Inspectierapport

De inspectie heeft in juni 2022 onze school bezocht. Het definitieve rapport is inmiddels gepubliceerd: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=905853&pseudocode=05WB%257CC1&page=1

We zijn blij een bekostigde vrijeschool te zijn. We geloven erin dat er binnen het inspectiekader voldoende ruimte is om ons mooie onderwijs vorm te geven. Niet alleen hebben wij ons ontwikkeld, ook de inspectie heeft hierin een ontwikkeling doorgemaakt. Wij hebben met vertrouwen 2 jaar geleden de keus gemaakt om ons onderwijs binnen dit inspectiekader vorm te geven. Dit vraagt niet alleen iets van ons maar ook van onze collega’s. Deze keus is niet alleen ontstaan vanuit ‘lessons learned’ uit het verleden, maar is zeker ook ingegeven door het geloof in ons vrijeschoolonderwijs, de wens het toekomstbestendig te maken en zo dit nog vele jaren te kunnen behouden!

In de bestuurlijke reactie, die als bijlage is opgenomen bij het rapport, wordt de inspectie bedankt voor de openheid waarmee de inspectie onze scholen tegemoet is getreden. Het bestuur heeft op twee onderdelen echter een kanttekening gemaakt, om daarmee eigen inzichten onder de aandacht van de inspectie te brengen. Van belang is met name dat de beoordelingsmethodiek van de inspectie niet geheel aansluit bij de methodiek van de vrijescholen. Onze eigen methodiek is in ontwikkeling en we gaan er vanuit dat de inspectie bij een volgend bezoek hier wel gebruik van zal maken.