Medezeggenschapsraad

Hierbij willen we ons als ouder- en personeelsleden* van de medezeggenschapsraad (MR) van De Vrije School Den Haag aan de Abbenbroekweg aan u voorstellen.

Wat doet een MR eigenlijk?

Alle scholen en onderwijsinstellingen moeten een MR hebben. Op deze manier zijn ouders en personeelsleden betrokken bij het beleid van de school. De MR heeft bepaalde rechten om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Zoals informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Het schoolbestuur moet de MR dus tijdig informatie verstrekken die de MR nodig heeft om goed te functioneren. Het schoolbestuur moet de MR voorgenomen besluiten voor advies voorleggen en voor sommige besluiten is zelfs instemming nodig, bijvoorbeeld wanneer het schoolreglement veranderd wordt.

Wie zit er in MR

Voorstellen MR

Nieuws & Notulen 

Hier ziet u een overzicht van de laatste nieuwsberichten & notulen. U wordt via de e-mail nieuwsbrief van De Vrije School Den Haag automatisch op de hoogte gehouden van updates en nieuws.

Schooljaar 2022/2023

Schooljaar 2021/2022

Schooljaar 2020/2021

Contact

Wanneer u een overleg bij wilt wonen kan dat. Voor vragen, opmerkingen en suggesties zijn we bereikbaar per mail bereikbaar.