Blog

Maandbericht december 2020

Beste ouder(s), beste verzorger(s),

Geen koffie en thee met kerstbrood dit jaar, zoals er zoveel dingen niet doorgingen. 2020 werd het jaar waarin we steeds moesten schakelen in een poging onze gezondheid te bewaken en het leven toch zo goed en zo kwaad als het ging de ruimte te geven. Voor jullie als ouders gaf dat regelmatig onzekerheid en extra ‘gedoe’ als kinderen thuis moesten blijven of zelfs thuis moesten leren. De rust en regelmaat moesten steeds opnieuw worden gezocht, reinheid kreeg alle aandacht.

Desondanks hebben we de afgelopen maanden eigenlijk een heel normaal schoolleven kunnen leiden. Natuurlijk was iedereen zich continu bewust van de hygiëne en veiligheidsmaatregelen en was de puzzel om steeds overal een leerkracht te hebben vaak ingewikkeld (en niet altijd succesvol). Het viel ons ook zwaar om elkaar en jullie niet fysiek te kunnen ontmoeten, maar naar mijn inschatting hebben de kinderen toch een paar heerlijke en goede maanden achter de rug.

Toen we afgelopen maandag te horen kregen dat de school opnieuw dicht moest, zijn alle leerkrachten direct in actie gekomen om alsnog iets van een kerstviering te hebben met de kinderen voordat zij naar huis zouden gaan. Ook heeft bijna iedereen al werk voorbereid en aan de kinderen meegegeven om thuis mee aan de slag te kunnen na de vakantie. Opnieuw heb ik met bewondering gekeken naar ieders aanpassingsvermogen en focus om het goed te doen met de kinderen.

Ik heb mijzelf het afgelopen jaar nooit uitgesproken over mijn persoonlijk mening ten aanzien van alle maatregelen. De maatschappelijke discussie is dusdanig complex dat het naar mijn idee het beste is om het protocol voor het primair onderwijs te volgen bij de te nemen maatregelen. Maar de huidige sluiting heeft ons echt overvallen en ik heb er grote moeite mee. Wat dat betreft ben ik blij met het politieke debat hierover en ook de aanpassingen die er nu lijken te gebeuren. Ik heb goede hoop dat de sluiting beperkt zal blijven tot maximaal 1 week na de vakantie. Mogelijk volgt hierover tijdens de vakantie nog nieuwe informatie.

De noodopvang wordt opgezet in nauwe samenwerking met De Sprank, onze IKC partner (Vrije Speelklas en Het Grote Huis). We willen naast kinderen van ouders met cruciale beroepen, ook kinderen opvangen voor wie dat echt wenselijk is. Jullie ontvangen daar een aparte brief over.

De Adventmuziek van de afgelopen weken was prachtig. Zonder jullie in de zaal was er ruimte voor de kinderen om te zitten en waren de muzikanten goed te zien en horen. Dat was dan weer een voordeel bij het nadeel dat we jullie moesten missen in de school. De foto boven dit bericht geeft denk ik een mooi sfeerbeeld.

Ik sluit dit jaar af met een kerstgedachte:

In deze donkere tijden moeten we schoonheid en licht zoeken in onszelf,

De kersttijd kondigt de geboorte aan van nieuwe hoop en nieuwe kansen,

Creëer de rust en de ruimte om te vinden.

Met hartelijke groet,

Niels Schieman
Schoolleider

Nieuwe medewerkers secretariaat
Vanaf begin deze maand zijn er 2 nieuwe medewerkers werkzaam op het secretariaat: Marie Louise (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend) en Annemieke (aanwezig op woensdagochtend, donderdag, vrijdag). Hieronder stellen ze zichzelf even voor:

Ik ben Marie Louise, moeder van 2 jongens en woonachtig in het centrum van Den Haag. Na het afronden van mijn studie Nederlands ben ik gestart als docent voor vluchtelingen. Daarna ben ik overgestapt naar de commercie en heb ik als algemeen directeur bij een communicatiebureau gewerkt. Na een sabbatical van een jaar ben ik gestart als praktijkondersteuner bij Spring Kinderfysiotherapie. Het werken in het onderwijs is mij altijd bijgebleven en ik vind het dan ook heel erg leuk om daarnaast ook hier aan de slag te gaan. Als ‘spin in het web’ heb ik het nu al erg naar mijn zin!

Mijn naam is Annemieke Klinkenberg, moeder van 3 kinderen die hier op de Vrije School zitten. Ik heb hiervoor 14 jaar op de financiële administratie gewerkt op de Vrije School bovenbouw, dus ik kende de school al goed. Omdat mijn werk als musicus tijdens deze corona-crisis volledig stil is komen te liggen zocht ik een plek waar ik meer contact met mensen kon hebben, en dat heb ik zeker gevonden! Het is een fijne plek, op het ene moment plak ik een pleister op een knie en een volgend moment ondersteun ik het MT, kortom, lekker enerverend. Naast dit werk heb ik een zangles- en ademtherapie-praktijk aan huis.
Samen met mijn duopartner Marie Louise proberen we er een goed geoliede machine van te maken!

AGENDA
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Kerstvakantie
Tot en met 17 januari 2021 (?)
lockdown