep kinderen. Bij het werken met het periodeplan kunnen de bij de kerndoelen behorende suggesties uit het boek “Ik zie rond in de wereld” gebruikt worden om de verbinding te leggen tussen de ‘droge’ kerndoelen en de wijze waarop deze in de vrijeschoolpraktijk vorm zouden kunnen krijgen. De periodes in het periodeplan zijn door het jaar verdeeld naar een in de praktijk werkbaar gebleken stramien. Iedere klassenleerkracht blijft vrij om de periodes in een jaar zo te rangschikken als hem/haar in het gegeven jaar goeddunkt. De verdeling in weken zal per schooljaar enigszins moeten worden aangepast. De verdeling van de leerstofinhoud geeft een harmonische opbouw van de leerstof weer, maar is niet dwingend bedoeld.
Op ouderavonden, maar ook in de periode brief (een mail van de leerkracht aan de ouders) gaat de leerkracht steeds nader in op wat er gedurende een periode gebeurd in de klas.