Notulen vergadering 8 december

locatie: online

aanwezig: Alice, Sebastiaan, Robert, Caroline, Emmanuelle, Sanneke en Niels

afwezig: –

Agenda

20.30 uur welkom nieuwe leden (i)
20.40 uur Covid-19 maatregelen (i)
21.00 uur ondersteuning Niels (advies)
21.30 uur mededelingen en afsluiten

Notulen

Welkom nieuwe leden

De twee nieuwe ouders die zich hebben aangesloten bij de MR hebben zich voorgesteld. Wij zijn erg blij dat ze lid zijn geworden en daarmee zijn we gelukkig eindelijk weer compleet!

Covid-19 maatregelen

Schoolleider: Er zijn weinig besmettingen op school. Daarom is besloten de kinderen minder strikt uit elkaar te houden. In de landelijke protocollen staat hier ook niks over geschreven. 

Schoolleider heeft dringend verzoek gekregen van de BSO om de schooltijden weer terug te draaien naar 14.50 uur. Het kost hen anders financieel te veel.

Na de kerstvakantie zal dit ingaan. Hoe de pauzes er na de kerstvakantie uit gaan zien, is nog onduidelijk. Daar wordt nog over gepuzzeld in het college.

MR: Wat gebeurt er wanneer er een leerkracht ziek is?

Schoolleider: Als er een leerkracht ziek is, krijgt de klas een vervanger. In de meeste gevallen tot nu toe is dit gelukt. Mocht dit niet lukken, worden de ouders gevraagd hun kind thuis te laten. Er is dan ook geen thuisonderwijs omdat dit niet haalbaar is voor de leerkracht. Mocht een docent in quarantaine moeten, is het wel een optie om afstandsonderwijs te gaan geven.

Schoolleider: m.b.t. noodopvang kunnen ouders school bellen als het kind niet thuis kan blijven. Er wordt gekeken of het kind dan in de parallel in een andere klas kan.

Ondersteuning schoolleiding

Schoolleider: De ondersteuning voor de korte termijn is al in gang. De interim heeft de taken werkverdelingsplan en de borging van de onderwijskwaliteit op zich genomen.

Dit geeft de schoolleider meer ruimte om al het opgehoopte werk weg te werken.

De interim zal blijven totdat de twee taken zijn uitgevoerd. Ze wordt betaald uit een subsidie voor schoolontwikkeling die vorige week is binnengekomen en uit het contract met BVS schooladvies.

MR: hoe werkt schoolleider aan langetermijnoplossing? 

Schoolleider kan hier op dit moment nog niet direct op antwoorden. Hij is hierover in gesprek met de interim, bestuurder en teamleiders. Rapport met bevindingen daarover is voor de kerst af.

MR: Een leidinggevende zorgt voor een luisterend oor. Waarom heeft een buitenstaander deze taak gekregen (klassenbezoeken)? 

Schoolleider: hiervoor is niet genoeg tijd en omdat hij niet de expertise daarvoor heeft.

MR: Er is veel onrust en onvrede in het college. Collega’s vertrekken, op dit moment maar één IB’er en er is onvrede en onduidelijkheid over de taken en expertises van de teamleiders.

Dringend advies van de MR: laat de interim de onrust en onvrede in de school weghalen.

Mededelingen

  • MR: Waarom zijn de kinderen bij sommige vieringen, zoals Sinterklaas, al om half 11 vrij?

Schoolleider en Emanuelle: Op zo’n dag doet het kind bijzondere beelden op waar hij al een tijdlang met zijn klas naartoe heeft geleefd. Wanneer je na half 11 doorgaat op de orde van de dag, doet dit afbreuk op het beeld en de sfeer.

  • Schoolleider: 9 of 10 december krijgt de MR de rest van de antwoorden op de vragen over de begroting.
  • MR: Het fietsenhok is de laatste tijd erg laat pas open. Graag er voor zorgen dat hij weer op tijd open gaat. 

Schoolleider gaat het regelen.

Openstaande agendapunten:

  • Taakverdeling binnen de MR
  • Ontevredenheid binnen college
  • Langetermijnoplossing ondersteuning schoolleider
  • goedkeuring besteding geld werkdrukverlaging
  • PR