Bovenbouw (V.O.)

Als de puberteit zich aankondigt gaan veel van de kinderen vanuit de zesde klas, naar de zevende klas. Dit is de eerste klas van de bovenbouw aan de Waalsdorperweg. Er is dus geen breuk met de onderbouw. De leerlijnen lopen door, enkele feesten worden samen gevierd, de leraren zijn bekend van gezicht en sommigen gaven ook op de Abbenbroekweg al les.

Sommige kinderen kiezen misschien voor de Praktische stroom of voor een andere school. Nieuwe klassen worden gemaakt met leerlingen erbij die instromen vanuit een andere school of van één van de vrijescholen in de regio. Zo kan iedereen een frisse start maken en is er weldegelijk veel nieuw, naast al het oude vertrouwde. In de eerste weken van het schooljaar organiseren we allerlei activiteiten om elkaar én de school goed te leren kennen.

De zevende en achtste klassen krijgen les in hun eigen lokaal en krijgen veel les van hun vaste klassenleerkracht. Op die manier ontstaat er een sterke band tussen de leraar en de leerlingen en met de klas als geheel.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t met en zonder lwoo.