Blog

Maandbericht juni 2016

Ingrid de schoolkat

Sinds twee weken is er een kat op school. Zij heet Ingrid en komt uit het dierenasiel. Zij moet ervoor zorgen dat we de vele muizen in de school onder controle krijgen. Natuurlijk hebben wij eerst geprobeerd dat op andere manieren te doen. Wij worden hierbij ondersteund door een professionele plaagdierbestrijding. Omdat dit echter te weinig resultaat oplevert is besloten tot deze oplossing.

Het was kiezen uit twee kwaden, muizen zijn onhygiënisch en schadelijk, een kat kan allergische reacties veroorzaken. Voordat Ingrid kwam hebben we contact gehad met de GGD. Zij zien op zich geen probleem behalve dat er natuurlijk kinderen en medewerkers kunnen zijn die allergische reacties krijgen. Dit houden we daarom goed in de gaten. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen is de kat overdag voorlopig in een eigen ruimte waar geen kinderen komen. ’s Avonds en ’s nachts is zij in de lokalen van de eerste en tweede klassen (waar de meeste muizen zijn). Daar wordt ’s morgens even gestofzuigd om haren te verwijderen.

Natuurlijk hopen wij dat we hiermee een passende oplossing hebben gevonden, maar het blijft een experiment. Mocht blijken dat er te veel kinderen en/of medewerkers toch last krijgen van allergische verschijnselen dan moeten we weer naar andere oplossingen gaan zoeken. Ik wil u dan ook vragen om het zeker te melden bij de leerkracht van uw kind als u de indruk heeft dat uw kind extra last heeft van allergische verschijnselen.

Niels

 

DVS_logo_blauw_wit gehalveerd

Een nieuw logo, een betere website en een nieuw e-mailadres

Het afgelopen jaar is er op de bovenbouw van onze school in groot en klein comité gewerkt aan een nieuwe huisstijl. Wie daar (al) kinderen heeft zal dat inmiddels hebben gemerkt. Ook op de basisschool zullen wij het nieuwe logo gaan gebruiken. Wellicht heeft u het al opgemerkt op onze website? De komende tijd zal het geleidelijk aan overal opduiken en zal ons vertrouwde logo verdwijnen.

Het nieuwe logo is ontwikkeld in samenwerking met bureau Vruchtvlees dat zich specialiseert op visuele communicatie. Zij zijn gekomen tot een logo met een moderne uitstraling en dat symboliseert waar wij als voor staan, namelijk een school waar leerlingen de aandacht krijgen die nodig is om zich in hun denken en doen te kunnen ontwikkelen tot kritische, sociaal betrokken en initiatiefrijke vrijdenkende creatieve mensen. Dat vraagt om een benadering vanuit steeds wisselende perspectieven, reflectie en verbondenheid tussen ons allemaal. Overigens is het logo zoals u het hier ziet in de kleur van de bovenbouw. Wij zullen dus hetzelfde logo gaan voeren maar dan in een lichtere kleur blauw. Op de website zelf prijkt het juist in het wit, op ons blauw.

De introductie van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van de bovenbouw is ook aanleiding geweest om onze webdesigners te vragen een nieuwe gezamenlijke landingspagina te ontwikkelen voor onze website. Op die manier kan onze school (zowel bovenbouw als onderbouw) weer onder dezelfde domeinnaam ‘www.devrijeschooldenhaag.nl’ gaan functioneren. Via deze landingspagina kan de bezoeker kiezen om door te klikken naar het primair onderwijs of naar het voortgezet onderwijs.  Met deze verandering is er ook een nieuwe server voor de website in gebruik genomen waardoor onze website veel sneller is geworden.

Ons algemene e-mailadres (dat door Helma wordt gebruikt) is ook veranderd. Vanaf nu is dat basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Het adres info@devrijeschooldenhaag.nl komt daarmee te vervallen.

Wij hopen dat u het nieuwe logo mooi vindt.

Niels