Blog

Maandbericht september 2018

Regel van de maand
Net als vorig jaar zal ik ook dit jaar iedere maand stilstaan bij een schoolregel (of regels) vanuit de overtuiging dat het prettig samenleven in de school gemakkelijker gaat als we gezamenlijk zorg dragen voor de regels, en dat het eenvoudiger is om dat te doen als de achtergrond van die regels begrijpelijk is.
Deze keer de regels rondom het brengen en halen van kinderen in klas 1 t/m 6

Bij het brengen:
* Zorg dat jullie ruim op tijd op school zijn. De bel voor klassen 1 t/m 6 gaat om 8:25 dus uiterlijk 8:20 is een goede tijd om op school te zijn. Stress in de ochtend is voor niemand gezond en net te laat komen is heel storend voor het ochtendritueel in de klas. Daarom gaan de deuren om 8:30 dicht en pas om 8:40 weer open. (meer informatie hier in het maandbericht van oktober 2017 (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/maandbericht-oktober-2017/) );
* U kan buiten een korte mededeling doen aan de leerkracht van uw kind, maar er is op dat moment geen tijd voor een gesprek. De gangen in de school zijn vrij smal en het is daarom belangrijk dat de klassen vlot en in de juiste volgorde naar binnen kunnen gaan.
* Als de bel gaat om 8:25 zorg dan dat de klassen gemakkelijk naar binnen kunnen door de doorgang naar de voordeur vrij te houden. Dat wil zeggen, als u nog even wil blijven staan om uw kind naar binnen te zien gaan of met andere ouders te spreken, stelt u zich dan op achter de dukdalven (onder de boom) of tegen de bloembakken;
* En voor eerste en tweede klas ouders, blijf niet te lang zwaaien naar uw kind. Dat maakt het namelijk lastig voor uw kind om rustig de schoentjes aan te trekken en het klaslokaal in te gaan;
* Bij het brengen mag u niet meelopen naar de klas. Zodra de leerkracht met de klas de school instapt moet zij/hij zich namelijk op de kinderen kunnen richten.

Bij het halen:
* Als uw kind op maandag of vrijdag een korte dag heeft (klas 1 & 2), houd er dan rekening mee dat vanaf 12:30 de kinderen uit de klassen 3 t/m 6 buiten op het plein spelen. Dat betekent geen fietsen plaatsen bij de toegang van het plein en het plein zo vlot mogelijk verlaten. In het soms fysieke spel van de oudere kinderen worden kleine kinderen soms letterlijk over het hoofd gezien en omver gelopen. Het pleintje bij de ingang van het plein is een favoriete speelplek die niet gebruikt kan worden als daar fietsen staan. Fietsen dus graag op de stoep parkeren.
* Iedere dag zijn er enkele kinderen die aan het einde van de dag de klas mee opruimen. U moet bij het ophalen dan dus wat langer wachten. De leerkracht van uw kind zal u hier verder over informeren.
* Bij het ophalen mag u altijd even naar de klas van uw kind lopen om nog kort wat te bespreken met de leerkracht. Houd u er wel rekening mee dat de leerkracht een lange dag achter de rug heeft en vaak nog een overleg of studiemoment heeft in de middag. Een korte toelichting op iets of een vraag om een overleg op een ander moment is prima, lange gesprekken zijn niet mogelijk.

Denkt u ook nog even aan onze afspraken om het verkeer rond de school veilig te houden? Ik heb hier uitgebreid bij stilgestaan in het maandbericht van april 2018 .

Ziekmelden
Mocht uw kind ziek zijn, vergeet dan niet om uw kind vóór 8:30 uur schriftelijk ziek te melden via basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Gelieve niet te bellen voor ziekmeldingen, bij het opstarten van de school is het erg storend om constant naar de telefoon te moeten rennen.

Schoolgids
De schoolgids kunt u hier na lezen. Mocht u een uitgeprinte versie willen dan kunt u deze tegen betaling van € 3,- euro ophalen bij de receptie. U ontvangt dan een kleuren kopie.

Inspectiebezoek en studie
In mijn laatste maandbericht voor de zomer schreef ik u dat aan het begin van het schooljaar de inspectie voor het onderwijs zowel onze school als de bovenbouw op de Waalsdorperweg zal bezoeken. Zij kijken deze keer specifiek op welke manier het Vrijeschool onderwijs onze kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling. Zij zullen daar dan als ‘critical friend’ vragen over stellen. Inmiddels weten wij dat de bovenbouw op 19 september wordt bezocht en wij 4 oktober.
Om ons hier goed op voor te bereiden hebben we de opening van het schooljaar, vrijdag 24 augustus jl., aangegrepen om met de lerarencolleges van zowel onderbouw als bovenbouw (ongeveer 150 mensen!) het gesprek te starten over hoe de drie doeldomeinen; kwalificatie (leren van kennis en vaardigheden), socialisatie (het leren leven in een gemeenschap van mensen) en subjectificatie (het zichzelf verhouden tot de wereld) nu zichtbaar worden in ons leven en lesgeven. Dit leverde heel mooie en verbindende gesprekken op tussen collega’s van beide colleges, van kleuterjuf tot 12e klas leerkracht.
Op de donderdagen zetten we dit gesprek voort. We trachten het belang van ons rijke onderwijs, waarin denken, voelen en willen daadwerkelijk de ruimte krijgen, met hernieuwd bewustzijn onder woorden te brengen. Dat doen we onder leiding van Paul van Meurs die mij dit schooljaar een dag in de week ondersteunt bij de verdere versterking van ons onderwijskundig handelen.
Het is hard werken maar het werpt nu al vruchten af en ik kijk met veel vertrouwen naar de komende gesprekken met de onderwijsinspectie.

Staking van 12 september
Deze week schreef ik u dat onze school open blijft tijdens de staking van woensdag 12 september. Ik heb daarbij vergeten te melden dat er drie collega’s zijn die wel gaan staken omdat zij het belangrijk vinden de druk op de regering hoog te houden, vooral vanwege het toenemende personeelstekort. Ik respecteer hun keuze en deel hun bezorgdheid ten aanzien van deze problematiek. Er worden vervangers ingezet en er vallen geen lessen uit (als dit de klas van uw kind betreft, heeft u hierover reeds een aparte email ontvangen).

Bazar 2018
Zaterdag 3 november is het weer Bazar! De Bazar is het jaarlijkse evenement van De Vrije School Den Haag door ouders, voor de kinderen en de school.

Wat is er nodig?

Hulp; de hulp van vele enthousiaste ouders!!!

Hulp in de vorm van het coördineren/organiseren van de klassenactiviteit, hulp bij de organisatie van de activiteit voor de klas op de dag zelf, hulp in de vorm van het bakken van taarten en maken van salades……en natuurlijk op de dag zelf (en de avond tevoren) hulptroepen voor op- en afbouw! Via de klassenouders worden enthousiaste ouders gezocht die de Bazar-activiteit van die klas willen coördineren en/of verzorgen.
In de aankomende ouderavonden zal er een oproep worden gedaan om u op te geven als bazar ouder.

Spullen; U weet het, wij zoeken spullen voor:
* de grabbelrok; we zoeken heel veel kleine verantwoorde cadeautjes (meer dan 800!)
* de speelgoedbeurs; mooi en verantwoord speelgoed voor alle leeftijden
* de kledingbeurs; mooie en verantwoorde kleding voor alle leeftijden. Dit jaar is er zowel voor de kleinere maten als de grotere -ook volwassen- maten een lokaal
* de boekenbeurs; mooie (antroposofische) boeken.

Wat is er te doen?
Door de klassen worden activiteiten georganiseerd. Jaarlijks zijn dit bijvoorbeeld de grabbelrok, het spookhuis en kabouterstad. Maar ook koekjes bakken en de kleding-, speelgoed- en boekenbeurs zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Zoals elk jaar vragen we dat elke klas ook een bijdrage verzorgt in de vorm van (per klas 3 zoete en 3 hartige) zelf gebakken taarten en dit jaar voor het eerst ook salades.
Er zijn twee grand cafés waar de taarten, salades en broodjes verkocht worden. Daarnaast is er thee, koffie en limonade te verkrijgen.
Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen ook komend jaar weer vele externe organisaties met hun mooie spullen in de grote zaal te vinden zijn!

Kortom, het wordt weer een gezellige en mooie dag!
Wil je helpen? Meld je dan aan via

De Bazar Commissie 2018,
Renilde Heerema
Marion Beaujean
Joost Mors
Femke van der Wilt
Baafje Begheyn

International Waldorf School (IWSTH) van start met 8 leerlingen
Onze internationale school is op 28 augustus gestart met de eerste 8 leerlingen. De hele zomer door is er hard gewerkt aan de inrichting van de lokalen en het schoolplein, het ontwerpen van een lesprogramma (in het Engels) en het werven van leerlingen. Nu is alles (bijna) klaar en zijn we blij en trots om echt te kunnen starten. De eerste dappere ouders hebben hun kind aangemeld en twee bevlogen klasleerkrachten (Jocelyn Roy, kleuterleerkracht en Patricia Fry, klassenleerkracht klas 1-2) verwelkomen deze kinderen dagelijks.

De komende tijd mag en zal de school doorgroeien totdat we twee klassen met 15 leerlingen hebben. Aanstaande maandag 10 september is de officiële opening met de ouders en direct betrokkenen.

De Vrije School Den Haag bestaat 95 jaar!
Op zondag 9 september aanstaande is het precies 95 jaar geleden dat onze school feestelijk werd geopend en twee maanden later de naam Vrije School kreeg en niet zoals in Duitsland en andere landen de naam Waldorfschool of Rudolf Steinerschool. Vrije School stond voor ‘vrij van overheidsbemoeienis’.

Wat ooit begon als een initiatief met 2 klassen op de Columbusstraat 30 van 6 respectievelijk 4 leerlingen is 95 jaar later uitgegroeid tot een school met ca. 1215 leerlingen verdeeld over de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Aangezien in 2019 (komend schooljaar) de wereldwijde Waldorfschoolbeweging 100 jaar bestaat vieren wij het 95-jarig bestaan heel klein. We trakteren op maandag 10 september alle leerlingen op iets lekkers.