Kleuteronderwijs

In de opvoeding van het jonge kind is goede gewoonte een krachtige bondgenoot. Door herhaling en voorspelbaarheid, iedere dag weer, maakt een kind zich vele gewoontes en vaardigheden eigen. Hiermee bouwt het aan zelfstandigheid, vertrouwen in zichzelf en in de wereld. 

Lestijden
Maandag 8:30-12:30
Dinsdag 8:30-12:30, oudste kleuters tot 14:50
Woensdag 8:30-12:30
Donderdag 8:30-12:30, oudste kleuters tot 14:50
Vrijdag 8:30-12:30 

Brengen en Ophalen
De kinderen worden gebracht en gehaald tot aan de deur van de klas. Graag verzoek aan de ouders om het afscheid kort en duidelijk te houden en weg te gaan zodra de klas gaat beginnen. 

De kapstok
Bij de meeste klassen staan er bakken onder de kapstok, deze zijn bestemd voor de laarzen die op school blijven. De kinderen maken hier gebruik van bij nat weer. Help je kind om zelfstandig de jas op te hangen en de schoenen erboven te zetten (in het geval er slofjes worden gedragen in de klas), dan kunnen zij hun spullen weer terugvinden als het tijd is voor het buitenspelen.  

Kleding
Wanneer de seizoenen wisselen kunnen de temperatuurverschillen op de dag groot zijn. Kleed je kind vooral niet te koud; in de klas kan het warm zijn, juist in de winter, maar voor een goed klimaat moet er ook gelucht worden en koelt het weer af. Meest prettig is het als de kinderen verschillende laagjes aanhebben, dan kunnen die al naar gelang de behoefte worden uit- en aangedaan. Geef liever iets te veel dan te weinig mee! Houd rekening met buitenspelen, schilderen en bakken; kinderen kunnen niet helemaal schoon thuiskomen. Iedere dag wordt er een uur buiten gespeeld, gerend en geklommen. Ook zijn er klassen die wekelijks een flinke wandeling maken. Het is aan te raden om stevig schoeisel mee te geven dat niet snel van de voeten schuift. Ook als het flink heeft geregend en er grote plassen liggen gaan we buitenspelen. Met een regenbroek of een extra setje kleren kunnen de kinderen genieten van water en zand. 

Euritmie
Eén keer per week krijgen de kinderen kleutereuritmie in de kleine euritmiezaal. Dit wordt geleid door de euritmie juf Brigit van Gent, de eigen juf doet mee met de kinderen. Euritmie is een bewegingsleer waarmee stemmingen, klanken en taal worden bewogen en uitgebeeld. De herhaling in spreken en bewegen werkt vormend op het innerlijk van het kind. Met ritme en rijm, omlijst door stemmingsvolle muziek van de lierspeelster, wordt er een aantal weken aan eenzelfde sprookje gewerkt. Euritmie wordt in overleg met de ouders ook individueel ingezet in de euritmietherapie. Eén op één doet de juf spelletjes en oefeningen met een kind om het te helpen bij een ontwikkelingsvraag. 

Euritmieschoentjes
Voor de euritmie hebben de kinderen euritmieschoentjes met rubberen zool nodig, deze te koop bij de administratie van de school (€ 8,50). We hebben ook een voorraad 2de handsschoentjes beschikbaar. 

Speelgoed van thuis
In de klas hebben we voldoende zorgvuldig afgestemd speelgoed en spelmateriaal. Geef geen speelgoed of verkleedkleren mee van huis. Jonge kleuters die soms nog wat extra houvast en steun nodig hebben mogen een knuffel of een popje meenemen. 

Gevonden voorwerpen
In de kleutergang staat op het bankje, naast de blusslang, een mand. Hier kunnen gevonden voorwerpen worden gebracht en gehaald. 

School en thuis, contact met ouders
Er zijn informatieavonden waarin een inkijk in de achtergronden van ons onderwijs wordt geboden. Ook wordt er soms een spreker uitgenodigd om een onderwerp rondom opvoeding te verdiepen. Gedurende het jaar zijn er verschillende ouderavonden in de klas. Er wordt dan over de klas verteld, er wordt soms een thema behandeld en enkele jaarfeesten worden voorbereid.  

De jaarfeesten kunnen gerealiseerd worden dankzij de hulp van ouders. Samen worden voorbereidingen getroffen, lekkere hapjes gemaakt en spelletjes in elkaar gezet. Bij enkele vieringen worden de ouders uitgenodigd om het mee te beleven met de kinderen. 

Parro 
Alle communicatie over mededelingen, lijstjes voor bloemen, schoonmaken, hulp bij feesten en dergelijke loopt via Parro. 

De overgang naar de eerste klas
De overgang van de kleuterklas naar de eerste klas is een belangrijk moment. Vanaf dat de kleuter als dromerige 4-jarige de kleuterklas binnenkwam is hij nauwgezet gevolgd in zijn ontwikkeling door de kleuterleidster en de ouders. Er breekt nu een nieuwe fase in de ontwikkeling aan. 

Aan het einde van de kleutertijd heeft het kind vele stappen gezet en is uitgegroeid tot een taakgerichte oudste kleuter. De oudste kleuter is nu groot en voert graag extra taakjes en gerichte opdrachten uit. Er worden extra projecten buiten de klas aangeboden. Een nieuwe fase wordt ingeluid, het kind is rijp om gericht de wereld in zich op te nemen, om te gaan leren. 

Om de stap tot leren te kunnen zetten moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Hiervoor kijken we heel bewust naar een aantal verschillende gebieden: de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling, de grof- en fijn motorische ontwikkeling en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Er wordt gekeken hoe het kind fysiek is gegroeid, wat het laat zien in tekeningen en in het eigen fantasiespel. 

In het voorjaar zijn er tafeltjesgesprekken waarin met de ouders van de oudste kleuters wordt besproken hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Op onze school wordt dit beoordeeld door het zorgteam, bestaande uit de Klassenleerkracht en de intern begeleider, en de euritmietherapeut. Na observatie en zorgvuldig overleg wordt er een besluit genomen en wordt er advies aan de ouders uitgebracht.