Instemmingsverzoek 6 juli 2021

Naar aanleiding van het vorige MR overleg (zie notulen 28-6-2021) en herhaaldelijk verzoek heeft de MR op 4 juli een instemmingsverzoek ontvangen vanuit de schoolleiding. Vanwege een beoogde afwijking in het beleid – samenstellen van combinatiegroepen – is er namelijk specifiek instemming nodig vanuit de personeelsgeleding.

De personeelsgeleding heeft op 5 juli een spoedvergadering ingelast en het instemmingsverzoek behandeld. De uitkomst daarvan is dat er geen instemming is verleend.

De motivatie die op dinsdag 6 juli naar de schoolleiding is verzonden kunt u op opvragen via medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl. Ook voor andere vragen en opmerkingen verzoeken wij u gebruik te maken van onze email: medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl