News

Palmpasen in een prachtige tuin

De peuters met hun ouders uit de klas van juffie Edwige, juffie Lana en juffie Nicolet hebben met hun Palmpasenstokken in de hand een wandelingetje gemaakt over ons in voorjaarstooi gestoken schoolplein. De viooltjes stonden te stralen en droegen bij aan de vrolijke vreugdevolle sfeer van de Palmpasen-viering op school.

Zaterdag 28 maart jl. hebben we met veel ouders met hun behulpzame kinderen, ondanks wat regen, hard kunnen werken aan de vervolmaking en een lenteopfrisbeurt van ons groene schoolplein. Ook de kleutertuin is aangepakt en er zijn veel mooie plantjes geplant, o.a. bosbessen, bosaardbeitjes, dus laat de zomer maar komen. We konden warm worden met een kopje koffie of chocolademelk met heerlijke taarten, alleen daarom al was het heel erg de moeite waard om te komen. Dank Remy en Maya en de moeder van Tymen!

De NL-doet-dag ging er aan vooraf, maar nu zijn de handjes onder de prachtige bank ingebed en daardoor zekerder van hun plekje.

Met hulp van twee professionele tuinmannen is het vernieuwde beplantingsplan uitgevoerd. De planten moeten ons plein verfraaien, maar vooral de aarde en het zand gaan behoeden tegen het uitspoelen. De planten moeten de tijd krijgen om op hun plekje te aarden. Ze hebben daarom veel water nodig. Deze dagen blijkt dat geen probleem te zijn, het regent behoorlijk. Maar tijdens vakantiedagen als het mooi weer is, zullen vrijwilligers de plantjes water moeten geven.

De viooltjes rondom de tere hazelaar en de notenboom moeten stralend ons weerhouden om de jonge boompjes omver te lopen. De wilgentenen muurtjes die gezet zijn, hebben ook een beschermende functie.

Wilgentunnels voorlopig weer afgesloten

De wilgentunnels hadden grote behoefte aan versterking. We hebben een flinke bos wilgentenen in een geul ernaast gezet en nieuw vlechtwerk gedaan ter versteviging van de wanden. Het zal helaas even geduld vergen voordat we de tunnels weer kunnen gebruiken. Ze moeten veel water krijgen om aan te kunnen slaan.

Composthoop

De composthoop die zo zorgvuldig telkens omgezet wordt, kreeg de aandacht van een paar grote meisjes, die het verhaal van Pieter van der Schot belangstellend volgden (en herkenden). We genereren compost van het tuinafval, maar ook van het groentenafval van de biologische winkel De Zonnestraal in de Stevinstraat. Bovendien doen de kleuter- en peuterjuffies de appelschilletjes altijd zorgvuldig in de groene compostbak. We hebben nu trouwens ook een bak op het grote schoolplein gezet in de verwachting dat er vast wel gezinnen zijn die ook met spijt hun biologische groentenafval in de groenbak mikken. Bewaar het biologische afval vanaf nu en gooi het in de compostbak op school. Pieter of Paulien zetten het op z’n tijd om op de composthoop vlakbij de peutertuin.

Bewateringsplan voor de komende maanden

Om te zorgen dat alle planten een goede kans krijgen om tot volwassen plant uit te groeien hebben ze veel, heel veel water nodig. Er zal een bewateringsplan worden gemaakt waar alle klassen bij betrokken zullen worden. Een schema zal binnenkort op het bord hangen. Ook zal in alle vakanties een beroep op ouders en leerlingen worden gedaan om de planten water te geven bij te droog weer.