Herziening instemmingsverzoek combinatieklassen (verkorte versie)

Er is op initiatief van de personeelsgeleding van de MR (PMR) op 8 juli een extra personeelsvergadering gehouden over de voorgenomen combinatieklassen.

Herziening besluit PMR

Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst heeft de personeelsgeleding besloten om niet meer tegen te stemmen. 

 

Vragen en opmerkingen

  • Het volledige bericht is op te vragen door een email te sturen aan medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl
  • Wij verzoeken alle direct of indirect betrokkenen met vragen en/of opmerkingen over de totstandkoming en invulling van het gekozen scenario zich – gezien het bovenstaande – direct te wenden tot de schoolleiding en het bestuur.