Inschrijven

Onze school staat open voor alle kinderen die aangemeld worden door hun ouders. Daarbij vragen wij ouders bewust te kiezen voor het onderwijs waar wij als school voor staan (zie missie, kernwaarden en visie), maar kijken wij verder niet naar hun achtergrond.

Hieronder vindt u de inschrijfprocedures voor de verschillende klassen.

Uw kind aanmelden voor buitenschoolse opvang