News

Nieuwe samenstelling van de Medezeggenschapsraad

Voor de zomervakantie heeft de medezeggenschapsraad afscheid genomen van twee ouderleden en een personeelslid. Sinds het nieuwe schooljaar zijn we weer op sterkte met twee nieuwe ouderleden: Dagmar van den Ende en Elke Swart. Op ons blog kunnen jullie meer lezen over de huidige samenstelling van de MR. Je kunt je ook voor ons blog abonneren zodat je op de hoogte blijft van de vergaderingen en thema’s waar wij ons als MR mee bezighouden.

Tot slot wensen wij jullie een hele fijne kerstperiode en alvast alle goeds voor 2016!

Een vriendelijke groet namens de leden van de medezeggenschapsraad,

Andreas, Joyce, Annemart, Remco, Dagmar, Elke & Sanne