Blog

Maandbericht november 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Het is alweer eind november. Hoog tijd voor een nieuw maandbericht. De Advent periode breekt aan. Zachtjes aan ontstaat er in de duisternis een klein beetje licht, iedere week wat meer, tot het moment dat we Kerst vieren en het buiten donker is, maar binnen licht. De tijd waarin we de geborgenheid van het thuis zijn met elkaar kunnen beleven. Dit jaar zal dat vooral in de directe kleinschalige gezinskring zijn, hopelijk met warme aandacht voor elkaar. Het programma voor de Advent periode op school hebben jullie eerder deze week al ontvangen. Ook op school vieren we deze periode kleinschalig, zonder de Kerstspelen en zonder jullie. Dat is verdrietig. Maar er komt ook op school intimiteit voor in de plaats. Er zijn vieringen in de klas, met aandacht voor elkaar en kleine vieringen in de zaal met een beperkt aantal klassen. Gelukkig is er wel weer iedere ochtend mooie muziek om mee aan te komen, maar dit jaar alleen voor de kinderen. Die hebben dan wel de ruimte om de muzikanten ook écht te kunnen horen en zien. Opnieuw werden wij uitgedaagd creatief met de situatie om te gaan en het heeft geresulteerd in wat zeker een prachtige Advent gaat worden voor de kinderen en leerkrachten.
Niels

AGENDA

Vrijdag 4 december
Sinterklaasfeest, alle kinderen vrij om 10.30 uur

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Kerstvakantie

Covid-19 update
Zoals jullie weten, ben ik zelf even afwezig geweest na een covid-19 besmetting, die manifesteerde zich in de herfstvakantie en bereikte in de week daarna een hoogtepunt. Gelukkig ging het herstel snel en ben ik uiteindelijk maar een week echt ziek geweest.  Doordat wij in België in thuisisolatie zaten, heb ik verder niemand kunnen besmetten. Natuurlijk moest ik daarna nog even in thuisisolatie blijven, maar het online werken is, net als voor velen van jullie, ook voor mij inmiddels een bekend gegeven. 
Op school gaat het nog altijd behoorlijk goed. Er zijn weinig besmettingen onder de leerkrachten. Wel zijn er regelmatig (15x!) leerkrachten tijdelijk afwezig geweest omdat ze zich moesten laten testen. Met de voorrangsregeling voor onderwijzend personeel loopt dat gelukkig heel vlot. Wel moest er, veel vaker dan normaal, een klas even thuisblijven, omdat het ons niet steeds lukte om (goede) vervanging te regelen.
De komende tijd gaan we onze maatregelen voor de kinderen iets versoepelen. Dat wil zeggen dat we wat meer interactie tussen de kinderen van de verschillende klassen zullen toestaan. Denk aan wat meer mogelijkheden voor samenspelen en samen leren door de verschillende leerjaren heen. De protocollen voor het primair onderwijs bieden daar ruimte voor.
Als volwassenen blijven we nog steeds heel strikt in het naleven van de regels en zetten we alles op alles om de school open te houden en de lessen door te laten gaan. Zo blijven we voorlopig nog online vergaderen en studeren.
Jullie steunen ons door als ouders onder elkaar de geldende maatregelen te blijven respecteren, zeker ook bij het brengen en halen!
Gelukkig zijn er inmiddels al heel wat online ouderavonden en voorlichtingsavonden geweest. Die lopen goed naar wat ik erover terug hoor. Het is een goede manier om te zorgen voor de nodige informatie-uitwisseling, maar een magere manier om echt verbinding te voelen. De behoefte aan meer direct contact is groot bij iedereen, het gemis van een mooie bazar, waar de school altijd bruist, is groot. Het voelt echt als ‘volhouden’.

Persoonlijke noot Therèse
Ik heb vandaag écht mijn laatste werkdag hier op school. Omdat er geen groots afscheid geregeld kan worden, wil ik van dit moment gebruik maken om alle ouders te bedanken voor vaak mooie, warme gesprekken, heerlijke contacten, hilarische momenten, vriendschappen en niet te vergeten de enorme fijne energie van jullie kinderen. Acht jaar geleden kwam ik op deze school te werken en werd ik meteen in het diepe gegooid, zowel hier op school als in mijn privéleven. Ik kijk dan ook terug op fantastische leerzame levenslessen en prachtige ontmoetingen. 
Lieve ouders, wellicht hadden jullie ook van mij afscheid willen nemen, hierbij mijn 06-nummer, ik laat me graag overspoelen door privéberichten. (Therèse: 06-19340887 of twin72@live.nl)Den Haag is niet zo groot, dus ik kom vast velen van jullie nog tegen. Bedankt voor deze mooie ervaring.
Kus Therèse

NB. Oproep redactieteam Seizoener
Ik heb de afgelopen 8 jaar met heel veel plezier als redacteur de Seizoener gevuld voor de basisschool. Nu ik vertrek wil ik graag ouders oproepen om samen met mijn opvolgers een redactieteam te vormen. Stuur bij interesse een mail naar secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl. Mocht je meer informatie willen over wat deze functie inhoudt, stel deze vraag dan ook aan het secretariaat per email.

Terug naar onze originele schooltijden
Bij het instellen van alle covid-19 maatregelen hebben we er oor gekozen om de school dagelijks 10 minuten langer door te laten gaan op de ‘lange dagen’ (15.00 uur i.p.v. 14.50 uur). Nu we de kinderen weer wat meer laten mengen in en rond de school is dat niet langer nodig en gaan we terug naar onze vaste schooltijden (dus lange dagen tot 14.50 uur). Naar de ouders van de kleuters is er inmiddels een aangepast breng- en haalschema gecommuniceerd, zodat er minder wachttijd is.

Personele zaken
Al direct vanaf het begin van dit schooljaar zijn we volop bezig met het vinden van nieuwe collega’s, vooral ter versterking van onze pool aan vervangers. Dat doen we in onze eigen netwerken, maar zeker ook daarbuiten. Zeker voor tijdelijke vervangingen maken we ook gebruik van bekwame leerkrachten uit het regulier onderwijs, als zij een oprechte interesse hebben voor het vrijeschoolonderwijs. Dat zijn wederzijds soms heel mooie ontmoetingen en ontdekkingen. Wij zijn ook meegegaan in een grote samenwerking met bijna alle schoolbesturen van Den Haag en Rotterdam. Gezamenlijk is er een aanbesteding gedaan voor vervanging door uitzendorganisaties die zich hebben verbonden aan een genormeerde leveringsverplichting en een sterke reductie van de tarieven die zij hanteren. Als het goed is gaat dat vanaf januari a.s. vaker leiden tot bekwame vervangers, al zal het mogelijk ook vaker leiden tot vervangers met minder vrijeschool affiniteit.
Ondertussen start op de kleuterafdeling een nieuwe leerkracht naast juf Emmanuelle, namelijk juf Marijke Heitkamp.
In een derde klas is er een leerkracht vertrokken in november. Voor die klas zijn gelukkig twee ervaren vrijeschoolleerkrachten (onze eigen juf Thamar en meester Gunnar) bereid gevonden om die klas nu te verzorgen.
Het vinden van nieuwe leerkrachten blijft ook de komende jaren zeker nog een uitdaging.
En dan is het vandaag de laatste werkdag van onze Therèse. Zij heeft de afgelopen 8 jaar heel veel werk verzet. Zij heeft onder andere de interne en externe communicatie versterkt en was voor jullie vaak het eerste aanspreekpunt van de school. We zullen haar gaan missen. Gelukkig zullen Annemieke Klinkenberg (die de school goed kent als ouder en collega) en Marie-Louise Woudstra samen haar taken vanaf dinsdag overnemen. Daarmee is er vanaf 1 december ook dagelijks iemand aanwezig op de receptie, een grote wens van mij en velen van jullie.

Medezeggenschapsraad
Na de oproep in het maandbericht van oktober hebben zich twee ouders aangemeld voor de MR. Daarmee is er geen noodzaak voor een verkiezing en is de MR weer compleet. Deze ouders zullen zichzelf binnenkort via een directe mailing vanuit de MR nog bij jullie bekend maken.

Kijk af en toe zeker eens op hun informatie op onze website: 
https://po.devrijeschooldenhaag.nl/medezeggenschapsraad/

RTL opnames voor ‘In de regio’
Op woensdag 7 oktober zou Dutch Content Productions in de ochtend bij ons opnames maken voor het programma In de regio van RTL4. Deze opnames, die bedoeld zijn als promotie van onze school, zijn in verband met alle covid-19 perikelen uitgesteld tot het voorjaar van 2021 (waarschijnlijk na de meivakantie).

Aanbod typecursus door de Typetuin
In de afgelopen jaren heeft de Typetuin op onze school een typecursus georganiseerd. Zij willen deze cursus in het voorjaar van 2021 graag weer aanbieden.
Omdat we nu nog niet weten hoe het onderwijs er in het nieuwe kalenderjaar uitziet, maar het tegelijkertijd wel belangrijk is om nu met de voorbereidingen te starten, bieden zij de ouder/verzorger de volgende zekerheden bij inschrijving:

  1. De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden tot 22 februari 2021.
  2. Wij stellen een protocol op hoe wij omgaan met betrekking tot de bestrijding van Corona. Denk aan schoonmaken lesmateriaal, 1,5 meter afstand etc.
  3. Wanneer de maatregelen vanuit het RIVM, gedurende de cursus, worden aangescherpt, zullen wij de opzet van de cursus dusdanig aanpassen zonder de kwaliteit van de cursus aan te tasten. Denk aan kleinere groepen, online lesgeven middels diensten als Microsoft Teams, een langere begeleiding van cursisten daar waar nodig. Wij hebben hier inmiddels ook (noodgedwongen) ervaring mee opgedaan.

Op deze wijze bieden zij ouders/verzorgers zekerheid, waardoor ze in staat zijn om de inschrijving voor de cursus nu op te starten.

De cursus wordt aangeboden aan de leerlingen van klas 4, 5 en 6.
 
Voorstel Typetuin
Startdatum: dinsdag 9 maart 2021
Starttijd: 15:00 uur
Duur: Zij verzorgen 8 lessen van een uur verspreid over ongeveer 13 schoolweken.

Schrijf in voor 1 januari en ontvang € 25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL = VOL!
 
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.