Blog

Maandbericht januari 2020

Vrijdag 7 februari, hulp nodig om onze schoolbieb te saneren

Wij krijgen een prachtige nieuwe schoolbibliotheek. Oude boeken worden vervangen en er komen heel veel nieuwe boeken bij. Dat voelt als een groot cadeau!

Op 7 februari gaan we de hele dag alle boeken uit de school verzamelen, beoordelen, registeren of vaarwel zeggen (op z’n Marie Kondo’s ?), labelen en samen met de nieuwe boeken weer terug brengen naar de klassen. Daar kunnen we een heleboel extra handen bij gebruiken. Graag aanmelden via a.hoogland@devrijeschooldenhaag.nl. Ook als je maar een paar uur kan helpen (zeker aan het begin van de dag) ben je zeer welkom.

In dit filmpje legt Merel Vink, die onze schoolbibliotheek in de toekomst blijft verzorgen, uit wat we gaan doen.

 

Afspraken

Het begin van het nieuwe jaar is een mooi moment om weer even stil te staan bij een paar van de afspraken op en rond de school zodat iedereen weer weet wat we van elkaar mogen verwachten.

Verkeer rond de school

De verkeerssituatie rondom de school kan erg chaotisch worden bij het brengen en halen. Daarom is het echt belangrijk dat iedereen daar zijn/haar verantwoordelijkheid in neemt. Alleen dan houden we het veilig en kan de verkeerstroom in de ochtend en middag (min of meer) soepel verlopen.

De regels:

Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg (dit kan helaas niet officieel worden geregeld). We verzoeken jullie om, wanneer je uit de richting van de Pompstationsweg aankomt rijden, dat je doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat. Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken dat je de snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeer omwille van de veiligheid van overstekende kinderen ook niet binnen 5 meter van een straathoek en gelieve alle inritten naar huizen en de uitgang van ons fietsenplein vrij te houden.

Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden zijn niet toegelaten op het schoolplein.

Aanvullend op bovenstaande verkeersregels (zoals die op website staan) wil ik je vragen niet te fietsen op de stoepen rond de school. Regelmatig leidt dat tot gevaarlijke situaties met vooral kleuters die daar rondlopen.

Ouders op het plein en in de school

Net als rond de school kan het ook voor de deur en in de gangen erg chaotisch worden bij het brengen en halen. Vooral als de leerkrachten de klassen komen ophalen om 8:25 uur is het belangrijk dat zij vlot achter elkaar door naar binnen kunnen lopen zodat om 8:30 uur alle kinderen in de klas zijn. In gesprek gaan met een leerkracht of in de loop staan te zwaaien naar kinderen die achter het raam verschijnen maakt dat moeilijk. Houd daar alsjeblieft rekening mee.

De regels:

Ouders lopen niet mee naar binnen in de ochtend.

Het is niet de bedoeling om ’s morgens mee naar binnen te lopen met je kind, ook niet om naar de peuters of kleuters te gaan, we hebben de ruimte nodig voor de kinderen. Als er een belangrijke mededeling is kan je die normaal gesproken bij Therese of mij kwijt nadat de kinderen naar binnen zijn. Wij zorgen dan dat die op de juiste plek terecht komt. De leerkracht heeft vanaf het moment dat zij naar binnen gaan lopen alle aandacht op de klas gericht. Aan het einde van de schooldag mogen ouders altijd naar het lokaal lopen om nog even met de leerkracht te spreken of in de klas te kijken.

Kinderen lopen in stilte door de gangen.

Voor de rust en ieders welzijn hebben we met elkaar de afspraak dat alle kinderen in stilte door de gangen lopen. Het is belangrijk dat wij ons daar zelf ook aan houden. Gesprekken voeren we zo min mogelijk op de gangen en zeker niet terwijl de kinderen naar binnen of buiten lopen (wij geven als volwassenen zelf het goede voorbeeld).

Direct het plein verlaten bij het ophalen op maandag en vrijdag om 12:30 uur.

Om 12:40 uur komen de klassen 3 t/m 6 naar buiten om te spelen op het grote plein. Vanaf dat moment is het niet meer veilig voor kleine kinderen die vaak letterlijk omver worden gelopen in het spel van de grote kinderen. Probeer daarom voor 12:40 het schoolplein te verlaten. Als het toch later is geworden (bijvoorbeeld omdat je nog even in de klas was), loop dan samen met je kind over het plein en blijf niet hangen op het plein om nog even gezellig te babbelen. Dat kan op de stoepen rond de school.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Niels

 

Vrijwillige ouderbijdrage door wet altijd vrijwillig

Alle leerlingen moeten altijd kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Tweede Kamer stemde in december in met een initiatiefwet van GroenLinks en SP die dit moet realiseren. Met deze initiatiefwet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk vastgelegd. Dit sluit aan bij onze eigen benadering van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdragen die wij van jullie ontvangen zien wij als een gift om ons de vrijheid te geven ons onderwijs te verrijken met extra lessen, mooie materialen, een fijne leeromgeving en deskundige leerkrachten. Voor de bijzondere bijdragen voor bijvoorbeeld fluiten of schoolreisjes vragen we wel een specifiek bedrag, maar we zoeken altijd samen naar een oplossing als dat problematisch is. Bij ons mogen alle kinderen altijd aan alles meedoen en krijgen ze gelijkwaardige leermiddelen, los van wat hun ouders hebben bijgedragen. De leerkrachten weten trouwens ook nooit voor welke kinderen er hoeveel is bijgedragen. Dit beleid kadert binnen de sociale driegeledingsgedachte van Steiner (Vrijheid binnen het ‘sociale leven’, Broederschap binnen het ‘economische leven’ en Gelijkheid binnen het ‘juridische leven’). Wij zijn dan ook blij dat er nu duidelijkheid is gekomen over de wetgeving t.a.v. de vrijwillige ouderbijdrage. Nog veel blijer zijn wij met de fantastische manier waarop jullie ons jaar na jaar financieel blijven steunen om onze doelen te realiseren. Dank!

Overigens is dit ook meteen een oproep aan iedereen die zijn/haar ouderbijdrage voor dit lopende schooljaar nog niet bekend heeft gemaakt. het is fijn te weten op welke bijdrage we dit jaar van u mogen verwachten, dus graag reageren (ook als het dit jaar niet lukt om een bijdrage te schenken).

 

Luizenwasstraat

Iedere woensdag na een schoolvakantie proberen we om 09.35 uur een luizenwasstraat te organiseren. Alle kinderen worden dan een voor een gecontroleerd in een ‘wasstraat’ die in de lerarenkamer wordt ingericht. Daarvoor hebben we wel minimaal 15 luizenpluizers nodig. Helaas zijn de laatste drie geplande luizenwasstraten niet doorgegaan vanwege te weinig ouders. Dat is jammer want daarmee kunnen we er samen minder goed voor zorgen dat we de luizen uit de school houden.

Daarom hierbij een nieuwe oproep aan iedereen die zich enkele keren per jaar op woensdagmorgen kan vrijmaken om zich te melden. Het liefste zien we dat we per klas minimaal 2 ouders hebben. Graag melden bij Therese: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Aanstaande woensdag 15 januari doen we nog een poging om de luizenwasstraat door te laten gaan. Ook als je je nog niet hebt aangemeld is het fijn als je dan komt helpen! Met elkaar kunnen we zorgen voor een luisvrije school!

 

Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de klas 4 t/m 6
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: woensdag 4 maart 2020
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7 2597 NT DEN HAAG

Prijs
185 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin

  • Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
  • De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
  • Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
  • Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
  • De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
  • Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.

 

Kinderatelier

Het Kinder Atelier is een kunstzinnige middag voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Plezier en ontspanning staan hier voorop. De groepen zijn kleinschalig, zodat de sfeer knus  en veilig blijft.

De eigen creativiteit krijgt ruimte, nieuwe technieken worden ontdekt en het sociale element zorgt voor verbinding. We gaan tekenen, schilderen, boetseren en knutselen.

Uit school komen de kinderen om 12.30 zelf naar het handwerk lokaal waar een hapje en sapje klaarstaat en zij zelf hun meegebrachte brood kunnen opeten. Daarna zijn ze 1,5 uur kunstzinnig bezig. Om 14.15 kunnen zij worden opgehaald of (met kennisgeving) zelfstandig naar huis.

Sandrina Janssen
Na in 2013 de HBO opleiding Kunstzinnige Therapie te hebben afgrond, is Sandrina vanuit haar praktijk ‘Studio no.9’ op de London Steiner School werkzaam geraakt.  Daar heeft zij ook de Steiner Waldorf Early Years Teacher Training afgrond.
Zij heeft brede ervaring op pedagogisch, kunstzinnig en therapeutisch gebied. Kunstzinnige activiteit in kunnen zetten ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling is waar zij enthousiast van wordt. Momenteel is zij actief met het opnieuw vormgeven van haar praktijk ‘Heel hArt’. Verder werkt zij als pedagogisch medewerker bij BSO Het Grote Huis.