Gescheiden ouders

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en de informatievoorziening vanuit de school over de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe het met deze regels omgaat.

De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden, op oudergesprekken en bij de tafeltjesavonden. In overleg met de intern begeleider kan daarvan worden afgeweken.
De school verwacht van de ouder(s) dat de juiste adresgegevens tijdig worden doorgegeven zodat de juiste informatie aan de ouders verstrekt kan worden.

Verdere informatie vindt u in dit protocol.