Agenda MR vergadering 11 december 2019

  1. Scenario’s minimale lesuren (I)
  2. Update vervangpool (I)
  3. Update denktank ouderbetrokkenheid (I)
  4. Werkdrukmiddelen 2019/2020 (I)
  5. MR: bekendheid, toegankelijkheid, nieuwe leden (O/B)
  6. Studiedagen (I)
  7. Brief ouderbijdrage (?)
  8. Toelichting proces begroting (I/O)
  9. Vaststellen schoolplan (B)
  10. WVTTK