Agenda MR schooljaar 7 oktober 2020

Hierbij de agenda voor ons eerste bijeenkomst van dit schooljaar:

  • Jaarplan/beleidskader 2020-2021 (zie scholingsplan 2020-2021 in bijlage). Wat doen we praktisch? (informerend)
  • Begroting 2021 (geen documenten op voorhand) (Oriënterend) • Zoektocht versterking schoolleiding (zie weekbrief) / aanwezigheid schoolleider(Oriënterend)
  • Samenwerkingsovereenkomst Haagse schoolbesturen bij bestrijding lerarentekort (zie bijlage) (Informerend)
  • Nieuwe MR leden (informerend) • Beleid hoogbegaafdheid (informerend)
  • Evaluatie coronamaatregelen (informerend)
  • Zonder Niels – Speerpunten MR