Inschrijven

Onze school staat open voor alle kinderen die aangemeld worden door hun ouders. Daarbij vragen wij ouders bewust te kiezen voor het onderwijs waar wij als school voor staan (zie missie, kernwaarden en visie), maar kijken wij verder niet naar hun achtergrond.

Hieronder vindt u de inschrijfprocedures voor de verschillende klassen.

Peuters

Uw kind aanmelden voor de peuterklas
Voor veel kinderen is de speelklas een eerste kennismaking met de wereld zonder vader of moeder.

Het ene kind vindt het meteen heerlijk om met anderen in een speelklas te zijn, het andere kind heeft meer steun nodig.

De leidster beslist in samenspraak met de ouders wat voor hun kind de meest passende introductie in De Vrije Speelklas is.

Klik hier voor meer informatie over de aanmeld procedure (u wordt doorverwezen naar de site van De Vrije Speelklas)


Kleuters

Uw kind aanmelden voor de kleuterklas

Wanneer u overweegt om uw kind aan te melden voor de kleuterklas (groep 1), komen wij via het opgave formulier informatiebijeenkomsten graag met u in contact om u meer informatie te geven over onze school en om de aanmeldings- en toelatingsprocedure te starten. U krijgt bij de informatiebijeenkomst een code waarmee u uw kind bij ons voorlopig kunt aanmelden met het leerlingformulier. Wanneer een van uw kinderen reeds is ingeschreven, kunt u contact opnemen met Therèse Jobse (aanname-coördinator) om u te laten informeren over het aanmeldproces .

Uw kind aanmelden bij een basisschool volgens de gemeente Den Haag
Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018.

Aanmelden vanaf drie jaar
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Deze verandering vindt plaats op basis van de Wet op het primair onderwijs en op basis van een evaluatie onder ouders en scholen. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets, meer informatie vindt u op www.eenaanmeldleeftijd.nl

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015
Voor uw kind geldt de nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.

Stap 1: Oriënteren
De eerste belangrijke stap is dat u zich oriënteert op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. Sommige scholen hebben inloopmomenten, andere hebben rondleidingen voor nieuwe ouders. Op de websites van alle scholen staat informatie over de school en over kennismaken met de school. De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen.

Stap 2: Aanmelden
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier PO toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind gaan aanmelden. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het aanmeldformulier naar de school die uw voorkeur heeft en levert deze in.

Scholen met leerlingplafond
De meeste scholen in Den Haag hebben voldoende plaats voor alle kinderen die zich aanmelden. Een aantal scholen in Den Haag heeft een leerlingplafond. Zij krijgen meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Deze scholen werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting. Als de school van uw eerste voorkeur een school is met een maximum aantal plaatsen, dan is het belangrijk dat u zich aanmeldt in een aanmeldperiode en dat u verschillende scholen invult op het aanmeldformulier. In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna drie jaar is staat meer informatie over de aanmeldprocedure en de aanmeldperioden.

Voorrangsregels
Scholen mogen werken met voorrangsregels. Scholen mogen zelf bepalen welke van deze vier voorrangsregels ze hanteren en in welke volgorde. In Den Haag mogen de volgende voorrangsregels gebruikt worden:

  • een broertje of zusje zit al op de school
  • uw kind gaat naar een voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de school
  • u werkt zelf op de school

De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt u voorrang op de school. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw eerste voorkeur, dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van derde voorkeur enzovoorts.

Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

Stap 3: inschrijven
Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een plekje heeft.

Informatie over het aanmelden per school vindt u vanaf augustus 2018 op de website van de school, in de schoolgids van de school en op de Scholenwijzer.denhaag.nl

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?
Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden.

Een school zoeken
De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen.


Zij-instroom

Zij-introom  (groep 3 t/m 7)
Als u overweegt om een kind aan te melden dat op dit moment al ergens anders op school zit, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen naar Den Haag, geven wij u graag meer informatie. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met de school (Vanwege het coronavirus is de school gesloten. U kunt ons bereiken door uw vraag in een email te zetten en deze te sturen naar t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl.)

Afhankelijk met uw bekendheid met het vrijeschool onderwijs kunt u zich opgeven voor een informatiebijeenkomst.

Aannamebeleid

Een klas is vol bij 27 leerlingen. In sommige gevallen is het voor de goede zorgwerking mogelijk dat een klas met minder dan 27 leerlingen door de schoolleider wordt vol verklaard zie reglement volverklaring.

Kinderen met één Nederlandstalige ouder en die Nederlands verstaan kunnen we wel aannemen, maar kinderen die helemaal géén Nederlands verstaan nemen we niet aan. Deze ouders kunnen, indien ze tijdelijk in Nederland verblijven, terecht op onze International Waldorfschool The Hague. Als ouders zich definitief in Nederland vestigen kunnen zij gebruikmaken van de NT2 klassen op de Oranjeschool Scheveningen. Alleen als ouders heel bewust voor de vrijeschool kiezen en zelf actief buiten school extra Nederlandse les verzorgen kan aanname van een niet-Nederlandstalig kind in overweging worden genomen. Dit zal vooral gelden voor kinderen die reeds in het buitenland Waldorf onderwijs hebben genoten.

Indien er plaats is in een klas, is er wellicht de mogelijkheid dat uw kind als zij-instromer op onze school kan starten. Er zal hiervoor altijd overleg plaats vinden met de huidige school van uw kind. Mocht daar een zorgtraject zijn opgestart dan wordt er in onderling overleg bekeken of het wenselijk en haalbaar is dat wij dit zorgtraject overnemen. Er is geen automatisch recht tot plaatsing.

Kinderen die vanuit een andere vrije school naar onze school willen overstappen hebben in principe voorrang.

De laatste informatiemiddag is op maandag 18 mei 2020, hierna kunt u zich niet meer aanmelden. Nieuwe aanmeldingen worden pas weer geregistreerd vanaf het nieuwe schooljaar 2020/2021.


Buitenschoolse opvang

Uw kind aanmelden voor buitenschoolse opvang
U kunt uw kind aanmelden bij Het Grote Huis door een aanmeldformulier  in te vullen.
Klik hier voor meer informatie over de aanmelding van uw kind.