Blog

Maandbericht april 2015

Twee jaar bewegende klas (of eigenlijk vier!)

Na een eerste pilot vier jaar geleden heeft de school in 2013 besloten om schoolbreed te gaan werken met de bewegende klas. Dit is een opzet waarbij de tafels en stoelen verdwijnen uit de eerste klas en vervangen worden door banken en kussens. Dit concept was door Annemiek de Leeuw (nu leerkracht in de eerste klas) opgepikt in Duitsland en door haar in onze school geïntroduceerd. De belangrijkste reden voor deze keuze in 2013 was de overtuiging dat het nieuwe werkvormen mogelijk maakt die goed aansluiten bij onze pedagogie en didactiek. Het zou de kinderen helpen in hun motorische ontwikkeling, in hun sociale vermogens en in het focussen tijdens het leerproces. Bij de introductie leefden er bij leerkrachten en ouders echter ook veel vragen. Is het werken op kussens en banken wel gezond voor de fysieke ontwikkeling van kinderen? Is het werken vanuit een kring niet te belastend voor een leerkracht? Zijn de kinderen niet te snel afgeleid waardoor ze juist niet kunnen focussen op
het leerproces?

Monitoring en evaluatie
Vanaf het begin van het schooljaar 2013-2014 heeft er een taakgroep onder leiding van Christel Houtermans (leerkracht in de tweede klas) systematisch naar deze aannames en vragen gekeken. Op grond van hun eerste positieve bevindingen is eind vorig schooljaar besloten om het concept door te zetten in zowel de eerste als de tweede klas. Dit jaar is deze taakgroep voortvarend verder gegaan met haar monitoring en evaluatie van de bewegende klassen. Daarbij zijn diverse externe deskundigen gevraagd om mee te kijken. Dit maandbericht leent zich er niet toe het gehele evaluatie rapport te citeren, maar ik licht er toch graag de drie hoofdvragen en hun conclusies uit:

De eerste vraag was of de bewegende klas bijdraagt aan het ontwikkelen van de motoriek? De conclusie op die vraag was dat “… het materiaal en de kringopstelling bieden de ruimte om te kunnen bewegen. De combinatie bewegen en meubilair wordt hierin als versterkend ervaren. In de bewegingsklas vullen niet de meubels maar de kinderen de klas. De ruimte om te bewegen is steeds voor handen en er wordt in het programma veel aandacht besteed aan het bewegen. Oefening baart kunst en dat draagt bij aan de motorische ontwikkeling.”

De tweede vraag was of de opstelling van de meubels (de kring als grondvorm, minder frontaal les) bijdraagt aan het vergroten van sociale vaardigheden? Daar was de conclusie dat “…door de kringopstelling merk je dat er in het sociale meer wederkerigheid is tussen leerkracht en kinderen. Dit bewerkstelligt veel sterker een gezamenlijk proces, om met elkaar voor de klas te zorgen. Dus is er een sterke gezamenlijkheid in het organiseren van andere opstellingen en het voorbereiden van activiteiten”

De laatste hoofdvraag ging over of de kringopstelling in de klas zorgt voor een actievere werkhouding en hoe deze doorwerkt in het leren en opnemen van de lesstof. Hierbij is geconcludeerd dat “…de kringvorm zorgt voor een sterke gezamenlijke betrokkenheid. Het gevoel dat ze het met elkaar moeten doen is sterk aanwezig en vraagt actief mee werken en denken.  Dit resulteert ook in een actieve werkhouding.”

Hoe gaan we verder?
De evaluatie (waaruit hierboven geciteerd) wordt de komende tijd met het college en ouders besproken. Nu is al duidelijk dat we op grond van de huidige inzichten enthousiast zijn om onze bewegende klassen ook komend jaar door te zetten in zowel de eerste als tweede klas. Aan het einde van volgend schooljaar nemen we dan een besluit over het al dan niet definitief doorzetten van de bewegende klas.
Daarnaast ligt nu de vraag voor hoe de huidige tweede klassen komend jaar verder gaan. Willen we ook in de derde klas nog doorgaan met een aangepaste inrichting? Zullen zij bijvoorbeeld (net als in de eerste pilotklas van Annemiek destijds) met klaptafels gaan werken? Dit gesprek, waar ook de ouders van de huidige tweede klassen bij worden betrokken zal de komende maanden zijn beslag krijgen in een besluit.

Ten slotte
Ondertussen is ook de interesse gewekt bij heel wat andere vrije scholen in het land. Wij hebben een Duitstalig boek laten vertalen in het Nederlands zodat het voor geïnteresseerde collega’s gemakkelijker is geworden om kennis te nemen van de bewegende klas. De betrokken collega’s organiseerde verschillende lezingen en workshops binnen en buiten onze school, en met regelmaat kwamen er leerkrachten een dagje hospiteren. Velen vertrokken enthousiast terug naar hun eigen school en dit jaar zijn er verschillende andere vrije scholen begonnen met een bewegende klas. Dat is mooi omdat het initiatief daarmee een bredere bedding krijgt en er meer (leer-) ervaringen kunnen worden gedeeld.

Meer weten?
* Een bondige uitleg over de bewegende klas kan je zien op dit YouTube filmpje 
* De evaluatie rapporten kan je opvragen via info@devrijeschooldenhaag.nl
* Het boek ‘Klas in beweging’ kan je kopen via deze link. (het boek richt zich primair op leerkrachten)

 

Paasmarkt

Paasmarkt weer een groot succes!

Wat hebben de beide zesde klassen goed samengewerkt, dat viel dit jaar echt op. Vanwege het slecht weer werd de grote zaal snel omgeturnd tot een ware lentemarkt. Wat waren de hapjes weer lekker en wat hebben de leerlingen hard gewerkt.
De Paasmarkt heeft in totaal € 837,20 opgebracht. De helft van dit bedrag wordt geschonken aan het Kankerfonds en de andere helft komt ten goede aan de 6de klas kampweek. Bedankt iedereen!

TrashUre Hunt picknick met de gehele vrijeschool op woensdag 27 mei 2015

We verzamelen direct na schooltijd op het schoolplein of je gaat meteen door naar het strand van Wassenaar (natuurgebied Meijendel).

De spelregels zijn simpel: TrashUre Hunters zijn de piraten, de schatzoekers en alles wat niet in de natuur hoort zijn de schatten. Voordat de troep de prullenbak in gaat, worden er kunstwerken en schatten van gemaakt. Van plastic kastelen, exotische dieren van touw, autobanen van blik en verkleedpakken van visnet, achtergelaten speelgoed en nog veel meer… Lees meer