Medezeggenschapsraad

Hierbij willen we ons als ouder- en personeelsleden* van de medezeggenschapsraad (MR) van De Vrije School aan de Abbenbroekweg aan u voorstellen.

Wat doet een MR eigenlijk?

Alle scholen en onderwijsinstellingen moeten een MR hebben. Op deze manier zijn ouders en personeelsleden betrokken bij het beleid van de school. De MR heeft bepaalde rechten om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Zoals informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Het schoolbestuur moet de MR dus tijdig informatie verstrekken die de MR nodig heeft om goed te functioneren. Het schoolbestuur moet de MR voorgenomen besluiten voor advies voorleggen en voor sommige besluiten is zelfs instemming nodig, bijvoorbeeld wanneer het schoolreglement veranderd wordt.
* De personeelsleden zijn zowel onderwijzend personeel als ondersteunend personeel.

Remco van Wijk, ouder en voorzitter van de MR

Ik ben de vader van Nova en Liesl. Nova is 5 jaar en zit in de klas van juf Jolanda. Mijn dochter Liesl is 3 jaar en gaat naar de Vrije speelklas. Ik ben ondernemer en help (publieke) organisaties bij het verminderen van de bureaucratie. Ik heb zelf geen achtergrond in het vrijeschoolonderwijs maar sta positief tegenover de waarden van de Vrije School. Ik treed graag op als klankbord voor de bestuurders wanneer dit bij kan dragen aan de vorming van bestendig beleid. Daarom heb ik mij aangemeld voor de medezeggenschapsraad. Ik hoop voldoende gevoel te ontwikkelen voor wat ouders op de lange termijn belangrijk vinden aan het onderwijs. Ik vind de samenwerking met de andere ouders en personeelsleden uit de medezeggenschaps- raad erg prettig en steek daar veel van op.


Ralph van den Heuvel, personeel en secretaris van de MR

Ik ben nu ruim 8 jaar conciërge op De Vrijeschool Den Haag. Dit doe ik met veel plezier. Toen ik een jaar in dienst was het ik de applicatiecursus gedaan. Een cursus om als reguliere leraar of ondersteunend personeel kennis te maken met de vrijeschoolpedagogie. Ik heb zelf geen Vrije School opleiding genoten en ik wilde daarom graag weten waarom wij hier bepaalde dingen deden. Voor dat ik hier op school kwam werken ben ik werkzaam geweest bij Dräger. Daar heb ik toen ook in de MR gezeten. Ik ben opgeleid als timmerman en heb ook jaren lang in de bouw gewerkt.


Andreas Driessen, personeel

Mijn naam is Andreas Driessen. Ik ben de meester van klas 3A. De MR spreekt mij aan, omdat ik graag mee wil denken in te nemen stappen in het spanningsveld tussen oude waarden van de Vrije school én nodige vernieuwingen van het onderwijs en de organisatiestructuur. Ik hoop hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen voor de school!


Joyce Emons, personeel

Ik ben sinds december 2009 verbonden aan de vrijeschool. Eerst als moeder van vier basisschoolkinderen en snel daarna als juf van een tweede klas. In 2010 mocht ik een eigen eerste klas starten en aan die groep ben ik nog steeds verbonden als juf. Vanuit mijn communicatiewetenschap-achtergrond ben ik geïnteresseerd in communicatie-processen en hecht ik veel belang aan een open en duidelijk dialoog – zeker ook op onze school. Ik hoop hier via de MR een steentje aan bij te kunnen dragen.


Annemart Hoogland, personeel

Mijn naam is Annemart Hoogland, leerkracht en moeder van twee kinderen in de onderbouw. Ik voel me betrokken bij het wel en wee van de Vrije School en ben daarom dit jaar MR-lid geworden. Als leerkracht kun je je stem laten horen in een teamvergadering, de MR geeft je als leerkracht ook de mogelijkheid om samen met ouders advies en instemming te geven in beleidszaken. Ik vind het belangrijk om mee te denken en te weten hoe ouders en leerkrachten denken over zaken die de school aangaan. We kunnen zo via de MR onze bijdrage leveren aan het nog beter functioneren van de school. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen, het allerbeste voor de kinderen.

 


Dagmar van den Ende, ouder

In 2012 hebben wij bewust voor de Vrije School gekozen en de Openbaar Basisschool gedag gezegd. Tot op vandaag geen spijt van gehad! Onze oudste dochter is ingestroomd in de 3e klas, de middelste in de 1e klas en de jongste bij de kleuters.  

Inmiddels zitten onze kinderen alweer ruim 3 jaar op De Vrije School: Phileine (6e klas), Aksel (4e klas) en Carice (2e klas).

Zelf heb ik Dalton onderwijs gevolgd, basisschool en middelbare school (VWO). Daarna ben ik Bedrijfseconomie gaan studeren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Jaren heb ik gewerkt bij KPMG als senior consultant en ben nu werkzaam als interim financial professional binnen de Rijksoverheid.

Ik denk graag op een positief kritische manier mee. Financiën heeft altijd mijn aandacht maar ik lever ook graag input op beleidszaken.


Elke Swart, ouder

Ik ben Elke Swart. Moeder van Djoeke Roos en werkzaam als communicatieadviseur en redacteur, onder meer voor Seizoener (tijdschrift voor de vrijeschoolwereld). Mijn MR-portefeuille: ouderparticipatie. Dat gaat over betrokkenheid, praktische hulp op school én over verwachtingen. Welk  onderwijs willen wij voor onze kinderen? Een spannend onderwerp vandaag de dag.


Sanne Hille, ouder

Ik ben moeder van Ole uit klas 2A van juffie Christel en Tove die in de kleuterklas zit bij juffie Anja en Dhruva. Ik heb zelf vanaf de peuters tot de 12e klas op de Vrije School Den Haag gezeten en heb dat ervaren als een heerlijke schooltijd die ik ook mijn kinderen gun. Nu ben ik werkzaam als promotie-onderzoeker en hogeschooldocent aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Ik hoop door mijn eigen schoolervaring, nu als ouder en mijn werk als docent in het hoger onderwijs op het gebied van communicatie en journalistiek, een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van de school. Ik wil me binnen de MR vooral inzetten voor het verbeteren van het communicatiebeleid van de school.

 

Contact

Als medezeggenschapsraad van De Vrije School Den Haag willen wij u graag op de hoogte houden over alles waar wij ons als MR mee bezig houden. U kunt ons volgen via een weblog. Hier kunt u o.a. de notulen opvragen, de agenda inzien en met ons in contact komen.

Wanneer u een overleg bij wilt wonen kan dat. Voor vragen, opmerkingen en suggesties zijn we bereikbaar per mail bereikbaar.