Covid

Het kabinet heeft de scholen verzocht om voor het onderwijs een draaiboek Covid op te stellen. De uitwerking van het draaiboek heeft de instemming van de MR (23-11-22). Er zijn 4 scenario’s vastgesteld. Centraal uitgangspunt is om het onderwijs te allen tijde doorgang te laten vinden, ook bij een stevige heropleving van het Corona-virus. Dit is van belang om verdere leervertragingen te voorkomen en/of in te lopen en vanwege het mentaal welbevinden van leerlingen en medewerkers. In de bijlage het draaiboek.

Download het draaiboek