Agenda MR vergadering 08-07-19

 1. Klassen van 26 naar 27 – instemming
 2. Aanpassing vervangbeleid – instemming
 3. Wijziging ouderbijdrage – instemming
 4. Samenvoegen 4e klassen; actuele status, verslag gesprek actiegroep – informerend
 5. Werkverdelingsplan – instemming
 6. Cijfers Abbenbroekweg, begroting 2020 – informerend
 7. Verantwoording werkdrukmiddelen – informerend
 8. Schoolplan – instemming
 9. Jaarplan – instemming
 10. Lesurenberekening – instemming
 11. Schoolgids – instemming
 12. Tweede klassen maandag tot 15.00 uur les
 13. Meivakantie – instemming
 14. Rondvraag