Inschrijven

Onze school staat open voor alle kinderen die aangemeld worden door hun ouders. Daarbij vragen wij ouders bewust te kiezen voor het onderwijs waar wij als school voor staan (zie missie, kernwaarden en visie), maar kijken wij verder niet naar hun achtergrond.

Hieronder vindt u de inschrijfprocedures voor de verschillende klassen.

Peuters

Uw kind aanmelden voor de peuterklas
Voor veel kinderen is de speelklas een eerste kennismaking met de wereld zonder vader of moeder.

Het ene kind vindt het meteen heerlijk om met anderen in een speelklas te zijn, het andere kind heeft meer steun nodig.

De leidster beslist in samenspraak met de ouders wat voor hun kind de meest passende introductie in De Vrije Speelklas is.

Klik hier voor meer informatie over de aanmeld procedure (u wordt doorverwezen naar de site van De Vrije Speelklas)


Kleuters

Uw kind aanmelden voor de kleuterklas

Wanneer u overweegt om uw kind aan te melden voor de kleuterklas (groep 1), komen wij via het informatieformulier graag met u in contact om u meer informatie te geven over onze school en om de aanmeldings- en toelatingsprocedure te starten. U krijgt bij de informatiebijeenkomst een code waarmee u uw kind bij ons kunt aanmelden met het leerlingformulier. Wanneer een van uw kinderen reeds is ingeschreven, kunt u contact opnemen met Helma Blommaert om de aannameprocedure direct te starten.

Afspraken rondom de Eenaanmeldleeftijd

Afspraken rondom aanmeldingen binnen de gemeente Den Haag gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en naar groep één van een Haagse basisschool willen gaan.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt voor uw kind de nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.

Nieuwe aanmeldprocedure

Binnenkort kunt u hier meer informatie over de nieuwe aanmeldprocedure vinden. Haagse ouders die dit betreft, ontvangen in de week van 17 oktober 2016 een brief met meer informatie. Meer informatie over de nieuwe procedure vindt u op de website van de gemeente Den Haag.


Zij-instroom

Zij-introom  (groep 3 t/m 7)
Als u overweegt om een kind aan te melden dat op dit moment al ergens anders op school zit, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen naar Den Haag, geven wij u graag meer informatie. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met de school (spreek eventueel het antwoordapparaat in, dan bellen wij u terug) en vraag naar Helma Blommaert. U kunt ook een e-mail sturen. Vermeld in dat geval duidelijk uw naam en telefoonnummer.

Afhankelijk met uw bekendheid met het vrijeschool onderwijs kunt u zich opgeven voor een informatiemiddag.

Aannamebeleid

Een klas is vol bij 28 leerlingen. In sommige gevallen is het voor de goede zorgwerking mogelijk dat een klas met minder dan 28 leerlingen door de schoolleider wordt vol verklaard zie reglement volverklaring.

Kinderen met één Nederlandstalige ouder en die Nederlands verstaan kunnen we wel aannemen, maar kinderen die helemaal géén Nederlands verstaan nemen we niet aan. Deze ouders worden, zoals afgesproken binnen het stadsdeel Scheveningen doorverwezen naar de Oranjeschool Scheveningen. Alleen als ouders heel bewust voor de vrijeschool kiezen en zelf actief buiten school extra Nederlandse les verzorgen kan aanname van een niet-Nederlandstalig kind in overweging worden genomen. Dit zal vooral gelden voor kinderen die reeds in het buitenland Waldorf onderwijs hebben genoten.

Indien er plaats is in een klas, is er wellicht de mogelijkheid dat uw kind als zij-instromer op onze school kan starten. Er zal hiervoor altijd overleg plaats vinden met de huidige school van uw kind.  Mocht daar een zorgtraject zijn opgestart dan wordt er in onderling overleg bekeken of het wenselijk en haalbaar is dat wij dit zorgtraject overnemen. Er is geen automatisch recht tot plaatsing.

Kinderen die vanuit een andere vrije school naar onze school willen overstappen hebben in principe voorrang.

De laatste informatiemiddag is op maandag 8 mei, hierna kunt u zich niet meer aanmelden. Nieuwe aanmeldingen worden pas weer geregistreerd vanaf het nieuwe schooljaar 2017/2018.


Buitenschoolse opvang

Uw kind aanmelden voor buitenschoolse opvang
U kunt uw kind aanmelden bij Het Grote Huis door een aanmeldformulier  in te vullen.
Klik hier voor meer informatie over de aanmelding van uw kind.