Blog

Maandbericht maart 2021

Let op: maandberichten van ná maart 2021 zijn terug te vinden in Parro.

Lente, bijna vergeten
De lente sluipt binnen. Op de grond vaak erg direct – ‘in your face’ – met krokussen en narcissen in de parken en perken, die uit de bloemenstal of supermarkt ontsnapt lijken te zijn. Maar als je in een beetje natuur, in een bos bijvoorbeeld, door je oogharen heen in de verte kijkt, zie je dat de takken van de bomen dikker lijken en een lichtgroene zweem vertonen. Vlak onder de huid ontwaakt overal het nieuwe leven. Het toont zich zacht en pastel, maar diep daarin schuilt een onverbiddelijke kracht: de kracht van het leven. Het wonder van de vroege lente, deze prille dagen en deze weken zijn voorbij voor je het weet. Ik hoop dat jullie de tijd vinden om naar buiten te gaan en de lente binnen zien komen.Elk voorjaar is dit aan de orde. Soms iets later dan we hopen en meestal, in de laatste jaren, net iets vroeger dan we verwachten. Er is een vaste cyclus door de seizoenen heen. Je kan op de terugkeer van het leven in de lente rekenen en vertrouwen.Soms vergeten we dat bijna, maar elke keer is het er weer. Die levenskracht leeft in ons allen. En in kinderen misschien nog wel veel sterker dan in de generaties van ouders en grootouders. We mogen best wel geloven en vertrouwen in die levenskracht. In de kracht van ontwikkeling en herstel, in de vitaliteit van onze leerlingen en kinderen. Natuurlijk is al het ‘ontwikkelen’ en leren in het afgelopen jaar niet gegaan zoals we wensten. Niets is gegaan zoals we gedacht hadden. Maar we weten dat ook allemaal en we houden er rekening mee bij het plannen van de toekomst. We zoeken samen, en voor elke leerling apart, de beste weg, het beste vervolg. En laten we er voorlopig maar gewoon eens vanuit gaan dat het in de meeste gevallen helemaal goed komt.Door Rob van der Meijden, rector bovenbouw Vrije School Den HaagMet toestemming overgenomen uit zijn ‘covid-nieuws bericht’ aan de ouders.
Vertrek schoolleider
In februari heb ik aan ons bestuur laten weten mijn functie deze zomervakantie terug te geven zodat er een nieuwe schoolleider kan worden geworven. Na 8 jaar de dagelijkse leiding van de school te hebben verzorgd ben ik tot de conclusie gekomen dat het nu tijd is om iets anders te gaan doen. Binnen de schoolorganisatie zijn we met elkaar aan het kijken hoe de schoolleiding verder kan worden versterkt en daarmee is er een natuurlijk moment ontstaan om ook een nieuwe schoolleider te zoeken. Het is prachtig om te zien hoe veel organisatiekracht er in het team van deze school zit, en ik ben er van overtuigd dat de nieuwe schoolleider met dit team ons mooie vrijeschool onderwijs kan waarborgen en waar nodig verder versterken.Zelf ga ik 2 dagen per week werken als bovenschools directeur voor de vrijescholen Rijnstreek (Mareland in Leiden, Ridderspoor in Alphen a/d Rijn, Vuurvogel in Zoetermeer). Daarnaast ga ik een dag extra werken voor de International Waldorf School The Hague die stevig groeit en daardoor meer dagelijkse leiding nodig heeft. De vacature voor de nieuwe schoolleider wordt begeleid door Het Onderwijsbureau en is hier te vinden. De werving is inmiddels in volle gang. Niels Schieman
Oudertevredenheidsonderzoek 2021
Tevreden ouders die met vertrouwen hun kinderen naar school brengen, dat is van wezenlijk belang voor jullie kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom hechten we als schoolorganisatie grote waarde aan hoe u onze school waardeert. Natuurlijk zien, horen en voelen we dat iedere dag in de interacties met u als ouders, maar eens in de drie jaar onderzoeken we dat ook heel systematisch middels een oudertevredenheidsonderzoek.Ons laatste oudertevredenheidsonderzoek was in 2017 en eigenlijk hadden we dus in 2020 een nieuw onderzoek moeten uitvoeren. Met alle corona perikelen van het afgelopen jaar is dat er niet van gekomen. Daarom gaan we het binnenkort alsnog doen. Uit het laatste onderzoek kwam naar voren dat ouders onze schoolomgeving, de leerkrachten en de rijkdom van ons onderwijs positief beoordeelde. Kritischer was men over de zichtbaarheid van de MR, en de communicatie vanuit school in het algemeen. Ook waren er bezorgdheden over de begeleiding van meer begaafde leerlingen en de opbrengsten. Dat hebben wij ons aangetrokken en we hebben hard aan gewerkt aan de versterking van de communicatie, de kwaliteit van het onderwijs en het zorgen voor een volwaardige MR met een eigen pagina op onze website waar de notulen van het overleg met de schoolleiding open en transparant worden gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn we voor grote uitdagingen gesteld ten aanzien van de personele bezetting en het laatste jaar ten aanzien van de steeds veranderende omstandigheden in verband met de twee lockdowns en alle corona maatregelen. Daar hebben jullie veel van gemerkt en het is voor ons ook interessant om te zien hoe u de aanpak van het thuisonderwijs en alle communicatie hieromtrent heeft ervaren.Wij zijn zeer benieuwd of onze verbeteracties door u worden gezien en gewaardeerd. Daarnaast helpt het nieuwe onderzoek ons om zaken te ontdekken waar u kritisch over bent zonder dat wij het echt in de gaten hebben. Maar natuurlijk willen wij ook heel graag van u weten waar u wel tevreden over bent. Niet alleen als waardering voor het werk dat dagelijks met hart en ziel wordt gedaan, maar vooral ook om door te gaan met wat goed gaat!Omdat wij heel tevreden zijn over de kwaliteit en de scherpe prijsstelling van DUO onderwijsonderzoek hebben wij hen gevraagd ook deze keer de uitvoering van dit onderzoek op zich te nemen. U mag eind april een uitnodiging verwachten om aan het onderzoek deel te nemen. Ik hoop en vertrouw op een grote respons als blijk van uw betrokkenheid bij onze school.Niels Schieman
Parro na de meivakantie
Wat fijn dat al zovelen van jullie een account hebben aangemaakt op Parro! Dit maakt voor ons én voor jullie de communicatie sneller, eenvoudiger en veiliger. Enkele ouders hebben nog geen account aangemaakt. Hun willen we vragen dit voor het einde van de meivakantie te doen; we willen na de meivakantie volledig over op communicatie via Parro. Na de meivakantie gaan ook de ziekmeldingen alleen nog via deze app. We zullen daarover nog een bericht sturen. Voor alle vragen over Parro kun je mailen met secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl.

Parro en de school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk en veilig op te lossen. Je kunt daarvoor met een paar kliks doorgeven waar je wel en juist geen toestemming voor geeft. Lees hier over Parro en Privacy. In het artikel hieronder kun je lezen hoe je je privacy-instellingen kunt aanpassen.

Secretariaat
Privacy en Corona in Parro 
We vragen in onderstaand bericht uw toestemming voor het gebruik van privé gegevens bij een eventuele corona besmetting op school. Waarom? Wanneer de school weet welke leerlingen positief getest zijn op corona en informatie of contactgegevens kan delen, helpt dat om een grootschalige uitbraak van corona op school te voorkomen. Tot nu toe vraagt de school van ouders mondeling toestemming om, in het belang van de andere kinderen én de leerkrachten, informatie over besmetting te delen. We hebben daar met elkaar natuurlijk een gezamenlijk belang bij. Namelijk, er zo voor te zorgen dat iedereen op school veilig en gezond kan leren en werken en dat onze kinderen, ook in tijden van corona, zoveel mogelijk op school les kunnen volgen. Als ouders en leerkrachten bij een besmetting informatie delen, kan dat helpen om grotere uitbraken te voorkomen. 
De uitslag van coronatesten zijn volgens de wet bijzondere persoonsgegevens echter beschermd. Daar gelden behoorlijk strenge privacyregels voor. De informatie willen we voortaan daarom alleen delen als je daar via Parro toestemming voor geeft. Daarnaast zal, bij een positieve besmetting van een leerling of leerkracht, de GGD ons, contactgegevens vragen van nauwe contacten (bijv. van alle klasgenoten) zodat zij contact met jou op kunnen nemen. Dat kan en doen wij niet zonder jouw toestemming. Ook hiervoor vragen we de privacy voorkeur in Parro aan te geven. In Parro zijn bij Privacy-voorkeuren nu 2 nieuwe vragen aangemaakt. Voor beiden kun je, los van elkaar, wel/geen toestemming geven. Zou je dit deze week, liefst zo snel mogelijk, willen aanvinken? Dit kun je doen via de volgende stappen: 
1.Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’. 
2.Tik op Privacy-voorkeuren. 
3.Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind. 
Je kunt toestemming in Parro natuurlijk altijd wijzigen. 
We vragen hierbij ook meteen je begrip als wij privé-informatie niet met iedereen kunnen delen. Dank voor alle medewerking, 
Marjolein Triest
Quarantaine klas 5b
Een leerling uit klas 5B is positief getest op het coronavirus. In zo’n situatie zijn de adviezen van de GGD leidend voor onze aanpak. Dat betekent concreet: de klas en eventuele broertjes en zusjes van de positief geteste leerling gaan in thuisquarantaine. Deze klas krijgt inmiddels thuisonderwijs. Voor de andere klassen zijn op dit moment geen extra maatregelen noodzakelijk. Omdat deze situatie zich voor de eerste keer voordoet op onze school informeren we alle ouders met dit bericht. Hiermee is voor iedereen duidelijk en inzichtelijk hoe we als school omgaan met dit soort situaties. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de GGD.

Secretariaat
Huishoudelijke mededelingen
-mocht je, bijv. voor een oudergesprek, de school in komen vragen wij je een mondkapje te dragen.
-de laatste tijd komen de kinderen steeds vaker op rolschaatsen naar school. In de pauzes mag, vanwege de veiligheid, niet gerolschaatst worden. Zou je derhalve je kind schoenen mee willen geven?
-de fietsenkelder gaat om 15:30 uur dicht; als kinderen hun fiets hierin zetten graag erop letten dat ze deze direct uit school uit de kelder halen zodat ze niet voor een dichte deur staan.
-tip van onze IB-er: o.a. in de wijk Scheveningen (vergelijkbare initiatieven in andere wijken) kun je aansluiten bij huiswerkbegeleiding. Zie hier voor de flyer.

Secretariaat
Agenda
Pasen 4/5 april
Meivakantie 26 april t/m 7 mei
Vertrek schoolleider
In februari heb ik aan ons bestuur laten weten mijn functie deze zomervakantie terug te geven zodat er een nieuwe schoolleider kan worden geworven. Na 8 jaar de dagelijkse leiding van de school te hebben verzorgd ben ik tot de conclusie gekomen dat het nu tijd is om iets anders te gaan doen. Binnen de schoolorganisatie zijn we met elkaar aan het kijken hoe de schoolleiding verder kan worden versterkt en daarmee is er een natuurlijk moment ontstaan om ook een nieuwe schoolleider te zoeken. Het is prachtig om te zien hoe veel organisatiekracht er in het team van deze school zit, en ik ben er van overtuigd dat de nieuwe schoolleider met dit team ons mooie vrijeschool onderwijs kan waarborgen en waar nodig verder versterken.Zelf ga ik 2 dagen per week werken als bovenschools directeur voor de vrijescholen Rijnstreek (Mareland in Leiden, Ridderspoor in Alphen a/d Rijn, Vuurvogel in Zoetermeer). Daarnaast ga ik een dag extra werken voor de International Waldorf School The Hague die stevig groeit en daardoor meer dagelijkse leiding nodig heeft. De vacature voor de nieuwe schoolleider wordt begeleid door Het Onderwijsbureau en is hier te vinden. De werving is inmiddels in volle gang. Niels Schieman
Oudertevredenheidsonderzoek 2021
Tevreden ouders die met vertrouwen hun kinderen naar school brengen, dat is van wezenlijk belang voor jullie kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom hechten we als schoolorganisatie grote waarde aan hoe u onze school waardeert. Natuurlijk zien, horen en voelen we dat iedere dag in de interacties met u als ouders, maar eens in de drie jaar onderzoeken we dat ook heel systematisch middels een oudertevredenheidsonderzoek.Ons laatste oudertevredenheidsonderzoek was in 2017 en eigenlijk hadden we dus in 2020 een nieuw onderzoek moeten uitvoeren. Met alle corona perikelen van het afgelopen jaar is dat er niet van gekomen. Daarom gaan we het binnenkort alsnog doen. Uit het laatste onderzoek kwam naar voren dat ouders onze schoolomgeving, de leerkrachten en de rijkdom van ons onderwijs positief beoordeelde. Kritischer was men over de zichtbaarheid van de MR, en de communicatie vanuit school in het algemeen. Ook waren er bezorgdheden over de begeleiding van meer begaafde leerlingen en de opbrengsten. Dat hebben wij ons aangetrokken en we hebben hard aan gewerkt aan de versterking van de communicatie, de kwaliteit van het onderwijs en het zorgen voor een volwaardige MR met een eigen pagina op onze website waar de notulen van het overleg met de schoolleiding open en transparant worden gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn we voor grote uitdagingen gesteld ten aanzien van de personele bezetting en het laatste jaar ten aanzien van de steeds veranderende omstandigheden in verband met de twee lockdowns en alle corona maatregelen. Daar hebben jullie veel van gemerkt en het is voor ons ook interessant om te zien hoe u de aanpak van het thuisonderwijs en alle communicatie hieromtrent heeft ervaren.Wij zijn zeer benieuwd of onze verbeteracties door u worden gezien en gewaardeerd. Daarnaast helpt het nieuwe onderzoek ons om zaken te ontdekken waar u kritisch over bent zonder dat wij het echt in de gaten hebben. Maar natuurlijk willen wij ook heel graag van u weten waar u wel tevreden over bent. Niet alleen als waardering voor het werk dat dagelijks met hart en ziel wordt gedaan, maar vooral ook om door te gaan met wat goed gaat!Omdat wij heel tevreden zijn over de kwaliteit en de scherpe prijsstelling van DUO onderwijsonderzoek hebben wij hen gevraagd ook deze keer de uitvoering van dit onderzoek op zich te nemen. U mag eind april een uitnodiging verwachten om aan het onderzoek deel te nemen. Ik hoop en vertrouw op een grote respons als blijk van uw betrokkenheid bij onze school.Niels Schieman
Parro na de meivakantie
Wat fijn dat al zovelen van jullie een account hebben aangemaakt op Parro! Dit maakt voor ons én voor jullie de communicatie sneller, eenvoudiger en veiliger. Enkele ouders hebben nog geen account aangemaakt. Hun willen we vragen dit voor het einde van de meivakantie te doen; we willen na de meivakantie volledig over op communicatie via Parro. Na de meivakantie gaan ook de ziekmeldingen alleen nog via deze app. We zullen daarover nog een bericht sturen. Voor alle vragen over Parro kun je mailen met secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl.

Parro en de school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk en veilig op te lossen. Je kunt daarvoor met een paar kliks doorgeven waar je wel en juist geen toestemming voor geeft. Lees hier over Parro en Privacy. In het artikel hieronder kun je lezen hoe je je privacy-instellingen kunt aanpassen.

Secretariaat
Privacy en Corona in Parro 
We vragen in onderstaand bericht uw toestemming voor het gebruik van privé gegevens bij een eventuele corona besmetting op school. Waarom? Wanneer de school weet welke leerlingen positief getest zijn op corona en informatie of contactgegevens kan delen, helpt dat om een grootschalige uitbraak van corona op school te voorkomen. Tot nu toe vraagt de school van ouders mondeling toestemming om, in het belang van de andere kinderen én de leerkrachten, informatie over besmetting te delen. We hebben daar met elkaar natuurlijk een gezamenlijk belang bij. Namelijk, er zo voor te zorgen dat iedereen op school veilig en gezond kan leren en werken en dat onze kinderen, ook in tijden van corona, zoveel mogelijk op school les kunnen volgen. Als ouders en leerkrachten bij een besmetting informatie delen, kan dat helpen om grotere uitbraken te voorkomen. 
De uitslag van coronatesten zijn volgens de wet bijzondere persoonsgegevens echter beschermd. Daar gelden behoorlijk strenge privacyregels voor. De informatie willen we voortaan daarom alleen delen als je daar via Parro toestemming voor geeft. Daarnaast zal, bij een positieve besmetting van een leerling of leerkracht, de GGD ons, contactgegevens vragen van nauwe contacten (bijv. van alle klasgenoten) zodat zij contact met jou op kunnen nemen. Dat kan en doen wij niet zonder jouw toestemming. Ook hiervoor vragen we de privacy voorkeur in Parro aan te geven. In Parro zijn bij Privacy-voorkeuren nu 2 nieuwe vragen aangemaakt. Voor beiden kun je, los van elkaar, wel/geen toestemming geven. Zou je dit deze week, liefst zo snel mogelijk, willen aanvinken? Dit kun je doen via de volgende stappen: 
1.Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’. 
2.Tik op Privacy-voorkeuren. 
3.Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind. 
Je kunt toestemming in Parro natuurlijk altijd wijzigen. 
We vragen hierbij ook meteen je begrip als wij privé-informatie niet met iedereen kunnen delen. Dank voor alle medewerking, 
Marjolein Triest
Quarantaine klas 5b
Een leerling uit klas 5B is positief getest op het coronavirus. In zo’n situatie zijn de adviezen van de GGD leidend voor onze aanpak. Dat betekent concreet: de klas en eventuele broertjes en zusjes van de positief geteste leerling gaan in thuisquarantaine. Deze klas krijgt inmiddels thuisonderwijs. Voor de andere klassen zijn op dit moment geen extra maatregelen noodzakelijk. Omdat deze situatie zich voor de eerste keer voordoet op onze school informeren we alle ouders met dit bericht. Hiermee is voor iedereen duidelijk en inzichtelijk hoe we als school omgaan met dit soort situaties. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de GGD.

Secretariaat
Huishoudelijke mededelingen
-mocht je, bijv. voor een oudergesprek, de school in komen vragen wij je een mondkapje te dragen.
-de laatste tijd komen de kinderen steeds vaker op rolschaatsen naar school. In de pauzes mag, vanwege de veiligheid, niet gerolschaatst worden. Zou je derhalve je kind schoenen mee willen geven?
-de fietsenkelder gaat om 15:30 uur dicht; als kinderen hun fiets hierin zetten graag erop letten dat ze deze direct uit school uit de kelder halen zodat ze niet voor een dichte deur staan.
-tip van onze IB-er: o.a. in de wijk Scheveningen (vergelijkbare initiatieven in andere wijken) kun je aansluiten bij huiswerkbegeleiding. Zie hier voor de flyer.

Secretariaat
Agenda
Pasen 4/5 april
Meivakantie 26 april t/m 7 mei