Agenda MR vergadering 23 september

Agenda MR vergadering dinsdag 23 september 20.00 uur

I = informerend
O= oriënterend
B= Besluit

1) Aanpassing vervangbeleid (O/B)

2) Verantwoording werkdrukmiddelen (I)

3) Bijeenkomst communicatie en ouderbetrokkenheid (O)

4) Tweede klassen maandag tot 15.00 uur (O)

5) Schoolplan (B)

6) Studiedagen (O)

7) Brief ouderbijdrage (O)

8) Toelichting proces begroting 2020 (I)

9) Rondvraag