Blog

Maandbericht juni 2018

Bijen rond de school
Het zoomt ook letterlijk rond de school want afgelopen maand hebben we onze bijen gekregen. Ze ‘wonen’ in het binnentuintje bij de kleutergang in een mooie zelfgemaakte kast van onze collega imker Jolanda. Marc (onze tuinman) en Jolanda hebben daar afgelopen maanden al veel werk verzet om die plek aangenaam te maken voor de bijen.

 

Brief ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u weer onze brief met uitleg over de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. Dit jaar is de opbrengst alweer wat achtergebleven bij de doelstelling terwijl we die al naar beneden hadden bijgesteld. Neemt u even de tijd om deze brief goed te lezen, hij bevat een uitgebreide uitleg over wat wij allemaal doen met uw giften maar ook wat wij niet kunnen doen als deze bijdrage minder wordt. Uw steun blijft van essentieel belang om echt mooi Vrijeschool onderwijs te kunnen verzorgen!
Alle klasleerkrachten zijn bekend

Gelukkig zijn er geen grote veranderingen komend jaar. Alleen juf Nicolet gaat niet mee met haar klas en start een nieuwe 1e klas. Zij krijgt een nieuwe collega, Maartje Doesburg die in de andere eerste klas les gaat geven. Maartje komt als ervaren vrijeschooljuf vanuit Gouda naar onze school.

De klas van Nicolet krijgt vanaf komend jaar meester Andreas die dit jaar afsluit met het afscheid van zijn zesde klas.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van meester Christian die duo collega is van juf Caroline in de derde klas. Hij zal worden vervangen door meester David, bij vele kinderen al bekend als de euritmie meester.

Verder gaat iedereen verder met haar/zijn eigen klas.

Meer ruimte voor de intern begeleiders (IB-ers)
Eerdere analyse van onze IB werking dit jaar bracht aan het licht dat wij onvoldoende capaciteit hebben om alle IB taken goed te kunnen verzorgen. Daarom komt er een extra IB-er bij en verdelen we de taken anders.
* Juf Annemart, die dit jaar afsluit met het afscheid van haar zesde klas zal vanaf komend jaar IB-er worden op de kleuterafdeling.
* Rodette van Dunné, nu nog IB-er van de kleuterafdeling en klas 1, zal vanaf komend jaar de IB-er zijn voor de klassen 1 t/m 3.
* Caroline Mast, nu nog IB-er voor klas 2 t/m 6 zal vanaf komend jaar dit werk doen voor klas 4 t/m 6.

Op deze manier zal er meer tijd zijn om de leerkrachten goed te ondersteunen bij alle vraagstukken rondom didactisch handelen en om het verzorgen van extra ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.
De IB-ers krijgen ook fysiek meer ruimte. Binnenkort wordt er een kantoorunit geplaatst op het fietsenplein waar zij hun kantoor zullen inrichten. De huidige IB kamer wordt dat stilte werkplek voor de leerkrachten.

Schoolspullenpas
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te kunnen doen op school. Dat is de reden waarom er een Schoolspullenpas is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Hiermee kan je bij verschillende winkels schoolspullen kopen die op de schoolbenodigdheden lijsten staan. Leergeld Den Haag stuurt begin juni aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas. Heb je het aanvraagformulier nog niet ontvangen, neem dan meteen contact op met Leergeld Den Haag op telefoonnummer 070-796135 / 070-7796136 (ma-do 09.00-12.30 uur) of mail naar ** schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.

Klassenfoto
De afgelopen jaren zijn de klassenfoto’s steeds aan het einde van het jaar gemaakt. Dat is niet handig want juist in de zomervakantie vinden de meeste wijzigingen in de klassamenstelling plaats (bv. door verhuizingen) en wij vinden het fijn om aan het begin van het schooljaar een klassenfoto te hebben waar de hele klas op staat. Daarom hebben we besloten dat we nu geen klassenfoto meer maken maar meteen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Natuurlijk hebben we voor de zesde klassen een uitzondering gemaakt en krijgen zij nog een mooie foto voordat ze binnenkort vertrekken.

Zij-instromer Loes Degener
Komend jaar komt Loes Degener als zij-instromer bij ons werken. Zij zal als vaste vervanger flexibel inzet baar zijn op onze school en tegelijkertijd zichzelf omscholen tot vrijeschoolleerkracht op de Hogeschool Leiden.  Omdat zij nu nog in Zweden woont is zij met haar gezin op zoek naar woonruimte in Den Haag. Weet je iets waar zij tijdelijk of voor langere tijd kunnen wonen (of wil je gewoon even een fotootje van haar en haar gezin zien), bekijk dan even ** deze advertentie.