Agenda MR vergadering 15 februari 2021

Agenda MR-vergadering maandag 15 februari 2021, 20.00 uur online.
Wijzigingen voorbehouden.

● Opening
● Evaluatie lockdown (i)
● Heropening van de school (i)
● Sneltesten van kinderen en leerkrachten op school (i)
● Onrust klas 6b
● Verantwoording besteding werkdrukverlaging (b)
● Stand van zaken werkverdelingsplan (i)
● Gedachten rondom organisatiestructuur en omvang schoolleiding (i)
● Taken Marjolein / ontevredenheid college
● Planning MR vergaderingen tot zomer
● Taakverdeling MR
● Afsluiten