Secretariaat

Secretariaat

Maandbericht maart 2021

Let op: maandberichten van ná maart 2021 zijn terug te vinden in Parro.

Lente, bijna vergeten
De lente sluipt binnen. Op de grond vaak erg direct – ‘in your face’ – met krokussen en narcissen in de parken en perken, die uit de bloemenstal of supermarkt ontsnapt lijken te zijn. Maar als je in een beetje natuur, in een bos bijvoorbeeld, door je oogharen heen in de verte kijkt, zie je dat de takken van de bomen dikker lijken en een lichtgroene zweem vertonen. Vlak onder de huid ontwaakt overal het nieuwe leven. Het toont zich zacht en pastel, maar diep daarin schuilt een onverbiddelijke kracht: de kracht van het leven. Het wonder van de vroege lente, deze prille dagen en deze weken zijn voorbij voor je het weet. Ik hoop dat jullie de tijd vinden om naar buiten te gaan en de lente binnen zien komen.Elk voorjaar is dit aan de orde. Soms iets later dan we hopen en meestal, in de laatste jaren, net iets vroeger dan we verwachten. Er is een vaste cyclus door de seizoenen heen. Je kan op de terugkeer van het leven in de lente rekenen en vertrouwen.Soms vergeten we dat bijna, maar elke keer is het er weer. Die levenskracht leeft in ons allen. En in kinderen misschien nog wel veel sterker dan in de generaties van ouders en grootouders. We mogen best wel geloven en vertrouwen in die levenskracht. In de kracht van ontwikkeling en herstel, in de vitaliteit van onze leerlingen en kinderen. Natuurlijk is al het ‘ontwikkelen’ en leren in het afgelopen jaar niet gegaan zoals we wensten. Niets is gegaan zoals we gedacht hadden. Maar we weten dat ook allemaal en we houden er rekening mee bij het plannen van de toekomst. We zoeken samen, en voor elke leerling apart, de beste weg, het beste vervolg. En laten we er voorlopig maar gewoon eens vanuit gaan dat het in de meeste gevallen helemaal goed komt.Door Rob van der Meijden, rector bovenbouw Vrije School Den HaagMet toestemming overgenomen uit zijn ‘covid-nieuws bericht’ aan de ouders.
Vertrek schoolleider
In februari heb ik aan ons bestuur laten weten mijn functie deze zomervakantie terug te geven zodat er een nieuwe schoolleider kan worden geworven. Na 8 jaar de dagelijkse leiding van de school te hebben verzorgd ben ik tot de conclusie gekomen dat het nu tijd is om iets anders te gaan doen. Binnen de schoolorganisatie zijn we met elkaar aan het kijken hoe de schoolleiding verder kan worden versterkt en daarmee is er een natuurlijk moment ontstaan om ook een nieuwe schoolleider te zoeken. Het is prachtig om te zien hoe veel organisatiekracht er in het team van deze school zit, en ik ben er van overtuigd dat de nieuwe schoolleider met dit team ons mooie vrijeschool onderwijs kan waarborgen en waar nodig verder versterken.Zelf ga ik 2 dagen per week werken als bovenschools directeur voor de vrijescholen Rijnstreek (Mareland in Leiden, Ridderspoor in Alphen a/d Rijn, Vuurvogel in Zoetermeer). Daarnaast ga ik een dag extra werken voor de International Waldorf School The Hague die stevig groeit en daardoor meer dagelijkse leiding nodig heeft. De vacature voor de nieuwe schoolleider wordt begeleid door Het Onderwijsbureau en is hier te vinden. De werving is inmiddels in volle gang. Niels Schieman
Oudertevredenheidsonderzoek 2021
Tevreden ouders die met vertrouwen hun kinderen naar school brengen, dat is van wezenlijk belang voor jullie kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom hechten we als schoolorganisatie grote waarde aan hoe u onze school waardeert. Natuurlijk zien, horen en voelen we dat iedere dag in de interacties met u als ouders, maar eens in de drie jaar onderzoeken we dat ook heel systematisch middels een oudertevredenheidsonderzoek.Ons laatste oudertevredenheidsonderzoek was in 2017 en eigenlijk hadden we dus in 2020 een nieuw onderzoek moeten uitvoeren. Met alle corona perikelen van het afgelopen jaar is dat er niet van gekomen. Daarom gaan we het binnenkort alsnog doen. Uit het laatste onderzoek kwam naar voren dat ouders onze schoolomgeving, de leerkrachten en de rijkdom van ons onderwijs positief beoordeelde. Kritischer was men over de zichtbaarheid van de MR, en de communicatie vanuit school in het algemeen. Ook waren er bezorgdheden over de begeleiding van meer begaafde leerlingen en de opbrengsten. Dat hebben wij ons aangetrokken en we hebben hard aan gewerkt aan de versterking van de communicatie, de kwaliteit van het onderwijs en het zorgen voor een volwaardige MR met een eigen pagina op onze website waar de notulen van het overleg met de schoolleiding open en transparant worden gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn we voor grote uitdagingen gesteld ten aanzien van de personele bezetting en het laatste jaar ten aanzien van de steeds veranderende omstandigheden in verband met de twee lockdowns en alle corona maatregelen. Daar hebben jullie veel van gemerkt en het is voor ons ook interessant om te zien hoe u de aanpak van het thuisonderwijs en alle communicatie hieromtrent heeft ervaren.Wij zijn zeer benieuwd of onze verbeteracties door u worden gezien en gewaardeerd. Daarnaast helpt het nieuwe onderzoek ons om zaken te ontdekken waar u kritisch over bent zonder dat wij het echt in de gaten hebben. Maar natuurlijk willen wij ook heel graag van u weten waar u wel tevreden over bent. Niet alleen als waardering voor het werk dat dagelijks met hart en ziel wordt gedaan, maar vooral ook om door te gaan met wat goed gaat!Omdat wij heel tevreden zijn over de kwaliteit en de scherpe prijsstelling van DUO onderwijsonderzoek hebben wij hen gevraagd ook deze keer de uitvoering van dit onderzoek op zich te nemen. U mag eind april een uitnodiging verwachten om aan het onderzoek deel te nemen. Ik hoop en vertrouw op een grote respons als blijk van uw betrokkenheid bij onze school.Niels Schieman
Parro na de meivakantie
Wat fijn dat al zovelen van jullie een account hebben aangemaakt op Parro! Dit maakt voor ons én voor jullie de communicatie sneller, eenvoudiger en veiliger. Enkele ouders hebben nog geen account aangemaakt. Hun willen we vragen dit voor het einde van de meivakantie te doen; we willen na de meivakantie volledig over op communicatie via Parro. Na de meivakantie gaan ook de ziekmeldingen alleen nog via deze app. We zullen daarover nog een bericht sturen. Voor alle vragen over Parro kun je mailen met secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl.

Parro en de school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk en veilig op te lossen. Je kunt daarvoor met een paar kliks doorgeven waar je wel en juist geen toestemming voor geeft. Lees hier over Parro en Privacy. In het artikel hieronder kun je lezen hoe je je privacy-instellingen kunt aanpassen.

Secretariaat
Privacy en Corona in Parro 
We vragen in onderstaand bericht uw toestemming voor het gebruik van privé gegevens bij een eventuele corona besmetting op school. Waarom? Wanneer de school weet welke leerlingen positief getest zijn op corona en informatie of contactgegevens kan delen, helpt dat om een grootschalige uitbraak van corona op school te voorkomen. Tot nu toe vraagt de school van ouders mondeling toestemming om, in het belang van de andere kinderen én de leerkrachten, informatie over besmetting te delen. We hebben daar met elkaar natuurlijk een gezamenlijk belang bij. Namelijk, er zo voor te zorgen dat iedereen op school veilig en gezond kan leren en werken en dat onze kinderen, ook in tijden van corona, zoveel mogelijk op school les kunnen volgen. Als ouders en leerkrachten bij een besmetting informatie delen, kan dat helpen om grotere uitbraken te voorkomen. 
De uitslag van coronatesten zijn volgens de wet bijzondere persoonsgegevens echter beschermd. Daar gelden behoorlijk strenge privacyregels voor. De informatie willen we voortaan daarom alleen delen als je daar via Parro toestemming voor geeft. Daarnaast zal, bij een positieve besmetting van een leerling of leerkracht, de GGD ons, contactgegevens vragen van nauwe contacten (bijv. van alle klasgenoten) zodat zij contact met jou op kunnen nemen. Dat kan en doen wij niet zonder jouw toestemming. Ook hiervoor vragen we de privacy voorkeur in Parro aan te geven. In Parro zijn bij Privacy-voorkeuren nu 2 nieuwe vragen aangemaakt. Voor beiden kun je, los van elkaar, wel/geen toestemming geven. Zou je dit deze week, liefst zo snel mogelijk, willen aanvinken? Dit kun je doen via de volgende stappen: 
1.Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’. 
2.Tik op Privacy-voorkeuren. 
3.Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind. 
Je kunt toestemming in Parro natuurlijk altijd wijzigen. 
We vragen hierbij ook meteen je begrip als wij privé-informatie niet met iedereen kunnen delen. Dank voor alle medewerking, 
Marjolein Triest
Quarantaine klas 5b
Een leerling uit klas 5B is positief getest op het coronavirus. In zo’n situatie zijn de adviezen van de GGD leidend voor onze aanpak. Dat betekent concreet: de klas en eventuele broertjes en zusjes van de positief geteste leerling gaan in thuisquarantaine. Deze klas krijgt inmiddels thuisonderwijs. Voor de andere klassen zijn op dit moment geen extra maatregelen noodzakelijk. Omdat deze situatie zich voor de eerste keer voordoet op onze school informeren we alle ouders met dit bericht. Hiermee is voor iedereen duidelijk en inzichtelijk hoe we als school omgaan met dit soort situaties. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de GGD.

Secretariaat
Huishoudelijke mededelingen
-mocht je, bijv. voor een oudergesprek, de school in komen vragen wij je een mondkapje te dragen.
-de laatste tijd komen de kinderen steeds vaker op rolschaatsen naar school. In de pauzes mag, vanwege de veiligheid, niet gerolschaatst worden. Zou je derhalve je kind schoenen mee willen geven?
-de fietsenkelder gaat om 15:30 uur dicht; als kinderen hun fiets hierin zetten graag erop letten dat ze deze direct uit school uit de kelder halen zodat ze niet voor een dichte deur staan.
-tip van onze IB-er: o.a. in de wijk Scheveningen (vergelijkbare initiatieven in andere wijken) kun je aansluiten bij huiswerkbegeleiding. Zie hier voor de flyer.

Secretariaat
Agenda
Pasen 4/5 april
Meivakantie 26 april t/m 7 mei
Vertrek schoolleider
In februari heb ik aan ons bestuur laten weten mijn functie deze zomervakantie terug te geven zodat er een nieuwe schoolleider kan worden geworven. Na 8 jaar de dagelijkse leiding van de school te hebben verzorgd ben ik tot de conclusie gekomen dat het nu tijd is om iets anders te gaan doen. Binnen de schoolorganisatie zijn we met elkaar aan het kijken hoe de schoolleiding verder kan worden versterkt en daarmee is er een natuurlijk moment ontstaan om ook een nieuwe schoolleider te zoeken. Het is prachtig om te zien hoe veel organisatiekracht er in het team van deze school zit, en ik ben er van overtuigd dat de nieuwe schoolleider met dit team ons mooie vrijeschool onderwijs kan waarborgen en waar nodig verder versterken.Zelf ga ik 2 dagen per week werken als bovenschools directeur voor de vrijescholen Rijnstreek (Mareland in Leiden, Ridderspoor in Alphen a/d Rijn, Vuurvogel in Zoetermeer). Daarnaast ga ik een dag extra werken voor de International Waldorf School The Hague die stevig groeit en daardoor meer dagelijkse leiding nodig heeft. De vacature voor de nieuwe schoolleider wordt begeleid door Het Onderwijsbureau en is hier te vinden. De werving is inmiddels in volle gang. Niels Schieman
Oudertevredenheidsonderzoek 2021
Tevreden ouders die met vertrouwen hun kinderen naar school brengen, dat is van wezenlijk belang voor jullie kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom hechten we als schoolorganisatie grote waarde aan hoe u onze school waardeert. Natuurlijk zien, horen en voelen we dat iedere dag in de interacties met u als ouders, maar eens in de drie jaar onderzoeken we dat ook heel systematisch middels een oudertevredenheidsonderzoek.Ons laatste oudertevredenheidsonderzoek was in 2017 en eigenlijk hadden we dus in 2020 een nieuw onderzoek moeten uitvoeren. Met alle corona perikelen van het afgelopen jaar is dat er niet van gekomen. Daarom gaan we het binnenkort alsnog doen. Uit het laatste onderzoek kwam naar voren dat ouders onze schoolomgeving, de leerkrachten en de rijkdom van ons onderwijs positief beoordeelde. Kritischer was men over de zichtbaarheid van de MR, en de communicatie vanuit school in het algemeen. Ook waren er bezorgdheden over de begeleiding van meer begaafde leerlingen en de opbrengsten. Dat hebben wij ons aangetrokken en we hebben hard aan gewerkt aan de versterking van de communicatie, de kwaliteit van het onderwijs en het zorgen voor een volwaardige MR met een eigen pagina op onze website waar de notulen van het overleg met de schoolleiding open en transparant worden gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn we voor grote uitdagingen gesteld ten aanzien van de personele bezetting en het laatste jaar ten aanzien van de steeds veranderende omstandigheden in verband met de twee lockdowns en alle corona maatregelen. Daar hebben jullie veel van gemerkt en het is voor ons ook interessant om te zien hoe u de aanpak van het thuisonderwijs en alle communicatie hieromtrent heeft ervaren.Wij zijn zeer benieuwd of onze verbeteracties door u worden gezien en gewaardeerd. Daarnaast helpt het nieuwe onderzoek ons om zaken te ontdekken waar u kritisch over bent zonder dat wij het echt in de gaten hebben. Maar natuurlijk willen wij ook heel graag van u weten waar u wel tevreden over bent. Niet alleen als waardering voor het werk dat dagelijks met hart en ziel wordt gedaan, maar vooral ook om door te gaan met wat goed gaat!Omdat wij heel tevreden zijn over de kwaliteit en de scherpe prijsstelling van DUO onderwijsonderzoek hebben wij hen gevraagd ook deze keer de uitvoering van dit onderzoek op zich te nemen. U mag eind april een uitnodiging verwachten om aan het onderzoek deel te nemen. Ik hoop en vertrouw op een grote respons als blijk van uw betrokkenheid bij onze school.Niels Schieman
Parro na de meivakantie
Wat fijn dat al zovelen van jullie een account hebben aangemaakt op Parro! Dit maakt voor ons én voor jullie de communicatie sneller, eenvoudiger en veiliger. Enkele ouders hebben nog geen account aangemaakt. Hun willen we vragen dit voor het einde van de meivakantie te doen; we willen na de meivakantie volledig over op communicatie via Parro. Na de meivakantie gaan ook de ziekmeldingen alleen nog via deze app. We zullen daarover nog een bericht sturen. Voor alle vragen over Parro kun je mailen met secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl.

Parro en de school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk en veilig op te lossen. Je kunt daarvoor met een paar kliks doorgeven waar je wel en juist geen toestemming voor geeft. Lees hier over Parro en Privacy. In het artikel hieronder kun je lezen hoe je je privacy-instellingen kunt aanpassen.

Secretariaat
Privacy en Corona in Parro 
We vragen in onderstaand bericht uw toestemming voor het gebruik van privé gegevens bij een eventuele corona besmetting op school. Waarom? Wanneer de school weet welke leerlingen positief getest zijn op corona en informatie of contactgegevens kan delen, helpt dat om een grootschalige uitbraak van corona op school te voorkomen. Tot nu toe vraagt de school van ouders mondeling toestemming om, in het belang van de andere kinderen én de leerkrachten, informatie over besmetting te delen. We hebben daar met elkaar natuurlijk een gezamenlijk belang bij. Namelijk, er zo voor te zorgen dat iedereen op school veilig en gezond kan leren en werken en dat onze kinderen, ook in tijden van corona, zoveel mogelijk op school les kunnen volgen. Als ouders en leerkrachten bij een besmetting informatie delen, kan dat helpen om grotere uitbraken te voorkomen. 
De uitslag van coronatesten zijn volgens de wet bijzondere persoonsgegevens echter beschermd. Daar gelden behoorlijk strenge privacyregels voor. De informatie willen we voortaan daarom alleen delen als je daar via Parro toestemming voor geeft. Daarnaast zal, bij een positieve besmetting van een leerling of leerkracht, de GGD ons, contactgegevens vragen van nauwe contacten (bijv. van alle klasgenoten) zodat zij contact met jou op kunnen nemen. Dat kan en doen wij niet zonder jouw toestemming. Ook hiervoor vragen we de privacy voorkeur in Parro aan te geven. In Parro zijn bij Privacy-voorkeuren nu 2 nieuwe vragen aangemaakt. Voor beiden kun je, los van elkaar, wel/geen toestemming geven. Zou je dit deze week, liefst zo snel mogelijk, willen aanvinken? Dit kun je doen via de volgende stappen: 
1.Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’. 
2.Tik op Privacy-voorkeuren. 
3.Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind. 
Je kunt toestemming in Parro natuurlijk altijd wijzigen. 
We vragen hierbij ook meteen je begrip als wij privé-informatie niet met iedereen kunnen delen. Dank voor alle medewerking, 
Marjolein Triest
Quarantaine klas 5b
Een leerling uit klas 5B is positief getest op het coronavirus. In zo’n situatie zijn de adviezen van de GGD leidend voor onze aanpak. Dat betekent concreet: de klas en eventuele broertjes en zusjes van de positief geteste leerling gaan in thuisquarantaine. Deze klas krijgt inmiddels thuisonderwijs. Voor de andere klassen zijn op dit moment geen extra maatregelen noodzakelijk. Omdat deze situatie zich voor de eerste keer voordoet op onze school informeren we alle ouders met dit bericht. Hiermee is voor iedereen duidelijk en inzichtelijk hoe we als school omgaan met dit soort situaties. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de GGD.

Secretariaat
Huishoudelijke mededelingen
-mocht je, bijv. voor een oudergesprek, de school in komen vragen wij je een mondkapje te dragen.
-de laatste tijd komen de kinderen steeds vaker op rolschaatsen naar school. In de pauzes mag, vanwege de veiligheid, niet gerolschaatst worden. Zou je derhalve je kind schoenen mee willen geven?
-de fietsenkelder gaat om 15:30 uur dicht; als kinderen hun fiets hierin zetten graag erop letten dat ze deze direct uit school uit de kelder halen zodat ze niet voor een dichte deur staan.
-tip van onze IB-er: o.a. in de wijk Scheveningen (vergelijkbare initiatieven in andere wijken) kun je aansluiten bij huiswerkbegeleiding. Zie hier voor de flyer.

Secretariaat
Agenda
Pasen 4/5 april
Meivakantie 26 april t/m 7 mei
Read More

Maandbericht februari 2021

Beste ouders en verzorgers,
Na een bewogen start van het jaar, met afstandsonderwijs en een, door het winterse weer, chaotische school opening, hebben we toch twee heerlijke weken beleefd met elkaar op school. Het steeds omschakelen heeft veel gevraagd van iedereen, dus dat we even een week mogen bijkomen en ons voorbereiden op een mooi voorjaar, komt zeer gelegen. Hopelijk kunnen ook jullie even wat los komen van de school stress. Het is fijn te merken dat Marjolein steeds meer taken oppakt in de school waardoor we weer goede slagen maken in het borgen en waar nodig versterken van de onderwijskwaliteit. Deze week en de weken na de vakantie nemen we de midden-toetsen af om goed te kunnen analyseren waar er eventuele lacunes zijn ontstaan de afgelopen maanden. Dat helpt de leerkrachten om te kijken waar extra aandacht aan gegeven moet worden. Verder zijn we aan het kijken hoe we toch weer, op een veilige manier, meer vaklessen kunnen gaan organiseren. Dat zal nog niet meteen na  de vakantie zijn, maar hopelijk wel snel daarna. Deze week is er samen met de MR een goede stap gezet in het opstellen van een profiel voor de nieuwe schoolleider. Begin maart zal dat zijn beslag krijgen en zal die zoektocht gaan starten.   Iedereen een goede vakantie gewenst! Met vriendelijke groet,
Niels Schieman
Studiedag
Maandag na de vakantie is een studiedag. Na de lange lockdown en de problemen met het weer realiseren wij ons dat dit niet gelukkig is. Natuurlijk hebben wij overwogen om hem niet door te laten gaan, maar door de lockdown en de lange sluiting zijn de leerkrachten niet toegekomen aan een gezamenlijk gesprek over de kwaliteit van onderwijs. We zullen hier op 1 maart aandacht aan besteden. Dit leek ons een belangrijke beweegreden om de studiedag door te laten gaan. Hoezeer wij ook begrip hebben dat dit voor sommige ouders heel ingewikkeld is, vertrouwen we er toch op dat jullie, met deze informatie, begrip hebben voor onze keuze en van een fijne lange voorjaarsvakantie kunnen genieten met elkaar.
Marjolein Triest
Waarheen met een probleem?
Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Het is belangrijk dat degene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is een klachtenprocedure opgesteld. Deze is ook hier te lezen op de website.
Wij onderscheiden een binnenschoolse en buitenschoolse klachtenprocedure (we zetten in het maandbericht alleen de binnenschoolse, meer uitgebreide informatie is te vinden op de website):
A. Binnenschoolse: vragen, problemen en (meestal mondelinge) klachten, die intern behandeld worden.
B. Buitenschoolse: de klachtencommissie van GCBO. Deze treedt in werking na de binnenschoolse procedure.
C. Vertrouwenspersoon: In het geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan men zich wensen tot onze interne vertrouwenspersoon.
A. De binnenschoolse procedure
Algemeen: Iedere aangesprokene onderzoekt de klacht en meldt aan de aanbrenger welke acties er zullen worden ondernomen. Eerste aanspreekpunt: de klassenleerkracht. In geval van pedagogische problemen, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts. Tweede aanspreekpunt: de teamleider. Als het niet lukt de problemen met de leerkracht op te lossen of als er een vertrouwensprobleem is, kunt u contact opnemen met de teamleider. Voor de klassen 1-3 is dit mw. Kari Liv Breivik (k.breivik@devrijeschooldenhaag.enl), klassen 4-6 mw. Frederique Gorkovoi (f.gorkovoi@devrijeschooldenhaag.nl) en voor de kleuters mw. Helianne Huisman (h.huisman@devrijeschooldenhaag.nl). Derde aanspreekpunt: de schoolleider, Marjolein Triest (m.triest@devrijeschooldenhaag.nl).  Als de problemen ook met de teamleider niet naar tevredenheid zijn opgelost kunt u terecht bij de schoolleider. Vierde aanspreekpunt: Blijft het probleem onopgelost, dan komt het bij de bestuurder Artho Jansen (via a.italianer@vsdenhaag.nl) van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland. Deze gaat na of bij de behandeling van het probleem/de klacht alles is gedaan om tot een goede oplossing te komen. Als ook dit niet tot oplossing leidt, is er de mogelijkheid om een officiële, schriftelijke klacht in te dienen bij de Stichting GCBO.  
Tandartsafspraken tijdens school
Verzoek van de leraren aan de ouders, om tandartsbezoeken zo veel mogelijk te plannen in de vakantie of na schooltijd. 
Vakantie
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Tot 31 maart adviseert de overheid om uitsluitend voor noodzakelijke reizen naar het buitenland te gaan. Mocht u er deze vakantie toch voor kiezen om naar het buitenland te gaan, dan geldt voor alle landen na terugkomst een quarantaine van 10 dagen en mogen de kinderen niet naar school. Op dag 5 na terugkomst kan een PCR test gedaan worden (geen sneltest). Wanneer deze negatief is, zijn de kinderen weer welkom. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de overheid. 
Niels
Agenda
voorjaarsvakantie 22-26 februari 
studiedag 1 maart
Palmpasen 26 maart
Read More

Maandbericht januari 2021

Beste ouders en verzorgers,
Hoe gaat het met jullie? Lukt het om het thuiswerken en thuisonderwijs te blijven organiseren? Het elkaar niet echt ontmoeten, zien, rechtstreeks spreken, geeft leegte. Een ontmoeting op straat of via een scherm is fijn maar er blijft toch afstand. Persoonlijk ervaar ik dat als een groot gemis. Ik waardeer wel het intensievere contact binnen mijn gezin, nu we veelal samen in huis aan het werk zijn. Maar ik hoop, net als iedereen, dat de school snel weer open mag.
Wij merken dat de huidige situatie door iedereen heel verschillend wordt beleefd maar over het algemeen is er veel bezorgdheid en ook wel boosheid. Sommigen van jullie zijn bezorgd over de kwaliteit van het onderwijs, op sociaal, kunstzinnig of juist cognitief vlak, andere zijn vooral heel boos op de overheid en vinden dat wij als school onze eigen keuzes zouden moeten maken, weer anderen zijn heel bezorgd om de gezondheid van hun kinderen, zichzelf of naasten, en willen dat wij alles doen om het veilig te houden. Nou ja, een mooie afspiegeling van het maatschappelijk debat. Dezelfde diverse geluiden klinken natuurlijk ook binnen de school. Ik ervaar het als een balanceer oefening om daarbinnen het onderwijs en de schoolorganisatie zo te sturen dat iedereen overeind blijft en we zo optimaal mogelijk doen wat we kunnen. Veel communiceren is daarbij zeker een belangrijke sleutel en ik realiseer mij dat dat echt niet altijd optimaal lukt. Begrip en mildheid voor elkaar en regelmatig even de ontspanning opzoeken zijn ook echt nodig om het uit te houden. Ik vertrouw er op dat ons dat blijft lukken.
In dit maandbericht aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Het afstandsonderwijs: welke ontwikkelingen zijn er geweest, hoe wordt er binnen school met elkaar over gesproken en hoe hebben we daar de uitkomsten van de bevraging bij betrokken?
 • Toetsen: wat weten we op dit moment over hoe we zullen omgaan met toetsen?
 • Ontwikkelingen binnen de school: versterking van de schoolleiding en personele veranderingen
 • Kinderen met angst: aanbod voor een workshop voor ouders verzorgd door Youz

Met vriendelijke groet,
Niels Schieman

Let op: wijziging in lesvrije dagen
Op de jaarplanner staat dat de school gesloten is op woensdag 10 en vrijdag 19 februari. Dat gaat niet door, er wordt die dagen gewoon lesgegeven en de kinderen zijn dus niet vrij. (noot: studiedag 19 februari gaat toch wel door, dan zijn de kleuters vrij)
De studiedag op maandag 1 maart, aansluitend op de voorjaarsvakantie zal wel doorgaan. Dan zijn de kinderen dus vrij.

Over ons afstandsonderwijs
Tijdens de eerste lockdown in maart/april 2020 hebben we een modus gevonden waarbij we afstandsonderwijs verzorgden dat was gericht op het welzijn van de kinderen en het tenminste op peil houden van reeds behandelde leerstof. Op basis van die ervaring is ook deze maand het afstandsonderwijs vormgegeven. ​

Dat vertaalt zich nu in een leeraanbod bij de kleuters waarbij vooral de ouders worden ondersteund en voorzien van tips, knutselinstructies, verhaaltjes en andere dingen die ze zelf vorm kunnen geven met hun kinderen, en in de hogere klassen door een aanbod van dagelijkse (online) lessen in allerhande vormen.

Er is bewust ruimte gegeven aan de leerkrachten om de inhoud van het afstandsonderwijs aan te passen aan hun eigen stijl en hun eigen klas. Daarbij blijven de leerkrachten wel wekelijks met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en na te gaan of, en zo ja waar, er sprake zou moeten zijn van homogeniteit. Het gebruik van Google Classroom is daar een voorbeeld van.

In tegenstelling tot de eerste lockdown hebben we deze keer met elkaar afgesproken dat het onderwijs, zeker vanaf de eerste klas, echt verder moet gaan dan het onderhouden van eerder behandelde stof. ​Om dat vorm te geven wordt er geëxperimenteerd met instructies op (digitaal) papier, instructie video’s en online lessen. Dé ideale aanpak bestaat daarbij niet, daarvoor zijn de verschillende wensen en mogelijkheden bij kinderen, ouders en leerkrachten te divers. Dat bleek ook heel duidelijk uit de uitkomsten van de enquête twee weken geleden. Het aantal ouders die vonden dat er niet meer online zou moeten gebeuren, en degenen die vonden dat er juist meer online zou moeten gebeuren, lag daarbij ongeveer gelijk. Ouders vanaf klas 4 gaven daarbij wel duidelijk vaker aan dat meer online lessen zouden worden gewaardeerd. Ook werd er breed aangegeven dat enkele momenten per week waarop de leerlingen elkaar en de leerkracht kunnen zien belangrijk wordt gevonden. De leerkrachten hebben deze bevindingen betrokken bij hun aanpak. Maar ook hier geldt weer: het is onmogelijk om volledig aan ieders wensen tegemoet te komen, daarvoor zijn de wensen te divers en we moeten ook vertrouwen hebben in de professionele inschatting van de leerkrachten.

Dat gezegd hebbende is er de afgelopen weken wel intensiever meegekeken met wat er overal gebeurt en zijn er gesprekken met collega’s over hun aanpak en keuzes. Het doel is dat er, ondanks deze lastige situatie, tenminste voor taal en rekenen toch voldoende nieuwe kennis wordt aangereikt. Soms gaat dat ten koste van mooi vrijeschool onderwijs. Wij weten dat niet iedereen daar gelukkig mee is en proberen ook echt waar mogelijk om ook het periode- en kunstonderwijs steeds ruimte te geven. Het blijft zoeken naar wat nodig is, wat kan en wat werkt. Naast onze eigen ervaringen maken we daarbij ook gebruik van andere bronnen en ervaringen, onder andere van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen en op lesopafstand.nl. Er wordt nu een groep geformeerd die gaat borgen wat we nu leren voor het geval de lockdown nog langer duurt of voor als er onverhoopt nog een derde lockdown komt.

Laat mij eindigen met het uitspreken van mijn grote waardering voor de enorme inzet van de leerkrachten en jullie als ouders en verzorgers. De leerkrachten steken veel tijd en energie in het opzetten en verzorgen van het afstandsonderwijs. En jullie doen wat jullie kunnen om alle informatie te verwerken en de kinderen te helpen, om zinvol en gestructureerd met school bezig te blijven. Vaak voor meerdere kinderen tegelijk, terwijl er ook nog andere plichten om aandacht vragen. Het is niet niks!

Niels

Vragen over toetsen
Binnen de onderwijswereld in Nederland leven er momenteel heel wat vragen over hoe we moeten omgaan met het toetsen nu door het afstandsonderwijs niet alle leerstof met voldoende diepgang wordt behandeld. Normaal gesproken zouden we op dit moment volop bezig zijn met het afnemen van de toetsen die halverwege het schooljaar worden afgenomen (de M-toetsen). Wat het advies zal zijn ten aanzien van het later afnemen van deze toetsen is nu nog niet te zeggen. Ook over de eindtoets die de zesde klas in april moet maken leven veel vragen en opinies. Wij zullen ons in principe houden aan het advies vanuit de PO-raad. Het kan ook zijn dat de overheid ons heel concrete eisen oplegt. In beide gevallen lijkt het er op dat als de toetsen doorgaan, ze vooral bedoeld zijn als analyse tool en niet als beoordeling van de leerlingen of de school. Zodra hier meer informatie is zullen we dat weer met jullie delen.

Personele wijzigingen
We hebben het afgelopen maanden een aantal personele wijzigingen gehad. Juf Nicolet heeft na een lange re-integratie besloten om andere activiteiten te gaan ontplooien. Haar klas (3a) is dit schooljaar overgenomen door Thamar Hupkes en Gunnar Gijbels, beiden zijn invallers die zich tot de zomer aan deze klas hebben verbonden.

Vandaag was de laatste werkdag van Jacomijn de Groot. Zij heeft de keuze gemaakt om in Rotterdam bij een collega school te gaan werken. Haar klas (4a) wordt tot de zomer overgenomen door Sheetal Lachminarainsingh.  

In klas 6a is Jasmijn Stoelman helaas al voor langere tijd afwezig door ziekte. Na verschillende medische behandelingen hebben we nu goede hoop op herstel in het voorjaar. Haar klas wordt verzorgd door drie invallers die een mooie samenwerking hebben ontwikkeld.

Andreas Driessen wordt een dezer dagen vader en heeft een paar weken verlof om dat goed mee te kunnen maken. Zijn klas (6c) wordt de komende tijd verzorgd door Sjoerd van der Goot, een ervaren leerkracht uit het oosten van het land.

Ondanks dat mutaties in een college gebruikelijk zijn, lijken die nu wat samen te komen. Gelukkig lukt het om ten tijde van zeer forse lerarentekorten toch voor elke klas een passende leerkracht te vinden. Daarnaast hebben we meerdere sollicitanten die na de zomer bij ons willen starten. Ik verwacht in april de formatie voor het nieuwe schooljaar rond te hebben.
Niels

De leiding van onze school

Al weer 7,5 jaar geef ik leiding aan onze fantastische school. Altijd met veel plezier en volle inzet. Mijn aanstelling was al die tijd 80% (32 uur per week), maar ik werkte vaak meer dan 50 uur per week. Omdat ik mij heb verbonden met de school vond ik dat geen probleem. Sinds drie jaar ben ik op mijn ‘vrije’ dag actief geworden met het opzetten en leiding geven aan de internationale school. Ook mijn gezin vraagt de laatste jaren meer aandacht. Dat heeft gemaakt dat ik steeds minder goed in staat ben om nog veel meer dan 32 uur per week voor school te werken. Iedereen heeft dat ervaren, doordat er minder aandacht was, zaken soms bleven liggen en ik meer afwezig leek te zijn. Ook ikzelf merk dat het niet altijd lukt de kwaliteit te waarborgen die ik en wij met elkaar voor ogen hebben. Daarom heb ik in oktober bij het bestuur aangegeven dat er iets moest gebeuren om de kwaliteit van de schoolleiding te versterken. In november heb ik ondersteuning gekregen van Marjolein Triest, die zich hieronder aan jullie voorstelt. Bovendien is er dit najaar is er nog een ontwikkeling geweest. Het bestuur van de Vrijescholen Rijnstreek heeft mij gevraagd om met hun te onderzoeken of er een constructie denkbaar is waarbij ik bovenschools directeur word van hun drie scholen zodat het bestuur kan worden afgebouwd. Deze zoektocht heeft ertoe geleid dat ik in ieder geval de komende maanden actiever bij deze scholen betrokken zal zijn.

De komende tijd zullen we met elkaar nadenken hoeveel tijd er nodig is voor de schoolleiding en hoe je de schoolleiding nog beter kan organiseren. In eerste instantie heb ik hier met het bestuur, de huidige teamleiders en de IB-ers over gesproken. Op dit moment spreken we daar ook in breed verband met alle collega’s over en binnenkort ook met onze medezeggenschapsraad. Het idee is dat de totale omvang van de schoolleiding zou moeten toenemen van nu 60 uur naar 80 uur per week. Dat is ook in lijn met wat gebruikelijk is op veel andere (vrije)scholen. Maar los van tijd gaat het natuurlijk vooral om invulling en verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Voor nu richt Marjolein Triest zich de komende maanden (tot de zomervakantie) vooral op de kwaliteit van het (passend) onderwijs en organisatie-inrichting. Ik blijf verantwoordelijk voor alle andere zaken zoals de personele bezetting, de financiën, de communicatie en het gebouw. 

Ik vertrouw erop dat we met elkaar komen tot een inrichting die rust geeft en de kwaliteit van ons mooie onderwijs verder versterkt.
Niels

Voorstellen Marjolein Triest:
Mijn naam is Marjolein Triest. Ik ben moeder van 4 kinderen waarvan 1 dochter geadopteerd uit Haïti. Mijn oudste dochter heeft vorig jaar examen gedaan op de bovenbouw in Zutphen en studeert inmiddels. Een gekke tijd om te starten met je studie. Zoals je thuis ongetwijfeld ook zult ervaren is dit jaar ook voor mij en mijn gezin een gek schooljaar. Mijn jongste kinderen zitten inmiddels op de middelbare school. Mijn oudste zoon doet dit jaar examen. Een spannende tijd, die net als voor vele van u onzekerheden met zich meeneemt. Ik ben steeds weer verrast door de tomeloze flexibiliteit van mijn kinderen. Ook wanneer ik zelf soms de moed verlies, al vergaderend tussen de kinderen, werklieden en een berg wasgoed.
Sinds het najaar vorig jaar ben ik betrokken geraakt bij de Vrije School Den Haag. Een prachtige school met een zeer betrokken team. Ik neem mijn petje af voor de wijze waarop de leerkrachten een weg zoeken tussen alle vraagstukken die zich aandoen. Waarbij het lastig is en blijft om het best passende antwoord te vinden waar iedereen zich in gehoord voelt.
Mijn inzet zal de komende tijd gericht zijn op de kwaliteit van onderwijs en de organisatiestructuur. Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft en zorgen wilt delen. U kunt mij daarover mailen via m.triest@devrijeschooldenhaag.nl. Deze komende periode zal ik gebruiken om mij een beeld te vormen van de dingen die bij u als ouders spelen. Uiteraard zal ik dit beeld aan u terugkoppelen. Ook zal ik binnen de mogelijkheden op zoek gaan naar manieren om in groepen met u in gesprek te gaan. Laat u het mij gerust weten wanneer u mee wilt denken over de toekomst van deze prachtige school. Ik richt hier graag een klankbordgroep voor op.

U wilt vast ook nog dingen van mij weten waar het gaat om mijn professionele ervaringen. Ik heb de afgelopen jaren veelal in het speciaal onderwijs gewerkt als interim directeur. Ook ben ik interim bestuurder geweest bij een vrijeschool. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten en hoop dat we snel nader kennis kunnen maken op school.
Met vriendelijke groet,
Marjolein

Nieuwe poort 
Afgelopen weken is er hard gewerkt aan een nieuwe poort voor het schoolplein. Deze is gemaakt voor de veiligheid van de kinderen, het voorkomt dat mensen met auto’s, scooters of fietsen op het plein komen. Ook geeft het een duidelijke grens aan voor de kinderen, tot waar ze kunnen spelen. De poort is gemaakt van natuurlijke materialen en vervangt de kapotte, armoedige rood-witte paaltjes.

Het fort is helaas afgebroken omdat het onveilig was geworden. Het wordt tijdelijk vervangen met een grote klimboom. Zodra we voldoende geld hebben gespaard (met toekomstige bazars?) komt er een nieuwe natuurlijke installatie.

Seizoener
We starten binnenkort weer met de realisatie van het tijdschrift de Seizoener. Hier zoeken we nog steeds een aantal ouders voor die teksten zou willen schrijven en redigeren, interviews afnemen, beeldmateriaal uitzoeken, etc. Kortom: alle hulp is welkom! De eerstvolgende Seizoener zal in de zomer uitkomen. Wilt u zich aanmelden om bij te dragen aan dit mooie tijdschrift? Mail dan naar secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl.
Marie Louise Woudstra

Workshop voor ouders
Is uw kind angstig of verlegen?
Angst bij kinderen komt veel voor en is ook een onderdeel van de normale ontwikkeling. Bij sommige kinderen valt op dat zij meer last hebben van angst of verlegenheid in vergelijking met leeftijdsgenootjes. De angst houdt bijvoorbeeld lang aan of is heftiger. Herken je dit bij je kind? Dan is deze workshop van Youz wellicht interessant voor jou. Je krijgt voorlichting over wat angst is en praktische tips wat je als ouder kan doen om je kind beter te helpen om te gaan met angstige gevoelens.

Online op 15 februari van 10:00 tot 11:30 uur. 
Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Aanmelden? Klik hier
Op de website van Youz vind je meer informatie over angst (en nog vele andere psychische klachten bij kinderen).

AGENDA
Dinsdag 9 en vrijdag 19 februari
geen studiedag, gewone lesdagen
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Voorjaarsvakantie
Tot en met 6 februari 2021 (?)
lockdown

Read More

Maandbericht december 2020

Beste ouder(s), beste verzorger(s),

Geen koffie en thee met kerstbrood dit jaar, zoals er zoveel dingen niet doorgingen. 2020 werd het jaar waarin we steeds moesten schakelen in een poging onze gezondheid te bewaken en het leven toch zo goed en zo kwaad als het ging de ruimte te geven. Voor jullie als ouders gaf dat regelmatig onzekerheid en extra ‘gedoe’ als kinderen thuis moesten blijven of zelfs thuis moesten leren. De rust en regelmaat moesten steeds opnieuw worden gezocht, reinheid kreeg alle aandacht.

Desondanks hebben we de afgelopen maanden eigenlijk een heel normaal schoolleven kunnen leiden. Natuurlijk was iedereen zich continu bewust van de hygiëne en veiligheidsmaatregelen en was de puzzel om steeds overal een leerkracht te hebben vaak ingewikkeld (en niet altijd succesvol). Het viel ons ook zwaar om elkaar en jullie niet fysiek te kunnen ontmoeten, maar naar mijn inschatting hebben de kinderen toch een paar heerlijke en goede maanden achter de rug.

Toen we afgelopen maandag te horen kregen dat de school opnieuw dicht moest, zijn alle leerkrachten direct in actie gekomen om alsnog iets van een kerstviering te hebben met de kinderen voordat zij naar huis zouden gaan. Ook heeft bijna iedereen al werk voorbereid en aan de kinderen meegegeven om thuis mee aan de slag te kunnen na de vakantie. Opnieuw heb ik met bewondering gekeken naar ieders aanpassingsvermogen en focus om het goed te doen met de kinderen.

Ik heb mijzelf het afgelopen jaar nooit uitgesproken over mijn persoonlijk mening ten aanzien van alle maatregelen. De maatschappelijke discussie is dusdanig complex dat het naar mijn idee het beste is om het protocol voor het primair onderwijs te volgen bij de te nemen maatregelen. Maar de huidige sluiting heeft ons echt overvallen en ik heb er grote moeite mee. Wat dat betreft ben ik blij met het politieke debat hierover en ook de aanpassingen die er nu lijken te gebeuren. Ik heb goede hoop dat de sluiting beperkt zal blijven tot maximaal 1 week na de vakantie. Mogelijk volgt hierover tijdens de vakantie nog nieuwe informatie.

De noodopvang wordt opgezet in nauwe samenwerking met De Sprank, onze IKC partner (Vrije Speelklas en Het Grote Huis). We willen naast kinderen van ouders met cruciale beroepen, ook kinderen opvangen voor wie dat echt wenselijk is. Jullie ontvangen daar een aparte brief over.

De Adventmuziek van de afgelopen weken was prachtig. Zonder jullie in de zaal was er ruimte voor de kinderen om te zitten en waren de muzikanten goed te zien en horen. Dat was dan weer een voordeel bij het nadeel dat we jullie moesten missen in de school. De foto boven dit bericht geeft denk ik een mooi sfeerbeeld.

Ik sluit dit jaar af met een kerstgedachte:

In deze donkere tijden moeten we schoonheid en licht zoeken in onszelf,

De kersttijd kondigt de geboorte aan van nieuwe hoop en nieuwe kansen,

Creëer de rust en de ruimte om te vinden.

Met hartelijke groet,

Niels Schieman
Schoolleider

Nieuwe medewerkers secretariaat
Vanaf begin deze maand zijn er 2 nieuwe medewerkers werkzaam op het secretariaat: Marie Louise (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend) en Annemieke (aanwezig op woensdagochtend, donderdag, vrijdag). Hieronder stellen ze zichzelf even voor:

Ik ben Marie Louise, moeder van 2 jongens en woonachtig in het centrum van Den Haag. Na het afronden van mijn studie Nederlands ben ik gestart als docent voor vluchtelingen. Daarna ben ik overgestapt naar de commercie en heb ik als algemeen directeur bij een communicatiebureau gewerkt. Na een sabbatical van een jaar ben ik gestart als praktijkondersteuner bij Spring Kinderfysiotherapie. Het werken in het onderwijs is mij altijd bijgebleven en ik vind het dan ook heel erg leuk om daarnaast ook hier aan de slag te gaan. Als ‘spin in het web’ heb ik het nu al erg naar mijn zin!

Mijn naam is Annemieke Klinkenberg, moeder van 3 kinderen die hier op de Vrije School zitten. Ik heb hiervoor 14 jaar op de financiële administratie gewerkt op de Vrije School bovenbouw, dus ik kende de school al goed. Omdat mijn werk als musicus tijdens deze corona-crisis volledig stil is komen te liggen zocht ik een plek waar ik meer contact met mensen kon hebben, en dat heb ik zeker gevonden! Het is een fijne plek, op het ene moment plak ik een pleister op een knie en een volgend moment ondersteun ik het MT, kortom, lekker enerverend. Naast dit werk heb ik een zangles- en ademtherapie-praktijk aan huis.
Samen met mijn duopartner Marie Louise proberen we er een goed geoliede machine van te maken!

AGENDA
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Kerstvakantie
Tot en met 17 januari 2021 (?)
lockdown

Read More

Maandbericht november 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Het is alweer eind november. Hoog tijd voor een nieuw maandbericht. De Advent periode breekt aan. Zachtjes aan ontstaat er in de duisternis een klein beetje licht, iedere week wat meer, tot het moment dat we Kerst vieren en het buiten donker is, maar binnen licht. De tijd waarin we de geborgenheid van het thuis zijn met elkaar kunnen beleven. Dit jaar zal dat vooral in de directe kleinschalige gezinskring zijn, hopelijk met warme aandacht voor elkaar. Het programma voor de Advent periode op school hebben jullie eerder deze week al ontvangen. Ook op school vieren we deze periode kleinschalig, zonder de Kerstspelen en zonder jullie. Dat is verdrietig. Maar er komt ook op school intimiteit voor in de plaats. Er zijn vieringen in de klas, met aandacht voor elkaar en kleine vieringen in de zaal met een beperkt aantal klassen. Gelukkig is er wel weer iedere ochtend mooie muziek om mee aan te komen, maar dit jaar alleen voor de kinderen. Die hebben dan wel de ruimte om de muzikanten ook écht te kunnen horen en zien. Opnieuw werden wij uitgedaagd creatief met de situatie om te gaan en het heeft geresulteerd in wat zeker een prachtige Advent gaat worden voor de kinderen en leerkrachten.
Niels

AGENDA

Vrijdag 4 december
Sinterklaasfeest, alle kinderen vrij om 10.30 uur

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Kerstvakantie

Covid-19 update
Zoals jullie weten, ben ik zelf even afwezig geweest na een covid-19 besmetting, die manifesteerde zich in de herfstvakantie en bereikte in de week daarna een hoogtepunt. Gelukkig ging het herstel snel en ben ik uiteindelijk maar een week echt ziek geweest.  Doordat wij in België in thuisisolatie zaten, heb ik verder niemand kunnen besmetten. Natuurlijk moest ik daarna nog even in thuisisolatie blijven, maar het online werken is, net als voor velen van jullie, ook voor mij inmiddels een bekend gegeven. 
Op school gaat het nog altijd behoorlijk goed. Er zijn weinig besmettingen onder de leerkrachten. Wel zijn er regelmatig (15x!) leerkrachten tijdelijk afwezig geweest omdat ze zich moesten laten testen. Met de voorrangsregeling voor onderwijzend personeel loopt dat gelukkig heel vlot. Wel moest er, veel vaker dan normaal, een klas even thuisblijven, omdat het ons niet steeds lukte om (goede) vervanging te regelen.
De komende tijd gaan we onze maatregelen voor de kinderen iets versoepelen. Dat wil zeggen dat we wat meer interactie tussen de kinderen van de verschillende klassen zullen toestaan. Denk aan wat meer mogelijkheden voor samenspelen en samen leren door de verschillende leerjaren heen. De protocollen voor het primair onderwijs bieden daar ruimte voor.
Als volwassenen blijven we nog steeds heel strikt in het naleven van de regels en zetten we alles op alles om de school open te houden en de lessen door te laten gaan. Zo blijven we voorlopig nog online vergaderen en studeren.
Jullie steunen ons door als ouders onder elkaar de geldende maatregelen te blijven respecteren, zeker ook bij het brengen en halen!
Gelukkig zijn er inmiddels al heel wat online ouderavonden en voorlichtingsavonden geweest. Die lopen goed naar wat ik erover terug hoor. Het is een goede manier om te zorgen voor de nodige informatie-uitwisseling, maar een magere manier om echt verbinding te voelen. De behoefte aan meer direct contact is groot bij iedereen, het gemis van een mooie bazar, waar de school altijd bruist, is groot. Het voelt echt als ‘volhouden’.

Persoonlijke noot Therèse
Ik heb vandaag écht mijn laatste werkdag hier op school. Omdat er geen groots afscheid geregeld kan worden, wil ik van dit moment gebruik maken om alle ouders te bedanken voor vaak mooie, warme gesprekken, heerlijke contacten, hilarische momenten, vriendschappen en niet te vergeten de enorme fijne energie van jullie kinderen. Acht jaar geleden kwam ik op deze school te werken en werd ik meteen in het diepe gegooid, zowel hier op school als in mijn privéleven. Ik kijk dan ook terug op fantastische leerzame levenslessen en prachtige ontmoetingen. 
Lieve ouders, wellicht hadden jullie ook van mij afscheid willen nemen, hierbij mijn 06-nummer, ik laat me graag overspoelen door privéberichten. (Therèse: 06-19340887 of twin72@live.nl)Den Haag is niet zo groot, dus ik kom vast velen van jullie nog tegen. Bedankt voor deze mooie ervaring.
Kus Therèse

NB. Oproep redactieteam Seizoener
Ik heb de afgelopen 8 jaar met heel veel plezier als redacteur de Seizoener gevuld voor de basisschool. Nu ik vertrek wil ik graag ouders oproepen om samen met mijn opvolgers een redactieteam te vormen. Stuur bij interesse een mail naar secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl. Mocht je meer informatie willen over wat deze functie inhoudt, stel deze vraag dan ook aan het secretariaat per email.

Terug naar onze originele schooltijden
Bij het instellen van alle covid-19 maatregelen hebben we er oor gekozen om de school dagelijks 10 minuten langer door te laten gaan op de ‘lange dagen’ (15.00 uur i.p.v. 14.50 uur). Nu we de kinderen weer wat meer laten mengen in en rond de school is dat niet langer nodig en gaan we terug naar onze vaste schooltijden (dus lange dagen tot 14.50 uur). Naar de ouders van de kleuters is er inmiddels een aangepast breng- en haalschema gecommuniceerd, zodat er minder wachttijd is.

Personele zaken
Al direct vanaf het begin van dit schooljaar zijn we volop bezig met het vinden van nieuwe collega’s, vooral ter versterking van onze pool aan vervangers. Dat doen we in onze eigen netwerken, maar zeker ook daarbuiten. Zeker voor tijdelijke vervangingen maken we ook gebruik van bekwame leerkrachten uit het regulier onderwijs, als zij een oprechte interesse hebben voor het vrijeschoolonderwijs. Dat zijn wederzijds soms heel mooie ontmoetingen en ontdekkingen. Wij zijn ook meegegaan in een grote samenwerking met bijna alle schoolbesturen van Den Haag en Rotterdam. Gezamenlijk is er een aanbesteding gedaan voor vervanging door uitzendorganisaties die zich hebben verbonden aan een genormeerde leveringsverplichting en een sterke reductie van de tarieven die zij hanteren. Als het goed is gaat dat vanaf januari a.s. vaker leiden tot bekwame vervangers, al zal het mogelijk ook vaker leiden tot vervangers met minder vrijeschool affiniteit.
Ondertussen start op de kleuterafdeling een nieuwe leerkracht naast juf Emmanuelle, namelijk juf Marijke Heitkamp.
In een derde klas is er een leerkracht vertrokken in november. Voor die klas zijn gelukkig twee ervaren vrijeschoolleerkrachten (onze eigen juf Thamar en meester Gunnar) bereid gevonden om die klas nu te verzorgen.
Het vinden van nieuwe leerkrachten blijft ook de komende jaren zeker nog een uitdaging.
En dan is het vandaag de laatste werkdag van onze Therèse. Zij heeft de afgelopen 8 jaar heel veel werk verzet. Zij heeft onder andere de interne en externe communicatie versterkt en was voor jullie vaak het eerste aanspreekpunt van de school. We zullen haar gaan missen. Gelukkig zullen Annemieke Klinkenberg (die de school goed kent als ouder en collega) en Marie-Louise Woudstra samen haar taken vanaf dinsdag overnemen. Daarmee is er vanaf 1 december ook dagelijks iemand aanwezig op de receptie, een grote wens van mij en velen van jullie.

Medezeggenschapsraad
Na de oproep in het maandbericht van oktober hebben zich twee ouders aangemeld voor de MR. Daarmee is er geen noodzaak voor een verkiezing en is de MR weer compleet. Deze ouders zullen zichzelf binnenkort via een directe mailing vanuit de MR nog bij jullie bekend maken.

Kijk af en toe zeker eens op hun informatie op onze website: 
https://po.devrijeschooldenhaag.nl/medezeggenschapsraad/

RTL opnames voor ‘In de regio’
Op woensdag 7 oktober zou Dutch Content Productions in de ochtend bij ons opnames maken voor het programma In de regio van RTL4. Deze opnames, die bedoeld zijn als promotie van onze school, zijn in verband met alle covid-19 perikelen uitgesteld tot het voorjaar van 2021 (waarschijnlijk na de meivakantie).

Aanbod typecursus door de Typetuin
In de afgelopen jaren heeft de Typetuin op onze school een typecursus georganiseerd. Zij willen deze cursus in het voorjaar van 2021 graag weer aanbieden.
Omdat we nu nog niet weten hoe het onderwijs er in het nieuwe kalenderjaar uitziet, maar het tegelijkertijd wel belangrijk is om nu met de voorbereidingen te starten, bieden zij de ouder/verzorger de volgende zekerheden bij inschrijving:

 1. De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden tot 22 februari 2021.
 2. Wij stellen een protocol op hoe wij omgaan met betrekking tot de bestrijding van Corona. Denk aan schoonmaken lesmateriaal, 1,5 meter afstand etc.
 3. Wanneer de maatregelen vanuit het RIVM, gedurende de cursus, worden aangescherpt, zullen wij de opzet van de cursus dusdanig aanpassen zonder de kwaliteit van de cursus aan te tasten. Denk aan kleinere groepen, online lesgeven middels diensten als Microsoft Teams, een langere begeleiding van cursisten daar waar nodig. Wij hebben hier inmiddels ook (noodgedwongen) ervaring mee opgedaan.

Op deze wijze bieden zij ouders/verzorgers zekerheid, waardoor ze in staat zijn om de inschrijving voor de cursus nu op te starten.

De cursus wordt aangeboden aan de leerlingen van klas 4, 5 en 6.
 
Voorstel Typetuin
Startdatum: dinsdag 9 maart 2021
Starttijd: 15:00 uur
Duur: Zij verzorgen 8 lessen van een uur verspreid over ongeveer 13 schoolweken.

Schrijf in voor 1 januari en ontvang € 25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL = VOL!
 
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.

Read More

Maandbericht oktober 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Afgelopen dinsdag was het Michaël. Om praktische redenen hebben we dat vandaag gevierd op school. Alle klassen hadden prachtige drakenkoppen gemaakt. Die zijn vervolgens verslagen door de dappere Sint Joris, gesteund door de Aartsengel Michael. De draak die Covid-19 heet is nog niet verslagen, maar wij blijven dapper weerwerk bieden en houden de school open en fijn. Er zijn gelukkig niet structureel meer kinderen dan normaal afwezig. Toch blijven er nog heel wat zorgen en problemen over. Ik ga daar in dit maandbericht uitgebreid op in. Maar eerst geef ik een uitleg bij de besteding van de ouderbijdrage.

Het maandbericht sluit ik af met een paar korte mededelingen. Veel informatie die vanaf vandaag ook op onze website is terug te vinden.

Jullie ontvangen dit maandbericht altijd van Therèse. Zij heeft de afgelopen 8 jaar bij ons op school mij ondersteund, onze communicatie uitingen geprofessionaliseerd, het kwaliteitsmanagement systeem door ontwikkeld, gezorgd dat de leerlingenadministratie op orde bleef en nog veel en veel meer.

Per 1 december gaat ze ons verlaten om voor ‘AanmeldenPO’ te gaan werken. We zullen haar enorm gaan missen. Volgende week komt er een vacature op onze website voor deze functie. Zeg het voort!

Met vriendelijke groet,

Niels Schieman Schoolleider

Toelichting ouderbijdrage besteding 2019/2020

Anderhalve week geleden heb je een e-mail ontvangen met het verzoek om jouw bijdrage voor dit schooljaar bekend te maken. Daarin was al toegezegd dat er in het eerstvolgende maandbericht een nadere toelichting zou volgen op de besteding van wat jullie in 2019-2020 aan school hebben geschonken. Hierbij .

Laatste ontwikkelingen t.a.v. het covid-19 virus en de impact daarvan op school

Sinds de start van het nieuwe schooljaar is er extra aandacht voor een frisse school. De CO2 meters zijn vandaag (vrijdag 2 oktober) aangekomen en worden de komende week in alle klassen opgehangen. Nu het kouder wordt zal dit wel betekenen dat het regelmatig fris (of gewoon koud) zal zijn. Lekker veel laagjes en warme truien zullen de komende maanden geen overbodige luxe zijn.

Nu het aantal besmettingen weer oploopt in Nederland en zeker in Den Haag, zijn we extra alert op het voldoende afstand houden. Groepen van meer dan 30 volwassenen mag niet meer in de school. Dat betekent dat ouderavonden alleen kunnen doorgaan in onze twee zalen met maximaal 1 ouder/verzorger per kind en met de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar. De leerkracht reserveert de zaal en nodigt jullie uit. Om te grote drukte van veel volwassenen in de school op de tafeltjes avonden te voorkomen zijn die gesprekken meer gespreid in de tijd. Ook hiervoor ontvang je (of ontving je al) een uitnodiging. Bij deze gesprekken kunnen we wel twee ouders/verzorgers per kind aanwezig zijn.

Ondanks alle goede zorgen kan het toch gebeuren dat je kind niet naar school kan komen. Een snotneus mag dan voor een kind geen probleem zijn, de meeste andere (lichte) ziekteverschijnselen zijn wel een reden om thuis te blijven. Ook een besmet gezinslid maakt het noodzakelijk om thuis te blijven. Het is voor de leerkrachten niet altijd duidelijk of een kind écht ziek is, of uit voorzorg moet thuisblijven. In dat laatste geval is werk-/leermateriaal voor thuis fijn om toch wat te kunnen doen. Ondanks dat het voor leerkrachten niet mogelijk is om echt afstandsonderwijs te verzorgen terwijl er ook gewoon op school les wordt gegeven, hebben we met elkaar afgesproken dat het verzorgen van werkmateriaal voor thuis wel haalbaar is. Vraag daar zelf actief om zodat de leerkracht weet dat daar behoefte aan is. De leerkracht zal dan laten weten waar en wanneer dat materiaal beschikbaar is.

De leerkrachten zelf moeten, ook bij relatief milde klachten, al thuisblijven en zich bij voorkeur laten testen. Daardoor loopt de druk op de vervangcapaciteit op. Zowel binnen ons eigen netwerk als bij de bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd (Maandag, Dit Is Wijs, …) zijn er weinig beschikbare mensen. Alleen al in september heb ik daarom veel vaker dan mij lief is, ouders moeten vragen om hun kind thuis te houden. Vaak is daar begrip voor, maar het leidt natuurlijk ook tot bezorgdheid en frustratie.

De leerkrachten hebben deze week wel met elkaar afgesproken dat als ze niet op school kunnen werken, maar ook niet echt ziek zijn, ze vanuit huis afstandsonderwijs zullen verzorgen indien er geen vervanging mogelijk is. Ook gaan zij zich voorbereiden op een mogelijke nieuwe schoolsluiting. Niet omdat we dat verwachten, wel om er klaar voor te zijn.

Medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de MR zoekt dringend meer leden. Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de beleidsvorming binnen de school. Dus laat je stem horen en solliciteer, hierbij de vacature.

Twee nieuwe schoolregels

Rookverbod

Sinds 1 augustus 2020 geldt er in heel Nederland een rookverbod op en rond scholen en sportverenigingen. Dit verbod geldt 24/7 (iedere dag/ieder moment) en iedereen wordt er op geattendeerd met bordjes ‘Rookvrije generatie’. Het is de bedoeling dat kinderen geen volwassenen meer zien roken en dat dit bijdraagt aan een rookvrije generatie. Wij worden geacht dit rookverbod te handhaven op ons eigen terrein (schoolplein en in het gebouw) en zullen dat ook doen. Hierbij het dringende verzoek aan iedereen om ook rond de school (op de trottoirs) niet meer te roken.

Smartwatches op school

We zien de laatste tijd steeds vaker kinderen met Smartwachtes op school. Er kunnen redenen zijn waarom je kind daarmee geholpen is, maar wij hebben besloten dat we met deze apparaatjes op dezelfde manier omgaan als met telefoons. Dat wil zeggen, we vragen de kinderen om hun smartwatch uit te doen en in hun tas te stoppen. Na schooltijd mogen ze dan weer worden aangedaan. Dat geeft rust en voorkomt (te veel) afleiding.

RTL opnames voor ‘In de regio’

Op woensdag 7 oktober komt Dutch Content Productions in de ochtend bij ons opnames maken voor het programma In de regio van RTL4. Deze opnames zijn bedoeld als promotie van onze school. Er zal op verschillende plekken in en rond de school worden gefilmd. Met Therèse stem ik af welke kinderen er niet in beeld mogen komen. Als centraal thema wil bewegend leren in beeld brengen. Iedereen, leerkracht of leerling die uiteindelijk in beeld komt zal gevraagd worden om een individueel toestemmingsformulier in te vullen. De ouders waarvan de klas wordt gefilmd ontvangen hierover nog een aparte bericht. Niels

BAZAR

Helaas zal er geen BAZAR plaatsvinden in de herfst. COVID-19 maakt het ons onmogelijk om ouders in de school te laten. Met de bazarcommissie is besproken dat we wellicht een lente BAZAR kunnen organiseren, waarbij we zoveel mogelijk evenementen in de buitenlucht laten plaats vinden. Ideeën zijn welkom en ook de commissie heeft nog extra leden nodig. Stuur bij ideeën of interesse om mee te denken een mail naar bazar@devrijeschooldenhaag.nl

De bazarcommissie

Met spoed opzoek naar een woning

Mijn naam is Sanneke en werk als euritmiste op deze school. Met spoed ben ik op zoek naar een woning voor mij en mijn twee dochtertjes van 2 en 4. Ik kan per maand rond de 800 euro betalen. Weet je iets? Mail mij dan: s.potgiesser@devrijeschooldenhaag.nl Vriendelijke groet, Sanneke Potgiesser

Cursus Vrije School pedagogie 2020

Ook in het schooljaar 2020-2021 verzorgen we weer een cursus over de achtergronden en de praktijk van het vrijeschoolonderwijs in Den Haag. Deze is zowel voor ouders als voor leerkrachten. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. In de bijlage treft u de uitnodiging aan. Mocht u de link naar het inschrijfformulier niet kunnen openen dan kunt u dit óf op uw computer proberen als het op uw telefoon niet lukt óf de link kopiëren, deze vervolgens in uw browser plaatsen en dan openen.

Met vriendelijke groet, Manon Vinkenborg, managementassistent

Typecursus Ook dit schooljaar wordt bij ons de typecursus verzorgt door De Typetuin. In de bijlage alle informatie en hoe je je kind kunt opgeven.

Read More

Maandbericht juli 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Bijna zomervakantie, even pas op de plaats en bekomen van de rollercoaster die covid-19 de afgelopen maanden heeft veroorzaakt, op school, bij jullie thuis en breder in onze wereld. Waar we normaal de tijd nemen om tot goede nieuwe afspraken te komen moesten we nu juist een beroep doen op ons improvisatie talent. We hebben onze planningen regelmatig herzien en steeds onderwijs op maat van het mogelijke verzorgd. Zelfs nu, ondanks dat de kinderen de laatste weken weer allemaal 5 dagen naar school konden komen, zijn we nog zeker niet terug bij een stabiele voorspelbare schoolsituatie. Veel vaker dan normaal, hebben we jullie moeten vragen je kind(-eren) één of meer dagen thuis te houden. Meerdere leerkrachten zijn de afgelopen weken getest nadat zij lichte of zwaardere gezondheidsklachten hadden. Gelukkig voor hen en ons allemaal bleek het iedere keer geen corona besmetting. Toen we in maart de deuren moesten sluiten was ik, samen met andere besturen in Den Haag, volop bezig met het maken van plannen om het lerarentekort de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. Dat probleem leek opeens van de aardboden verdwenen maar is het natuurlijk niet. Op de achtergrond zijn velen er gewoon mee doorgegaan met als resultaat dat er extra geld naar de 5 grootste gemeenten komt om hun noodplannen te kunnen uitvoeren.

Al die tijd ben ik ook bezig geweest om voor onze school voldoende nieuwe mensen te vinden. Dat was nodig omdat er 7 mensen zijn vertrokken of gaan vertrekken dit schooljaar. 3 collega’s gaan met pensioen, 4 collega’s gaan een nieuwe uitdaging aan. Gelukkig hebben wij 4 fantastische nieuwe collega’s gevonden.

Sinds 1 juli mogen ouders weer in de school, mits er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden. In de praktijk betekent dit dat er eigenlijk nog maar heel beperkte mogelijkheden zijn om jullie in de school te ontvangen. Op beperkte schaal kunnen, en zullen we ouders wel weer gaan uitnodigen bij speciale gelegenheden, zoals het afscheid van de kleuterklas (in de laatste schoolweek) en het verwelkomen in de eerste klas (na de zomer). Ik verwacht ook dat er in het najaar weer tafeltjes gesprekken mogelijk zullen zijn. Ik voorzie echter dat grote groepen ouders in een klas, in de zaal of op het plein ook na de zomervakantie nog niet mogelijk zal zijn. Niels

Overlijdensbericht Daniel ten Hove

Vanmorgen zijn wij geïnformeerd dat Daniel donderdag is overleden in zijn slaap. Vreselijk nieuws. We zijn in gedachten bij hem en zijn familie. Daniel zat tot 2015 bij Annemart Hoogland en Frédérique Gorkovoi in de klas. Hij heeft twee zussen op de bovenbouw en zijn jongste zus Nina zit bij Caroline Kaptein in de klas. Daniel is 17 jaar geworden. Hij was net geslaagd voor zijn havo diploma.

 

Nieuw schooljaar, zelfde lestijden?

Voorlopig houden we de lopende maatregelen in stand. Dat wil zeggen beperking van het mengen van groepen en volwassenen. Het per klas verzamelen op het plein in de ochtend is al bijna een gewoonte geworden en bevalt ons goed. Het afzetten van de kleuters aan de buitendeur van het lokaal gaat ook goed. De langere middagpauze, waarbij steeds maar de helft van de klassen buiten is, en waardoor de lange schooldag 10 minuten langer duurt (tot 15 uur) wordt als prettig ervaren en voorkomt een overvol schoolplein en helpt een eventuele verspreiding van besmettingen te beperken. Na de zomer zullen we, afhankelijk van regelgeving en eigen inzichten en jullie wensen, kijken hoe dit op de lange termijn vorm moet krijgen.

IB vacature, tijdelijk minder IB ondersteuning

Eén van de 7 collega’s die vertrekt is Rodette van Dunné. Zij is de afgelopen 10 jaar intern begeleider (IB-er) geweest op onze school en heeft nu besloten om als leerkracht te willen gaan werken op een speciaal basisonderwijs (sbo) school. Wij vinden het erg jammer dat zij weggaat, maar waarderen haar keuze om zich te willen inzetten voor deze groep kinderen. Ook in het sbo is er een groot lerarentekort en Rodette zal een fantastische leerkracht zijn daar. Het blijkt wel bijzonder lastig om een goede vervanger voor haar te vinden. De zoektocht loopt inmiddels 2 maanden en heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. We hebben deze vacature daarom opnieuw opengesteld, nu tot einde zomervakantie. Dit houdt in dat we na de zomervakantie alleen Annemart Hoogland als IB-er hebben en dus maar een beperkte capaciteit om leerkrachten en ouders te ondersteunen. Ik heb daarom Gabriëlle Wils, die eerder bij ons heeft ingevallen als IB-er, gevraagd om in ieder geval tot de herfstvakantie als interim IB-er bij ons te komen. Zij heeft dat inmiddels toegezegd. We dienen er desondanks rekening mee te houden dat de IB-ers hun werk steeds opnieuw zullen moeten prioriteren en niet alles kan worden opgepakt. De leerkrachten zullen dat merken, maar ouders en verzorgers ook.

Vertrekkende en nieuwe collega’s, personele verschuivingen

Zoals ik in de inleiding al schreef vertrekken er, naast de IB-er nog 6 mensen. Begin van dit kalanderjaar is Lot Hooghiemstra vertrokken als leerkracht om andere dingen te kunnen gaan doen. Begin mei is Froukje van Ham, onze onderwijsassistent vertrokken naar een andere school. Zij heeft in april en mei de noodopvang op een heel fijne manier verzorgd. Op haar nieuwe school had ze de mogelijkheid van een grotere aanstelling en een wat ander takenpakket.

Kleuterjuf Mariëlle Grootwassink vertrekt om zich vol te kunnen richten op de start van de nieuwe Staatsvrije vrijeschool Zeevonk, die na de zomer de eerste kinderen zal ontvangen.

Kleuterjuf Marjanne de Boer, en de godsdienst juffen Fréderique van Spaendonck en Katelijne Huijbregts gaan alle drie met pensioen deze zomer. Fréderique komt wel nog terug om de godsdienstlessen in de 6e klassen te verzorgen tot het eind van volgend schooljaar.

We gaan al deze collega’s missen. Ze waren allemaal lange of kortere tijd intens met de school verbonden en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de school.

Gelukkig hebben we ook fantastische nieuwe collega’s gevonden. Sinds juni is Soraya bij ons als nieuwe onderwijsassistent. Zij kent de vrijeschool als kind en werkte de afgelopen jaren in het speciaal onderwijs. In korte tijd heeft zij onze school ontdekt en ze is nu dagelijks aanwezig om leerkrachten en kinderen te ondersteunen, en soms even bij te springen als er iemand ziek is.

Voor de eerste klas hebben we twee leerkrachten gevonden die samen een klas gaan verzorgen. Het zijn Yvette Kooij en Pauline Doolaard. Beiden zijn ervaren leerkrachten die een persoonlijke verbinding met de vrijeschool hebben, maar beiden worden voor het eerst vrijeschoolleerkracht.

Inmiddels is Renée de Roo in juni al begonnen als leerkracht in klas 2. Na verschillende personele problemen in die klas is het fijn dat daar nu weer rust en duidelijkheid is voor de kinderen en de ouders.

Overigens gaat Thamar Hupkes, nu leerkracht van klas 3, volgend jaar in een andere rol verder. Zij zal naast enkele collega’s één dag verzorgen en verder beschikbaar zijn voor invalwerk, zodat we komend jaar weer beter in staat zullen zijn om uitvallessen te beperken.

De klas van Thamar wordt overgenomen door juf Frédérique Gorkovoi (nu klas 6), die ook teamleider blijft voor de klassen 4 t/m 6. Kari Liv Breivik, leerkracht van klas 2, zal vanaf komend jaar de rol van teamleider voor de klassen 1 t/m 3 op zich nemen.

Ten slotte zal Jasper van Heesewijk, nu leerkracht van klas 6, de leerkracht van de andere 1e klas worden.

Vakantieplanning en andere lesvrije dagen

Door al het ‘gedoe’ rond de covid-19 maatregelen heeft het langer dan normaal geduurd voordat we onze jaarplanning rond hadden. De vakanties stonden natuurlijk al lang vast (en op de website) maar hoe zit het met alle studiedagen enzo?

Noteer alvast:

 • Dinsdag 15 september 2020 (alle kinderen vrij)
 • Woensdag 10 oktober 2020 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school) * Maandag 26 oktober 2020 (alle kinderen vrij)
 • Vrijdag 19 februari 2021 (alle kinderen vrij)
 • Maandag 1 maart 2021 (alle kinderen vrij)
 • Donderdag 17 2021 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school)
 • Vrijdag 18 juni 2021 (alle kinderen vrij)
 • Woensdag 30 juni 2021 (alleen klas 1 t/m 6 vrij, kleuters komen wel naar school)
 • Vrijdag 16 juli 2021 (kleuters vrij, laatste schooldag)

Er ontbreekt nog een studiedag voor de kleuterafdeling. Zodra bekend is wanneer die doorgaat, wordt dat zo snel mogelijk gecommuniceerd. In deze bijlage het totaal overzicht. De gehele jaarplanner is vanaf 17 juli te vinden op de onze website

Scholing 2020-2021

Onze plannen voor het afgelopen schooljaar zijn niet allemaal verwezenlijkt. We zouden ons verdiepen in ons lesgeven, in hoe we omgaan met toets analyses, we zouden werken aan onze professionele communicatie en omgangscultuur en een nieuw leerlingvolgsysteem kiezen en implementeren voor de kleuterafdeling. De training rond professionele schoolcultuur en het lovs waren gelukkig in februari afgerond, maar samen werken aan onze didactiek is nog een wens. De definitieve keuze voor een nieuw leerlingvolgsysteem moet ook nog worden gemaakt. Wat is blijven liggen nemen we mee naar volgend jaar. Dan zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over de kwaliteit van ons vrijeschoolonderwijs en de werking en waarde van onze vaklessen. We doen dat op onze pedagogische vergaderingen, tijdens teamoverleggen, maar ook tijdens onze studiedagen. Nieuw is dat we twee keer per jaar, na de toetsperiode, met alle klasleerkrachten samen naar de toetsanalyses zullen kijken en die omzetten in plannen. Door dat samen te doen willen we van elkaar leren en meer coherentie krijgen. Net als voorgaande jaren zullen we ook twee keer per jaar een interdisciplinair overleg (IDO) organiseren waar klas- en vakleerkrachten samen het reilen en zeilen van de klas zullen bespreken. De eerste keer doen we dat, traditiegetrouw, op Prinsjesdag.

Vanuit de medezeggenschapsraad

Direct na de zomervakantie zullen we kijken welke ouders zich hebben gemeld om lid te worden van de MR. Mochten dat er meer dan 2 zijn dan komt er een verkiezing. Eind september hebben we dan weer een complete MR. Afgelopen jaar heeft de MR veel tijd gestoken in het meekijken naar de financiële situatie van de school. Zowel bij hen als bij verschillende ouders waren er vragen over bezuinigingen en het reserves van de school. Uit die bevraging van de schoolleiding is duidelijk geworden dat onze school een eerder beperkte reserve heeft ten opzichte van een benchmark (gemiddelde in Nederland en gemiddelde van Vrijescholen), maar wel ruim boven de signaleringswaarde van het ministerie zit (dat is een absoluut minimum dat een school dient aan te houden). Der is dus een gezonde bedrijfsvoering zonder dat er onnodig veel geld blijft vastzitten in reserves. Ook bleek uit deze bevraging dat er bij ons relatief veel wordt uitgegeven aan onderwijzend personeel en relatief weinig aan ondersteunend personeel. In september zal er samen met de MR goed worden gekeken naar de voornemens voor de begroting 2021. We willen ouders die daar interesse in hebben in de gelegenheid stellen om daar in mee te denken. De precieze aanpak daarvoor stellen we na de vakantie voor als er meer duidelijk is over wat er wel en niet kan in de school.

Nieuwe toiletgroepen voor de jongens

Eindelijk is de stank van de toiletten de school uit. Al jaren was een van de grootste klachten van kinderen en ouders de stank van de toiletten in de school. Ondanks alle maatregelen die er de afgelopen jaren zijn genomen kregen we dat niet onder controle. Om hier een einde aan te maken hebben we 3 toiletgroepen (van de jongens) helemaal vernieuwd. Dat waren namelijk de plekken waar de stankoverlast vandaan kwam. Door naast toiletpotten ook urinoirs te instaleren en te zorgen dat de ruimtes eenvoudiger zijn te reinigen zijn de nare geurtjes nu eindelijk de school uit.

Fijne vakantie Dank voor het lezen van deze lange brief. Dank ook voor jouw steun aan ons tijdens dit bewogen schooljaar. Ik wens je, namens alle collega’s een ontspannen en vrolijke zomer, zonder zorgen en veel tijd om met en van elkaar te genieten! Niels

Read More

Maandbericht juni 2020

Beste ouders en verzorgers,

Nu we langzaam weer richting een normale situatie toegaan leek het ons een goed idee ook weer wat niet covid gerelateerd nieuws met jullie te delen middels een maandbericht. Eigenlijk hebben we gewoon een belangrijke oproep voor nieuwe MR leden. Er zijn al enkele kandidaten die zich spontaan hebben gemeld, maar als er meerdere kandidaten zijn dan valt er voor jullie ook wat te kiezen (letterlijk) binnenkort. Daarnaast een oproep om onze vrienden Nicole & Martin te supporten. Zij maken net als velen een moeilijke tijd door.

Met vriendelijke groet, Niels Schieman

Vacature Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. We hebben momenteel twee vacatures binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Voor meer informatie over deze vacature klik hier.

Hulp voor ‘Nicole & Martin’: ….doneer een kaartje….samen staan we sterk!

Misschien herinnert u zich het sprookjestheater en circus ‘Nicole & Martin’ uit Zwitserland? De witte tenten, de oude houten woonwagens, de rode vrachtwagens. Ooit geraakt door de humor, muziek, acrobatiek of verbeeldingskracht van hun opvoeringen? Zoals een vrije school het voor kinderen wenst! In 2015, 2017 en 2019 waren zij in Den Haag.

In mei 2020 zouden zij in Zaandam zijn …. ‘Nicole & Martin’ zijn met hun Europese tournee hard getroffen door de maatregelen i.v.m. het coronavirus. Op moment van vertrek voor de nieuwe tournee, viel in alle landen het leven stil, tot juli zal er geen voorstelling zijn. Ook de week in Zaandam eind mei kan niet doorgaan. Tot juli geen inkomsten …… daarom de oproep: Doneer één (of meer) van de 1200 kaartjes (4 voorstellingen) à € 16,- Ga naar de website www.vriendennicolemartin.nl en doe mee via de link ‘noodoproep’.

Zo staan ‘wij Nederlanders’ samen garant voor de week in Zaandam! Liever niet via iDeal betalen? Dan kunt u een donatie overmaken aan: Stichting Ultramarijn (kvk 41205864), banknummer NL71INGB0005012478 o.v.v. Vrienden Nicole Martin. Het gehele bedrag is voor ‘Nicole & Martin,’ samen zorgen wij voor hun inkomsten, zodat dit gezelschap in Nederland en door heel Europa hun voorstellingen kunnen blijven vertonen en hun circusachtige bestaan kunnen blijven delen met jong en oud. Samen zijn we sterk, helpt u mee? Doneer een kaartje! Heel hartelijk dank!

Als ‘Vrienden Nicole & Martin’ hopen wij, ook na corona-tijden, scholen te helpen om dit theatergezelschap een plek te geven, zodat zij hun voorstellingen aan zoveel mogelijk (vrije school) kinderen, ouders en andere vrienden kunnen laten zien. Zie voor meer informatie: www.vriendennicolemartin.nl

Vrienden van ‘Nicole & Martin.’

 

Read More

Maandbericht februari 2020

Denktank ouderparticipatie

Tank je mee? Niet in je auto, maar in school.

Voor een actieve en levendige school, met actieve ouders.

Op de eerste ouderavond van dit schooljaar heeft school de ouders en verzorgers van alle kinderen van de school uitgenodigd om mee te praten in een denktank over het vergroten van ouderparticipatie. In november hebben we met een groep ouders en leerkrachten 5 concrete vormen van ouderparticipatie onderscheiden. En daarover willen we doortanken. Om uiteindelijk meer ouderparticipatie te creëren. Heb je zin om mee te tanken en te participeren? Sluit je aan op woensdag 19 februari van 20:00 tot 21:30 uur op school (grote zaal).

Welke vormen voor ouderparticipaties zijn dat dan?
1. Het dagelijks contact op klasniveau
+ Denk aan: je kind naar de klas/juf/meester brengen, klas-appgroep, ouderavonden van de klas etc
2. “Handjes” van ouders en verzorgers voor specifieke activiteiten (van de klas en de gehele school):
+ Denk aan: vegen, hulp bij breiles, bloemen verzorgen, bazaractiviteiten
3. Medezeggenschapsraad
4. Financiën
+ Denk aan: ouderbijdrage, broodgeld, financieel beleid
5. Het contact met school als geheel
+ Denk aan: maandbericht, rondom inschrijvingen, ziekmeldingen, Seizoener

We praten door over deze vormen aan de hand van de volgende vragen:

a.       Wat hoort er thuis bij deze vorm van ouderparticipatie?

b.       Wat gaat er goed?

c.       Wat gaat er niet goed?

d.       Wat wil jij bijdragen?

Daarnaast hebben we een open categorie:

Met de vragen aan ouders, verzorgers en leerkrachten:

e.       Welke onderwerp zou je morgen willen laten?

f.        Welke onderwerp zou je morgen willen oppakken?

g.       Wat verwacht je op dat onderwerp?

h.       Wat is de situatie op dat onderwerp dat je zou willen oppakken?

i.         Wat wil je zelf bijdragen?

We zien je graag meetanken. Meld je aan via

Hartelijke groet,

Namens denktankende ouders, verzorgers en leerkrachten Warner Deenen, Manon Wolfert en Alice Overduin

Schoolbibliotheek
Vandaag zijn alle leesboeken van school verzameld, beoordeeld en vervolgens afgedankt. Veel van onze boeken hebben we over de laatste decennia verzameld en zijn echt niet meer in orde. Oude spelling, boeken die uit elkaar vallen of verhalen die echt niet meer van deze tijd zijn. De goede boeken (en dat zijn er nog heel veel) zijn geregistreerd en gelabeld. Nu we precies weten wat we hebben wordt de schoolbibliotheek aangevuld met ruim 1300 nieuwe boeken. Dat voelt als een groot cadeau dat we o.a. dankzij jullie bijdragen hebben kunnen realiseren! Speciale dank aan de ouders die ons vandaag hebben geholpen bij deze monsterklus.
Afscheid van Caroline Mast en Lot Hooghiemstra

Per 1 februari heeft Caroline Mast, intern begeleider voor de kleuterafdeling een nieuwe baan in de jeugdzorg. Wij hebben de afgelopen vier jaar intensief samengewerkt om leerkrachten te ondersteunen en kinderen te helpen om het onderwijs te krijgen dat bij hen past. Haar zorg voor kinderen zal ze nu op een andere manier gaan invullen. Tot de zomer nemen de andere twee intern begeleiders haar taken over door allebei een dag extra te gaan werken. Ondertussen bekijken we met elkaar hoe we de ondersteuning door de intern begeleiders na de zomer structureel willen invullen.

Ook Lot Hooghiemstra vertrekt binnenkort. Zij is al geruime tijd afwezig, maar vertrekt nu officieel per 1 maart. Lot heeft een lange verbinding met onze school waarin zij velen heeft weten te inspireren. Zij pakt verschillende nieuwe (pedagogische) uitdagingen op.

Wie o wie komt meezingen?!
Al jaren zingt een aantal ouders onder leiding van onze muziekleerkracht Marie de Geus op vrijdagochtend. Door omstandigheden kunnen er een paar ouders dit keer niet meedoen. Om door te kunnen gaan heeft het koortje nog 3 of 4 ouders nodig. Het is een heerlijk begin van de dag, dus als je zin hebt: kom meezingen! Alle informatie in deze flyer.

Read More

Maandbericht januari 2020

Vrijdag 7 februari, hulp nodig om onze schoolbieb te saneren

Wij krijgen een prachtige nieuwe schoolbibliotheek. Oude boeken worden vervangen en er komen heel veel nieuwe boeken bij. Dat voelt als een groot cadeau!

Op 7 februari gaan we de hele dag alle boeken uit de school verzamelen, beoordelen, registeren of vaarwel zeggen (op z’n Marie Kondo’s ?), labelen en samen met de nieuwe boeken weer terug brengen naar de klassen. Daar kunnen we een heleboel extra handen bij gebruiken. Graag aanmelden via a.hoogland@devrijeschooldenhaag.nl. Ook als je maar een paar uur kan helpen (zeker aan het begin van de dag) ben je zeer welkom.

In dit filmpje legt Merel Vink, die onze schoolbibliotheek in de toekomst blijft verzorgen, uit wat we gaan doen.

 

Afspraken

Het begin van het nieuwe jaar is een mooi moment om weer even stil te staan bij een paar van de afspraken op en rond de school zodat iedereen weer weet wat we van elkaar mogen verwachten.

Verkeer rond de school

De verkeerssituatie rondom de school kan erg chaotisch worden bij het brengen en halen. Daarom is het echt belangrijk dat iedereen daar zijn/haar verantwoordelijkheid in neemt. Alleen dan houden we het veilig en kan de verkeerstroom in de ochtend en middag (min of meer) soepel verlopen.

De regels:

Bij het halen en brengen van leerlingen is het wenselijk dat er éénrichtingsverkeer wordt gecreëerd op de Abbenbroekweg (dit kan helaas niet officieel worden geregeld). We verzoeken jullie om, wanneer je uit de richting van de Pompstationsweg aankomt rijden, dat je doorrijdt naar de Tapijtweg en van daaruit de Abbenbroekweg indraait en vervolgens via de Gerrit Kasteinweg het schoolgebied weer verlaat. Op die manier ontstaat er eenrichtingsverkeer op de Abbenbroekweg, wat voor de doorstroming en de veiligheid van fietsers noodzakelijk is. Onnodig te melden, maar wij verzoeken dat je de snelheid te matigen tot maximaal 20 km /uur rond de school. Parkeer omwille van de veiligheid van overstekende kinderen ook niet binnen 5 meter van een straathoek en gelieve alle inritten naar huizen en de uitgang van ons fietsenplein vrij te houden.

Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden zijn niet toegelaten op het schoolplein.

Aanvullend op bovenstaande verkeersregels (zoals die op website staan) wil ik je vragen niet te fietsen op de stoepen rond de school. Regelmatig leidt dat tot gevaarlijke situaties met vooral kleuters die daar rondlopen.

Ouders op het plein en in de school

Net als rond de school kan het ook voor de deur en in de gangen erg chaotisch worden bij het brengen en halen. Vooral als de leerkrachten de klassen komen ophalen om 8:25 uur is het belangrijk dat zij vlot achter elkaar door naar binnen kunnen lopen zodat om 8:30 uur alle kinderen in de klas zijn. In gesprek gaan met een leerkracht of in de loop staan te zwaaien naar kinderen die achter het raam verschijnen maakt dat moeilijk. Houd daar alsjeblieft rekening mee.

De regels:

Ouders lopen niet mee naar binnen in de ochtend.

Het is niet de bedoeling om ’s morgens mee naar binnen te lopen met je kind, ook niet om naar de peuters of kleuters te gaan, we hebben de ruimte nodig voor de kinderen. Als er een belangrijke mededeling is kan je die normaal gesproken bij Therese of mij kwijt nadat de kinderen naar binnen zijn. Wij zorgen dan dat die op de juiste plek terecht komt. De leerkracht heeft vanaf het moment dat zij naar binnen gaan lopen alle aandacht op de klas gericht. Aan het einde van de schooldag mogen ouders altijd naar het lokaal lopen om nog even met de leerkracht te spreken of in de klas te kijken.

Kinderen lopen in stilte door de gangen.

Voor de rust en ieders welzijn hebben we met elkaar de afspraak dat alle kinderen in stilte door de gangen lopen. Het is belangrijk dat wij ons daar zelf ook aan houden. Gesprekken voeren we zo min mogelijk op de gangen en zeker niet terwijl de kinderen naar binnen of buiten lopen (wij geven als volwassenen zelf het goede voorbeeld).

Direct het plein verlaten bij het ophalen op maandag en vrijdag om 12:30 uur.

Om 12:40 uur komen de klassen 3 t/m 6 naar buiten om te spelen op het grote plein. Vanaf dat moment is het niet meer veilig voor kleine kinderen die vaak letterlijk omver worden gelopen in het spel van de grote kinderen. Probeer daarom voor 12:40 het schoolplein te verlaten. Als het toch later is geworden (bijvoorbeeld omdat je nog even in de klas was), loop dan samen met je kind over het plein en blijf niet hangen op het plein om nog even gezellig te babbelen. Dat kan op de stoepen rond de school.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Niels

 

Vrijwillige ouderbijdrage door wet altijd vrijwillig

Alle leerlingen moeten altijd kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Tweede Kamer stemde in december in met een initiatiefwet van GroenLinks en SP die dit moet realiseren. Met deze initiatiefwet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk vastgelegd. Dit sluit aan bij onze eigen benadering van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdragen die wij van jullie ontvangen zien wij als een gift om ons de vrijheid te geven ons onderwijs te verrijken met extra lessen, mooie materialen, een fijne leeromgeving en deskundige leerkrachten. Voor de bijzondere bijdragen voor bijvoorbeeld fluiten of schoolreisjes vragen we wel een specifiek bedrag, maar we zoeken altijd samen naar een oplossing als dat problematisch is. Bij ons mogen alle kinderen altijd aan alles meedoen en krijgen ze gelijkwaardige leermiddelen, los van wat hun ouders hebben bijgedragen. De leerkrachten weten trouwens ook nooit voor welke kinderen er hoeveel is bijgedragen. Dit beleid kadert binnen de sociale driegeledingsgedachte van Steiner (Vrijheid binnen het ‘sociale leven’, Broederschap binnen het ‘economische leven’ en Gelijkheid binnen het ‘juridische leven’). Wij zijn dan ook blij dat er nu duidelijkheid is gekomen over de wetgeving t.a.v. de vrijwillige ouderbijdrage. Nog veel blijer zijn wij met de fantastische manier waarop jullie ons jaar na jaar financieel blijven steunen om onze doelen te realiseren. Dank!

Overigens is dit ook meteen een oproep aan iedereen die zijn/haar ouderbijdrage voor dit lopende schooljaar nog niet bekend heeft gemaakt. het is fijn te weten op welke bijdrage we dit jaar van u mogen verwachten, dus graag reageren (ook als het dit jaar niet lukt om een bijdrage te schenken).

 

Luizenwasstraat

Iedere woensdag na een schoolvakantie proberen we om 09.35 uur een luizenwasstraat te organiseren. Alle kinderen worden dan een voor een gecontroleerd in een ‘wasstraat’ die in de lerarenkamer wordt ingericht. Daarvoor hebben we wel minimaal 15 luizenpluizers nodig. Helaas zijn de laatste drie geplande luizenwasstraten niet doorgegaan vanwege te weinig ouders. Dat is jammer want daarmee kunnen we er samen minder goed voor zorgen dat we de luizen uit de school houden.

Daarom hierbij een nieuwe oproep aan iedereen die zich enkele keren per jaar op woensdagmorgen kan vrijmaken om zich te melden. Het liefste zien we dat we per klas minimaal 2 ouders hebben. Graag melden bij Therese: t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl

Aanstaande woensdag 15 januari doen we nog een poging om de luizenwasstraat door te laten gaan. Ook als je je nog niet hebt aangemeld is het fijn als je dan komt helpen! Met elkaar kunnen we zorgen voor een luisvrije school!

 

Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de klas 4 t/m 6
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: woensdag 4 maart 2020
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7 2597 NT DEN HAAG

Prijs
185 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin

 • Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
 • De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
 • Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
 • Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
 • De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
 • Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.

 

Kinderatelier

Het Kinder Atelier is een kunstzinnige middag voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Plezier en ontspanning staan hier voorop. De groepen zijn kleinschalig, zodat de sfeer knus  en veilig blijft.

De eigen creativiteit krijgt ruimte, nieuwe technieken worden ontdekt en het sociale element zorgt voor verbinding. We gaan tekenen, schilderen, boetseren en knutselen.

Uit school komen de kinderen om 12.30 zelf naar het handwerk lokaal waar een hapje en sapje klaarstaat en zij zelf hun meegebrachte brood kunnen opeten. Daarna zijn ze 1,5 uur kunstzinnig bezig. Om 14.15 kunnen zij worden opgehaald of (met kennisgeving) zelfstandig naar huis.

Sandrina Janssen
Na in 2013 de HBO opleiding Kunstzinnige Therapie te hebben afgrond, is Sandrina vanuit haar praktijk ‘Studio no.9’ op de London Steiner School werkzaam geraakt.  Daar heeft zij ook de Steiner Waldorf Early Years Teacher Training afgrond.
Zij heeft brede ervaring op pedagogisch, kunstzinnig en therapeutisch gebied. Kunstzinnige activiteit in kunnen zetten ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling is waar zij enthousiast van wordt. Momenteel is zij actief met het opnieuw vormgeven van haar praktijk ‘Heel hArt’. Verder werkt zij als pedagogisch medewerker bij BSO Het Grote Huis.

Read More