News

Positief oordeel van de onderwijsinspectie!

Gisteren hebben vier inspecteurs van OCW de bovenbouw van onze school bezocht voor de beoordeling van ons onderwijs. Zij hebben daarbij gekeken naar de examenresultaten, de wijze waarop we kwaliteit borgen en de leskwaliteit. Zij hebben alle afdelingen van de school positief beoordeeld!

De inspecteurs hebben ook gemeld dat ze onder de indruk waren van de extra vakken die op school worden gegeven, zoals koorzang, euritmie en andere kunstvakken. Ook het periodeonderwijs vonden ze zeer de moeite waard.

Dit positieve oordeel is een bevestiging dat we met het verbetertraject de juiste weg zijn ingeslagen. We zijn er trots op dat we in korte tijd de juiste verbeteringen wisten door te voeren, zonder de uitgangspunten van het vrijeschool onderwijs uit het oog te verliezen.
We danken de leerlingen hartelijk voor hun hartverwarmende positieve bijdrage en jullie als collega’s voor jullie betrokkenheid.