Blog

Maandbericht oktober 2017

Muizenbestrijding

Na het vertrek van Ingrid (voor wie haar niet kennen, zij was onze schoolpoes), hebben wij besloten geen nieuwe kat meer aan te stellen als muizenbestrijder. Vooral de kinderen en medewerkers die, ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, toch last kregen van allergieën waren daartoe de belangrijkste aanleiding. Maar zonder kat, dansen de muizen inmiddels weer op tafel. Daarom hebben wij Rentokil de opdracht gegeven om de muizen te bestrijden. Hier kunt u meer lezen over de manier waarop deze bestrijding wordt gedaan en met welke middelen.

 

Oproep invullen ouderbijdrage

Aan het einde van de vakantie heeft u een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. Zoals in de brief uitgelegd gaat het om een vrijwillige bijdrage, u bepaalt zelf of en zo ja, hoeveel u betaalt. Toelichting en suggesties zijn vermeld in de brief (Hier kunt u die nog eens digitaal lezen).

Vervolgens heeft u begin van het schooljaar per e-mail een uitnodiging ontvangen om kenbaar te maken welk bedrag u wilt bijdragen dit schooljaar. Iedereen die niet op die eerste uitnodiging heeft gereageerd ontving inmiddels een reminder. Wij willen heel graag dat echt iedereen daar antwoord op geeft. Na de herfstvakantie zal Therèse iedereen die nog niet heeft gereageerd gaan bellen. Heeft u nog niet gereageerd? Dan kunt u haar een hoop werk besparen door voor die tijd via de link in de e-mail uw toezegging kenbaar te maken. Bent u de betalingsuitnodiging kwijt? Laat dat even weten via u ontvangt dan een nieuwe uitnodiging.

Aan de vele mensen die inmiddels hun bijdrage bekent hebben gemaakt, heel veel dank. Samen maken wij ons prachtige onderwijs mogelijk!

 

Schoolregel van de maand

In het eerste maandbericht van dit schooljaar heb ik aangekondigd voortaan iedere maand één schoolregel uit te lichten. Deze maand de regels over aanwezigheid en te laat komen

Leerplicht

Alle leerlingen (kleuters vanaf 5 jaar) zijn leerplichtig en dienen tijdens lesdagen altijd op school te zijn. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Meer informatie daarover op onze website .

Korte afwezigheid

Korte afwezigheid tijdens de schooltijden (bijvoorbeeld voor tandarts bezoek o.i.d.) kan alleen na goedkeuring van de leerkracht.

Ziek

Als uw kind ziek is meldt u dit zo snel mogelijk bij school, maar uiterlijk voor 9:30 uur op de eerste ziekte dag door een email te sturen naar: Is uw kind vaker of langere tijd ziek dan is er overleg nodig met school en kan het zijn dat wij een doktersverklaring vragen. Alles daarover staat op onze website .

Te laat komen

Om het net te laat komen te ontmoedigen, en om de rust in de school te bewaren hebben wij het beleid dat de deuren ‘s ochtend om 8:30 uur dicht gaan en pas om 8:40 uur weer open. Kinderen dienen dus uiterlijk 8:20 uur op school te zijn. Stipt om 8:25 gaat de bel en is de lesdag begonnen. Incidenteel te laat komen kan altijd gebeuren. In dat geval adviseer ik om niet te gaan haasten maar rustig naar school te komen. Dat is beter voor u zelf en voor uw kind en als u net om 8:31 aankomt moet u toch wachten tot de deur weer open gaat.

Bij de kleuterdeur is het toezicht minder streng, maar ook voor kleuters geldt dat het echt belangrijk is om op tijd te komen. Het te laat binnenkomen is zeer storend voor de andere kinderen die vaak net tot rust zijn gekomen en bezig zijn met de start van de dag. ‘Net-te-laatkomers’ zullen we de komende periode aanspreken.

Overigens is regelmatig te laat komen een vorm van ongeoorloofd verzuim en moet door ons worden gemeld bij de leerplicht. Hoe dat werkt kan u hier nalezen.

Nog een paar praktische zaken:

Vrije doorgang bij het naar binnen gaan ‘s morgens

Als u ’s morgens op het grote plein afscheid neemt van uw kind(-eren) en nog even blijft kijken hoe de kinderen naar binnen gaan, let u er dan alstublieft op dat er vaak nog klassen achter u staan die ook naar binnen moeten. Houd de loop vrij door zoveel mogelijk onder de boom of bij de bloembakken te gaan staan, zodat alle klassen gemakkelijk kunnen doorlopen.

Ophalen van 1ste en 2de klassers op maandag en vrijdag

Om ongelukken te voorkomen vragen wij u dringend om op maandag en vrijdag bij het ophalen van de kinderen (1ste en 2de klas) niet te blijven hangen op het schoolplein. Er wordt daar vaak lekker fysiek gespeeld door de overige kinderen en uw kind wordt daarbij zomaar over het hoofd gezien!

Fietsenkelder en fietsenplein

De fietsenkelder is bestemd voor klassen 1 t/m 4. Alleen de kinderen die naar de BSO gaan, zetten hun fiets op het fietsenplein. De 5^e en 6^e klas zetten hun fiets ook op het fietsenplein.

Wijzigingen doorgeven

A.u.b. alle mail-, telefoon- en adreswijzigingen doorgeven aan de administratie () en de contactouder(-s) van de klas.

 

Onderzoek naar gezinsrelaties na scheiding door de universiteit van Utrecht

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook problemen op school laten zien. Zo hebben ze op school o.a. een grotere kans op lage cijfers, blijven ze vaker zitten en gaan ze ook vaker achteruit in schoolniveau. De mate waarin kinderen na een scheiding problemen ervaren, verschilt van kind tot kind. Dit onderzoek gaat op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen. Heeft u de afgelopen anderhalf jaar een scheiding meegemaakt, of zit u daar midden in, dan kun u op een relatief eenvoudige manier een grote bijdrage leveren aan dit onderzoek! Alle informatie daarover vindt u hier .

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Prof. dr. Maja Dekovic, Prof. dr. Susan Branje, Dr. Inge van der Valk, Rianne van Dijk, MSc., Sandra den Otter, MSc.

 

Muzikanten gezocht

Op onze school wordt er gelukkig veel gemusiceerd. Natuurlijk door de kinderen en de leerkrachten maar ook door ouders. De afgelopen jaren zijn er echter een aantal musicerende ouders van school vertrokken omdat hun kind (-eren) niet langer bij ons op school zit(ten). Daarom hierbij een oproep aan ouders, ooms, tantes, buurmannen en buurvrouwen, kennissen en vrienden die hun muzikale kwaliteiten willen tonen op school tijdens jaarfeesten of de advent periode, maak uzelf bekend bij ons. Wij zijn daar blij mee!

Graag een mailtje aan basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Bij opgave graag: uw naam; naam (en relatie tot) kinderen/welke klas; contactgegevens en welk instrument. Wij nemen dan contact op.