Maandberichten

Maandbericht oktober 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Afgelopen dinsdag was het Michaël. Om praktische redenen hebben we dat vandaag gevierd op school. Alle klassen hadden prachtige drakenkoppen gemaakt. Die zijn vervolgens verslagen door de dappere Sint Joris, gesteund door de Aartsengel Michael. De draak die Covid-19 heet is nog niet verslagen, maar wij blijven dapper weerwerk bieden en houden de school open en fijn. Er zijn gelukkig niet structureel meer kinderen dan normaal afwezig. Toch blijven er nog heel wat zorgen en problemen over. Ik ga daar in dit maandbericht uitgebreid op in. Maar eerst geef ik een uitleg bij de besteding van de ouderbijdrage.

Het maandbericht sluit ik af met een paar korte mededelingen. Veel informatie die vanaf vandaag ook op onze website is terug te vinden.

Jullie ontvangen dit maandbericht altijd van Therèse. Zij heeft de afgelopen 8 jaar bij ons op school mij ondersteund, onze communicatie uitingen geprofessionaliseerd, het kwaliteitsmanagement systeem door ontwikkeld, gezorgd dat de leerlingenadministratie op orde bleef en nog veel en veel meer.

Per 1 december gaat ze ons verlaten om voor ‘AanmeldenPO’ te gaan werken. We zullen haar enorm gaan missen. Volgende week komt er een vacature op onze website voor deze functie. Zeg het voort!

Met vriendelijke groet,

Niels Schieman Schoolleider

Toelichting ouderbijdrage besteding 2019/2020

Anderhalve week geleden heb je een e-mail ontvangen met het verzoek om jouw bijdrage voor dit schooljaar bekend te maken. Daarin was al toegezegd dat er in het eerstvolgende maandbericht een nadere toelichting zou volgen op de besteding van wat jullie in 2019-2020 aan school hebben geschonken. Hierbij .

Laatste ontwikkelingen t.a.v. het covid-19 virus en de impact daarvan op school

Sinds de start van het nieuwe schooljaar is er extra aandacht voor een frisse school. De CO2 meters zijn vandaag (vrijdag 2 oktober) aangekomen en worden de komende week in alle klassen opgehangen. Nu het kouder wordt zal dit wel betekenen dat het regelmatig fris (of gewoon koud) zal zijn. Lekker veel laagjes en warme truien zullen de komende maanden geen overbodige luxe zijn.

Nu het aantal besmettingen weer oploopt in Nederland en zeker in Den Haag, zijn we extra alert op het voldoende afstand houden. Groepen van meer dan 30 volwassenen mag niet meer in de school. Dat betekent dat ouderavonden alleen kunnen doorgaan in onze twee zalen met maximaal 1 ouder/verzorger per kind en met de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar. De leerkracht reserveert de zaal en nodigt jullie uit. Om te grote drukte van veel volwassenen in de school op de tafeltjes avonden te voorkomen zijn die gesprekken meer gespreid in de tijd. Ook hiervoor ontvang je (of ontving je al) een uitnodiging. Bij deze gesprekken kunnen we wel twee ouders/verzorgers per kind aanwezig zijn.

Ondanks alle goede zorgen kan het toch gebeuren dat je kind niet naar school kan komen. Een snotneus mag dan voor een kind geen probleem zijn, de meeste andere (lichte) ziekteverschijnselen zijn wel een reden om thuis te blijven. Ook een besmet gezinslid maakt het noodzakelijk om thuis te blijven. Het is voor de leerkrachten niet altijd duidelijk of een kind écht ziek is, of uit voorzorg moet thuisblijven. In dat laatste geval is werk-/leermateriaal voor thuis fijn om toch wat te kunnen doen. Ondanks dat het voor leerkrachten niet mogelijk is om echt afstandsonderwijs te verzorgen terwijl er ook gewoon op school les wordt gegeven, hebben we met elkaar afgesproken dat het verzorgen van werkmateriaal voor thuis wel haalbaar is. Vraag daar zelf actief om zodat de leerkracht weet dat daar behoefte aan is. De leerkracht zal dan laten weten waar en wanneer dat materiaal beschikbaar is.

De leerkrachten zelf moeten, ook bij relatief milde klachten, al thuisblijven en zich bij voorkeur laten testen. Daardoor loopt de druk op de vervangcapaciteit op. Zowel binnen ons eigen netwerk als bij de bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd (Maandag, Dit Is Wijs, …) zijn er weinig beschikbare mensen. Alleen al in september heb ik daarom veel vaker dan mij lief is, ouders moeten vragen om hun kind thuis te houden. Vaak is daar begrip voor, maar het leidt natuurlijk ook tot bezorgdheid en frustratie.

De leerkrachten hebben deze week wel met elkaar afgesproken dat als ze niet op school kunnen werken, maar ook niet echt ziek zijn, ze vanuit huis afstandsonderwijs zullen verzorgen indien er geen vervanging mogelijk is. Ook gaan zij zich voorbereiden op een mogelijke nieuwe schoolsluiting. Niet omdat we dat verwachten, wel om er klaar voor te zijn.

Medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de MR zoekt dringend meer leden. Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de beleidsvorming binnen de school. Dus laat je stem horen en solliciteer, hierbij de vacature.

Twee nieuwe schoolregels

Rookverbod

Sinds 1 augustus 2020 geldt er in heel Nederland een rookverbod op en rond scholen en sportverenigingen. Dit verbod geldt 24/7 (iedere dag/ieder moment) en iedereen wordt er op geattendeerd met bordjes ‘Rookvrije generatie’. Het is de bedoeling dat kinderen geen volwassenen meer zien roken en dat dit bijdraagt aan een rookvrije generatie. Wij worden geacht dit rookverbod te handhaven op ons eigen terrein (schoolplein en in het gebouw) en zullen dat ook doen. Hierbij het dringende verzoek aan iedereen om ook rond de school (op de trottoirs) niet meer te roken.

Smartwatches op school

We zien de laatste tijd steeds vaker kinderen met Smartwachtes op school. Er kunnen redenen zijn waarom je kind daarmee geholpen is, maar wij hebben besloten dat we met deze apparaatjes op dezelfde manier omgaan als met telefoons. Dat wil zeggen, we vragen de kinderen om hun smartwatch uit te doen en in hun tas te stoppen. Na schooltijd mogen ze dan weer worden aangedaan. Dat geeft rust en voorkomt (te veel) afleiding.

RTL opnames voor ‘In de regio’

Op woensdag 7 oktober komt Dutch Content Productions in de ochtend bij ons opnames maken voor het programma In de regio van RTL4. Deze opnames zijn bedoeld als promotie van onze school. Er zal op verschillende plekken in en rond de school worden gefilmd. Met Therèse stem ik af welke kinderen er niet in beeld mogen komen. Als centraal thema wil bewegend leren in beeld brengen. Iedereen, leerkracht of leerling die uiteindelijk in beeld komt zal gevraagd worden om een individueel toestemmingsformulier in te vullen. De ouders waarvan de klas wordt gefilmd ontvangen hierover nog een aparte bericht. Niels

BAZAR

Helaas zal er geen BAZAR plaatsvinden in de herfst. COVID-19 maakt het ons onmogelijk om ouders in de school te laten. Met de bazarcommissie is besproken dat we wellicht een lente BAZAR kunnen organiseren, waarbij we zoveel mogelijk evenementen in de buitenlucht laten plaats vinden. Ideeën zijn welkom en ook de commissie heeft nog extra leden nodig. Stuur bij ideeën of interesse om mee te denken een mail naar bazar@devrijeschooldenhaag.nl

De bazarcommissie

Met spoed opzoek naar een woning

Mijn naam is Sanneke en werk als euritmiste op deze school. Met spoed ben ik op zoek naar een woning voor mij en mijn twee dochtertjes van 2 en 4. Ik kan per maand rond de 800 euro betalen. Weet je iets? Mail mij dan: s.potgiesser@devrijeschooldenhaag.nl Vriendelijke groet, Sanneke Potgiesser

Cursus Vrije School pedagogie 2020

Ook in het schooljaar 2020-2021 verzorgen we weer een cursus over de achtergronden en de praktijk van het vrijeschoolonderwijs in Den Haag. Deze is zowel voor ouders als voor leerkrachten. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. In de bijlage treft u de uitnodiging aan. Mocht u de link naar het inschrijfformulier niet kunnen openen dan kunt u dit óf op uw computer proberen als het op uw telefoon niet lukt óf de link kopiëren, deze vervolgens in uw browser plaatsen en dan openen.

Met vriendelijke groet, Manon Vinkenborg, managementassistent

Typecursus Ook dit schooljaar wordt bij ons de typecursus verzorgt door De Typetuin. In de bijlage alle informatie en hoe je je kind kunt opgeven.

Read More

Maandbericht juli 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Bijna zomervakantie, even pas op de plaats en bekomen van de rollercoaster die covid-19 de afgelopen maanden heeft veroorzaakt, op school, bij jullie thuis en breder in onze wereld. Waar we normaal de tijd nemen om tot goede nieuwe afspraken te komen moesten we nu juist een beroep doen op ons improvisatie talent. We hebben onze planningen regelmatig herzien en steeds onderwijs op maat van het mogelijke verzorgd. Zelfs nu, ondanks dat de kinderen de laatste weken weer allemaal 5 dagen naar school konden komen, zijn we nog zeker niet terug bij een stabiele voorspelbare schoolsituatie. Veel vaker dan normaal, hebben we jullie moeten vragen je kind(-eren) één of meer dagen thuis te houden. Meerdere leerkrachten zijn de afgelopen weken getest nadat zij lichte of zwaardere gezondheidsklachten hadden. Gelukkig voor hen en ons allemaal bleek het iedere keer geen corona besmetting. Toen we in maart de deuren moesten sluiten was ik, samen met andere besturen in Den Haag, volop bezig met het maken van plannen om het lerarentekort de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. Dat probleem leek opeens van de aardboden verdwenen maar is het natuurlijk niet. Op de achtergrond zijn velen er gewoon mee doorgegaan met als resultaat dat er extra geld naar de 5 grootste gemeenten komt om hun noodplannen te kunnen uitvoeren.

Al die tijd ben ik ook bezig geweest om voor onze school voldoende nieuwe mensen te vinden. Dat was nodig omdat er 7 mensen zijn vertrokken of gaan vertrekken dit schooljaar. 3 collega’s gaan met pensioen, 4 collega’s gaan een nieuwe uitdaging aan. Gelukkig hebben wij 4 fantastische nieuwe collega’s gevonden.

Sinds 1 juli mogen ouders weer in de school, mits er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden. In de praktijk betekent dit dat er eigenlijk nog maar heel beperkte mogelijkheden zijn om jullie in de school te ontvangen. Op beperkte schaal kunnen, en zullen we ouders wel weer gaan uitnodigen bij speciale gelegenheden, zoals het afscheid van de kleuterklas (in de laatste schoolweek) en het verwelkomen in de eerste klas (na de zomer). Ik verwacht ook dat er in het najaar weer tafeltjes gesprekken mogelijk zullen zijn. Ik voorzie echter dat grote groepen ouders in een klas, in de zaal of op het plein ook na de zomervakantie nog niet mogelijk zal zijn. Niels

Overlijdensbericht Daniel ten Hove

Vanmorgen zijn wij geïnformeerd dat Daniel donderdag is overleden in zijn slaap. Vreselijk nieuws. We zijn in gedachten bij hem en zijn familie. Daniel zat tot 2015 bij Annemart Hoogland en Frédérique Gorkovoi in de klas. Hij heeft twee zussen op de bovenbouw en zijn jongste zus Nina zit bij Caroline Kaptein in de klas. Daniel is 17 jaar geworden. Hij was net geslaagd voor zijn havo diploma.

 

Nieuw schooljaar, zelfde lestijden?

Voorlopig houden we de lopende maatregelen in stand. Dat wil zeggen beperking van het mengen van groepen en volwassenen. Het per klas verzamelen op het plein in de ochtend is al bijna een gewoonte geworden en bevalt ons goed. Het afzetten van de kleuters aan de buitendeur van het lokaal gaat ook goed. De langere middagpauze, waarbij steeds maar de helft van de klassen buiten is, en waardoor de lange schooldag 10 minuten langer duurt (tot 15 uur) wordt als prettig ervaren en voorkomt een overvol schoolplein en helpt een eventuele verspreiding van besmettingen te beperken. Na de zomer zullen we, afhankelijk van regelgeving en eigen inzichten en jullie wensen, kijken hoe dit op de lange termijn vorm moet krijgen.

IB vacature, tijdelijk minder IB ondersteuning

Eén van de 7 collega’s die vertrekt is Rodette van Dunné. Zij is de afgelopen 10 jaar intern begeleider (IB-er) geweest op onze school en heeft nu besloten om als leerkracht te willen gaan werken op een speciaal basisonderwijs (sbo) school. Wij vinden het erg jammer dat zij weggaat, maar waarderen haar keuze om zich te willen inzetten voor deze groep kinderen. Ook in het sbo is er een groot lerarentekort en Rodette zal een fantastische leerkracht zijn daar. Het blijkt wel bijzonder lastig om een goede vervanger voor haar te vinden. De zoektocht loopt inmiddels 2 maanden en heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. We hebben deze vacature daarom opnieuw opengesteld, nu tot einde zomervakantie. Dit houdt in dat we na de zomervakantie alleen Annemart Hoogland als IB-er hebben en dus maar een beperkte capaciteit om leerkrachten en ouders te ondersteunen. Ik heb daarom Gabriëlle Wils, die eerder bij ons heeft ingevallen als IB-er, gevraagd om in ieder geval tot de herfstvakantie als interim IB-er bij ons te komen. Zij heeft dat inmiddels toegezegd. We dienen er desondanks rekening mee te houden dat de IB-ers hun werk steeds opnieuw zullen moeten prioriteren en niet alles kan worden opgepakt. De leerkrachten zullen dat merken, maar ouders en verzorgers ook.

Vertrekkende en nieuwe collega’s, personele verschuivingen

Zoals ik in de inleiding al schreef vertrekken er, naast de IB-er nog 6 mensen. Begin van dit kalanderjaar is Lot Hooghiemstra vertrokken als leerkracht om andere dingen te kunnen gaan doen. Begin mei is Froukje van Ham, onze onderwijsassistent vertrokken naar een andere school. Zij heeft in april en mei de noodopvang op een heel fijne manier verzorgd. Op haar nieuwe school had ze de mogelijkheid van een grotere aanstelling en een wat ander takenpakket.

Kleuterjuf Mariëlle Grootwassink vertrekt om zich vol te kunnen richten op de start van de nieuwe Staatsvrije vrijeschool Zeevonk, die na de zomer de eerste kinderen zal ontvangen.

Kleuterjuf Marjanne de Boer, en de godsdienst juffen Fréderique van Spaendonck en Katelijne Huijbregts gaan alle drie met pensioen deze zomer. Fréderique komt wel nog terug om de godsdienstlessen in de 6e klassen te verzorgen tot het eind van volgend schooljaar.

We gaan al deze collega’s missen. Ze waren allemaal lange of kortere tijd intens met de school verbonden en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de school.

Gelukkig hebben we ook fantastische nieuwe collega’s gevonden. Sinds juni is Soraya bij ons als nieuwe onderwijsassistent. Zij kent de vrijeschool als kind en werkte de afgelopen jaren in het speciaal onderwijs. In korte tijd heeft zij onze school ontdekt en ze is nu dagelijks aanwezig om leerkrachten en kinderen te ondersteunen, en soms even bij te springen als er iemand ziek is.

Voor de eerste klas hebben we twee leerkrachten gevonden die samen een klas gaan verzorgen. Het zijn Yvette Kooij en Pauline Doolaard. Beiden zijn ervaren leerkrachten die een persoonlijke verbinding met de vrijeschool hebben, maar beiden worden voor het eerst vrijeschoolleerkracht.

Inmiddels is Renée de Roo in juni al begonnen als leerkracht in klas 2. Na verschillende personele problemen in die klas is het fijn dat daar nu weer rust en duidelijkheid is voor de kinderen en de ouders.

Overigens gaat Thamar Hupkes, nu leerkracht van klas 3, volgend jaar in een andere rol verder. Zij zal naast enkele collega’s één dag verzorgen en verder beschikbaar zijn voor invalwerk, zodat we komend jaar weer beter in staat zullen zijn om uitvallessen te beperken.

De klas van Thamar wordt overgenomen door juf Frédérique Gorkovoi (nu klas 6), die ook teamleider blijft voor de klassen 4 t/m 6. Kari Liv Breivik, leerkracht van klas 2, zal vanaf komend jaar de rol van teamleider voor de klassen 1 t/m 3 op zich nemen.

Ten slotte zal Jasper van Heesewijk, nu leerkracht van klas 6, de leerkracht van de andere 1e klas worden.

Vakantieplanning en andere lesvrije dagen

Door al het ‘gedoe’ rond de covid-19 maatregelen heeft het langer dan normaal geduurd voordat we onze jaarplanning rond hadden. De vakanties stonden natuurlijk al lang vast (en op de website) maar hoe zit het met alle studiedagen enzo?

Noteer alvast:

 • Dinsdag 15 september 2020 (alle kinderen vrij)
 • Woensdag 10 oktober 2020 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school) * Maandag 26 oktober 2020 (alle kinderen vrij)
 • Vrijdag 19 februari 2021 (alle kinderen vrij)
 • Maandag 1 maart 2021 (alle kinderen vrij)
 • Donderdag 17 2021 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school)
 • Vrijdag 18 juni 2021 (alle kinderen vrij)
 • Woensdag 30 juni 2021 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school)
 • Vrijdag 16 juli 2021 (kleuters vrij, laatste schooldag)

Er ontbreekt nog een studiedag voor de kleuterafdeling. Zodra bekend is wanneer die doorgaat, wordt dat zo snel mogelijk gecommuniceerd. In deze bijlage het totaal overzicht. De gehele jaarplanner is vanaf 17 juli te vinden op de onze website

Scholing 2020-2021

Onze plannen voor het afgelopen schooljaar zijn niet allemaal verwezenlijkt. We zouden ons verdiepen in ons lesgeven, in hoe we omgaan met toets analyses, we zouden werken aan onze professionele communicatie en omgangscultuur en een nieuw leerlingvolgsysteem kiezen en implementeren voor de kleuterafdeling. De training rond professionele schoolcultuur en het lovs waren gelukkig in februari afgerond, maar samen werken aan onze didactiek is nog een wens. De definitieve keuze voor een nieuw leerlingvolgsysteem moet ook nog worden gemaakt. Wat is blijven liggen nemen we mee naar volgend jaar. Dan zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over de kwaliteit van ons vrijeschoolonderwijs en de werking en waarde van onze vaklessen. We doen dat op onze pedagogische vergaderingen, tijdens teamoverleggen, maar ook tijdens onze studiedagen. Nieuw is dat we twee keer per jaar, na de toetsperiode, met alle klasleerkrachten samen naar de toetsanalyses zullen kijken en die omzetten in plannen. Door dat samen te doen willen we van elkaar leren en meer coherentie krijgen. Net als voorgaande jaren zullen we ook twee keer per jaar een interdisciplinair overleg (IDO) organiseren waar klas- en vakleerkrachten samen het reilen en zeilen van de klas zullen bespreken. De eerste keer doen we dat, traditiegetrouw, op Prinsjesdag.

Vanuit de medezeggenschapsraad

Direct na de zomervakantie zullen we kijken welke ouders zich hebben gemeld om lid te worden van de MR. Mochten dat er meer dan 2 zijn dan komt er een verkiezing. Eind september hebben we dan weer een complete MR. Afgelopen jaar heeft de MR veel tijd gestoken in het meekijken naar de financiële situatie van de school. Zowel bij hen als bij verschillende ouders waren er vragen over bezuinigingen en het reserves van de school. Uit die bevraging van de schoolleiding is duidelijk geworden dat onze school een eerder beperkte reserve heeft ten opzichte van een benchmark (gemiddelde in Nederland en gemiddelde van Vrijescholen), maar wel ruim boven de signaleringswaarde van het ministerie zit (dat is een absoluut minimum dat een school dient aan te houden). Der is dus een gezonde bedrijfsvoering zonder dat er onnodig veel geld blijft vastzitten in reserves. Ook bleek uit deze bevraging dat er bij ons relatief veel wordt uitgegeven aan onderwijzend personeel en relatief weinig aan ondersteunend personeel. In september zal er samen met de MR goed worden gekeken naar de voornemens voor de begroting 2021. We willen ouders die daar interesse in hebben in de gelegenheid stellen om daar in mee te denken. De precieze aanpak daarvoor stellen we na de vakantie voor als er meer duidelijk is over wat er wel en niet kan in de school.

Nieuwe toiletgroepen voor de jongens

Eindelijk is de stank van de toiletten de school uit. Al jaren was een van de grootste klachten van kinderen en ouders de stank van de toiletten in de school. Ondanks alle maatregelen die er de afgelopen jaren zijn genomen kregen we dat niet onder controle. Om hier een einde aan te maken hebben we 3 toiletgroepen (van de jongens) helemaal vernieuwd. Dat waren namelijk de plekken waar de stankoverlast vandaan kwam. Door naast toiletpotten ook urinoirs te instaleren en te zorgen dat de ruimtes eenvoudiger zijn te reinigen zijn de nare geurtjes nu eindelijk de school uit.

Fijne vakantie Dank voor het lezen van deze lange brief. Dank ook voor jouw steun aan ons tijdens dit bewogen schooljaar. Ik wens je, namens alle collega’s een ontspannen en vrolijke zomer, zonder zorgen en veel tijd om met en van elkaar te genieten! Niels

Read More

Maandbericht juni 2020

Beste ouders en verzorgers,

Nu we langzaam weer richting een normale situatie toegaan leek het ons een goed idee ook weer wat niet covid gerelateerd nieuws met jullie te delen middels een maandbericht. Eigenlijk hebben we gewoon een belangrijke oproep voor nieuwe MR leden. Er zijn al enkele kandidaten die zich spontaan hebben gemeld, maar als er meerdere kandidaten zijn dan valt er voor jullie ook wat te kiezen (letterlijk) binnenkort. Daarnaast een oproep om onze vrienden Nicole & Martin te supporten. Zij maken net als velen een moeilijke tijd door.

Met vriendelijke groet, Niels Schieman

Vacature Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. We hebben momenteel twee vacatures binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Voor meer informatie over deze vacature klik hier.

Hulp voor ‘Nicole & Martin’: ….doneer een kaartje….samen staan we sterk!

Misschien herinnert u zich het sprookjestheater en circus ‘Nicole & Martin’ uit Zwitserland? De witte tenten, de oude houten woonwagens, de rode vrachtwagens. Ooit geraakt door de humor, muziek, acrobatiek of verbeeldingskracht van hun opvoeringen? Zoals een vrije school het voor kinderen wenst! In 2015, 2017 en 2019 waren zij in Den Haag.

In mei 2020 zouden zij in Zaandam zijn …. ‘Nicole & Martin’ zijn met hun Europese tournee hard getroffen door de maatregelen i.v.m. het coronavirus. Op moment van vertrek voor de nieuwe tournee, viel in alle landen het leven stil, tot juli zal er geen voorstelling zijn. Ook de week in Zaandam eind mei kan niet doorgaan. Tot juli geen inkomsten …… daarom de oproep: Doneer één (of meer) van de 1200 kaartjes (4 voorstellingen) à € 16,- Ga naar de website www.vriendennicolemartin.nl en doe mee via de link ‘noodoproep’.

Zo staan ‘wij Nederlanders’ samen garant voor de week in Zaandam! Liever niet via iDeal betalen? Dan kunt u een donatie overmaken aan: Stichting Ultramarijn (kvk 41205864), banknummer NL71INGB0005012478 o.v.v. Vrienden Nicole Martin. Het gehele bedrag is voor ‘Nicole & Martin,’ samen zorgen wij voor hun inkomsten, zodat dit gezelschap in Nederland en door heel Europa hun voorstellingen kunnen blijven vertonen en hun circusachtige bestaan kunnen blijven delen met jong en oud. Samen zijn we sterk, helpt u mee? Doneer een kaartje! Heel hartelijk dank!

Als ‘Vrienden Nicole & Martin’ hopen wij, ook na corona-tijden, scholen te helpen om dit theatergezelschap een plek te geven, zodat zij hun voorstellingen aan zoveel mogelijk (vrije school) kinderen, ouders en andere vrienden kunnen laten zien. Zie voor meer informatie: www.vriendennicolemartin.nl

Vrienden van ‘Nicole & Martin.’

 

Read More

Maandbericht februari 2020

Denktank ouderparticipatie

Tank je mee? Niet in je auto, maar in school.

Voor een actieve en levendige school, met actieve ouders.

Op de eerste ouderavond van dit schooljaar heeft school de ouders en verzorgers van alle kinderen van de school uitgenodigd om mee te praten in een denktank over het vergroten van ouderparticipatie. In november hebben we met een groep ouders en leerkrachten 5 concrete vormen van ouderparticipatie onderscheiden. En daarover willen we doortanken. Om uiteindelijk meer ouderparticipatie te creëren. Heb je zin om mee te tanken en te participeren? Sluit je aan op woensdag 19 februari van 20:00 tot 21:30 uur op school (grote zaal).

Welke vormen voor ouderparticipaties zijn dat dan?
1. Het dagelijks contact op klasniveau
+ Denk aan: je kind naar de klas/juf/meester brengen, klas-appgroep, ouderavonden van de klas etc
2. “Handjes” van ouders en verzorgers voor specifieke activiteiten (van de klas en de gehele school):
+ Denk aan: vegen, hulp bij breiles, bloemen verzorgen, bazaractiviteiten
3. Medezeggenschapsraad
4. Financiën
+ Denk aan: ouderbijdrage, broodgeld, financieel beleid
5. Het contact met school als geheel
+ Denk aan: maandbericht, rondom inschrijvingen, ziekmeldingen, Seizoener

We praten door over deze vormen aan de hand van de volgende vragen:

a.       Wat hoort er thuis bij deze vorm van ouderparticipatie?

b.       Wat gaat er goed?

c.       Wat gaat er niet goed?

d.       Wat wil jij bijdragen?

Daarnaast hebben we een open categorie:

Met de vragen aan ouders, verzorgers en leerkrachten:

e.       Welke onderwerp zou je morgen willen laten?

f.        Welke onderwerp zou je morgen willen oppakken?

g.       Wat verwacht je op dat onderwerp?

h.       Wat is de situatie op dat onderwerp dat je zou willen oppakken?

i.         Wat wil je zelf bijdragen?

We zien je graag meetanken. Meld je aan via

Hartelijke groet,

Namens denktankende ouders, verzorgers en leerkrachten Warner Deenen, Manon Wolfert en Alice Overduin

Schoolbibliotheek
Vandaag zijn alle leesboeken van school verzameld, beoordeeld en vervolgens afgedankt. Veel van onze boeken hebben we over de laatste decennia verzameld en zijn echt niet meer in orde. Oude spelling, boeken die uit elkaar vallen of verhalen die echt niet meer van deze tijd zijn. De goede boeken (en dat zijn er nog heel veel) zijn geregistreerd en gelabeld. Nu we precies weten wat we hebben wordt de schoolbibliotheek aangevuld met ruim 1300 nieuwe boeken. Dat voelt als een groot cadeau dat we o.a. dankzij jullie bijdragen hebben kunnen realiseren! Speciale dank aan de ouders die ons vandaag hebben geholpen bij deze monsterklus.
Afscheid van Caroline Mast en Lot Hooghiemstra

Per 1 februari heeft Caroline Mast, intern begeleider voor de kleuterafdeling een nieuwe baan in de jeugdzorg. Wij hebben de afgelopen vier jaar intensief samengewerkt om leerkrachten te ondersteunen en kinderen te helpen om het onderwijs te krijgen dat bij hen past. Haar zorg voor kinderen zal ze nu op een andere manier gaan invullen. Tot de zomer nemen de andere twee intern begeleiders haar taken over door allebei een dag extra te gaan werken. Ondertussen bekijken we met elkaar hoe we de ondersteuning door de intern begeleiders na de zomer structureel willen invullen.

Ook Lot Hooghiemstra vertrekt binnenkort. Zij is al geruime tijd afwezig, maar vertrekt nu officieel per 1 maart. Lot heeft een lange verbinding met onze school waarin zij velen heeft weten te inspireren. Zij pakt verschillende nieuwe (pedagogische) uitdagingen op.

Wie o wie komt meezingen?!
Al jaren zingt een aantal ouders onder leiding van onze muziekleerkracht Marie de Geus op vrijdagochtend. Door omstandigheden kunnen er een paar ouders dit keer niet meedoen. Om door te kunnen gaan heeft het koortje nog 3 of 4 ouders nodig. Het is een heerlijk begin van de dag, dus als je zin hebt: kom meezingen! Alle informatie in deze flyer.

Read More

Maandbericht januari 2020

Vrijdag 7 februari, hulp nodig om onze schoolbieb te saneren

Wij krijgen een prachtige nieuwe schoolbibliotheek. Oude boeken worden vervangen en er komen heel veel nieuwe boeken bij. Dat voelt als een groot cadeau!

Op 7 februari gaan we de hele dag alle boeken uit de school verzamelen, beoordelen, registeren of vaarwel zeggen (op z’n Marie Kondo’s 😉), labelen en samen met de nieuwe boeken weer terug brengen naar de klassen. Daar kunnen we een heleboel extra handen bij gebruiken. Graag aanmelden via a.hoogland@devrijeschooldenhaag.nl. Ook als je maar een paar uur kan helpen (zeker aan het begin van de dag) ben je zeer welkom.

In dit filmpje legt Merel Vink, die onze schoolbibliotheek in de toekomst blijft verzorgen, uit wat we gaan doen.

 

Afspraken

Het begin van het nieuwe jaar is een mooi moment om weer even stil te staan bij een paar van de afspraken op en rond de school zodat iedereen weer weet wat we van elkaar mogen verwachten.

Verkeer rond de school

De verkeerssituatie rondom de school kan erg chaotisch worden bij het brengen en halen. Daarom is het echt belangrijk dat iedereen daar zijn/haar verantwoordelijkheid in neemt. Alleen dan houden we het veilig en kan de verkeerstroom in de ochtend en middag (min of meer) soepel verlopen.

De regels:

Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg (dit kan helaas niet officieel worden geregeld). We verzoeken jullie om, wanneer je uit de richting van de Pompstationsweg aankomt rijden, dat je doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat. Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken dat je de snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeer omwille van de veiligheid van overstekende kinderen ook niet binnen 5 meter van een straathoek en gelieve alle inritten naar huizen en de uitgang van ons fietsenplein vrij te houden.

Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden zijn niet toegelaten op het schoolplein.

Aanvullend op bovenstaande verkeersregels (zoals die op website staan) wil ik je vragen niet te fietsen op de stoepen rond de school. Regelmatig leidt dat tot gevaarlijke situaties met vooral kleuters die daar rondlopen.

Ouders op het plein en in de school

Net als rond de school kan het ook voor de deur en in de gangen erg chaotisch worden bij het brengen en halen. Vooral als de leerkrachten de klassen komen ophalen om 8:25 uur is het belangrijk dat zij vlot achter elkaar door naar binnen kunnen lopen zodat om 8:30 uur alle kinderen in de klas zijn. In gesprek gaan met een leerkracht of in de loop staan te zwaaien naar kinderen die achter het raam verschijnen maakt dat moeilijk. Houd daar alsjeblieft rekening mee.

De regels:

Ouders lopen niet mee naar binnen in de ochtend.

Het is niet de bedoeling om ’s morgens mee naar binnen te lopen met je kind, ook niet om naar de peuters of kleuters te gaan, we hebben de ruimte nodig voor de kinderen. Als er een belangrijke mededeling is kan je die normaal gesproken bij Therese of mij kwijt nadat de kinderen naar binnen zijn. Wij zorgen dan dat die op de juiste plek terecht komt. De leerkracht heeft vanaf het moment dat zij naar binnen gaan lopen alle aandacht op de klas gericht. Aan het einde van de schooldag mogen ouders altijd naar het lokaal lopen om nog even met de leerkracht te spreken of in de klas te kijken.

Kinderen lopen in stilte door de gangen.

Voor de rust en ieders welzijn hebben we met elkaar de afspraak dat alle kinderen in stilte door de gangen lopen. Het is belangrijk dat wij ons daar zelf ook aan houden. Gesprekken voeren we zo min mogelijk op de gangen en zeker niet terwijl de kinderen naar binnen of buiten lopen (wij geven als volwassenen zelf het goede voorbeeld).

Direct het plein verlaten bij het ophalen op maandag en vrijdag om 12:30 uur.

Om 12:40 uur komen de klassen 3 t/m 6 naar buiten om te spelen op het grote plein. Vanaf dat moment is het niet meer veilig voor kleine kinderen die vaak letterlijk omver worden gelopen in het spel van de grote kinderen. Probeer daarom voor 12:40 het schoolplein te verlaten. Als het toch later is geworden (bijvoorbeeld omdat je nog even in de klas was), loop dan samen met je kind over het plein en blijf niet hangen op het plein om nog even gezellig te babbelen. Dat kan op de stoepen rond de school.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Niels

 

Vrijwillige ouderbijdrage door wet altijd vrijwillig

Alle leerlingen moeten altijd kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Tweede Kamer stemde in december in met een initiatiefwet van GroenLinks en SP die dit moet realiseren. Met deze initiatiefwet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk vastgelegd. Dit sluit aan bij onze eigen benadering van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdragen die wij van jullie ontvangen zien wij als een gift om ons de vrijheid te geven ons onderwijs te verrijken met extra lessen, mooie materialen, een fijne leeromgeving en deskundige leerkrachten. Voor de bijzondere bijdragen voor bijvoorbeeld fluiten of schoolreisjes vragen we wel een specifiek bedrag, maar we zoeken altijd samen naar een oplossing als dat problematisch is. Bij ons mogen alle kinderen altijd aan alles meedoen en krijgen ze gelijkwaardige leermiddelen, los van wat hun ouders hebben bijgedragen. De leerkrachten weten trouwens ook nooit voor welke kinderen er hoeveel is bijgedragen. Dit beleid kadert binnen de sociale driegeledingsgedachte van Steiner (Vrijheid binnen het ‘sociale leven’, Broederschap binnen het ‘economische leven’ en Gelijkheid binnen het ‘juridische leven’). Wij zijn dan ook blij dat er nu duidelijkheid is gekomen over de wetgeving t.a.v. de vrijwillige ouderbijdrage. Nog veel blijer zijn wij met de fantastische manier waarop jullie ons jaar na jaar financieel blijven steunen om onze doelen te realiseren. Dank!

Overigens is dit ook meteen een oproep aan iedereen die zijn/haar ouderbijdrage voor dit lopende schooljaar nog niet bekend heeft gemaakt. het is fijn te weten op welke bijdrage we dit jaar van u mogen verwachten, dus graag reageren (ook als het dit jaar niet lukt om een bijdrage te schenken).

 

Luizenwasstraat

Iedere woensdag na een schoolvakantie proberen we om 09.35 uur een luizenwasstraat te organiseren. Alle kinderen worden dan een voor een gecontroleerd in een ‘wasstraat’ die in de lerarenkamer wordt ingericht. Daarvoor hebben we wel minimaal 15 luizenpluizers nodig. Helaas zijn de laatste drie geplande luizenwasstraten niet doorgegaan vanwege te weinig ouders. Dat is jammer want daarmee kunnen we er samen minder goed voor zorgen dat we de luizen uit de school houden.

Daarom hierbij een nieuwe oproep aan iedereen die zich enkele keren per jaar op woensdagmorgen kan vrijmaken om zich te melden. Het liefste zien we dat we per klas minimaal 2 ouders hebben. Graag melden bij Therese: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Aanstaande woensdag 15 januari doen we nog een poging om de luizenwasstraat door te laten gaan. Ook als je je nog niet hebt aangemeld is het fijn als je dan komt helpen! Met elkaar kunnen we zorgen voor een luisvrije school!

 

Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de klas 4 t/m 6
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: woensdag 4 maart 2020
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7 2597 NT DEN HAAG

Prijs
185 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin

 • Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
 • De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
 • Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
 • Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
 • De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
 • Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.

 

Kinderatelier

Het Kinder Atelier is een kunstzinnige middag voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Plezier en ontspanning staan hier voorop. De groepen zijn kleinschalig, zodat de sfeer knus  en veilig blijft.

De eigen creativiteit krijgt ruimte, nieuwe technieken worden ontdekt en het sociale element zorgt voor verbinding. We gaan tekenen, schilderen, boetseren en knutselen.

Uit school komen de kinderen om 12.30 zelf naar het handwerk lokaal waar een hapje en sapje klaarstaat en zij zelf hun meegebrachte brood kunnen opeten. Daarna zijn ze 1,5 uur kunstzinnig bezig. Om 14.15 kunnen zij worden opgehaald of (met kennisgeving) zelfstandig naar huis.

Sandrina Janssen
Na in 2013 de HBO opleiding Kunstzinnige Therapie te hebben afgrond, is Sandrina vanuit haar praktijk ‘Studio no.9’ op de London Steiner School werkzaam geraakt.  Daar heeft zij ook de Steiner Waldorf Early Years Teacher Training afgrond.
Zij heeft brede ervaring op pedagogisch, kunstzinnig en therapeutisch gebied. Kunstzinnige activiteit in kunnen zetten ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling is waar zij enthousiast van wordt. Momenteel is zij actief met het opnieuw vormgeven van haar praktijk ‘Heel hArt’. Verder werkt zij als pedagogisch medewerker bij BSO Het Grote Huis.

Read More

Maandbericht oktober 2019

Verslag van de algemene ouderavond

De ouderavond werd door mij geopend met het voorlezen van onze grondsteenspreuk. De eerste zin van die spreuk is:

Dit huis is er voor het welzijn van alle mensen, dat begint bij de kinderen en dat zal toenemen naarmate wij hen met zorg omringen.

Daarna heb ik kort gesproken over mijn wens om met elkaar in gesprek te komen, om ouderbetrokkenheid te versterken en de school voor te bereiden op een stralende toekomst. Daarbij heb ik aangegeven dat het ook een spannende zoektocht is omdat er in de afgelopen 96 jaar meer dan eens conflicten zijn geweest vanwege verschillende inzichten en verwachtingen gekoppeld aan een hoge emotionele betrokkenheid. Die bezorgdheid mag echter geen reden zijn om het gesprek niet aan te gaan en op deze avond is er een mooie eerste stap gezet in een respectvolle dialoog tussen ouders onderling en ouders en leerkrachten. Mijn hele ‘speech’ kun je hier nalezen.

Na mijn opening heeft Artho Jansen de positie van de basisschool binnen het grotere geheel van de stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland toegelicht. Hij gaf een korte uitleg van de problemen die er op de Waalsdorperweg zijn geweest het afgelopen schooljaar en hoe er met de nieuwe rector nu wordt gewerkt aan herstel.

Vervolgens heeft Andreas (leerkracht in klas 5) laten zien hoe het lerarencollege vandaag de dag zelf de impuls beziet van waaruit onze schoolbeweging ontstond. Iets dat we zullen meenemen in onze toekomstige gesprekken met elkaar.

Daarna is er in wisselende samenstelling gesproken over de volgende drie vragen:

 •  Waar heb je, ten aanzien van het schoolleven van jouw kind, behoefte aan als ouder/verzorger?
 •  Wat wil je heel concreet van school? (dus niet wat je niet wil)
 •  Wat wil je daar zelf voor doen? (maar echt willen!)

De uitkomsten van deze gesprekken was dat we met elkaar vanuit de driehoek kind-ouder-school in contact willen zijn. We gaan samen zoeken naar waar verbetering nodig is. Daarbij was er een oproep om ook vooral elkaar in het doen te vinden, en niet alleen in gesprek. Ouders hebben aangegeven graag mee te denken als er vanuit school een concrete hulpvraag komt. Goede en tijdige communicatie helpt om vertrouwen te houden, maar het wordt breed (h-)erkent dat dit niet eenvoudig is in deze tijd van informatie overkill. Er kwam een duidelijke oproep van leerkrachten aan ouders om echt aanwezig te zijn op ouderavonden, omdat dit een belangrijk moment van informatie uitwisseling is. Een ludiek idee dat ontstond was om met enige regelmaat een Waldorf café te organiseren waar je kan binnenlopen en elkaar ontmoeten.

We hebben afgesproken om in een kleinere werkgroep door te denken over zaken als ouderbetrokkenheid, financiële ondersteuning van de school en communicatie. Het is niet de bedoeling dat dit een nieuw medezeggenschapsorgaan wordt naast de bestaande MR maar juist een denktank die school kan ondersteunen met concrete hulp vanuit de expertise die er bij ouders aanwezig is. Daarvoor hebben zich inmiddels 11 mensen aangemeld, maar meer meedenkers zijn welkom. Wil je ook helpen, meld je dan bij mij via n.schieman@devrijeschoolndehaag.nl. Vanuit kleine initiatieven laten we zo mooie dingen tot stand komen.

Niels Schieman

 

Stilstaan bij 100 jaar Waldorfscholen in de wereld

Afgelopen 7 september, precies 100 jaar geleden, werd in de grote zaal van de Stadtgarten  in Stuttgart de opening gevierd van de Freie Waldorfschool o.l.v.  Rudolf Steiner met 256 kinderen, hun ouders, het nieuwe lerarencollege en vele gasten. Alle kranten schreven over de feestelijke toespraken, muzikale bijdragen en het euritmieoptreden van een groepje leerlingen.  In mei 1919 was het café-restaurant Uhlandshohe aangekocht door Emil Molt en de hele zomer door was er verbouwd en geschilderd om het gebouw lesklaar te maken. 2/3 deel van de leerlingen waren kinderen van arbeiders van de Waldorf- Astoria sigarettenfabriek, de andere leerlingen waren kinderen van voornamelijk in Stuttgart wonende antroposofen. De school kwam tot stand na vraag van Emil Molt (directeur van de fabriek) aan Rudolf Steiner om een school voor jongens en meisjes uit alle klassen van de maatschappij mee te helpen oprichten. De 1e WO was nauwelijks voorbij, Duitsland lag in puin, het verdrag van Versaille moest nog worden getekend.

In korte tijd werd een lerarencollege gevormd dat 3 weken lang met Rudolf Steiner werkte aan de menskunde, het leerplan en hoe de school zou moeten functioneren. Omdat nog niet al het meubilair was gekomen en werden in de eerste lesweken de lokalen gevuld met stoelen uit het restaurant en de leerlingen schreven in hun schrift op hun knieën. Rudolf Steiner bleef tot aan zijn dood in 1925 diep verbonden met de kinderen en leraren van deze school. Zijn hoop was dat er in korte tijd overal in Duitsland, Europa en de wereld scholen zouden worden opgericht om de cultuur en kinderen te redden van de onthutsende naweeën van de 1e WO.

Dit verhaal en vele andere verhalen over de eerste Waldorfschool, de vergaderingen met Rudolf Steiner, en alles waar de school mee te maken kreeg in de eerste jaren (ook alle negatieve/haat campagnes)  is te vinden in drie net nieuw verschenen boeken. Zeer lezenswaard, van harte aanbevolen en te verkrijgen bij de Haagse Boekerij.
* Die Waldorfschule und ihre Menschen Weltweit. Nana Göbel ( 3 delen)
* Freie Waldorfschule in Stuttgart, 1919-1925. Tomas Zdrazil
* Emil & Berta, The origin of the Waldorfschool movement, Sophia Murphy-Molt (ook in het Nederlands verkrijgbaar)
(met dank aan Sietske Asselbergs-Hagedoorn voor deze tekst)

 

Viering Waldorf 100 in Nederland

Op 20 september j.l. vierden we in Nederland dit 100 jarig bestaan van de vrijescholen in de wereld. Alle vrijescholen in Nederland waren op deze dag gesloten en in een gigantisch complex van oude fabriekshallen in Maarssen kwamen meer dan 3000 ‘vrijescholers’ bijeen op het ‘Waldorf 100 Festival’. De ondertitel van dit festival was: ‘Een traditie van vernieuwing’. Zie https://www.vrijescholen.nl/nieuws/waldorf100-kaars

De Vrije School Den Haag is de eerste Vrijeschool in Nederland en zij bestaat over vier jaar, in 2023, 100 jaar. Wij hopen dat we over vier jaar zover zijn dat ook wij ons 100-jarig jubileum in Den Haag zo mooi en groots kunnen vieren. We mogen trots zijn op wat drie generaties voor ons met elkaar in de wereld hebben gebracht in de afgelopen 20e eeuw. En op alle leerlingen, ouders en personeel die de Vrijeschool-impuls ook in de 21e eeuw voortdragen en verder ontwikkelen.

Rob van der Meijden (rector bovenbouw) en Niels Schieman (scholleider onderbouw)

 

Bazar 2019

Goed nieuws ook dit jaar gaat de Bazar weer door en wel op zaterdag 2 november. De Bazar is het jaarlijkse evenement van De Vrije School Den Haag door ouders, voor de kinderen en de school.

Wat is er nodig?

Allereerst, HULP; de hulp van vele enthousiaste ouders!
Hulp in de vorm van;

·         het coördineren/organiseren van de klassenactiviteit,

·         bij de organisatie van de activiteit voor de klas op de dag zelf,

·         in de vorm van het bakken van hartige en zoete taarten en maken van wraps e.d……en

·         natuurlijk op de dag zelf (en de avond tevoren) hulptroepen voor op- en afbouw!

NB: bij niet genoeg aanmeldingen hiervoor kan de Bazar niet doorgaan.

Intekenlijst voor het op- en afbouwen hangt vanaf maandag op het prikbord bij de Grote Zaal.

Bazarouder
Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren en/of verzorgen. Aankomende maandag 7 oktober is er een contactouderavond. Op deze avond horen wij graag wie er per klas Bazarouder is. Er kan ook al een voorstel voor de klassenactiviteit worden gedaan.

Spullen; U weet het, wij zoeken spullen voor:

·         de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde cadeautjes (meer dan 800!)

·         de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden

·         de kledingbeurs; mooie, schone en verantwoorde kleding vanaf maat 92 en dameskleding.

·         de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken

Wat is er te doen?
Door de klassen worden activiteiten georganiseerd. Jaarlijks zijn dit bijvoorbeeld de grabbelrok, het spookhuis en kabouterstad. Maar ook koekjes bakken en de kleding-, speelgoed- en boekenbeurs zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Zoals elk jaar vragen we dat elke klas ook een bijdrage verzorgt in de vorm van (per klas 4 zoete en 4 hartige) zelf gebakken taarten en dit jaar voor het eerst ook 15 wraps per klas.
Er zijn twee grand cafés waar de taarten, wraps en broodjes verkocht worden. Daarnaast is er thee, koffie en limonade te verkrijgen.
Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen ook komend jaar weer vele externe organisaties met hun mooie spullen in de grote zaal te vinden zijn!

Kortom, het wordt weer een gezellige en mooie dag! Wil je helpen? Meld je dan aan via bazar@devrijeschooldenhaag.nl of op de intekenlijst die maandag ophangt in de school.

Namens de nieuwe Bazarcommissie;

 • Adita Duijndam (2a, kleuters) – Algemeen aanspreekpunt
 • Bastiaan van Delft (1b en 2b)  – Aanspreekpunt klassen
 • Femke Ennema (3a en 5a) – Aanspreekpunt externen
 • Fleur van Roon (kleuters) – Aanspreekpunt financiën
 • Iris Kramer (3a) – Aanspreekpunt horeca
 • Marcha Verdoorn (kleuters) – Algemeen aanspreekpunt

 

Diverse lezingen en andere interessante activiteiten

100 jaar Vrijeschoolonderwijs, wat kunnen we daaruit leren voor de toekomst?
Om ook met elkaar stil te staan bij het 100 jarig bestaan van de Vrijescholen, organiseren wij in samenwerking met de antroposofische vereniging Den Haag een lezingenreeks op drie woensdagavonden in november. Ouders, leerkrachten en geïnteresseerden uit de hele regio zijn uitgenodigd om te luisteren naar drie bijzondere gastsprekers en met elkaar in gesprek te gaan. Als ouders en verzorgers van onze school willen we jullie natuurlijk speciaal welkom heten op deze avonden.

Woensdag 6 november:
Frans Lutters, leerkracht Stichtse Vrije School, voorzitter Vereniging Vrije Opvoedkunst
Het tijdsgewricht 100 jaar geleden; waaraan ontvlamden de oprichters; de idealen, visie, inzichten van Rudolf Steiner, Emil Molt, Daan van Bemmelen. Welke betekenis heeft dit voor de toekomst?

Woensdag 20 november:
Nana Göbel, Board Friends of Waldorf Education Worldwide
Waldorf schools today; The inspiration of and practice in +1.000 schools in 60 countries all over the world. What can we learn from them for our future?
(Engels-, Duits- en Nederlandstalig door elkaar heen)

Woensdag 27 november:
Christof Wiechert, voormalig leerkracht op onze school en voormalig leider pedagogische sectie Goetheanum
Onze tijd, onze kinderen, hun toekomst. Wat vraagt dit van ons leerkrachten en ouders?

 • Locatie: Grote zaal van de Abbenbroekweg
 • Aanvang 20:00 uur (inloop met koffie en thee om 19:30)
 • Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage kan je op de avond zelf doneren.

Verdiepingsavond ‘Een mening hebben is iets anders dan een oordeel vormen’
Morgenavond om 20.00 uur komt Jacques Meulman in de grote zaal op de Abbenbroekweg spreken over het thema ‘Een mening hebben is iets anders dan een oordeel vormen’. Deze avond is bedoeld voor ouders en leraren. De kosten zijn €10 en je kan je nog aanmelden bij Evelyn Fernandez via ey.fernandez@gmail.com

Cursus vrijeschoolpedagogie

Vorige week heb je een uitnodiging ontvangen voor een cursus Vrijeschool pedagogie die wordt verzorgd door onze collega’s van de bovenbouw. Hier nogmaals deze informatie.

 

Kinderatelier

Sinds begin september verzorgd Sandrina Janssen, kunstzinnig therapeut en medewerker van onze naschoolse opvang, op woensdagmiddag een kinderatelier. Doel is dat kinderen samen kunstzinnig ontspannen en plezier hebben. Meer informatie vind je hier.

 

Typecursus

In het voorjaar organiseren we weer een typecursus voor kinderen. Alle informatie daarover kan je hier nalezen.

 

Huishoudelijke zaken
Brengen en halen met de auto
Nu het weer slechter wordt komen er weer meer kinderen met de auto naar school. Het resultaat is parkeerproblemen rond de school, geblokkeerde wegen, onveilige situaties en vooral, meer kinderen die te laat komen door onvoorziene verkeersproblemen. Kom je met de auto, doe dat dan verantwoordelijk. Vertrek ruim op tijd en parkeer desnoods wat verder van school zodat iedereen veilig en op tijd op school kan komen en ’s middags rustig kan vertrekken.
Als het dan toch een keer niet lukt om op tijd te zijn, blijf dan rustig en kom beter 10 minuten te laat dan 2 minuten. De voordeur gaat om 8:30 dicht en om 8:40 weer open om zo de rust in de school te bewaren en gestress te voorkomen.

Niet mee naar binnen lopen in de ochtend
Het is echt niet de bedoeling om ’s morgens mee naar binnen te lopen met je kind. Een heel korte mededeling aan de leerkracht kan op het plein, net voor het naar binnengaan. Als er een belangrijke mededeling is kan je die meestal bij Therese of mij kwijt nadat de kinderen naar binnen zijn. Wij zorgen dan dat die op de juiste plek terecht komt. De leerkracht heeft vanaf het moment dat zij naar binnen gaan lopen alle aandacht op de klas gericht.

Woonruimte gezocht!
In juli is Lindie van Jaarsveld uit Zuid-Afrika naar Den Haag gekomen om les te geven aan onze internationale school. Tot op heden heeft zij nog geen woonruimte gevonden waar ze samen met haar hond Sam kan wonen. Zij mist Sam enorm. Weet jij wellicht een woonruimte die zij kan huren (van een leerkracht salaris)  stuur haar dan een berichtje op l.vanjaarsveld@iwsth.org (Engels of Nederlands)

Muizen-rattenvallen rondom de school
Er zijn 30 stalen muizen-rattenvallen geplaats rondom de school. In de kisten zit lokaas om het ongedierte te vangen. Verder is er een abonnement afgesloten met Rentokil waarin zij 6 keer per jaar zowel binnen al buiten de vallen komen controleren. Tevens zal Marc, onze hovenier tussendoor ook de buitenvallen checken. Wij hopen hiermee het ongedierte buiten de school te kunnen houden.

 

Read More

Maandbericht juli 2019

Het schooljaar zit er op. Vandaag hebben we onze zesdeklassers uitgezongen, zij gaan de wereld in met een stevige basiskennis en een schat aan ervaringen. Alle kinderen hebben vandaag hun getuigschrift gekregen. De leerkrachten hebben daar de afgelopen maanden met veel toewijding aan gewerkt. Zij hebben getracht de ontwikkeling van ieder kind in een passend beeld weer te geven zodat u als ouders inzicht krijgt in hoe het gaat op school en daar uw voordeel mee kan doen in de opvoeding van uw kind(-eren). Ik hoop en verwacht dat het tot vele mooie gesprekken tussen u en uw kinderen zal leiden deze zomervakantie.

Gisteren hebben we afscheid genomen van vier collega’s. Fatima M. vertrekt als onderwijsassistent. Wegens de bezuinigingen moeten wij haar, met pijn in het hart, laten gaan. Joyce E., de remedial teacher en coördinator taal vertrekt naar de Vrijeschool in Rotterdam West, waar zij intern begeleider wordt. Heel jammer voor ons en een groot geluk voor onze collega’s daar! Nicolas K. vertrekt om in het speciaal basisonderwijs te gaan werken. We zullen hem missen als fijne collega en de kinderen als hun enthousiaste meester. Ten slotte vertrekt ook Emmy v. A. , 4 vier na ingang van haar pensioen. Ontelbaar veel toneelstukken zagen er prachtig uit doordat haar gouden handen de kinderen steeds zo prachtig wist te kleden. Voor Nicolas komt Tim U. volgend jaar terug. Voor Fatima komt er voorlopig niemand, maar Froukje v. H., onze andere onderwijsassistent is wel weer ruim inzetbaar. Emmy K. zal een deel van de RT van Joyce overnemen na de vakantie, en voor Emmy gaan we op
zoek naar een vrijwilliger die het beheer van de toneelkelder wil opnemen.

Het is een bewogen jaar geweest dat begon met een inspectiebezoek direct na de zomer van 2018. Hoewel dat een overwegend positieve uitkomst had, maakte het ook duidelijk dat wij nog beter moeten laten zien hoe ons onderwijs aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Om dat te realiseren hebben we heel veel aandacht aan onze didactiek gegeven dit jaar. Als ik vandaag door de school loop en in de klassen kijk dan zijn de vruchten daarvan overal zichtbaar. Met enige regelmaat leid ik onderwijs mensen van buiten onze school rond door onze school. Zij zijn steevast onder de indruk van wat ze zien. Niet alleen een prachtige gebouw in een mooie omkadering, maar juist ook de verzorging van de klassen, schoolborden en lesmaterialen wekken bewondering. Natuurlijk zijn we nooit tevreden, dat hoort bij het onderwijs, altijd gericht op verbetering en ontwikkeling. We willen nog beter worden in het zichtbaar op maat verzorgen van ons onderwijs. Paul van Meurs, die ons dit hele jaar heeft
geholpen, zal ook komend jaar nog een dag in de maand blijven terugkomen om wat we hebben ingezet te borgen (veel meer over onze focus voor het nieuwe schooljaar in mijn eerste bericht na de vakantie).

Het was ook een bewogen jaar door een aantal langdurig zieken. In één van de twee vijfde klassen leidde dat tot onrust. De hele werking van de intern begeleiders ging op z’n kop doordat een van hen langdurig afwezig was, wat grotendeels door de andere twee is opgevangen. Gelukkig met ondersteuning vanuit het HCO. Van de voorziene intensivering van ondersteuning door onderwijs assistenten kwam ook niet veel in huis doordat één van de twee ondersteuners langdurig uitviel. Dit alles gaf helaas extra werkdruk bij leerkrachten. Inmiddels is de situatie weer aan het normaliseren.

Ten slotte was het een bewogen jaar doordat in het najaar van 2018 bleek dat wij onverwachts voor een stevige bezuinigingsopdracht stonden. Het tekort op de begroting was ontstaan doordat er in de nieuwe cao salarisafspraken zijn gemaakt die niet volledig worden gedekt door een verhoging van de subsidies vanuit het ministerie. In de zoektocht naar mogelijke besparingen ontstond het idee om de huidige 3 vierde klassen samen te voegen tot 2 vijfde klassen. Toen ik de ouders hierover informeerde gaf dat veel weerstand en diende zich een groep ouders aan die aanboden het tekort zelf op te vangen doormiddel van een crowdfundingsactie. En met een geweldige inspanning slaagden zij erin om binnen 3 weken het benodigde geld bij elkaar te brengen! Voor mij is dit een interessante les geweest in het belang om u als ouders eerder te betrekken bij de uitdagingen waar we als school voor staan.

Graag sluit ik dit beperkte overzicht over het afgelopen jaar af met een mooie pluim voor onze twee zesde klassen. Op de eindtoets in april behaalde zij een keurig resultaat, ruim boven de inspectienorm, slechts een fractie onder het landelijk gemiddelde en ruim boven de scores van de afgelopen jaren. Maar de pluim is eigenlijk vooral bedoeld voor de manier waarop zij met elkaar als één groep een prachtige Lion King musical op de planken zetten vorige week. Daar zag je in het collectief de mooie kwaliteiten van iedere leerling naar boven komen en hoe zij volop zijn ingestapt in ‘… the circle of life!’

Een heel goede zomervakantie toegewenst,

Niels Schieman

Algemene ouderavond op 9 september

Terug van weggeweest, de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar.

Het gebeuren rondom de bezuinigingen (en het wel/niet samenvoegen van klassen) heeft mij duidelijk gemaakt dat het goed is om in een breder kader met u te spreken over de koers van de school en de daarbij behorende financiën. Daarom nodig ik u hierbij graag uit om op 9 september om 20 uur mee te komen praten over het (financiële) beleid van de school. Die avond zullen onze bestuurder Artho Jansen en ik een toelichting geven op de uitdagingen binnen onze stichting en onze school. Daarbij voorzien we ruimte voor vragen en dialoog vanuit de overtuiging dat er binnen onze ouderpopulatie veel wijsheid is en motivatie om die te delen ter versterking van onze school. In voorbereiding daarop nodig ik u ook uit om ons nieuwe schoolplan (2019-2023) door te nemen. Dat plan is samen met de medewerkers van school opgesteld en geeft de belangrijkste verbeterpunten voor de komende vier jaar weer. U kan dat plan hier downloaden.

Onze medezeggenschapsraad heeft het afgelopen jaar een volledig nieuwe oudergeleding gekregen. Zij zetten in op een actieve connectie met u als ouders zodat zij u, bij de uitvoering van hun rol, ook echt kunnen vertegenwoordigen. Op de ouderavond zullen er leden van de MR aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

Gisteren heeft u een mail ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. Hierin wordt gesproken over een verplichte ouderbijdrage voor overige schoolkosten. Het woord “verplicht” is niet correct, het gaat om een “vast” bedrag wat wij u vragen voor overige schoolkosten. In de brief die u in september schriftelijk gaat ontvangen is dit aangepast.

Als u uw bijdrage de komende weken bekend maakt, kan het bedrag dat u toezegt over 11 maanden worden verspreid, waardoor het per maand lager uitvalt (als u kiest voor gespreide betaling via automatische incasso).

Het afgelopen jaar is weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk uw steun is in het verwezenlijken van onze doelen, in het realiseren van een omgeving waar leerkrachten prettig en gezond hun werk kunnen doen en waar uw kinderen een mooie en rijke schooltijd kunnen beleven.

Er woedt politiek een discussie over de vrijheid van onderwijs en de ouderbijdragen die sommige bijzondere (waaronder vrije-) scholen vragen. Wat ons betreft is de vrije keuze voor een school, die past bij uw levensovertuiging, een grondrecht dat diep in onze cultuur is verankerd. U kiest bewust voor onze school en bent bereid de school, naar vermogen mogelijk te maken, omdat u dat wilt en belangrijk vindt.

Daarom vind ik het zo belangrijk om naar de buitenwereld toe, te benadrukken dat uw bijdrage een vrijwillige bijdrage is, een vrije keuze, die u met bewustzijn maakt en die uitdrukking geeft aan uw wens om op onze school dingen te kunnen doen die anders niet mogelijk waren. En tegelijkertijd benadruk ik steevast dat geen kind zal ooit worden uitgesloten van enige activiteit als u geen ouderbijdrage betaald en dat, behalve enkele medewerkers op de administratie, niemand weet wat uw bijdrage is.

 

Schoolgids en jaarplanning voor het nieuwe schooljaar

Hier kan u de schoolgids 2019-2020 downloaden . Er zijn geen bijzondere wijzigingen ten opzicht van vorig jaar. Wel is deze gids weer up-to-date wat betreft namen van leerkrachten, intern begeleiders en MR-leden.

Op onze website is de jaarplanner gevuld met belangrijke activiteiten voor het schooljaar 2019/2020. Let vooral goed op de data van ouderavonden, lesvrije studiedagen en de datum van de meivakantie (die wijkt af van de bovenbouw!).
Om dit bericht af te sluiten…….

Vaak wordt aan het einde van de derde klas een periode huizenbouw gepland. Niet alleen leren kinderen alles over huizen, metselverbanden en de verschillende beroepen die erbij komen kijken, maar vaak ook ontwerpen ze een eigen huis of hut. Wanneer een huis gebouwd wordt, sluit je dat af met het maken van een dak, zodat er een verschil ontstaat tussen binnen en buiten. In de overgang van de derde naar de vierde klas maken kinderen ook een stap in het ervaren van hun eigen binnenwereld en de buitenwereld. Zo ziet dat er uit…

Read More

Maandbericht juni 2019

Streefbedrag is gehaald; 4de klassen blijven behouden!

In april schreef ik u over de bezuiniging waar wij als school voor staan (door een nieuwe cao) en over het ouderinitiatief om ons het helpen die bezuiniging te verlichten. De bezuiniging die de hele school aangaat zou voor een belangrijk deel gehaald worden door het samenvoegen van de vierde klassen.

U kan het niet hebben gemist, met een enorme inzet en betrokkenheid heeft een groep ouders zich hard gemaakt om de 3 vierde klassen te kunnen behouden.

Ouders en kinderen zijn er in geslaagd om binnen drie weken tijd ruim €40.000 op te halen met crowdfunding en ludieke acties. Vorige week hebben we met de betrokken leerkrachten, de MR, de schoolleiding en de initiatiefgroep dit mooie succes gevierd. De 3 klassen kunnen nu gewoon samenblijven tot het einde van hun schooltijd bij ons op school. Dat is fijn voor de leerkrachten en ouders en vooral ook voor de kinderen.

Vanuit de betrokkenheid en energie die vrijkwamen bij deze actie is de wens uitgesproken door ouders en bestuur om naar de toekomst toe ouders nog actiever of mogelijk anders te betrekken bij de school. Vorige week hebben we in een positieve stemming met elkaar afgesproken dat we een aantal avonden gaan organiseren waar iedereen die interesse heeft kan meedenken en praten over waar de vrije school voor staat, de keuzes die we op basis daarvan maken en de benodigde kosten in relatie tot de ouderbijdrage. Op deze avonden gaan we werken aan het versterken van de driehoek: Leerkracht, Ouders en Schoolleiding. Overigens staat dit los van het extra geld dat nu is opgehaald en het doorgaan van de 3 vierde klassen.

Ik wil op deze plaats iedereen die heeft geholpen om de vierde klassen te behouden van harte bedanken. Het is fantastisch om te beleven hoe u de school en de kinderen een warm hart toedraagt. Dank!

Aanpassing vervangingsbeleid

Afgelopen jaar hebben we informeel ons vervangingsbeleid soms anders ingevuld dan ons formele beleid nu is. We vroegen u als ouders dan eerder dan voorheen om uw kind thuis te houden als we echt geen vervangers kunnen vinden en verdelen de kinderen die niet thuis kunnen blijven dan over de klassen in hetzelfde leerjaar (parallel klas) of één leerjaar hoger of lager. Dit geeft aanzienlijk minder druk op de leerkrachten die kinderen uit andere klassen tijdelijk moeten opvangen dan wanneer we een hele klas verdelen. Dit is afgelopen schooljaar bij 6 klassen gebeurd, meestal incidenteel, in de 1e klas wat vaker.

Ik stel nu voor om dit formeel beleid te maken en heb dat daarom beschreven in ons vervangingsbeleid (zie hier (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2019/06/Vervangingsbeleid.pdf) , het gaat om het geel gemarkeerde deel). Omdat dit een beleidsaanpassing is moet ook de oudergeleding van de MR hier instemming op geven. Zij vinden het fijn om dit te kunnen doen vanuit het vertrouwen dat iedereen zich hier een mening over heeft kunnen vormen. Mocht u vragen of bedenkingen hebben ten aanzien van deze beleidswijziging, laat dat dan weten voor het eind van volgende week (vrijdag 28 juni) weten via.

Gehoord in de kleuterklas

Buiten in de kleutertuin zegt een kleuter:
“Juf, ik heb mijn warmste jas aan, handig voor als je op een exploditie gaat naar de Noordpool”.

Tijdens de wekelijkse wandeling naar het bos lopen de kinderen in een vaste rij.
Een jongetje roept: “Je mag niet voordringelen!”

In de klas tijdens het tekenen valt er een potlood op de grond.
Juf: “Oh jee, dat is zonde, zo gaan ze kapot!”
Kleuter:”Juf, dan krijgen we kapotloden!”

Personele bezetting komend jaar

Zoals gebruikelijk gaan de leerkrachten komend jaar gewoon met hun klas mee. Alleen de klas van juf Lot krijgt komend jaar een nieuwe meester (Jasper). Omdat Lot andere dingen gaat doen hebben we nu een vacature voor klas 1. Juf Kari Liv wordt de leerkracht van de andere eerste klas.

Bij de vakleerkrachten vertrekt meester Nicolas na de zomer om te gaan werken op een school voor speciaal basisonderwijs. Meester Tim Uneken neemt zijn lessen over. Tim werkt al enkele jaren op onze bovenbouw en heeft er veel zin in.

Read More

Maandbericht maart 2019

Verdiepingsavonden pedagogiek vanuit menskundige inzichten

Op de vrijdagavonden 12 april, 17 mei en 7 juni aanstaande zullen interactieve lezingen bij ons op school worden gehouden door Jacques Meulman over de pedagogiek vanuit menskundige inzichten. Jacques Meulman is o.a. een oud Vrijeschool leraar en mede initiatiefnemer van de symposia: “Gezond makend onderwijs” in Amsterdam. Hij is werkzaam als psycholoog en begeleidt volwassenen, ouders en kinderen met uiteenlopende ontwikkelings- en opvoedingsvragen.

Deze verdiepingsavonden worden georganiseerd voor iedereen die zich meer wil verdiepen in de visie op pedagogiek van waaruit de Vrije School werkt en hoe je dat ook in jouw eigen opvoed praktijk kan toepassen. Door dieper inzicht te krijgen in deze pedagogiek help je om de visie van de Vrijeschool mee te dragen en kan er meer afstemming komen tussen school en thuis.

Als inleiding voor de eerste lezing schrijft Jacques Meulman het volgende:

“Bij alle opvoeding en onderwijs hebben we, al dan niet bewust, een doel voor ogen. Dat gaat om veel meer dan alleen maar kinderen iets aanleren of afleren. Dat gaat vooral over het beeld dat je in je draagt van deze opgroeiende mens. Dat gaat over je ideeën over de ontwikkeling van dit kind tot latere volwassene. Dat gaat eigenlijk over menskunde. Het onderwijs op Vrije Scholen is gebaseerd op de menskunde die door Rudolf Steiner is ontwikkeld. De kern van deze menskunde is dat ieder mens een uniek wezen is naar lichaam, ziel en geest, dat zich gaandeweg in dit leven ontwikkelt van kind tot volwassene. Door samen deze menskunde te bestuderen en met elkaar te bespreken, ook aan de hand van de eigen biografie, ontstaat er enthousiasme over het toenemend inzicht hoe in de kindertijd en jeugd, de verbinding tussen lichaam, ziel en geest door opvoeding en onderwijs gelegd kan worden, als een stevige en gezonde basis voor het latere volwassen leven.”

Ouders, leerkrachten en belangstellenden die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn van harte welkom.

Deze lezingen zijn een ouderinitiatief waar de school graag ruimte aan geeft. Aanmelden kan bij Evelyn Fernandez via emailadres  of telefoonnummer 06-81422899.

Praktische informatie

Data: 12 april, 17 mei en 7 juni 2019

Locatie: De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7

Aanvang: 20:00 (inloop vanaf 19.30) tot 22.00 uur

Kosten: 10 euro p.p. per avond

============================================================

Circus Nicole & Martin

Het circus van Nicole & Martin zal dit jaar opnieuw haar tent opslaan op ons schoolplein. Dinsdag 21 mei komen zij aan en blijven dan t/m zaterdag 2 juni. Nodig al vast vrienden en familie uit om tijdens het lange Hemelvaartsweekend (30 mei t/m 2 juni) samen naar het circus te gaan!

Voor meer info https://nicole-et-martin.ch/

23 mei, Van de visser en zijn vrouw, voor scholen
24 mei, Het meisje zonder handen, voor scholen
25 mei, 18:00 uur Hans en Grietje
26 mei, 11:00 uur IJzeren Hans
28 mei, De Bremer stadsmuziekanten, voor scholen
31 mei,15:00 uur Van de visser en zijn vrouw
1 juni, 18:00 uur Het meisje zonder handen
2 juni, 11:00 uur, De Bremer stadsmuziekanten

Read More

Maandbericht januari 2019

Scholing van onszelf en de impact daarvan voor u

Anders dan normaal hadden wij begin van dit schooljaar geen vaststaand scholingsplan opgesteld. Dat was een bewuste keuze om flexibel te kunnen inspelen op de uitkomsten van het inspectiebezoek direct na de zomervakantie. Het grote nadeel hiervan is dat we ook onze scholingsmomenten niet geheel konden voorzien en u dus in de loop van het jaar een aantal keer hebben geconfronteerd met dagen waarop de school is gesloten voor studiedagen. Natuurlijk beseffen wij ons dat dit niet ideaal is en trachten toch zo ruim mogelijk van te voren te communiceren.

In dat kader is er onlangs besloten om voor de klassen 1, 2 en 3 op 21 februari een vrije middag te plannen. Daardoor vervallen het 5e en 6e uur voor die klassen. Die middag gaan de leerkrachten van deze klassen samen met de kleuterleerkrachten een mini-conferentie volgen over de aansluiting van het kleuteronderwijs op de onderbouw. Dat is één van de drie speerpunten van ons scholingstraject dit jaar. De andere twee zijn het versterken van de didactiek van het zelfstandig en gedifferentieerd werken in de klas en het versterken van de opbrengstanalyses van de niet-methode (Cito en LVS) toetsen. Onderwerpen die wij zelf al wilde versterken en waarop de inspectie ons ook heeft aangespoord om meer te doen.

Ons beleid is en blijft om voor aanvang van het nieuwe schooljaar alle lesvrije dagen buiten de vakanties helder te communiceren. Komend jaar zal dat ook weer het geval zijn. Voor alle duidelijkheid zet ik hier alle lesvrije dagen voor de rest van dit schooljaar (niet zijnde vakanties of verplichte vrije dagen) nog even op een rijtje:

21 februari na 12:30; alleen de klassen 1, 2 en 3!

22 februari: alle leerlingen vrij i.v.m. interdisciplinair overleg (alle klassen worden met elkaar besproken)

10 t/m 14 juni: alle leerlingen vrij (studie/werkweek)

Let op: 17 juni is geen vrije dag!

Niels

 

Zing mee in een Matthäus Passion

Het Haags matrozenkoor – een van Nederlands bekendste jongenskoren – biedt aan onze leerlingen (vanaf 9 jaar) de kans om mee te zingen in een Matthäus Passion. Hieronder kunt u meer lezen over dit aanbod en hoe uw zoon aan te melden.

Wat is het Haags Matrozenkoor?
Het Haags Matrozenkoor is een van de drie klassieke jongenskoren in Nederland. Bekend geworden met de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion met het Nederlands Kamerkoor en het Residentie Orkest, maar inmiddels veel meer allround gevraagd. Zo hebben de jongens afgelopen jaar meegezongen in de Carmina Burana in het Festival Classique, Ondine van het Nationaal Theater en Een ode aan Annie M.G. met allerlei bekende Nederlanders in Carré.
Het Haags Matrozenkoor biedt een muzikale opleiding aan voor jongens vanaf 5 jaar. Dat begint spelenderwijs waarbij vooral eerst op ritme en interval van tonen wordt ingezet. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van de Kodály-methode waarbij een hele mooie combinatie gemaakt wordt van zien, horen en handgebaren (en natuurlijk zingen). Daarna groeien de jongens stapje voor stapje toe naar het meer klassieke repertoire waarbij ze onderweg veel podiumervaring opdoen en in sommige gevallen zelfs solo zingen. Het Haags Matrozenkoor biedt daarmee een ideale basis voor het spelen van een muziekinstrument of een performance op het podium.

Wat is het aanbod?
Het Haags Matrozenkoor biedt jongens vanaf de leeftijd van 9 jaar de mogelijkheid om als projectlid mee te zingen in een echte uitvoering van de Matthäus Passion met het Nederlands Kamerkoor en het Residentie Orkest. Deze concerten zijn op 18 en 19 april 2019 in de Pieterskerk in Leiden en in Delft. Uw zoon wordt in deze uitvoeringen onderdeel van het vaste koor en zal daar de steun krijgen van jongens die al vaker een Matthäus Passion hebben gezongen. Het is best spannend zo’n eerste keer, maar de jongens krijgen er gegarandeerd een geweldige zangervaring mee en zullen dit de rest van hun leven niet vergeten.

Het instuderen van de koralen uit de Matthäus Passion gebeurt op maandagmiddag van 17-17.45 in de Kloosterkerk in Den Haag. De repetities voor de projectmatrozen beginnen op maandag 11 februari.

U kunt zich aanmelden via
en meer informatie verkrijgen via de moeder van Jelle uit klas 4a (Jelle is projectlid van het Matrozenkoor) via 06 42557090 of via de moeder van Castor uit klas 4c, 06 42428581.
U kunt uiteraard ook een kijkje nemen op de website www.matrozenkoor.nl (http://www.matrozenkoor.nl/)

Read More