Blog

Maandbericht februari 2021

Beste ouders en verzorgers,
Na een bewogen start van het jaar, met afstandsonderwijs en een, door het winterse weer, chaotische school opening, hebben we toch twee heerlijke weken beleefd met elkaar op school. Het steeds omschakelen heeft veel gevraagd van iedereen, dus dat we even een week mogen bijkomen en ons voorbereiden op een mooi voorjaar, komt zeer gelegen. Hopelijk kunnen ook jullie even wat los komen van de school stress. Het is fijn te merken dat Marjolein steeds meer taken oppakt in de school waardoor we weer goede slagen maken in het borgen en waar nodig versterken van de onderwijskwaliteit. Deze week en de weken na de vakantie nemen we de midden-toetsen af om goed te kunnen analyseren waar er eventuele lacunes zijn ontstaan de afgelopen maanden. Dat helpt de leerkrachten om te kijken waar extra aandacht aan gegeven moet worden. Verder zijn we aan het kijken hoe we toch weer, op een veilige manier, meer vaklessen kunnen gaan organiseren. Dat zal nog niet meteen na  de vakantie zijn, maar hopelijk wel snel daarna. Deze week is er samen met de MR een goede stap gezet in het opstellen van een profiel voor de nieuwe schoolleider. Begin maart zal dat zijn beslag krijgen en zal die zoektocht gaan starten.   Iedereen een goede vakantie gewenst! Met vriendelijke groet,
Niels Schieman
Studiedag
Maandag na de vakantie is een studiedag. Na de lange lockdown en de problemen met het weer realiseren wij ons dat dit niet gelukkig is. Natuurlijk hebben wij overwogen om hem niet door te laten gaan, maar door de lockdown en de lange sluiting zijn de leerkrachten niet toegekomen aan een gezamenlijk gesprek over de kwaliteit van onderwijs. We zullen hier op 1 maart aandacht aan besteden. Dit leek ons een belangrijke beweegreden om de studiedag door te laten gaan. Hoezeer wij ook begrip hebben dat dit voor sommige ouders heel ingewikkeld is, vertrouwen we er toch op dat jullie, met deze informatie, begrip hebben voor onze keuze en van een fijne lange voorjaarsvakantie kunnen genieten met elkaar.
Marjolein Triest
Waarheen met een probleem?
Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Het is belangrijk dat degene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is een klachtenprocedure opgesteld. Deze is ook hier te lezen op de website.
Wij onderscheiden een binnenschoolse en buitenschoolse klachtenprocedure (we zetten in het maandbericht alleen de binnenschoolse, meer uitgebreide informatie is te vinden op de website):
A. Binnenschoolse: vragen, problemen en (meestal mondelinge) klachten, die intern behandeld worden.
B. Buitenschoolse: de klachtencommissie van GCBO. Deze treedt in werking na de binnenschoolse procedure.
C. Vertrouwenspersoon: In het geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan men zich wensen tot onze interne vertrouwenspersoon.
A. De binnenschoolse procedure
Algemeen: Iedere aangesprokene onderzoekt de klacht en meldt aan de aanbrenger welke acties er zullen worden ondernomen. Eerste aanspreekpunt: de klassenleerkracht. In geval van pedagogische problemen, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts. Tweede aanspreekpunt: de teamleider. Als het niet lukt de problemen met de leerkracht op te lossen of als er een vertrouwensprobleem is, kunt u contact opnemen met de teamleider. Voor de klassen 1-3 is dit mw. Kari Liv Breivik (k.breivik@devrijeschooldenhaag.enl), klassen 4-6 mw. Frederique Gorkovoi (f.gorkovoi@devrijeschooldenhaag.nl) en voor de kleuters mw. Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl). Derde aanspreekpunt: de schoolleider, Marjolein Triest (m.triest@devrijeschooldenhaag.nl).  Als de problemen ook met de teamleider niet naar tevredenheid zijn opgelost kunt u terecht bij de schoolleider. Vierde aanspreekpunt: Blijft het probleem onopgelost, dan komt het bij de bestuurder Artho Jansen (via a.italianer@vsdenhaag.nl) van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland. Deze gaat na of bij de behandeling van het probleem/de klacht alles is gedaan om tot een goede oplossing te komen. Als ook dit niet tot oplossing leidt, is er de mogelijkheid om een officiële, schriftelijke klacht in te dienen bij de Stichting GCBO.  
Tandartsafspraken tijdens school
Verzoek van de leraren aan de ouders, om tandartsbezoeken zo veel mogelijk te plannen in de vakantie of na schooltijd. 
Vakantie
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Tot 31 maart adviseert de overheid om uitsluitend voor noodzakelijke reizen naar het buitenland te gaan. Mocht u er deze vakantie toch voor kiezen om naar het buitenland te gaan, dan geldt voor alle landen na terugkomst een quarantaine van 10 dagen en mogen de kinderen niet naar school. Op dag 5 na terugkomst kan een PCR test gedaan worden (geen sneltest). Wanneer deze negatief is, zijn de kinderen weer welkom. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de overheid. 
Niels
Agenda
voorjaarsvakantie 22-26 februari 
studiedag 1 maart
Palmpasen 26 maart