Blog

Maandbericht oktober 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Afgelopen dinsdag was het Michaël. Om praktische redenen hebben we dat vandaag gevierd op school. Alle klassen hadden prachtige drakenkoppen gemaakt. Die zijn vervolgens verslagen door de dappere Sint Joris, gesteund door de Aartsengel Michael. De draak die Covid-19 heet is nog niet verslagen, maar wij blijven dapper weerwerk bieden en houden de school open en fijn. Er zijn gelukkig niet structureel meer kinderen dan normaal afwezig. Toch blijven er nog heel wat zorgen en problemen over. Ik ga daar in dit maandbericht uitgebreid op in. Maar eerst geef ik een uitleg bij de besteding van de ouderbijdrage.

Het maandbericht sluit ik af met een paar korte mededelingen. Veel informatie die vanaf vandaag ook op onze website is terug te vinden.

Jullie ontvangen dit maandbericht altijd van Therèse. Zij heeft de afgelopen 8 jaar bij ons op school mij ondersteund, onze communicatie uitingen geprofessionaliseerd, het kwaliteitsmanagement systeem door ontwikkeld, gezorgd dat de leerlingenadministratie op orde bleef en nog veel en veel meer.

Per 1 december gaat ze ons verlaten om voor ‘AanmeldenPO’ te gaan werken. We zullen haar enorm gaan missen. Volgende week komt er een vacature op onze website voor deze functie. Zeg het voort!

Met vriendelijke groet,

Niels Schieman Schoolleider

Toelichting ouderbijdrage besteding 2019/2020

Anderhalve week geleden heb je een e-mail ontvangen met het verzoek om jouw bijdrage voor dit schooljaar bekend te maken. Daarin was al toegezegd dat er in het eerstvolgende maandbericht een nadere toelichting zou volgen op de besteding van wat jullie in 2019-2020 aan school hebben geschonken. Hierbij .

Laatste ontwikkelingen t.a.v. het covid-19 virus en de impact daarvan op school

Sinds de start van het nieuwe schooljaar is er extra aandacht voor een frisse school. De CO2 meters zijn vandaag (vrijdag 2 oktober) aangekomen en worden de komende week in alle klassen opgehangen. Nu het kouder wordt zal dit wel betekenen dat het regelmatig fris (of gewoon koud) zal zijn. Lekker veel laagjes en warme truien zullen de komende maanden geen overbodige luxe zijn.

Nu het aantal besmettingen weer oploopt in Nederland en zeker in Den Haag, zijn we extra alert op het voldoende afstand houden. Groepen van meer dan 30 volwassenen mag niet meer in de school. Dat betekent dat ouderavonden alleen kunnen doorgaan in onze twee zalen met maximaal 1 ouder/verzorger per kind en met de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar. De leerkracht reserveert de zaal en nodigt jullie uit. Om te grote drukte van veel volwassenen in de school op de tafeltjes avonden te voorkomen zijn die gesprekken meer gespreid in de tijd. Ook hiervoor ontvang je (of ontving je al) een uitnodiging. Bij deze gesprekken kunnen we wel twee ouders/verzorgers per kind aanwezig zijn.

Ondanks alle goede zorgen kan het toch gebeuren dat je kind niet naar school kan komen. Een snotneus mag dan voor een kind geen probleem zijn, de meeste andere (lichte) ziekteverschijnselen zijn wel een reden om thuis te blijven. Ook een besmet gezinslid maakt het noodzakelijk om thuis te blijven. Het is voor de leerkrachten niet altijd duidelijk of een kind écht ziek is, of uit voorzorg moet thuisblijven. In dat laatste geval is werk-/leermateriaal voor thuis fijn om toch wat te kunnen doen. Ondanks dat het voor leerkrachten niet mogelijk is om echt afstandsonderwijs te verzorgen terwijl er ook gewoon op school les wordt gegeven, hebben we met elkaar afgesproken dat het verzorgen van werkmateriaal voor thuis wel haalbaar is. Vraag daar zelf actief om zodat de leerkracht weet dat daar behoefte aan is. De leerkracht zal dan laten weten waar en wanneer dat materiaal beschikbaar is.

De leerkrachten zelf moeten, ook bij relatief milde klachten, al thuisblijven en zich bij voorkeur laten testen. Daardoor loopt de druk op de vervangcapaciteit op. Zowel binnen ons eigen netwerk als bij de bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd (Maandag, Dit Is Wijs, …) zijn er weinig beschikbare mensen. Alleen al in september heb ik daarom veel vaker dan mij lief is, ouders moeten vragen om hun kind thuis te houden. Vaak is daar begrip voor, maar het leidt natuurlijk ook tot bezorgdheid en frustratie.

De leerkrachten hebben deze week wel met elkaar afgesproken dat als ze niet op school kunnen werken, maar ook niet echt ziek zijn, ze vanuit huis afstandsonderwijs zullen verzorgen indien er geen vervanging mogelijk is. Ook gaan zij zich voorbereiden op een mogelijke nieuwe schoolsluiting. Niet omdat we dat verwachten, wel om er klaar voor te zijn.

Medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de MR zoekt dringend meer leden. Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de beleidsvorming binnen de school. Dus laat je stem horen en solliciteer, hierbij de vacature.

Twee nieuwe schoolregels

Rookverbod

Sinds 1 augustus 2020 geldt er in heel Nederland een rookverbod op en rond scholen en sportverenigingen. Dit verbod geldt 24/7 (iedere dag/ieder moment) en iedereen wordt er op geattendeerd met bordjes ‘Rookvrije generatie’. Het is de bedoeling dat kinderen geen volwassenen meer zien roken en dat dit bijdraagt aan een rookvrije generatie. Wij worden geacht dit rookverbod te handhaven op ons eigen terrein (schoolplein en in het gebouw) en zullen dat ook doen. Hierbij het dringende verzoek aan iedereen om ook rond de school (op de trottoirs) niet meer te roken.

Smartwatches op school

We zien de laatste tijd steeds vaker kinderen met Smartwachtes op school. Er kunnen redenen zijn waarom je kind daarmee geholpen is, maar wij hebben besloten dat we met deze apparaatjes op dezelfde manier omgaan als met telefoons. Dat wil zeggen, we vragen de kinderen om hun smartwatch uit te doen en in hun tas te stoppen. Na schooltijd mogen ze dan weer worden aangedaan. Dat geeft rust en voorkomt (te veel) afleiding.

RTL opnames voor ‘In de regio’

Op woensdag 7 oktober komt Dutch Content Productions in de ochtend bij ons opnames maken voor het programma In de regio van RTL4. Deze opnames zijn bedoeld als promotie van onze school. Er zal op verschillende plekken in en rond de school worden gefilmd. Met Therèse stem ik af welke kinderen er niet in beeld mogen komen. Als centraal thema wil bewegend leren in beeld brengen. Iedereen, leerkracht of leerling die uiteindelijk in beeld komt zal gevraagd worden om een individueel toestemmingsformulier in te vullen. De ouders waarvan de klas wordt gefilmd ontvangen hierover nog een aparte bericht. Niels

BAZAR

Helaas zal er geen BAZAR plaatsvinden in de herfst. COVID-19 maakt het ons onmogelijk om ouders in de school te laten. Met de bazarcommissie is besproken dat we wellicht een lente BAZAR kunnen organiseren, waarbij we zoveel mogelijk evenementen in de buitenlucht laten plaats vinden. Ideeën zijn welkom en ook de commissie heeft nog extra leden nodig. Stuur bij ideeën of interesse om mee te denken een mail naar bazar@devrijeschooldenhaag.nl

De bazarcommissie

Met spoed opzoek naar een woning

Mijn naam is Sanneke en werk als euritmiste op deze school. Met spoed ben ik op zoek naar een woning voor mij en mijn twee dochtertjes van 2 en 4. Ik kan per maand rond de 800 euro betalen. Weet je iets? Mail mij dan: s.potgiesser@devrijeschooldenhaag.nl Vriendelijke groet, Sanneke Potgiesser

Cursus Vrije School pedagogie 2020

Ook in het schooljaar 2020-2021 verzorgen we weer een cursus over de achtergronden en de praktijk van het vrijeschoolonderwijs in Den Haag. Deze is zowel voor ouders als voor leerkrachten. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. In de bijlage treft u de uitnodiging aan. Mocht u de link naar het inschrijfformulier niet kunnen openen dan kunt u dit óf op uw computer proberen als het op uw telefoon niet lukt óf de link kopiëren, deze vervolgens in uw browser plaatsen en dan openen.

Met vriendelijke groet, Manon Vinkenborg, managementassistent

Typecursus Ook dit schooljaar wordt bij ons de typecursus verzorgt door De Typetuin. In de bijlage alle informatie en hoe je je kind kunt opgeven.