Maandberichten

Maandbericht juli 2018

Beste ouders en verzorgers,

Het schooljaar 2017-2018 zit er op. Het was een bewogen jaar waarin wij meer dan eens een beroep op u hebben moeten doen om ons te helpen. Er werd twee keer gestaakt en bij momenten waren er zoveel leerkrachten afwezig door ziekte, scholing of privé omstandigheden dat wij niet anders konden dan u te vragen uw kind (-eren) een dag thuis te houden. Ik heb steeds getracht u goed op de hoogte te houden en uitleg te geven, zeker wanneer de leerkracht van uw kind kortere of langere tijd afwezig was. Waar ik daarin tekort ben geschoten hoop ik op uw begrip en milde oordeel. Ik heb veel tijd gestoken in het vinden van vervangers. Maar liefst zeven nieuwe leerkrachten waren dit jaar voor kortere of langere tijd aan de school verbonden, soms afstudeerders van de Vrijeschool pabo en soms ervaren leerkrachten. Allemaal hebben zij ons geholpen de gaten die vielen in de bezetting op een volwaardige manier in te vullen. Ik hoop dat u thuis vooral positieve geluiden heeft gehoord over onze
vervangers.

Aan het begin van het jaar heb ik u verteld dat wij zouden focussen op vijf prioriteiten. Dat hebben we gedaan en hebben voor een belangrijk deel onze doelen bereikt. Waar ik echter ontevreden over ben, is hoe het ons is gelukt om u voldoende te betrekken bij wat er schoolbreed gebeurt, bijvoorbeeld ten aanzien van het sociaal welbevinden van de kinderen of de borging van de kwaliteit van ons onderwijs. Onderwerpen waar we intern met elkaar grondig mee bezig zijn geweest, maar waar naar buiten toe weinig zichtbaar is gemaakt. Natuurlijk was er op klas niveau het direct contact met de leerkracht van uw kind, maar op schoolniveau is het onze ambitie om u beter te betrekken. Daarmee heeft u meteen één van mijn prioriteiten voor komend schooljaar.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij opnieuw de inspectie ontvangen. Een mooie gelegenheid voor ons om de kwaliteit van ons prachtige en rijke onderwijs zichtbaar te maken. De inspectie zal zowel onze school als de bovenbouw op de Waalsdorperweg bezoeken. Zij gaan vooral kijken op welke manier het Vrijeschool onderwijs onze kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij (onze missie). Theoretisch hebben we dat aan de inspecteurs uitgelegd aan de hand van de drie doeldomeinen; kwalificatie (leren van kennis en vaardigheden), socialisatie (het leren leven in een gemeenschap van mensen) en persoonsvorming of subjectificatie (het zichzelf verhouden tot de wereld). Als u daar meer over wil weten kan u hier een kort artikel downloaden (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2018/07/Drie-doeldomeinen.pdf) . In september zullen wij de
inspecteurs trachten zichtbaar te maken hoe dat er in de praktijk uitziet bij leerlingen die de school hebben doorlopen. Zij zullen spreken met enkele zesde, achtste en twaalfde klassers en mogelijk ook alumni. Ik zal u hier zeker een uitgebreide terugkoppeling over geven.

In het lerarencollege heb ik het schooljaar afgesloten met de volgende woorden die ik graag met u deel:

“Iedereen heeft keihard gewerkt dit jaar en zeker deze laatste weken. Ieders verbondenheid met de kinderen en ook met elkaar is magistraal. Veel dingen gingen goed, sommige dingen wil je vast beter of anders. We kunnen kritisch zijn naar elkaar, we zijn ambitieus, vaak perfectionistisch en altijd met hart en ziel betrokken.

Weet één ding, ik zeg het niet vaak genoeg, ook dit jaar heb ik weer van verschillende stagiaires, die op meerdere scholen zijn geweest, teruggekregen dat ze het zo fijn vinden op deze school omdat er zo’n goede sfeer is in ons team! Het is goed om ons dit af en toe bewust te realiseren.”

Geniet van een ontspannen en inspirerende zomervakantie!

Uw schoolleider, Niels Schieman

 

Bazar 2018
Noteer al vast in uw agenda: zaterdag 3 november is de Bazar van de Vrije School Den Haag.

De Bazar is het jaarlijkse evenement van de Vrije School (basisschool) door ouders, voor de kinderen en de school.
Het doel van de Bazar is om samen te komen, samen te organiseren en te verbinden. De opbrengst van de Bazar is jaarlijks bestemd voor de school.
De organisatie wordt gecoördineerd vanuit de Bazarcommissie; een afvaardiging van enthousiaste ouders. Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren.

In de zomervakantie kan u flink helpen door thuis en op vakantie goed te kijken naar spullen voor:
* de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde kadootjes (meer dan 800!)
* de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden
* de kledingbeurs; mooie en verantwoorde kleding voor alle leeftijden. Dit jaar is er zowel voor de kleinere maten als de grotere -ook volwassen- maten een lokaal
* de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken.

Oproep
We zijn nog op zoek naar een ouder die het leuk vindt om de poster voor de Bazar dit jaar vorm te geven. Mocht je dit leuk lijken, meld je dan op:

Direct na de vakantie volgt er nog meer informatie en een oproep om te helpen dit mooie feest weer samen voor mekaar te krijgen.

Voor nu een fijne vakantie en blokkeer deze datum zodat u er zeker weer bij kan zijn!

De Bazar Commissie 2018,

Renilde Heerema
Marion Beaujean
Joost Mors
Femke van der Wilt
Baafje Begheyn

 

Inspirerende oudercursus voor peuter- en kleuterouders
In het schooljaar 2018/2019 zal er opnieuw een oudercursus gegeven worden door Esther Wilzing (Pedagoog van de Sprank) en Helianne Huisman kleuterjuf en teamleidster van de kleuterafdeling.

De volgende onderwerpen komen op vier maandagavonden aan bod:
* De workshop “Een beeldschoon beeld van je kind” waar de zevenjaarsfasen en de vier wezensdelen gebruikt zullen worden als middel om meer zicht te krijgen op het wezen van je eigen kind.
* De Temperamenten. Welke temperamenten zijn er, hoe kun je deze als volwassene ervaren, waar herkennen we onze eigen kinderen, kunnen we ze beter begrijpen en eventueel ons handelen aanpassen?
* Liefdevol en bewust grenzen stellen. Dit onderwerp geeft ruimte voor veel praktische vragen en inzichten over bijvoorbeeld dagindeling, luisteren, samen spelen, straffen of belonen en vele andere opvoedingsvraagstukken.
* De laatste avond laten we open zodat we met de cursisten kunnen vaststellen welk onderwerp meer verdieping nodig heeft.

Bij elke bijeenkomst is er voldoende tijd om eigen vragen en interesses op het gebied van opvoeding aan bod te laten komen.
Wij verheugen ons op een mooie cursus met praktische tips, creatieve verwerking en antroposofische verdieping.

Esther Wilzing (estherwilzing@de-sprank.nl)
Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl)

Praktische informatie:
Vier maandagavonden: 10, 17, 24 september en 1 oktober ‘18
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: Abbenbroekweg 7 (Peutergang)
Kosten: € 60,- (mocht dit bedrag voor u een bezwaar zijn dan gaan we hierover graag in gesprek)
Opgeven: estherwilzing@de-sprank.nl, onderwerp: Aanmelding oudercursus sept ‘18

Na opgave wordt u een factuur gestuurd. Zodra het geld binnen is is ook de reservering definitief.
Maximum aantal deelnemers: 14

Read More

Maandbericht juni 2018

Bijen rond de school
Het zoomt ook letterlijk rond de school want afgelopen maand hebben we onze bijen gekregen. Ze ‘wonen’ in het binnentuintje bij de kleutergang in een mooie zelfgemaakte kast van onze collega imker Jolanda. Marc (onze tuinman) en Jolanda hebben daar afgelopen maanden al veel werk verzet om die plek aangenaam te maken voor de bijen.

 

Brief ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u weer onze brief met uitleg over de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. Dit jaar is de opbrengst alweer wat achtergebleven bij de doelstelling terwijl we die al naar beneden hadden bijgesteld. Neemt u even de tijd om deze brief goed te lezen, hij bevat een uitgebreide uitleg over wat wij allemaal doen met uw giften maar ook wat wij niet kunnen doen als deze bijdrage minder wordt. Uw steun blijft van essentieel belang om echt mooi Vrijeschool onderwijs te kunnen verzorgen!
Alle klasleerkrachten zijn bekend

Gelukkig zijn er geen grote veranderingen komend jaar. Alleen juf Nicolet gaat niet mee met haar klas en start een nieuwe 1e klas. Zij krijgt een nieuwe collega, Maartje Doesburg die in de andere eerste klas les gaat geven. Maartje komt als ervaren vrijeschooljuf vanuit Gouda naar onze school.

De klas van Nicolet krijgt vanaf komend jaar meester Andreas die dit jaar afsluit met het afscheid van zijn zesde klas.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van meester Christian die duo collega is van juf Caroline in de derde klas. Hij zal worden vervangen door meester David, bij vele kinderen al bekend als de euritmie meester.

Verder gaat iedereen verder met haar/zijn eigen klas.

Meer ruimte voor de intern begeleiders (IB-ers)
Eerdere analyse van onze IB werking dit jaar bracht aan het licht dat wij onvoldoende capaciteit hebben om alle IB taken goed te kunnen verzorgen. Daarom komt er een extra IB-er bij en verdelen we de taken anders.
* Juf Annemart, die dit jaar afsluit met het afscheid van haar zesde klas zal vanaf komend jaar IB-er worden op de kleuterafdeling.
* Rodette van Dunné, nu nog IB-er van de kleuterafdeling en klas 1, zal vanaf komend jaar de IB-er zijn voor de klassen 1 t/m 3.
* Caroline Mast, nu nog IB-er voor klas 2 t/m 6 zal vanaf komend jaar dit werk doen voor klas 4 t/m 6.

Op deze manier zal er meer tijd zijn om de leerkrachten goed te ondersteunen bij alle vraagstukken rondom didactisch handelen en om het verzorgen van extra ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.
De IB-ers krijgen ook fysiek meer ruimte. Binnenkort wordt er een kantoorunit geplaatst op het fietsenplein waar zij hun kantoor zullen inrichten. De huidige IB kamer wordt dat stilte werkplek voor de leerkrachten.

Schoolspullenpas
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te kunnen doen op school. Dat is de reden waarom er een Schoolspullenpas is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Hiermee kan je bij verschillende winkels schoolspullen kopen die op de schoolbenodigdheden lijsten staan. Leergeld Den Haag stuurt begin juni aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas. Heb je het aanvraagformulier nog niet ontvangen, neem dan meteen contact op met Leergeld Den Haag op telefoonnummer 070-796135 / 070-7796136 (ma-do 09.00-12.30 uur) of mail naar ** schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.

Klassenfoto
De afgelopen jaren zijn de klassenfoto’s steeds aan het einde van het jaar gemaakt. Dat is niet handig want juist in de zomervakantie vinden de meeste wijzigingen in de klassamenstelling plaats (bv. door verhuizingen) en wij vinden het fijn om aan het begin van het schooljaar een klassenfoto te hebben waar de hele klas op staat. Daarom hebben we besloten dat we nu geen klassenfoto meer maken maar meteen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Natuurlijk hebben we voor de zesde klassen een uitzondering gemaakt en krijgen zij nog een mooie foto voordat ze binnenkort vertrekken.

Zij-instromer Loes Degener
Komend jaar komt Loes Degener als zij-instromer bij ons werken. Zij zal als vaste vervanger flexibel inzet baar zijn op onze school en tegelijkertijd zichzelf omscholen tot vrijeschoolleerkracht op de Hogeschool Leiden.  Omdat zij nu nog in Zweden woont is zij met haar gezin op zoek naar woonruimte in Den Haag. Weet je iets waar zij tijdelijk of voor langere tijd kunnen wonen (of wil je gewoon even een fotootje van haar en haar gezin zien), bekijk dan even ** deze advertentie.

Read More

Maandbericht mei 2018

Extra geld t.b.v. werkdrukverlichting
Zoals u wellicht uit de media hebt vernomen, komen er extra middelen (geld) vrij voor werkdrukverlichting. Voor onze school gaat het in 2018 om een bedrag van ongeveer € 69.000. Daarbij is het expliciet aan de medewerkers om aan te geven hoe zij dat geld willen inzetten en zal het bestuur van de school daar in het jaarverslag 2018 ook verantwoording over moeten afleggen. In afstemming met de leerkrachten is er gekozen om deze middelen aan te wenden voor de volgende zaken:
1. Versneld werken aan kleinere klassen (maximaal 26 i.p.v. 28 kinderen in de klassen 1 t/m 6 & maximaal 24 kinderen bij de kleuters);
2. Structureel meer klas assistentie;
3. Een extra stilte werkplek.

De MR heeft inmiddels ingestemd met deze aanpak. Als ouders zal u het vooral merken aan de kleinere klassen in de toekomst (en aan nog blijere leerkrachten).
Niels

Maandag een lange dag in klas 2?
De afgelopen jaren merken we dat het aantal beschikbare lesuren in klas 2 soms net te weinig is om alles wat we willen doen ook daadwerkelijk te realiseren. In de tweede klas is er relatief veel oefentijd nodig voor het automatiseren van het rekenen en het lezen waardoor de kunstzinnige vakken en het vrije spel soms onder druk komen te staan. Overigens ervaart niet iedere leerkracht deze spanning op dezelfde manier. Wij overwegen nu sterk om in klas 2 de maandag ook een lange dag te maken (dus tot 14:50 uur net als de dinsdag en de donderdag).
Belangrijkste voordeel is dat het ons twee uur extra lestijd geeft waardoor er in de week wat meer ontspanning kan zijn. Nadeel is dat dit voor de kinderen op maandag meer energie vraagt (en voor school en de naschoolse opvang heeft het ook een beperkte financiële consequentie).

Om te kunnen kiezen voor deze roosterwijziging is er instemming nodig van de medezeggenschapsraad. De ouder geleding van deze raad hoort daarom graag uw opinie t.a.v. dit vraagstuk. Laat het hen weten via medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl

Niels

 

Regel van de maand

Contactregels
Op de website staat het volgende:

Contact met leerkrachten
Voor alle zaken die uw kind, of de algemene gang van zaken in de klas of op school betreffen, kunt u de klassenleerkracht aanspreken. Iedere klassenleerkracht zal aan het begin van het schooljaar aangeven wanneer hij/zij bereikbaar is. Ook kunt u de klassenleerkracht mailen voor een afspraak, bellen graag alleen in zeer dringende gevallen. De ouders wordt nadrukkelijk gevraagd er ’s morgens rekening mee te houden dat de leerkracht met zijn aandacht bij de leerlingen moet zijn. Een briefje meegeven aan je kind is dan een goede manier om de leerkracht van iets op de hoogte te stellen. Na schooltijd is er altijd de mogelijkheid om even in de klas te kijken met uw kind (eren). Als de leerkracht nog aanwezig is kunt u altijd even een korte mededeling doen, maar dit is geen moment voor uitgebreide gesprekken.

Afspraken rondom oudercontactmomenten op school
De kleuters worden tot in de klas gebracht en opgehaald. Eenmaal in de onderbouw is dit niet meer mogelijk: de kinderen worden buiten in de rij aan de leerkracht gegeven en worden in principe ook weer buiten opgewacht.

Deze regels zijn opgesteld om te zorgen dat de leerkracht ’s morgens haar/zijn aandacht kan richten op jullie kinderen. In de middag heeft de leerkracht ook vaak nog afspraken. Dan is er tussen het afsluiten van de lessen en de vergadering of het geplande gesprek ook echt even ademruimte nodig. Natuurlijk wil en zal de leerkracht ook altijd open staan voor urgente mededelingen die belangrijk zijn voor de interactie met uw kind. Het is dus aan u om goed de afweging te maken wat de passende manier en het passende moment is om uw boodschap of vraag over te brengen, met inachtneming en begrip van deze regels en uitleg.

Mailverkeer
De leerkracht gebruikt e-mail enkel om praktische informatie te verspreiden onder de ouders. E-mail is niet bedoelt om (emotionele) discussies met elkaar te voeren. Wij vragen iedereen zich daarvan te onthouden en zorgvuldig om te gaan met de cc- functionaliteit. Als u een opmerking of klacht heeft kunt u hiervoor (per e-mail) een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

U kent dat waarschijnlijk wel, e-mail uitwisselingen die volledig uit de hand lopen omdat twee (of erger een groep) mensen proberen een gesprek te voeren per e-mail, of in frustratie of bezorgdheid alle emotie via de mail (of andere media) ventileren. Dan weet u ook dat dat nooit goed werkt. Daarom is de afspraak dat we e-mail gebruiken voor korte feitelijke en praktische informatiedeling. Bij emotionele zaken betrachten we terughoudendheid en bij behoefte aan een goede uitwisseling van bezorgdheden of ideeën organiseren we een gesprek. Realiseert u zich wel dat de beschikbaarheid van leerkrachten voor gesprekken soms beperkter is dan uw behoefte als ouder. Wanneer dat zich voordoet zal de leerkracht trachten u dat vriendelijk duidelijk te maken.
Niels

Read More

Maandbericht april 2018

Eerste internationale vrijeschool van Nederland start in Den Haag

De eerste internationale vrijeschool van Nederland gaat deze zomer van start in Den Haag onder de naam: International Waldorfschool The Hague. Dit is een afdeling van onze school en zal gevestigd zijn in een gebouw op de 2e Messstraat (achter het Afas Circus theater) waar we samen met leerlingen van de bovenbouw zullen intrekken.

De school voorziet in een toenemende behoefte aan vrijeschoolonderwijs binnen de internationale gemeenschap. De school begint met een kleuterklas en een combinatie klas 1 en 2 (groep 3 en 4). Het eerste jaar is er plaats voor 30 leerlingen. Daarna zal de school rustig verder groeien met behoud van het kleinschalige karakter. Ouders kunnen hun kinderen vanaf deze week inschrijven.

Internationale aansluiting

De school is bedoeld voor kinderen uit de internationale gemeenschap. Vaak verblijven zij met hun ouders korte periodes van enkele jaren in een land. Het lesprogramma van de nieuwe internationale wordt gekoppeld aan het bestaande International Primary Curriculum. Daarmee houden deze leerlingen overal ter wereld aansluiting met het onderwijs dat zij volgen.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht op de gloednieuwe website van de school: www.internationalwaldorfschool.nl.

De afgelopen weken is er heel hard gewerkt door veel mensen om deze website te realiseren. Ik wil hier mijn dank uitspreken aan een aantal ouders van onze school die zich hier bijzonder voor hebben geëngageerd. Mattmo, het marketing bureau van de ouders van Dana uit de klas van Andreas, heeft de hele branding, vormgeving en de bouw van de website tegen een gunsttarief uitgevoerd. Sarah Mann, moeder van Lily (Monique) en Emi (Caroline) en Heather Visser moeder van Morris (Anja), hebben geholpen om Engelse teksten te redigeren. Marleen Schrama, moeder van Pepijn (Emmanuelle) en Maud (Nicolet), heeft geholpen (samen met onze onvolprezen Therese!) om de hele aanmeldingsprocedure in orde te krijgen. Tenslotte heeft Reason Marketing, het bureau van de vader van Bob (Irene), Robijn en Siebe (Anja) de hosting van de nieuwe website voor zijn rekening genomen. Fantastisch dat zo veel mensen zich vol enthousiasme achter dit initiatief zetten!

Mocht u vragen hebben of u ook willen engageren, stuur dan een mailtje naar info@iwsth.org

Niels

 

Regel van de maand: Verkeer rond de school

Al eerder dit schooljaar hebben we aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie rondom de school. Het is echt belangrijk dat iedereen daar zijn/haar verantwoordelijkheid in neemt. Alleen dan houden we het veilig en kan de verkeerstroom in de ochtend en middag (min of meer) soepel verlopen.
Op onze website staat:

Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg. Dit betekent dat wanneer u uit de richting van de gevangenis aan komt rijden (Pompstationsweg), dat u doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat.
Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken u uw snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeert u omwille van de veiligheid van overstekende kinderen niet binnen 5 meter van een straathoek. Gelieve ook alle inritten naar huizen en de uitgang van onze parkeerplaats vrij te houden. Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden worden niet toegelaten op het schoolplein.

Aanvullend op bovenstaande verkeersregels (zoals die op website staan) wil ik u vragen niet te fietsen op de stoepen rond de school. Regelmatig leidt dat tot gevaarlijke situaties met vooral kleuters die daar rondlopen.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Niels

 

Themaonderzoek door Inspectie voor het Onderwijs

Woensdag 15 maart heeft mevrouw Nicolaes, inspecteur voor het onderwijs, onze school bezocht in het kader van een themaonderzoek ‘Rekenonderwijs aan sterke rekenaars’. De inspectie voert met regelmaat dergelijke themaonderzoeken uit om een beeld te krijgen van de staat van het onderwijs in Nederland. Bij een themaonderzoek krijgt de school geen beoordeling en komt de inspectie dus vooral informatie verzamelen. Desalniettemin wil de inspectie ook graag optreden als ‘critical friend’ en zijn er door mevrouw Nicolaes kritische vragen gesteld, bevindingen teruggekoppeld en suggesties gedaan. In die zin heeft zij deze rol van critical friend echt inhoud gegeven. Naar onze mening deed zij dat op een zeer respectvolle en knappe manier.

De dag begon met het bestuderen van de opbrengsten van de leerlingen uit de twee zesde klassen. Daarbij zocht zij naar leerlingen die stabiel goed scoorde, sterk vooruit waren gegaan en die van hoge score juist achteruit waren gegaan (van score I naar score II). Uit al die groepen heeft zij ook een leerling gesproken. Daarna heeft zij lessen bezocht bij juf Marian, Christel, Lot en meester Andreas. Ook met hen heeft zij gesproken.

In de terugkoppeling heeft Daniëlle aangegeven dat zij in de groepsplannen zag hoe wij pogen de sterke rekenaars op maat te bedienen maar dat dit in de lessen waar zij was nog niet altijd duidelijk zichtbaar werd. Haar viel op dat er tijdens de lessen relatief veel instructie was en er meer ruimte zou mogen zijn voor de eigen inbreng van leerlingen. In het gesprek met de kinderen heeft zij hen gevraagd wat voor hun een prefecte rekenles is. Daarin gaven de kinderen terug dat zij de periode lessen leuk vinden omdat ze daarin echt de diepte ingaan. Oefenuren vinden zij minder uitdagend. Aan ons heeft ze nog de suggestie gegeven om het gesprek over ons rekenonderwijs verder met mekaar te blijven voeren en daarbij ook juist in te gaan op vragen als ‘Wat wil je met sterke rekenaars?’ en ‘Wat doe je als een sterke rekenaar terugvalt?’. Een andere suggestie was om zo nu en dan eens lessen te filmen en die met elkaar te bekijken en daar samen van te leren.

Dit thema onderzoek heeft vanuit de inspectie geen vervolg voor ons. De inspecteur neemt haar bevindingen mee in het grote onderzoek dat op 120 scholen in Nederland wordt gedaan naar sterke rekenaars. De uitkomsten daarvan komen volgend jaar in de nieuwe uitgave van Staat van het Onderwijs.

 

Nieuw bezoek na de zomer

Zeer waarschijnlijk komt de inspecteur na de zomervakantie opnieuw langs. Dan in het kader van het regulier vierjaarlijks inspectiebezoek. In voorbereiding daarop heeft Artho Jansen, onze bestuurder, samen met mij en de drie rectoren uit Leiden, Den Haag en Rotterdam, op 11 april een startgesprek met haar (samen met inspecteur en de rectoren van onze VO scholen). Daarbij zullen we kijken of onze scholen (wij en de drie VO scholen) voldoen aan de deugdelijkheidseisen en hoe wij onze eigen aspecten van kwaliteit zichtbaar maken.

Niels

 

Resultaten zonnestroominstallaties(s) 2017

Eind februari ontving ik een overzicht van de opbrengst van onze zonnestroominstallatie. De opbrengsten liggen net wat hoger dan ingeschat. Hier kan u de gedetailleerde opbrengst bekijken.

 

SO Vrijeschool in Rotterdam?

In Rotterdam is er een ouderinitiatief voor het oprichten van een Speciaal Onderwijs Vrijeschool. Zij hebben een facebook site gemaakt die u hier kan vinden.

Read More

Maandbericht februari 2018

Scholing klassenleerkrachten

Begin dit schooljaar (zie maandbericht van september op de website) schreef ik over ons schoolplan en de prioriteiten waar we dit jaar op focussen, namelijk:
1. Het evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten (in brede zin).
2. Het versterken van de verantwoordelijkheidscultuur.
3. Het versterken van het sociale klimaat (de veiligheidsbeleving van kinderen).
4. Het herstructureren van de interne begeleiding inclusief het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan.
5. Het behalen van de management kwalificatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Het beperken tot 5 prioriteiten werkt goed. Op al deze gebieden wordt zichtbaar vooruitgang geboekt en het is duidelijk dat we de doelen die we voor onszelf hebben gesteld voor een belangrijk deel zullen behalen. Ten aanzien van de eerste twee prioriteiten zijn de klassenleerkrachten met elkaar aan de slag om onze reken- en taaldidactiek verder te versterken en tegelijkertijd de opbrengsten daarvan nog inzichtelijker te maken voor elkaar, de interne begeleiders en mij als schoolleider. Dat is belangrijk om de ondersteuning van leerlingen goed te kunnen organiseren. En hoe efficiënt we het ook inrichten, dit vraagt om een heldere en eenduidige verslaglegging binnen ons leerlingvolgsysteem en dat vraagt op zijn beurt weer om het versterken van onze verantwoordelijkheidscultuur (het goed en tijdig uitvoering geven aan afspraken). Een mooi maar soms ook spannend proces. Mooi omdat ik zie hoe leerkrachten met elkaar leren en komen tot oplossingen die werkbaar zijn en waar zij het
nut van inzien. Spannend omdat het soms andere afstemming op elkaar en een aanpassing van gewoonten vraagt.

 

Regel van de maand

Sinds deze week hangen onze pleinregels in de inkomhal, op kinderhoogte zodat iedereen ze goed kan lezen. Ze zijn ook gericht aan de kinderen. Overigens kunt u op onze website (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/schoolregels/) bij de pleinregels een toelichting vinden op een aantal van deze regels (het waarom van de regels). En voor degenen onder u die meer van het Haags zijn, u ken de règels hieâh naleize (want ja… “humor is belangrijk!”)

PLEINREGELS (tijdens de pauzes)

Klas 1 en 2 spelen op het ‘kleine plein’, niet op het fort.
Klas 3 t/m 6 spelen op het ‘grote plein’ en op het fort.
We spelen altijd met respect voor het spel van andere kinderen.
Stoeien of wild spel is geen probleem zolang iedereen het leuk vindt. De regel is: ‘stop = stop!’
Op de glijbaan mag je in de kleine pauze alleen van boven naar beneden glijden. In de grote pauze mag je ook naar boven klimmen. Houd rekening met elkaar!
Bij problemen vraag je een pauzewacht om hulp.
We luisteren naar de pauzewacht.

Wat echt niet mag:
Schoppen of slaan doen we nooit!
Je mag met een bal spelen als je zorgt dat het geen gevaar vormt voor de andere kinderen maar voetballen met een bal is verboden.
Er zijn rekstokken en klimbomen, daar mag je in klimmen, maar in de andere bomen en struiken mag je niet klimmen.
Je blijft altijd op het plein. Je mag dus niet op de stoepen rond de school.
Beneden bij de ramen voor het handenarbeidlokaal mag je niet spelen.
Skaten en skateboarden mag niet.
Wat je ook nog moet weten:
Bij een ongeluk, pesterij of als je je niet houdt aan de regels, wordt dat opgeschreven en doorgegeven aan jouw juf of meester.
Op het bord bij de ingang staat of je jas of trui aan moet houden tijdens de pauze (alleen zesde klas leerlingen mogen dat zelf beslissen).
Je mobieltje en overige apparaten mag je alleen buiten het schoolplein gebruiken (dus alleen na schooltijd).

 

Brief van Kim

Beste Niels,

Hopelijk heeft de staking van gisteren opgeleverd wat er nodig is. Hoorde dat de juffen hun achterstand gingen weg werken op school. Schrijnend dat dat de invulling van de staking moet zijn. Hoewel ik vrees dat er nog niet een oplossing in beeld is hoop ik dat er stappen gemaakt zijn gisteren bij landelijke politiek. Als ouders vind ik dat we niet de verantwoordelijkheid bij alleen de leraren en school moeten leggen. Ook wij ouders mogen pleiten voor een beter loon voor onze juffies en meesters. Die belangrijk mensen die onze kinderen onderwijzen! Ik ben (nog) niet geïnspireerd hoe wij dat zouden kunnen doen maar wellicht jij wel?
Wat mij al schrijvend te binnen schiet. Een manier zou zijn wat ouders te mobiliseren en motiveren te gaan staken bij hun werk op de volgende leraren staking om zo de kinderen op school op te kunnen vangen. Het lijkt me een nuttig signaal dat, wanneer het probleem zich verschuift naar het bedrijfsleven (de economie) er weer extra aandacht voor zal komen. Het probleem moet gevoeld worden, groter worden en dat zou wellicht een manier zijn?! Afijn, dit is iets dat mij spontaan te binnen schiet. Ik wil graag weten of jij inspiratie hebt wat ouders zouden kunnen doen? Ik denk er graag over mee, misschien met MR?
Hart groet, Kim (koffie)Moeder van Karel en Mozes

Natuurlijk heb ik Kim bedankt voor haar brief en we hebben gesproken over mogelijke initiatieven. Met het verstrijken van de tijd en het reeds toegezegde geld door de regering lijkt het animo voor verdere acties nu af te nemen, zowel maatschappelijk als bij leerkrachten zelf. Toch is het belangrijk te beseffen dat de problemen nog lang niet zijn opgelost. De politiek vraagt (terecht) om een goede verantwoording van de extra middelen, maar houdt daarmee wel de hand op de knip de komende jaren. Ondertussen wordt het probleem van voldoende goed gekwalificeerd personeel met de dag groter, ondanks alle creatieve oplossingen en welwillendheid. Ik geef u deze gedachte en de brief van Kim maar mee ter overweging.

Niels

Read More

Maandbericht december 2017

December

Tijdens de feestdagen in de komende decembermaand zullen er op school een aantal momenten zijn die wij met de leerlingen vieren.

Sinterklaas
Op 5 december heeft de Sint belooft onze school opnieuw met een bezoek te vereren. Wij verwachten hem zo rond 8:30. Hij zal met de Pieten de kleuters bezoeken, heeft daarna een ontmoeting met de klassen 1 & 2 in de grote zaal en zal ook nog even gaan kijken bij de derde klassen. In de hogere klassen worden er die ochtend surprises uitgepakt. De kinderen zijn om 10:30 vrij.

Advent
De advent vieringen starten op maandag 4 december. Iedere maandag in december starten we de dag met alle kinderen van klas 1 t/m 6 in de grote zaal. Daar zingen we samen, ontsteken we de kaarsen op de adventskrans en luisteren naar een mooi Kerstverhaal. Daar kunnen helaas geen ouders bij zijn.

Op de andere dagen van de week bent u wel van harte welkom om vanaf 8:10 uur de school binnen te komen en in stilte de muziek in de grote zaal te komen bewonderen samen met uw kinderen.

De Kerstspelen
Er zijn drie kerstspelen, het Paradijsspel, het Herdersspel en het Driekoningenspel. Deze worden in december en januari tijdens schooltijd opgevoerd voor de leerlingen. Alle kinderen gaan naar het Herderspel, vanaf de tweede klas gaan de kinderen ook het Paradijsspel bekijken (dat is door de opkomst van de duivel nog niet geschikt voor de eerste klassers) en vanaf de derde klas gaan de kinderen ook het Driekoningenspel zien (dat is vanwege de kindermoord in niet geschikt voor jongere kinderen) .

Zelf kunt u deze spelen ook gaan bekijken, al dan niet samen met uw kind(-eren) (zie de uitnodiging hieronder). Als u met uw eigen kind(-eren) komt, houd u dan rekening met de leeftijd van uw kind zodat een kleuter, eerste of twee de klasser niet alsnog op vrijdagavond toch een spel ziet waar het eigenlijk nog te jong voor is? Dank!

Voor de kleuters wordt het Herdersspel in een wat bewerkte versie opgevoerd door leerlingen uit de 12^e klas. Ook dat spel kan u komen bekijken.

Sietske Assebergs heeft een mooie beknopte toelichting op de kerstspelen geschreven. Die kunt u hier downloaden en lezen (pdf)

Verslag congres 100 jaar vrijheid van onderwijs

In 1917 trad artikel 23 van de grondwet in werking waarmee de vrijheid van onderwijs werd bekrachtigd. Dat artikel maakt het voor ons mogelijk om als bijzondere school gesubsidieerd ons onderwijs te kunnen verzorgen. Hierdoor zijn wij breed toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht de financiële achtergrond van hun ouders. Deze vrijheid is een groot goed en past perfect binnen de gedachte van de sociale driegeleding. Met enige regelmaat staat dit wetsartikel echter ook onder druk. Vanuit het openbaar onderwijs, maar ook vanuit de gedachte dat er een strikte scheiding moet zijn tussen kerk en staat, zijn er genoeg pleitbezorgers te vinden die (soms fanatiek) de afschaffing van dit wetsartikel bepleiten.

Als directeur van de oudste Vrijeschool in Nederland, vond ik het daarom mijn plicht het congres ‘100 jaar vrijheid van onderwijs’ te bezoeken en daar mijn argumenten in support voor dit wetsartikel mee te laten klinken. Mijn belangrijkste argument is dat onderwijs primair een culturele aangelegenheid is en dat cultuur slechts kan bestaan in vrijheid (dus zonder overheidsbemoeienis) en dat we als vrije mensen (ouders) in staat moeten zijn om het onderwijs zo te organiseren dat het past bij onze eigen levensovertuiging.

De VBS (de vereniging voor bijzondere scholen, waar wij lid van zijn) heeft een kort verslag gemaakt van deze dag. Dat kan u hier nalezen.

Brochure over passend onderwijs

Ons samenwerkingsverband (SPPOH) heeft een duidelijke brochure voor ouders gemaakt over passend onderwijs. U kunt deze hier downloaden. In de brochure wordt uitgelegd wat basisondersteuning is, wat school verder nog kan doen en hoe dat dan gaat. Ook is er korte uitleg over het ondersteuningsplan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en over het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O). Natuurlijk is dit een generieke brochure die voor alle ouders van alle basisscholen van de gemeente Den Haag is opgesteld. Wellicht herkent u niet alles wat u hier leest direct binnen onze school. Meer school specifiek kunt u informatie vinden op onze eigen website. Mocht u na het lezen van deze brochure of onze website nog met vragen zitten dan kan u die altijd aan de leerkracht van uw kind stellen. Deze verwijst u zo nodig door naar
onze intern begeleider (IB-er) of mijzelf.

Read More

Maandbericht november 2017

Een internationale vrijeschool in Den Haag

Momenteel ben ik (op mijn vrije woensdagen) met een aantal mensen bezig met de oprichting van een internationale afdeling van onze school. Nu dat serieus vorm lijkt te gaan krijgen, is het tijd om u als ouders hierover te informeren. Ik ga in op de vragen waarom we dit initiatief zijn gestart en wat de impact daarvan is op onze school.

Waarom een internationale school?
De afgelopen jaren constateren wij een toegenomen interesse voor onze school. Daardoor zijn er wachtlijsten ontstaan en zien we ook een steeds grotere instroom van kinderen waarvoor het Nederlands niet de moedertaal is. Soms gaat het om kinderen van internationale werknemers. Eerdere pogingen om onze school verder uit te breiden met een extra dependance zijn gestrand op geldende regelgeving, maar het starten van een internationale dependance blijkt eenvoudiger. Vanuit deze twee gegevens is het idee voor een internationale vrijeschool ontstaan (formeel gaat het om een afdeling van onze basisschool).
Nu hebben wij niet de illusie dat een internationale school de wachtlijsten zal oplossen. Maar het idee bleef toch hangen. Immers wij zijn een internationale schoolbeweging met meer dan 1100 scholen verdeelt over meer dan 70 landen wereldwijd en Den Haag is bij uitstek een stad met veel internationale werknemers (de Stad van Internationaal Recht & Vrede). Wij ontlenen ons bestaansrecht uit onze visie op onderwijs, onderwijs dat recht doet aan de bijzondere kwaliteiten van ieder kind en hen daarmee op pad helpt om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. De internationale school is daar een nieuw initiatief in. Er zullen kinderen op af komen van ouders die de vrijeschool (Waldorf school) al kennen, maar veel vaker zullen het kinderen zijn waarvan de ouders ons onderwijs nog niet kennen.
Praktisch blijkt het een goed moment om dit initiatief nu te starten. Er is in Den Haag een tekort aan internationaal onderwijs en dat tekort loopt de komende jaren verder op.
Symbolisch is het ook een mooi moment. Onze schoolbeweging bestaat in 2019 honderd jaar. Onze eigen school hoort bij de grondleggers van de hele schoolbeweging. Om in deze jaren vanuit onze school dit nieuwe initiatief van de grond te krijgen markeert voor ons dit bijzondere moment en laat zien dat we springlevend midden in de maatschappij staan.

Impact op onze school
Alhoewel de eerste reacties op dit initiatief overwegend positief zijn kwamen er terecht ook meteen kritische vragen over de impact ervan op onze huidige school. Zouden tijd, geld en energie die blijkbaar vrijgemaakt kunnen worden niet beter aan onze huidige schoolwerking kunnen worden besteed? Gaat het niet ten koste van de huidige schoolwerking? De MR neemt haar verantwoordelijkheid serieus om dit goed te monitoren.
Natuurlijk zijn ook meteen ideeën over de positieve invloed die er uit kan gaan op de huidige schoolwerking. Maar ik zal niet verzanden in allerhande mooie dagdromen over de positieve impact die de internationale school kan hebben al zie ik daar voldoende kansen. Wel wil ik ingaan op de kritische vragen. Toen we het idee bespraken met ons bestuur werd dat met interesse, maar ook voorzichtigheid ontvangen. Met het bestuur is vervolgens afgesproken dat we dit initiatief zo inrichten dat het succes of het falen ervan geen invloed heeft op de huidige schoolwerking. Er is een aparte geldbron van buiten onze schoolstichting, die de risico’s dekt (Fonds tot Steun). Het initiatief heeft daarmee een eigen budget en begroting en er stromen geen middelen of diensten vanuit onze school naar de internationale school. Voor een goed begrip, de fondsen die voor de internationale school beschikbaar zijn gesteld, zijn niet beschikbaar voor onze huidige schoolwerking.
Zoals gezegd houdt de medezeggenschapsraad duidelijk vinger aan de pols. Met hen hebben we de afspraak gemaakt dat er een aantal evaluatie momenten komen waarop we kritisch zullen bezien dat de werking van onze mooie school geen negatieve gevolgen ondervindt van de internationale school.
Voor 1 januari aanstaande horen we van het Ministerie van Onderwijs of onze aanvraag is goedgekeurd. Bij een positief besluit is het onze intentie om komend schooljaar met twee groepjes van 10 kinderen, in de leeftijd van 4 tot 8 jaar, te starten op een mooie locatie ergens in Den Haag. In de tussentijd werken er een aantal mensen, waaronder enkele ouders van school, aan de voorbereiding van de onderwijs-, organisatie- en marketing vraagstukken.

Mocht u (kritische) vragen of (leuke) suggesties hebben, mail naar: internationaal@devrijeschooldenhaag.nl dan of mail de MR: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl

Niels Schieman

 

Schoolregel van de maand: Gedragsregels

Doel is dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. Daarom besteden wij regelmatig aandacht aan het pedagogische en sociaal klimaat in en rond de school. Omgangsvormen en pleinregels worden aan het begin van iedere schooljaar opnieuw doorgenomen (en eventueel aangepast) in de lerarenvergadering en met de kinderen. Het sociale klimaat blijft in de aandacht en zo nodig wordt het omgangsprotocol aangepast, per klas of voor de hele school.

Ook in een veilige school valt het echter nooit uit te sluiten dat er sprake is van plagen, van vervelende grapjes of van een begin van pesten. Het is belangrijk te onderkennen dat er altijd gepest zal worden. Het hoort bij het schoolleven en hoewel ongewenst, is het van belang om pesten toch als een “normaal” verschijnsel tegemoet te treden. Wel zullen wij altijd ingrijpen in pestsituaties. Mocht u hier vragen over hebben meld dat dan zeker bij de leerkracht van uw kind. Het is immers niet altijd even goed zichtbaar dat een kind gepest wordt of zich gepest voelt.

Overigens maken de gedragsregels integraal onderdeel uit van ons omgangsprotocol dat u hier kan nalezen.

Wij streven op onze school actief naar de volgende omgangsvormen:
1. Wij zijn aardig voor elkaar ook al hoef je niet met iedereen vrienden te zijn.
2. We doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
3. We zijn ons bewust van de ander en houden rekening met zijn gevoelens.
4. Als er iets gebeurt dat we niet willen, dan zeggen we dat.
5. Als een ander laat merken dat hij iets niet wil, dan stoppen we.
6. We zorgen ervoor dat iedereen prettig kan spelen en werken. Samenwerken en samen spelen hoort daarbij.
7. Problemen lossen we samen op, zodat iedereen snel weer prettig kan spelen en werken. We helpen elkaar daarbij; hulp zoeken bij leerkracht of pauzewacht is geen klikken.
8. We hebben respect voor de eigendommen van elkaar en pakken niets zonder het eerst te vragen.

 

Read More

Maandbericht oktober 2017

Muizenbestrijding

Na het vertrek van Ingrid (voor wie haar niet kennen, zij was onze schoolpoes), hebben wij besloten geen nieuwe kat meer aan te stellen als muizenbestrijder. Vooral de kinderen en medewerkers die, ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, toch last kregen van allergieën waren daartoe de belangrijkste aanleiding. Maar zonder kat, dansen de muizen inmiddels weer op tafel. Daarom hebben wij Rentokil de opdracht gegeven om de muizen te bestrijden. Hier kunt u meer lezen over de manier waarop deze bestrijding wordt gedaan en met welke middelen.

 

Oproep invullen ouderbijdrage

Aan het einde van de vakantie heeft u een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. Zoals in de brief uitgelegd gaat het om een vrijwillige bijdrage, u bepaalt zelf of en zo ja, hoeveel u betaalt. Toelichting en suggesties zijn vermeld in de brief (Hier kunt u die nog eens digitaal lezen).

Vervolgens heeft u begin van het schooljaar per e-mail een uitnodiging ontvangen om kenbaar te maken welk bedrag u wilt bijdragen dit schooljaar. Iedereen die niet op die eerste uitnodiging heeft gereageerd ontving inmiddels een reminder. Wij willen heel graag dat echt iedereen daar antwoord op geeft. Na de herfstvakantie zal Therèse iedereen die nog niet heeft gereageerd gaan bellen. Heeft u nog niet gereageerd? Dan kunt u haar een hoop werk besparen door voor die tijd via de link in de e-mail uw toezegging kenbaar te maken. Bent u de betalingsuitnodiging kwijt? Laat dat even weten via u ontvangt dan een nieuwe uitnodiging.

Aan de vele mensen die inmiddels hun bijdrage bekent hebben gemaakt, heel veel dank. Samen maken wij ons prachtige onderwijs mogelijk!

 

Schoolregel van de maand

In het eerste maandbericht van dit schooljaar heb ik aangekondigd voortaan iedere maand één schoolregel uit te lichten. Deze maand de regels over aanwezigheid en te laat komen

Leerplicht

Alle leerlingen (kleuters vanaf 5 jaar) zijn leerplichtig en dienen tijdens lesdagen altijd op school te zijn. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Meer informatie daarover op onze website .

Korte afwezigheid

Korte afwezigheid tijdens de schooltijden (bijvoorbeeld voor tandarts bezoek o.i.d.) kan alleen na goedkeuring van de leerkracht.

Ziek

Als uw kind ziek is meldt u dit zo snel mogelijk bij school, maar uiterlijk voor 9:30 uur op de eerste ziekte dag door een email te sturen naar: Is uw kind vaker of langere tijd ziek dan is er overleg nodig met school en kan het zijn dat wij een doktersverklaring vragen. Alles daarover staat op onze website .

Te laat komen

Om het net te laat komen te ontmoedigen, en om de rust in de school te bewaren hebben wij het beleid dat de deuren ‘s ochtend om 8:30 uur dicht gaan en pas om 8:40 uur weer open. Kinderen dienen dus uiterlijk 8:20 uur op school te zijn. Stipt om 8:25 gaat de bel en is de lesdag begonnen. Incidenteel te laat komen kan altijd gebeuren. In dat geval adviseer ik om niet te gaan haasten maar rustig naar school te komen. Dat is beter voor u zelf en voor uw kind en als u net om 8:31 aankomt moet u toch wachten tot de deur weer open gaat.

Bij de kleuterdeur is het toezicht minder streng, maar ook voor kleuters geldt dat het echt belangrijk is om op tijd te komen. Het te laat binnenkomen is zeer storend voor de andere kinderen die vaak net tot rust zijn gekomen en bezig zijn met de start van de dag. ‘Net-te-laatkomers’ zullen we de komende periode aanspreken.

Overigens is regelmatig te laat komen een vorm van ongeoorloofd verzuim en moet door ons worden gemeld bij de leerplicht. Hoe dat werkt kan u hier nalezen.

Nog een paar praktische zaken:

Vrije doorgang bij het naar binnen gaan ‘s morgens

Als u ’s morgens op het grote plein afscheid neemt van uw kind(-eren) en nog even blijft kijken hoe de kinderen naar binnen gaan, let u er dan alstublieft op dat er vaak nog klassen achter u staan die ook naar binnen moeten. Houd de loop vrij door zoveel mogelijk onder de boom of bij de bloembakken te gaan staan, zodat alle klassen gemakkelijk kunnen doorlopen.

Ophalen van 1ste en 2de klassers op maandag en vrijdag

Om ongelukken te voorkomen vragen wij u dringend om op maandag en vrijdag bij het ophalen van de kinderen (1ste en 2de klas) niet te blijven hangen op het schoolplein. Er wordt daar vaak lekker fysiek gespeeld door de overige kinderen en uw kind wordt daarbij zomaar over het hoofd gezien!

Fietsenkelder en fietsenplein

De fietsenkelder is bestemd voor klassen 1 t/m 4. Alleen de kinderen die naar de BSO gaan, zetten hun fiets op het fietsenplein. De 5^e en 6^e klas zetten hun fiets ook op het fietsenplein.

Wijzigingen doorgeven

A.u.b. alle mail-, telefoon- en adreswijzigingen doorgeven aan de administratie () en de contactouder(-s) van de klas.

 

Onderzoek naar gezinsrelaties na scheiding door de universiteit van Utrecht

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook problemen op school laten zien. Zo hebben ze op school o.a. een grotere kans op lage cijfers, blijven ze vaker zitten en gaan ze ook vaker achteruit in schoolniveau. De mate waarin kinderen na een scheiding problemen ervaren, verschilt van kind tot kind. Dit onderzoek gaat op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen. Heeft u de afgelopen anderhalf jaar een scheiding meegemaakt, of zit u daar midden in, dan kun u op een relatief eenvoudige manier een grote bijdrage leveren aan dit onderzoek! Alle informatie daarover vindt u hier .

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Prof. dr. Maja Dekovic, Prof. dr. Susan Branje, Dr. Inge van der Valk, Rianne van Dijk, MSc., Sandra den Otter, MSc.

 

Muzikanten gezocht

Op onze school wordt er gelukkig veel gemusiceerd. Natuurlijk door de kinderen en de leerkrachten maar ook door ouders. De afgelopen jaren zijn er echter een aantal musicerende ouders van school vertrokken omdat hun kind (-eren) niet langer bij ons op school zit(ten). Daarom hierbij een oproep aan ouders, ooms, tantes, buurmannen en buurvrouwen, kennissen en vrienden die hun muzikale kwaliteiten willen tonen op school tijdens jaarfeesten of de advent periode, maak uzelf bekend bij ons. Wij zijn daar blij mee!

Graag een mailtje aan basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Bij opgave graag: uw naam; naam (en relatie tot) kinderen/welke klas; contactgegevens en welk instrument. Wij nemen dan contact op.

 

 

Read More

Maandbericht september 2017

Het nieuwe schooljaar is goed van start gegaan. Tijdens de pauzes is het een feest op het schoolplein. De drie derde klassen ontdekken het, voor hen, nieuwe grote plein en hoe zich te mengen tussen al die grote kinderen. Er worden allerhande spellen verzonnen, er is veel fysieke activiteit en plezier. In de klassen wordt er hard gewerkt. De twee eerste klassen zijn als een speer vertrokken en de kinderen schrijven inmiddels hun eerste woordjes.

Voor de euritmie hebben we twee nieuwe leerkrachten, Ingrid Thijssen en David Verbeeck. David vervangt Sanneke die met zwangerschapsverlof is en Ingrid vervangt Antonio die vanaf dit schooljaar alleen nog maar in Leiden werkt. Beide euritmisten zijn enkele jaren geleden afgestudeerd en brengen mooie nieuwe kwaliteiten mee de school in.

Tijdens de opening van dit schooljaar hebben we met elkaar stilgestaan bij waar onze prioriteiten liggen dit schooljaar. Meer daarover in het stukje over het jaarplan. Op één element daaruit (verantwoordelijkheidscultuur) ga ik uitgebreider in.

Nieuw dit schooljaar zijn lessen media wijsheid. Een wens die we al lang hebben maar tot nog toe niet wisten te realiseren. Na heel goed voorwerk van Thamar Hupkes vorig jaar (nu is Thamar eerste klas juf) kunnen de leerkrachten van de klassen 5 en 6 daar dit jaar invulling aan geven. Kari Liv (leerkracht in klas 5) zal dat coördineren. In het volgende maandbericht meer informatie hierover.

Wellicht is het u opgevallen, maar er is geen algemene ouderavond gepland in september. De afgelopen jaren was de opkomst daarvoor dusdanig laag dat ik heb besloten dit niet te continueren. In plaats daarvan ben ik bezig om dit jaar twee thema avonden te organiseren. Eén in het najaar en één in het voorjaar.

Ik wens ons allemaal een mooi schooljaar gebaseerd op samen leren, vertrouwen en vrede.

Niels Schieman

 

Jaarplan 2017-2018
We focussen onze aandacht dit jaar op de volgende vijf prioriteiten:
1. Het evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten (in brede zin).
2. Het versterken van de verantwoordelijkheidscultuur.
3. Het versterken van het sociale klimaat (de veiligheidsbeleving van kinderen).
4. Het herstructureren van de interne begeleiding inclusief het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan.
5. Het behalen van de management kwalificatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Deze vijf prioriteiten komen voort uit a) ons meerjaren schoolplan, b) nieuwe ontwikkelingen in onze omgeving (zoals het nieuwe inspectie kader) en c) nieuwe inzichten bij onszelf en bij u als ouders.

Achtergrond bij het jaarplan
Iedere dag wordt er door iedereen met veel inzet en passie gewerkt om mooi en goed onderwijs te verzorgen voor alle kinderen op onze school. Er is veel expertise aanwezig wat zich vertaalt in een rijk pedagogisch klimaat, aandacht voor didactiek en een aangename sfeer in de school.
We zijn ook een ontwikkelingsgerichte organisatie die zich open opstelt voor wat (nog) beter kan. Daartoe maken we ieder jaar een jaarplan. Het jaarplan gaat specifiek over acties die we ondernemen met als doel ons handelen verder te ontwikkelen en/of verbeteren. Regulier terugkerende acties t.b.v. een goede schoolwerking worden niet in het jaarplan genoemd. Die borgen we binnen onze reguliere afspraken.

Verantwoordelijkheidscultuur: aandacht en respect voor afspraken
Veel spanningen komen voort uit onduidelijkheid over afspraken. Niet fijn.
· Wat wordt er van mij verwacht?
· Waarom ben je boos op mij, ik doe toch niets verkeerd?
· Je spreekt mij aan op iets waar ik niks van weet!

Om deze reden hebben we vorig jaar een start gemaakt met het versterken van onze verantwoordelijkheidscultuur. Kort gezegd komt dat er op neer dat we zorgen dat onze afspraken inhoudelijk helder zijn en ook eenvoudig terug te vinden. Vervolgens nemen we als individu de verantwoordelijkheid om ons aan deze afsprak te houden en er niet van af wijken voordat we dat hebben besloten in gezamenlijk overleg met degene met wie we de afspraak hebben gemaakt.

Het is onze ambitie deze cultuur binnen de hele school als normale standaard te krijgen. Te beginnen bij onszelf, maar ook bij de kinderen en in onze interactie met u.

In dit kader zal ik voortaan iedere maand één schoolregel uitlichten en daarbij ook steeds aangeven wat de achtergrond van deze afspraak is en waar die terug is te vinden (op onze website).

 

Bijzondere vrije dagen in september
Op 18 en 19 september (Prinsjesdag) zijn alle kinderen vrij. Voor hen even een lekker lang weekend na vier weken werken. Wij starten op maandag 18 september met het scholingstraject ‘Anders evalueren en verantwoorden’. Deze scholing, die het hele schooljaar duurt, sluit aan bij onze wens beter en completer in beeld te brengen hoe ieder kind zich ontwikkelt. U zal daar het komende jaar nog regelmatig over horen en lezen want uw betrokkenheid is onderdeel van deze nieuwe aanpak. Overigens past deze scholing ook helemaal binnen het speerpunt ‘Evalueren en verantwoorden van de leeropbrengsten’ uit het jaarplan.

Op 19 september nemen we de tijd voor het interdisciplinair overleg dat wij twee keer per jaar houden. Tijdens dit overleg gaan klas leerkrachten en vakleerkrachten met elkaar in gesprek over het reilen en zeilen van de klas. Hierdoor zijn klas leerkracht en vakleerkrachten beter in staat om samen op te trekken en alle kinderen goed te zien. Vooral voor de vakleerkrachten die in heel veel klassen lesgeven is dit een intensieve dag.
Uitgelichte schoolregel: Gsm gebruik op school

Op onze website  en in de schoolgids  hebben we aangegeven wat wij verwachten t.a.v. het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en ouders. Er staat:

“Onder schooltijd dienen mobiele telefoons van de leerlingen uitgeschakeld te zijn, en in de tas te blijven. Bij overtreding wordt de telefoon in beslag genomen. Deze kan door de ouder/verzorger van de leerling opgehaald worden bij Helma (als dat in redelijkheid onmogelijk is kan de ouder contact opnemen met Helma met het verzoek de telefoon terug te geven). Na schooltijd mag het mobieltje buiten het plein aangezet worden om te bellen.
In de school mag door ouders geen gebruikt worden gemaakt van een mobiele telefoon. Er mag in en om de school niet gefilmd of gefotografeerd worden zonder toestemming van de schoolleiding.”

Deze regels zijn opgesteld om te zorgen dat kinderen op school voldoende betrokken zijn op elkaar en hun omgeving. Bovendien willen we dat ze tijdens het buitenspel ook echt (fysiek) spelen, ook na schooltijd. Telefoons zijn voor de wat oudere kinderen handig om contact het houden met bijvoorbeeld het thuisfront en hoeven daarom niet volledig van school geweerd te worden.

Natuurlijk willen we graag dat ook u als ouder met voldoende aandacht betrokken bent op wat er op school gebeurt. Daarom is het bellen in de school niet gewenst (en dus niet toegestaan). Overigens vinden wij het fijn als u ook het gebruik van uw telefoon op het schoolplein zoveel mogelijk beperkt.

De regel dat er niet mag worden gefilmd en gefotografeerd is ingegeven vanuit privacy overwegingen. Wij zijn er aan gehouden dat er geen beeldmateriaal van kinderen op of rondom de school wordt verspreid, tenzij dat duidelijk is afgesproken met betrokkenen.

 

Ouderbijdrage 2017-2018
Aan het einde van de zomervakantie heeft u van mij een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. Graag ontvangen wij in september uw reactie op de vraag met welk bedrag u onze schoolwerking ook dit jaar weer wil ondersteunen. Als u dat nog niet heeft aangegeven ontvangt u binnenkort opnieuw een mail met een link waarmee u dat kenbaar kan maken. Graag uw aandacht daarvoor.

Heeft u niets ontvangen? Stuur even een mailtje aan Therese:

Aan iedereen die inmiddels heeft gereageerd veel dank!

 

Zingen met ouders op de vrijdagochtend
Oproep aan alle ouders die willen zingen uit het vrije school repertoire. Geef je op bij Marie de Geus.
Klik hier  voor meer informatie.

Read More

Maandbericht juli 2017

Ouderbijdrage schooljaar 2017/2018
Op advies van de ouders in de medezeggenschapsraad (MR) ontvangt u de brief met informatie over de ouderbijdrage dit jaar per post en pas in de laatste week van de zomervakantie. Vervolgens ontvangt u tijdens de eerste schoolweek een e-mail met daarin een link naar het digitale ouderportaal. Op voorhand veel dank om dit in de gaten te houden.

 

Vier keer per jaar de Seizoener?
Omdat onze school in het najaar en het voorjaar de Seizoener (gratis) verspreidt onder de ouders, heeft de Seizoener nu een speciaal abonnement geopend voor ouders. U kunt er nu voor kiezen om – op eigen naam en rekening – ook het zomer- en winternummer thuis te ontvangen (zonder schooleigen middenkatern). Uiteraard krijgt u korting op dit abonnement, u betaalt dan € 12,50 i.p.v. € 17,50 voor deze 2 nummers. Klik hier  voor meer informatie.

 

Schoolgids 2017-2018
Via deze link  kan u onze nieuwe schoolgids downloaden en lezen. De schoolgids bevat veel praktische informatie over vakanties, ouderparticipatie en medezeggenschap. Leest u zeker ook hoofdstuk 5 even door. Daar staan alle schoolregels die maken dat we gezond, veilig en plezierig met elkaar kunnen samenwerken. Wij hebben uw hulp daar bij nodig!

 

BAZAR
Terwijl wij ons voorbereiden op een deugddoende zomervakantie zijn er een paar ouders de afgelopen periode al weer druk in de weer met het voorbereiden van een mooie nieuwe bazar in het najaar. De Bazar zal plaats vinden op zaterdag 4 november. Zij hebben een webpagina gemaakt met achtergrondinformatie en een oproep voor hulp. Vanaf nu te vinden op onze website (onder ‘Samen met ons’). Nu al nieuwsgierig? Klik hier 

Read More