Agenda MR vergadering 28 mei 2020

  1. Jaarcijfers 2019 (i)
  2. Financiële resultaten school versus de stichting (i)
    1. Hoe doet de school het in vergelijking met de andere scholen in de stichting?
  3. Brief Stressvrije school (b)
  4. Schoolopening 8 juni

i = informerend
o = orienterend
b = besluitvormend