Blog

Maandbericht januari 2017

Te laat komen door de kou?
Komt het door het ruitenkrabben, door vastgevroren sloten of kettingen, of door andere oorzaken? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat we merken dat er de afgelopen weken weer substantieel te veel kinderen te laat op school komen.

Het is voor kinderen fijn om op tijd op school te zijn. Ze kunnen dan rustig aankomen, bij hun klas gaan staan en samen met de leerkracht mee naar binnen. De stress van het net op tijd of zelfs te laat komen is niet gezond voor hen. Daarnaast is het voor de rust in de klas aan het begin van de dag ook echt belangrijk dat iedereen tijdig in de klas is.

Hierbij dus een herhaalde oproep om echt vóór 8:25 uur op school te zijn. De deur gaat uiterlijk om 8:30 uur dicht. Als u dan, om welke reden dan ook, toch te laat komt, gaat de deur pas om 8:40 uur open voor de laatkomers.
Niels

 

Brandalarm
Afgelopen woensdag ging er een brandalarm af in de school. Voor een tweede keer in 15 jaar is er een leerling geweest dat zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen en moest weten wat er gebeurt als je op dat knopje drukt dat achter dat glazen plaatje zit…

De gevolgen waren veel groter dan hij zich had voorgesteld. Een hele school die stante pede ontruimt moest worden, net op het moment dat de kinderen van klas 1 t/m 6 al aan het vertrekken waren. De kleuters, die net de dag aan het afsluiten waren en opeens zonder schoenen en jassen in -4 graden naar buiten moesten, hebben in de kou staan wachten tot ze weer naar binnen mochten. Dat was niet fijn! We hebben een paar boze reacties gekregen, soms door misverstanden, soms omdat men ons te rigide vond in het naleven van de afspraken, maar over het algemeen was er begrip en waardering. Ik kan er alleen maar dit over zeggen: Het is goed om te merken dat zelfs op een dergelijk ongunstig moment de ontruiming vlot verliep. Chapeau voor alle collega’s en kinderen!

NB. Brandoefeningen zullen nooit met vrieskoude worden gehouden.

Niels

 

Kind ziek, stuur een email?!
Als je kind ziek is stuur je in het vervolg een email naar: basisschool@devrijeschooldenhaag.nl. Vermeld dan voor- en achternaam van je kind en de klas waar uw kind zit.
Hartelijk dank.

 

Nieuwe website
De vereniging van Vrijescholen heeft deze week een nieuwe website gelanceerd
www.kiezenvoordevrijeschool.nl voor ouders die zich willen oriënteren op het vrijeschool onderwijs.
Ook leuk voor als u eens een familielid, vriend of collega treft die de vrijeschool niet kent