Blog

Maandbericht februari 2020

Denktank ouderparticipatie

Tank je mee? Niet in je auto, maar in school.

Voor een actieve en levendige school, met actieve ouders.

Op de eerste ouderavond van dit schooljaar heeft school de ouders en verzorgers van alle kinderen van de school uitgenodigd om mee te praten in een denktank over het vergroten van ouderparticipatie. In november hebben we met een groep ouders en leerkrachten 5 concrete vormen van ouderparticipatie onderscheiden. En daarover willen we doortanken. Om uiteindelijk meer ouderparticipatie te creëren. Heb je zin om mee te tanken en te participeren? Sluit je aan op woensdag 19 februari van 20:00 tot 21:30 uur op school (grote zaal).

Welke vormen voor ouderparticipaties zijn dat dan?
1. Het dagelijks contact op klasniveau
+ Denk aan: je kind naar de klas/juf/meester brengen, klas-appgroep, ouderavonden van de klas etc
2. “Handjes” van ouders en verzorgers voor specifieke activiteiten (van de klas en de gehele school):
+ Denk aan: vegen, hulp bij breiles, bloemen verzorgen, bazaractiviteiten
3. Medezeggenschapsraad
4. Financiën
+ Denk aan: ouderbijdrage, broodgeld, financieel beleid
5. Het contact met school als geheel
+ Denk aan: maandbericht, rondom inschrijvingen, ziekmeldingen, Seizoener

We praten door over deze vormen aan de hand van de volgende vragen:

a.       Wat hoort er thuis bij deze vorm van ouderparticipatie?

b.       Wat gaat er goed?

c.       Wat gaat er niet goed?

d.       Wat wil jij bijdragen?

Daarnaast hebben we een open categorie:

Met de vragen aan ouders, verzorgers en leerkrachten:

e.       Welke onderwerp zou je morgen willen laten?

f.        Welke onderwerp zou je morgen willen oppakken?

g.       Wat verwacht je op dat onderwerp?

h.       Wat is de situatie op dat onderwerp dat je zou willen oppakken?

i.         Wat wil je zelf bijdragen?

We zien je graag meetanken. Meld je aan via

Hartelijke groet,

Namens denktankende ouders, verzorgers en leerkrachten Warner Deenen, Manon Wolfert en Alice Overduin

Schoolbibliotheek
Vandaag zijn alle leesboeken van school verzameld, beoordeeld en vervolgens afgedankt. Veel van onze boeken hebben we over de laatste decennia verzameld en zijn echt niet meer in orde. Oude spelling, boeken die uit elkaar vallen of verhalen die echt niet meer van deze tijd zijn. De goede boeken (en dat zijn er nog heel veel) zijn geregistreerd en gelabeld. Nu we precies weten wat we hebben wordt de schoolbibliotheek aangevuld met ruim 1300 nieuwe boeken. Dat voelt als een groot cadeau dat we o.a. dankzij jullie bijdragen hebben kunnen realiseren! Speciale dank aan de ouders die ons vandaag hebben geholpen bij deze monsterklus.
Afscheid van Caroline Mast en Lot Hooghiemstra

Per 1 februari heeft Caroline Mast, intern begeleider voor de kleuterafdeling een nieuwe baan in de jeugdzorg. Wij hebben de afgelopen vier jaar intensief samengewerkt om leerkrachten te ondersteunen en kinderen te helpen om het onderwijs te krijgen dat bij hen past. Haar zorg voor kinderen zal ze nu op een andere manier gaan invullen. Tot de zomer nemen de andere twee intern begeleiders haar taken over door allebei een dag extra te gaan werken. Ondertussen bekijken we met elkaar hoe we de ondersteuning door de intern begeleiders na de zomer structureel willen invullen.

Ook Lot Hooghiemstra vertrekt binnenkort. Zij is al geruime tijd afwezig, maar vertrekt nu officieel per 1 maart. Lot heeft een lange verbinding met onze school waarin zij velen heeft weten te inspireren. Zij pakt verschillende nieuwe (pedagogische) uitdagingen op.

Wie o wie komt meezingen?!
Al jaren zingt een aantal ouders onder leiding van onze muziekleerkracht Marie de Geus op vrijdagochtend. Door omstandigheden kunnen er een paar ouders dit keer niet meedoen. Om door te kunnen gaan heeft het koortje nog 3 of 4 ouders nodig. Het is een heerlijk begin van de dag, dus als je zin hebt: kom meezingen! Alle informatie in deze flyer.