Blog

Maandbericht december 2016

Sinterklaas

Maandag komt Sinterklaas weer naar onze school. Ieder jaar vind ik het weer een hele eer de goedheiligman bij ons te mogen verwelkomen! De afgelopen jaren hangt er echter een, laat ik zeggen, moeilijke sfeer rond dit feest door de vragen die vanuit de maatschappij naar voren zijn gebracht over zijn hulpen. Maar het wordt tijd dat we ons weer concentreren op waar het echt om gaat bij dit feest, namelijk het vieren van de verjaardag van de goedheiligman, de beschermheilige van het huwelijk en het gezin, de kindervriend die zorgt dat ieder kind, rijk of arm, zwak of sterk, zich goed kan voelen.

In Den Haag hebben de verschillende schoolbesturen met elkaar afgesproken om binnen drie jaar geleidelijk de vijf discriminatoire aspecten van de figuur ‘Zwarte Piet’, zoals vastgesteld in het befaamde VN-rapport, uit het beeld te verwijderen. Behalve dat dit beleid van de schoolbesturen is, hoop ik dat dit ook kan worden ervaren als onze eigen keuze. Ondanks alle argumenten die er zijn om het beeld van ‘Zwarte Piet’ te verklaren en in een positief daglicht te plaatsen, is de maatschappelijke werkelijkheid er een waarbij dit beeld niet meer past als we werkelijk willen werken aan inclusie. Dat vraagt namelijk wederzijdse aanpassing, begrip en respect. De discussie over wel of geen ‘Zwarte Piet’ is er een zonder einde en ik ga die niet meer voeren.

Onze Pieten zijn dit jaar met roetvegen (en misschien nog één zwarte?), zonder pruiken, oorbellen en rode lippen. Verder zijn zij ‘knap’, niet alleen in kunstjes, maar ook in bijvoorbeeld zingen, taal en rekenen. Zij helpen de oude heilige man die wel wat ondersteuning kan gebruiken. Het onderdanige element is dus helemaal verdwenen en omgezet in een hulpvaardig en respectvol beeld. We spreken niet meer van ‘Zwarte Pieten’. Een leuke suggestie van een ouder was om het te hebben over ‘Lieve Pieten’, maar het kunnen ook “Knappe Pieten’ of ‘Vrolijke Pieten’ zijn. Er zullen vast nog andere mooie benamingen opkomen. Vorig jaar waren er overigens nog wel een aantal pruiken en meer Zwarte dan Roet Pieten. Dit jaar is dus een vervolgstap. Ik wens alle kinderen en onszelf een heel fijn Sinterklaas feest! Niels

Graag stel ik mezelf aan u voor

nadine-nederpelt

Mijn naam is Nadine Nederpelt. Ik ben werkzaam bij XtraPlus als schoolmaatschappelijk werker en ik ben sinds dit schooljaar verbonden aan De Vrije School Den Haag. Ik volg hiermee Lucia Pultrum op. Op maandag zal ik aanwezig zijn op school.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding en/of de thuissituatie.

** Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
————————————————————
* Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
* Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
* Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
* Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
* Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

Wilt u meer weten, kom dan gerust langs. U bent van harte welkom.
U kunt mij e-mailen via: n.nederpelt@smw-basisschool.nl
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.smw-basisschool.nl

 

Nieuwe bewoners in de wijk

Onlangs is er op de Pompstationsweg 14 (bij de gevangenis) een locatie geopend voor statushouders (asielzoekers). Het gaat om 23 onzelfstandige units (van +/- 9m2), met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Daarnaast zijn er 2 gezinsappartementen. Er wonen alleen vrouwen in de units en twee gezinnen met kinderen in de appartementen. Deze kinderen komen niet bij ons op school omdat ze elders in de stad speciaal op maat gemaakt onderwijs krijgen aangeboden. De samenstelling van de bewoners is 50% Syriërs, 30% Eritreeërs en 20% overige nationaliteiten. De buurt is door de gemeente actief geïnformeerd en wordt actief betrokken bij het welkom heten en opvangen van deze mensen. Op 10 december a.s. wordt er een inzamelingsactie georganiseerd om de bewoners aan huisraad en meubilair te helpen. Mocht u nog bruikbare spullen hebben dan zal men u dankbaar zijn.