Blog

Maandbericht januari 2019

Scholing van onszelf en de impact daarvan voor u

Anders dan normaal hadden wij begin van dit schooljaar geen vaststaand scholingsplan opgesteld. Dat was een bewuste keuze om flexibel te kunnen inspelen op de uitkomsten van het inspectiebezoek direct na de zomervakantie. Het grote nadeel hiervan is dat we ook onze scholingsmomenten niet geheel konden voorzien en u dus in de loop van het jaar een aantal keer hebben geconfronteerd met dagen waarop de school is gesloten voor studiedagen. Natuurlijk beseffen wij ons dat dit niet ideaal is en trachten toch zo ruim mogelijk van te voren te communiceren.

In dat kader is er onlangs besloten om voor de klassen 1, 2 en 3 op 21 februari een vrije middag te plannen. Daardoor vervallen het 5e en 6e uur voor die klassen. Die middag gaan de leerkrachten van deze klassen samen met de kleuterleerkrachten een mini-conferentie volgen over de aansluiting van het kleuteronderwijs op de onderbouw. Dat is één van de drie speerpunten van ons scholingstraject dit jaar. De andere twee zijn het versterken van de didactiek van het zelfstandig en gedifferentieerd werken in de klas en het versterken van de opbrengstanalyses van de niet-methode (Cito en LVS) toetsen. Onderwerpen die wij zelf al wilde versterken en waarop de inspectie ons ook heeft aangespoord om meer te doen.

Ons beleid is en blijft om voor aanvang van het nieuwe schooljaar alle lesvrije dagen buiten de vakanties helder te communiceren. Komend jaar zal dat ook weer het geval zijn. Voor alle duidelijkheid zet ik hier alle lesvrije dagen voor de rest van dit schooljaar (niet zijnde vakanties of verplichte vrije dagen) nog even op een rijtje:

21 februari na 12:30; alleen de klassen 1, 2 en 3!

22 februari: alle leerlingen vrij i.v.m. interdisciplinair overleg (alle klassen worden met elkaar besproken)

10 t/m 14 juni: alle leerlingen vrij (studie/werkweek)

Let op: 17 juni is geen vrije dag!

Niels

 

Zing mee in een Matthäus Passion

Het Haags matrozenkoor – een van Nederlands bekendste jongenskoren – biedt aan onze leerlingen (vanaf 9 jaar) de kans om mee te zingen in een Matthäus Passion. Hieronder kunt u meer lezen over dit aanbod en hoe uw zoon aan te melden.

Wat is het Haags Matrozenkoor?
Het Haags Matrozenkoor is een van de drie klassieke jongenskoren in Nederland. Bekend geworden met de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion met het Nederlands Kamerkoor en het Residentie Orkest, maar inmiddels veel meer allround gevraagd. Zo hebben de jongens afgelopen jaar meegezongen in de Carmina Burana in het Festival Classique, Ondine van het Nationaal Theater en Een ode aan Annie M.G. met allerlei bekende Nederlanders in Carré.
Het Haags Matrozenkoor biedt een muzikale opleiding aan voor jongens vanaf 5 jaar. Dat begint spelenderwijs waarbij vooral eerst op ritme en interval van tonen wordt ingezet. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van de Kodály-methode waarbij een hele mooie combinatie gemaakt wordt van zien, horen en handgebaren (en natuurlijk zingen). Daarna groeien de jongens stapje voor stapje toe naar het meer klassieke repertoire waarbij ze onderweg veel podiumervaring opdoen en in sommige gevallen zelfs solo zingen. Het Haags Matrozenkoor biedt daarmee een ideale basis voor het spelen van een muziekinstrument of een performance op het podium.

Wat is het aanbod?
Het Haags Matrozenkoor biedt jongens vanaf de leeftijd van 9 jaar de mogelijkheid om als projectlid mee te zingen in een echte uitvoering van de Matthäus Passion met het Nederlands Kamerkoor en het Residentie Orkest. Deze concerten zijn op 18 en 19 april 2019 in de Pieterskerk in Leiden en in Delft. Uw zoon wordt in deze uitvoeringen onderdeel van het vaste koor en zal daar de steun krijgen van jongens die al vaker een Matthäus Passion hebben gezongen. Het is best spannend zo’n eerste keer, maar de jongens krijgen er gegarandeerd een geweldige zangervaring mee en zullen dit de rest van hun leven niet vergeten.

Het instuderen van de koralen uit de Matthäus Passion gebeurt op maandagmiddag van 17-17.45 in de Kloosterkerk in Den Haag. De repetities voor de projectmatrozen beginnen op maandag 11 februari.

U kunt zich aanmelden via
en meer informatie verkrijgen via de moeder van Jelle uit klas 4a (Jelle is projectlid van het Matrozenkoor) via 06 42557090 of via de moeder van Castor uit klas 4c, 06 42428581.
U kunt uiteraard ook een kijkje nemen op de website www.matrozenkoor.nl (http://www.matrozenkoor.nl/)