Blog

Maandbericht juni 2019

Streefbedrag is gehaald; 4de klassen blijven behouden!

In april schreef ik u over de bezuiniging waar wij als school voor staan (door een nieuwe cao) en over het ouderinitiatief om ons het helpen die bezuiniging te verlichten. De bezuiniging die de hele school aangaat zou voor een belangrijk deel gehaald worden door het samenvoegen van de vierde klassen.

U kan het niet hebben gemist, met een enorme inzet en betrokkenheid heeft een groep ouders zich hard gemaakt om de 3 vierde klassen te kunnen behouden.

Ouders en kinderen zijn er in geslaagd om binnen drie weken tijd ruim €40.000 op te halen met crowdfunding en ludieke acties. Vorige week hebben we met de betrokken leerkrachten, de MR, de schoolleiding en de initiatiefgroep dit mooie succes gevierd. De 3 klassen kunnen nu gewoon samenblijven tot het einde van hun schooltijd bij ons op school. Dat is fijn voor de leerkrachten en ouders en vooral ook voor de kinderen.

Vanuit de betrokkenheid en energie die vrijkwamen bij deze actie is de wens uitgesproken door ouders en bestuur om naar de toekomst toe ouders nog actiever of mogelijk anders te betrekken bij de school. Vorige week hebben we in een positieve stemming met elkaar afgesproken dat we een aantal avonden gaan organiseren waar iedereen die interesse heeft kan meedenken en praten over waar de vrije school voor staat, de keuzes die we op basis daarvan maken en de benodigde kosten in relatie tot de ouderbijdrage. Op deze avonden gaan we werken aan het versterken van de driehoek: Leerkracht, Ouders en Schoolleiding. Overigens staat dit los van het extra geld dat nu is opgehaald en het doorgaan van de 3 vierde klassen.

Ik wil op deze plaats iedereen die heeft geholpen om de vierde klassen te behouden van harte bedanken. Het is fantastisch om te beleven hoe u de school en de kinderen een warm hart toedraagt. Dank!

Aanpassing vervangingsbeleid

Afgelopen jaar hebben we informeel ons vervangingsbeleid soms anders ingevuld dan ons formele beleid nu is. We vroegen u als ouders dan eerder dan voorheen om uw kind thuis te houden als we echt geen vervangers kunnen vinden en verdelen de kinderen die niet thuis kunnen blijven dan over de klassen in hetzelfde leerjaar (parallel klas) of één leerjaar hoger of lager. Dit geeft aanzienlijk minder druk op de leerkrachten die kinderen uit andere klassen tijdelijk moeten opvangen dan wanneer we een hele klas verdelen. Dit is afgelopen schooljaar bij 6 klassen gebeurd, meestal incidenteel, in de 1e klas wat vaker.

Ik stel nu voor om dit formeel beleid te maken en heb dat daarom beschreven in ons vervangingsbeleid (zie hier (https://po.devrijeschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2019/06/Vervangingsbeleid.pdf) , het gaat om het geel gemarkeerde deel). Omdat dit een beleidsaanpassing is moet ook de oudergeleding van de MR hier instemming op geven. Zij vinden het fijn om dit te kunnen doen vanuit het vertrouwen dat iedereen zich hier een mening over heeft kunnen vormen. Mocht u vragen of bedenkingen hebben ten aanzien van deze beleidswijziging, laat dat dan weten voor het eind van volgende week (vrijdag 28 juni) weten via.

Gehoord in de kleuterklas

Buiten in de kleutertuin zegt een kleuter:
“Juf, ik heb mijn warmste jas aan, handig voor als je op een exploditie gaat naar de Noordpool”.

Tijdens de wekelijkse wandeling naar het bos lopen de kinderen in een vaste rij.
Een jongetje roept: “Je mag niet voordringelen!”

In de klas tijdens het tekenen valt er een potlood op de grond.
Juf: “Oh jee, dat is zonde, zo gaan ze kapot!”
Kleuter:”Juf, dan krijgen we kapotloden!”

Personele bezetting komend jaar

Zoals gebruikelijk gaan de leerkrachten komend jaar gewoon met hun klas mee. Alleen de klas van juf Lot krijgt komend jaar een nieuwe meester (Jasper). Omdat Lot andere dingen gaat doen hebben we nu een vacature voor klas 1. Juf Kari Liv wordt de leerkracht van de andere eerste klas.

Bij de vakleerkrachten vertrekt meester Nicolas na de zomer om te gaan werken op een school voor speciaal basisonderwijs. Meester Tim Uneken neemt zijn lessen over. Tim werkt al enkele jaren op onze bovenbouw en heeft er veel zin in.