Blog

Maandbericht maart 2019

Verdiepingsavonden pedagogiek vanuit menskundige inzichten

Op de vrijdagavonden 12 april, 17 mei en 7 juni aanstaande zullen interactieve lezingen bij ons op school worden gehouden door Jacques Meulman over de pedagogiek vanuit menskundige inzichten. Jacques Meulman is o.a. een oud Vrijeschool leraar en mede initiatiefnemer van de symposia: “Gezond makend onderwijs” in Amsterdam. Hij is werkzaam als psycholoog en begeleidt volwassenen, ouders en kinderen met uiteenlopende ontwikkelings- en opvoedingsvragen.

Deze verdiepingsavonden worden georganiseerd voor iedereen die zich meer wil verdiepen in de visie op pedagogiek van waaruit de Vrije School werkt en hoe je dat ook in jouw eigen opvoed praktijk kan toepassen. Door dieper inzicht te krijgen in deze pedagogiek help je om de visie van de Vrijeschool mee te dragen en kan er meer afstemming komen tussen school en thuis.

Als inleiding voor de eerste lezing schrijft Jacques Meulman het volgende:

“Bij alle opvoeding en onderwijs hebben we, al dan niet bewust, een doel voor ogen. Dat gaat om veel meer dan alleen maar kinderen iets aanleren of afleren. Dat gaat vooral over het beeld dat je in je draagt van deze opgroeiende mens. Dat gaat over je ideeën over de ontwikkeling van dit kind tot latere volwassene. Dat gaat eigenlijk over menskunde. Het onderwijs op Vrije Scholen is gebaseerd op de menskunde die door Rudolf Steiner is ontwikkeld. De kern van deze menskunde is dat ieder mens een uniek wezen is naar lichaam, ziel en geest, dat zich gaandeweg in dit leven ontwikkelt van kind tot volwassene. Door samen deze menskunde te bestuderen en met elkaar te bespreken, ook aan de hand van de eigen biografie, ontstaat er enthousiasme over het toenemend inzicht hoe in de kindertijd en jeugd, de verbinding tussen lichaam, ziel en geest door opvoeding en onderwijs gelegd kan worden, als een stevige en gezonde basis voor het latere volwassen leven.”

Ouders, leerkrachten en belangstellenden die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn van harte welkom.

Deze lezingen zijn een ouderinitiatief waar de school graag ruimte aan geeft. Aanmelden kan bij Evelyn Fernandez via emailadres  of telefoonnummer 06-81422899.

Praktische informatie

Data: 12 april, 17 mei en 7 juni 2019

Locatie: De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7

Aanvang: 20:00 (inloop vanaf 19.30) tot 22.00 uur

Kosten: 10 euro p.p. per avond

============================================================

Circus Nicole & Martin

Het circus van Nicole & Martin zal dit jaar opnieuw haar tent opslaan op ons schoolplein. Dinsdag 21 mei komen zij aan en blijven dan t/m zaterdag 2 juni. Nodig al vast vrienden en familie uit om tijdens het lange Hemelvaartsweekend (30 mei t/m 2 juni) samen naar het circus te gaan!

Voor meer info https://nicole-et-martin.ch/

23 mei, Van de visser en zijn vrouw, voor scholen
24 mei, Het meisje zonder handen, voor scholen
25 mei, 18:00 uur Hans en Grietje
26 mei, 11:00 uur IJzeren Hans
28 mei, De Bremer stadsmuziekanten, voor scholen
31 mei,15:00 uur Van de visser en zijn vrouw
1 juni, 18:00 uur Het meisje zonder handen
2 juni, 11:00 uur, De Bremer stadsmuziekanten