Medezeggenschapsraad

Hierbij willen we ons als ouder- en personeelsleden* van de medezeggenschapsraad (MR) van De Vrije School aan de Abbenbroekweg aan u voorstellen.

Wat doet een MR eigenlijk?

Alle scholen en onderwijsinstellingen moeten een MR hebben. Op deze manier zijn ouders en personeelsleden betrokken bij het beleid van de school. De MR heeft bepaalde rechten om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Zoals informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Het schoolbestuur moet de MR dus tijdig informatie verstrekken die de MR nodig heeft om goed te functioneren. Het schoolbestuur moet de MR voorgenomen besluiten voor advies voorleggen en voor sommige besluiten is zelfs instemming nodig, bijvoorbeeld wanneer het schoolreglement veranderd wordt.

 

Contact

Als medezeggenschapsraad van De Vrije School Den Haag willen wij u graag op de hoogte houden over alles waar wij ons als MR mee bezig houden. U kunt ons volgen via een weblog. Hier kunt u o.a. de notulen opvragen, de agenda inzien en met ons in contact komen.

Wanneer u een overleg bij wilt wonen kan dat. Voor vragen, opmerkingen en suggesties zijn we bereikbaar per mail bereikbaar.