News

Vacature: Vakleerkracht lichamelijke opvoeding (gymdocent) (0,30 fte) 

Mooi onderwijs, met echte aandacht voor ieder kind, vanuit verbondenheid. 

Wij zijn op zoek naar een vakleerkracht lichamelijke opvoeding (m/v). Er is uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Ook starters en leerkrachten met ervaring op ander type scholen zijn van harte welkom om te solliciteren! 

 

Belangrijkste taken: 

 • Verzorgen van gym-onderwijs; 
 • Samen met collega organiseren van de jaarlijkse sportdag; 
 • Participeren in het teamoverleg, scholing en de pedagogische vergadering. 

We bieden: 

 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden; 
 • Goede ondersteuning en begeleiding op maat; 
 • Een leuk team op een school in een prachtige omgeving. 

Jij bent: 

 • Minimaal start bekwaam leerkracht LO (of bijna afgestudeerd ALO); 
 • Tenminste bekend met het vrijeschoolonderwijs en wil je daar mee verbinden; 
 • Gericht op de sterke kanten van het kind; 
 • Altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf; 
 • Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht; 
 • Communicatief sterk. 

 

Omvang en reikwijdte van de functie: 
De school biedt een maximale aanstellingsomvang van 0,30 fte.

 

Procedure: 
Ingangsdatum aanstelling: per 1 augustus 2023  
Sluitingsdatum vacature: 31 mei 2023
Sollicitatiegesprekken vanaf 1 juni 2023

 

Meer informatie over de school: 
https://po.devrijeschooldenhaag.nl  

 

Achtergrond van de school 
De Vrije School Den Haag (VSDH) is de oudste Vrijeschool in Nederland (gesticht in 1923) en kent een lange en rijke traditie. De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag. 

Het primair onderwijs van de VSDH is gevestigd aan de Abbenbroekweg in Scheveningen, vlak bij bos en strand. 

Er zijn zes kleuterklassen en een dubbele stroom klassen van klas 1 tot en met 6 (groep 3 t/m 8). In het gebouw zijn ook een peuterspeelzaal (bestaande uit drie peuterklassen) en de buitenschoolse opvang gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen structuur opereren. Samen vormen wij een integraal kindcentrum. 

Het is ons doel om leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. We bieden daartoe een kwalitatief hoogwaardig curriculum met een groot aanbod in de creatieve en kunstzinnige vakken. Het onderwijs biedt een goede basis voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, zowel naar vrijescholen als naar andere scholen. De school combineert het pedagogisch gedachtengoed van Rudolf Steiner met de eisen die maatschappelijke ontwikkeling en overheid stellen. De individuele ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge verbondenheid binnen het team is daarbij van groot belang. Het team bestaat uit ervaren en jongere leraren met veel kwaliteiten en een hoge ambitie.  

Meer informatie over de school en het vrijeschoolonderwijs vind je op www.devrijeschooldenhaag.nl