Blog

Maandbericht juli 2017

Ouderbijdrage schooljaar 2017/2018
Op advies van de ouders in de medezeggenschapsraad (MR) ontvangt u de brief met informatie over de ouderbijdrage dit jaar per post en pas in de laatste week van de zomervakantie. Vervolgens ontvangt u tijdens de eerste schoolweek een e-mail met daarin een link naar het digitale ouderportaal. Op voorhand veel dank om dit in de gaten te houden.

 

Vier keer per jaar de Seizoener?
Omdat onze school in het najaar en het voorjaar de Seizoener (gratis) verspreidt onder de ouders, heeft de Seizoener nu een speciaal abonnement geopend voor ouders. U kunt er nu voor kiezen om – op eigen naam en rekening – ook het zomer- en winternummer thuis te ontvangen (zonder schooleigen middenkatern). Uiteraard krijgt u korting op dit abonnement, u betaalt dan € 12,50 i.p.v. € 17,50 voor deze 2 nummers. Klik hier  voor meer informatie.

 

Schoolgids 2017-2018
Via deze link  kan u onze nieuwe schoolgids downloaden en lezen. De schoolgids bevat veel praktische informatie over vakanties, ouderparticipatie en medezeggenschap. Leest u zeker ook hoofdstuk 5 even door. Daar staan alle schoolregels die maken dat we gezond, veilig en plezierig met elkaar kunnen samenwerken. Wij hebben uw hulp daar bij nodig!

 

BAZAR
Terwijl wij ons voorbereiden op een deugddoende zomervakantie zijn er een paar ouders de afgelopen periode al weer druk in de weer met het voorbereiden van een mooie nieuwe bazar in het najaar. De Bazar zal plaats vinden op zaterdag 4 november. Zij hebben een webpagina gemaakt met achtergrondinformatie en een oproep voor hulp. Vanaf nu te vinden op onze website (onder ‘Samen met ons’). Nu al nieuwsgierig? Klik hier