Blog

Maandbericht juli 2016

Terug- en vooruitblik
We begonnen dit schooljaar moeilijk. Er zijn veel belangrijke veranderingen in gang gezet waaronder nieuwe toetsen, een nieuwe systematiek van opvolging van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, het verder uitwerken van de nieuwe aanpak van rekendidactiek en taaldidactiek, het verder borgen van ons kwaliteitsmanagementsysteem en het professionaliseren van het leerlingvolgsysteem bij de kleuters. Op datzelfde moment vertrok een van onze twee intern begeleiders en bleken we niet voldoende vervanging te kunnen vinden voor lessen die om verschillende redenen uitvielen. De werkdruk, die toch al hoog lag, nam daardoor nog extra toe bij iedereen. Na de Kerst is dit sterk verbeterd, maar het bleef een hectisch jaar. Dankzij de komst van een nieuwe intern begeleider (Caroline Mast), een tweede euritmist (meester Antonio) en nieuwe leerkrachten (meester Jasper in klas 3 en juf Malou en juf Lorette bij de kleuters) ontstond er weer meer rust. Ook dankzij alle vervangers
die steeds flexibel insprongen konden we zorgen dat er over het algemeen fijn is gewerkt.

Passend binnen onze missie en visie hebben we vorig jaar in ons schoolplan een aantal richtinggevende uitspraken gedaan die sturing geven bij onze activiteiten en de prioritering daarvan. Deze zijn:
* Onze school is een professionele leergemeenschap.
* Onze school biedt passend onderwijs.
* Onze didactiek blijft zich steeds vernieuwen.
* Onze school is zichtbaar in de maatschappij.

Alle veranderingen die we hebben ingevoerd passen binnen deze doelstellingen. Als schoolleider heb ik besloten dat we deze veranderingen het komende jaar gaan consolideren. We moeten onszelf de tijd en rust gunnen om al die belangrijke verbeteringen te verankeren in onze school, in ons handelen en in ons zelf. Dat maakt ons tot een professionele leergemeenschap, die steeds beter passend onderwijs aanbiedt. Het vraagt om evaluatie, contemplatie en verbeteren van wat er is. Ik sta ervoor dat we dat doen vanuit waardering en bewondering voor ieders kwaliteit, omdat ik er van overtuigd ben dat we alleen vanuit die positieve instelling echt kunnen groeien in wie we zijn en in wat we willen bereiken.
We hebben elkaar dus nodig, elkaar als collega’s maar ook u als ouders. Uw betrokkenheid is van cruciaal belang voor ons. Uw vragen en wensen, of ze nu gaan over uw kind of over bijvoorbeeld het beleid van school, helpen ons, dagelijks. Ze zijn dus altijd welkom!

Niels

 

Algemene ouderavond
Op maandag 29 augustus is er weer een algemene ouderavond waar ik u in het vorige maandbericht al op attendeerde. U mag een actief programma verwachten waarin u kennis maakt met alle leerkrachten van de school, ik u kort meeneem in de harde cijfers achter het mooie schoolgebeuren. Ik zal duiding geven bij onze plannen, en u graag vertel over de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van het basisonderwijs.
Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en wensen.

Plaats: grote zaal, Abbenbroekweg
Tijd: 19:30 tot 21:00 uur

 

Oudercursus najaar 2016
Op vraag van verschillende ouders, en een heel positieve ervaring afgelopen voorjaar, wordt er dit najaar weer een oudercursus verzorgd. Tijdens deze cursus krijgt u uitgebreide informatie over het gedachtegoed achter ons pedagogisch handelen op de Vrije School. Inhoudelijk is deze cursus identiek aan de cursus die dit voorjaar plaatsvond.

Deze keer zal de cursus op vier maandagavonden worden gegeven, namelijk op 12, 19, 26 september en 3 oktober. Reserveer deze data alvast in uw agenda als u (potentieel) interesse heeft. Doelgroep: ouders van kleuters en peuters en van nieuwe leerlingen die nog weinig bekend zijn met onze pedagogiek. De cursus wordt verzorgd door Esther Wilzing (peuterspeelklas) en Helianne Huisman (kleuters). Exacte informatie volgt na de vakantie.

Helianne Huisman en Esther Wilzing

ScreenHunter_23 Jul. 01 13.53

Sprookjescircus in Den Haag
In de laatste 2 weken van de (Haagse) zomervakantie vanaf 8 augustus t/m 21 augustus staat het sprookjescircus van Nicole et Martin in Den Haag. In deze twee weken geven ze 7 voorstellingen. Het wordt een mooie combinatie van hun oude bekende stukken en de gloednieuwe productie IJzeren Hans. The White tent wordt op ons schoolplein opgebouwd, omringd door de pipowagens waarin geleefd wordt.

Over Nicole et Martin:
De acteurs en artiesten Nicole et Martin hebben in het jaar 1999 een onafhankelijke theater ensemble opgericht en produceren en spelen sindsdien hun eigen stukken. Hun wens is om zowel een nieuwe vorm van volkstheater te realiseren als een belevings- en ontmoetingsruimte voor alle mensen uit alle klassen van de samenleving te creëren. Ze toeren met het mobile theater “The White Tent” door Europa en vertellen zo verhalen over mensen aan mensen. De basis hiervoor zijn de sprookjes van Grimm, die zij in een combinatie gieten van tekst, muziek, acrobatiek, poëzie en gemaskerde spel. Het doel is om hun kunst voor een breed publiek toegankelijk te maken, daarom worden de stukken in de taal van het land waar zij zijn opgevoerd.

Speeldata:
12 Aug 17:00 IJzeren Hans
13 Aug 17:00 De Bremer Stadsmuzikanten
14 Aug 11:00 Het meisje zonder handen
18 Aug 17:00 Het meisje zonder handen
19 Aug 17:00 IJzeren Hans
20 Aug 17:00 IJzeren Hans
21 Aug 11:00 Van de visser en zijn vrouw

Toegangsprijzen:
Toegangskaarten zijn te bestellen via: www.nicole-et-martin.ch (http://www.nicole-et-martin.ch/)
€ 16,- Volwassenen
€ 14,- 65+/ studenten/ algemeen geldige kortingskaart
€ 10,- Kinderen (tot 13 jaar)