Services with Slider

IN DE SCHOOL

 • Peuterspeelklas

  De Vrije Speelklas geeft peuters vanaf 2 ½ jaar de mogelijkheid om in een harmonieuze en omhullende omgeving met leeftijdgenootjes te spelen en te leren. De antroposofie is de grondslag van waaruit de leidsters handelen. Antroposofie betekent letterlijk wijsheid omtrent de mens. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, vond het belangrijk dat elk individu de mogelijkheid krijgt zich te ontplooien. Bij kinderen is hierin het vrij ontwikkelen van voelen, denken en willen van het grootste belang.

 • 9661987923_90e1bc2ab1_k

  Kleuteronderwijs

  Een kleuter leert door te spelen en minder door wat wordt uitgelegd. Veel van wat een kleuter zich eigen maakt, gebeurt door nabootsing. Het spel bestaat uit het naspelen van wat het kind aan gebeurtenissen en handelingen meegemaakt heeft of wat hem/haar daarin heeft aangesproken. In de kleuterklas krijgt het kind de ruimte en de tijd om te spelen en op die manier ontwikkelt het kind zich op verschillende gebieden. Het leert zijn plaats te vinden in de klas, en ook ruimte te geven aan andere kinderen. In de kleutertijd is ook de fysieke ontwikkeling erg belangrijk. Daarom wordt er in de kleuterklas veel aandacht gegeven aan de beweging.

 • 13946526586_aef0d7dfde_o

  Basisonderwijs

  Onze leerlingen zitten in de onderbouw hun hele schooltijd in dezelfde klas. De leerkracht ‘verhuist’ voor zover mogelijk elk jaar mee. Deze speelt een centrale rol in het volgen en begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen. Een goed contact met de ouders wordt nagestreefd door ouderavonden en -gesprekken, eventueel huisbezoek en een spreekuur.

  Periode lessen
  De schooldag begint met het periodeonderwijs. Elke ochtend wordt, gedurende drie tot vier weken, in de eerste twee lesuren hetzelfde vak onderwezen. De leerstof gaat ‘door de nacht heen’.

 • 13946526586_aef0d7dfde_o

  Bovenbouw

  Als de puberteit zich aankondigt gaan veel van de kinderen vanuit de zesde klas, naar de zevende klas. Dit is de eerste klas van de bovenbouw aan de Waalsdorperweg. Er is dus geen breuk met de onderbouw. De leerlijnen lopen door, enkele feesten worden samen gevierd, de leraren zijn bekend van gezicht en sommigen gaven ook op de Abbenbroekweg al les.

  Sommige kinderen kiezen misschien voor de Praktische stroom of voor een andere school.

 • Eric Medina (West Chicago Community High School) and his mother Martina

  Na Schoolse Opvang Het Grote Huis

  Het Grote huis is een zelfstandige buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar, gevestigd in het schoolgebouw van de Vrije School Den Haag waar we vier lokalen tot onze beschikking hebben die we delen met de Vrije Speelklas. Het Grote Huis en de Vrije Speelklas zijn onderdeel van De Sprank CV. In Het Grote Huis creëren we een leefruimte waarin kinderen tot hun recht komen binnen het geheel. We geven dit idee vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind.

 • _ADH4563

  Volwassen programma’s

  In een korte cursus van drie avonden kunt u nader kennis maken met het vrijeschoolonderwijs dat is gebaseerd op inzichten vanuit de antroposofie. Hierbij komen onder meer de fasen van zeven jaar aan de orde die een grote rol spelen in de ontwikkeling van de mens. Daarnaast wordt er kennisgemaakt met het drieledige mensbeeld dat leidraad is in de pedagogie; het “denken, voelen, willen” alsook het vierledige mensbeeld (fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik). Iedere avond is er een kunstzinnige verwerking van het inhoudelijke verhaal.

 • 13946526586_aef0d7dfde_o

  Leerplan

  Voor leerlingen van klas 1 t/m 6 worden de meeste leermiddelen door de school verstrekt. Hieronder vallen ook de schoolagenda’s voor klas 5 en 6 en de vulpennen van de derde klas. Voor de vulpennen vraagt de school een bijdrage aan de ouders.

  Zelf aan te schaffen
  Alle leerlingen van klas 1 t/m 6 dienen euritmieschoenen te hebben, met een dunne antislipzool, voorzien van hun naam. Deze euritmieschoenen zijn via de school te verkrijgen. Leerlingen kunnen bij de euritmieleraren deze schoenen aanschaffen. Van de derde klas af is het dragen van gymnastiekkleding verplicht (Korte broek, T-shirt en gymschoenen). Gymschoenen met zwarte of blauwe zolen zijn niet toegestaan omdat die strepen geven op de vloer van de gymzaal.